Europos Komisija > ETIT > Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms

Naujausia redakcija: 27-02-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Bendro pobūdžio informacija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Žalos arba nuostolių atlyginimas nukentėjusiems nuo nusikaltimų asmenims

Kaip galima gauti kompensaciją už sužalojimus ir nuostolius, patirtus dėl Jums padaryto nusikaltimo?

Tapti nusikaltimo auka - tai vienas baisiausių įsivaizduojamų žmogaus išgyvenimų. Dėl padaryto nusikaltimo nukentėjusiajam gali tekti ilgą laiką kęsti sunkius kūno sužalojimus, taip pat išgyventi didelį dvasinį sukrėtimą ir gali atsirasti psichologinių sutrikimų. Nukentėjusiajam gali tekti mokėti gydymosi ir ilgo buvimo ligoninėje išlaidas, o negalėdamas toliau dirbti jis gali netekti pajamų šaltinio. Nukentėjusysis gali jausti asmeninį pažeminimą, ilgalaikį nerimą pasirodydamas viešumoje ir apskritai sumažėjusį gyvenimo džiaugsmą.

Kaltininko prievolė atlyginti padarytą žalą

Savaime suprantama, nukentėjusysis norėtų, kad už padarytus sužalojimus ir patirtus nuostolius jam būtų kompensuota. Prievolė mokėti tokią kompensaciją visose valstybėse narėse priklauso kaltininkui. Šią prievolę, vadinamą civiline atsakomybe, numato kiekvienos valstybės narės civilinė teisė, o ji įpareigoja kaltininką atlyginti nukentėjusiajam padarytus nuostolius.

Kaltininko prievolė atlyginti nukentėjusiajam padarytą žalą yra ne tas pats, kas jo baudžiamoji atsakomybė valstybei. Žalos arba nuostolių atlyginimas yra susijęs su kaltininko ir nukentėjusiojo santykiais, ir iš esmės būtent nukentėjusysis turi reikalauti žalos ar nuostolių atlyginimo civilinio proceso tvarka. Baudžiamoji atsakomybė yra susijusi su nusikaltėlio ir valstybės santykiais. Dėl to kompetentingos valdžios institucijos (policija, prokuroras, tyrimo teisėjas) turi ieškoti kaltininko kaltės įrodymų, o sprendimas bus priimtas baudžiamojo teismo proceso tvarka.

Taigi pagrindinis būdas nukentėjusiajam gauti žalos ar nuostolių atlyginimą - kelti kaltininkui bylą dėl žalos ar nuostolių atlyginimo. Daugiau informacijos apie tai, kaip tai reikia daryti, galima rasti pagal teminį užrašą „Ieškinio perdavimas teismui“. Tačiau, pripažindamos sunkią nukentėjusiojo padėtį, kurioje jis atsiduria po nusikaltimo, visos valstybės narės stengiasi įvairiais būdais padėti nukentėjusiajam išieškoti žalos atlyginimą iš kaltininko. Pavyzdžiui, laikantis tam tikrų sąlygų nukentėjusiajam galima siekti žalos ar nuostolių atlyginimo baudžiamosios bylos procese. Kai kurios valstybės narės nukentėjusiajam taip pat padeda įvykdyti teismo sprendimą dėl žalos atlyginimo išieškojimo iš kaltininko. Daugiau informacijos galima rasti spragtelėjus valstybių narių vėliavas.

Galimybė gauti kompensaciją iš valstybės

Daugeliu atvejų nukentėjusiajam bus neįmanoma iš kaltininko gauti žalos arba nuostolių atlyginimo. Galbūt kaltininko tapatybė niekada nebus nustatyta arba policijos atlikto tyrimo rezultatai neleis pateikti pakankamai įrodymų, kas padarė nusikaltimą. Net jeigu teismas kaltininkui priteis atlyginti žalą, jis gali neturėti pajamų ar turto ir negalės iš tikrųjų atlyginti priteistos žalos.

Dėl to kai kuriose valstybėse narėse yra numatyta galimybė nukentėjusiajam gauti kompensaciją iš valstybės. Daugelyje valstybių narių nukentėjusiajam visų pirma būtina bandyti gauti žalos ar nuostolių atlyginimą iš nusikaltėlio. Jei tai nepavyksta, nukentėjusysis dėl kompensacijos gali kreiptis į valstybę. Kai kuriose valstybėse narėse galimybę iš valstybės gauti kompensaciją riboja papildomi kriterijai, priklausantys nuo nustatytų nusikaltimų rūšių arba atlygintinų nuostolių pobūdžio ir dydžio. Kai kurios valstybės narės nukentėjusiems nuo teroristų išpuolių asmenims yra nustačiusios palankesnes sąlygas kompensacijai gauti. Daugiau informacijos apie šias sąlygas ir apie tai, kur ir kaip kreiptis dėl kompensacijos iš valstybės, galima rasti spragtelėjus valstybių narių vėliavas.

Nauji ES teisės aktai

2004 m. balandžio 29 d. priimta Tarybos direktyva dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms užtikrina, kad iki 2005 m. liepos 1 d. kiekviena valstybė narė būtų įteisinusi nacionalinę schemą, garantuojančią teisingą ir deramą kompensaciją nukentėjusiems nuo nusikaltimų asmenims. Antra, direktyva užtikrina, kad kompensacija realiai būtų lengvai prieinama, nepaisant to, kur Europos Sąjungoje asmuo tapo nusikaltimo auka arba nukentėjusiuoju, sukurdama nacionalinių institucijų bendradarbiavimo sistemą, kuri veikia nuo 2006 m. sausio 1 d.

Daugiau informacijos apie šią direktyvą galima rasti spragtelėjus piktogramą „Bendrijos teisė“.

viršųviršų

Naujausia redakcija: 27-02-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė