Euroopan komissio > EOV > Korvaukset rikoksen uhreille

Uusin päivitys: 19-08-2004
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Korvaukset rikoksen uhreille - Yleistä

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Viimeisimmät päivitykset ovat saatavilla kieliversioina български - čeština - eesti keel - English - français - latviešu valoda - lietuvių kalba - magyar - Malti - polski - română - slovenčina - slovenščina

Korvaukset rikoksen uhreille

Miten rikoksen uhri voi hakea korvausta kärsimistään vammoista ja vahingoista?

Rikoksen uhriksi joutuminen on erittäin raskas kokemus. Uhri voi vakavien fyysisten vammojen lisäksi kärsiä pitkään vaikeasta henkisestä ahdistuksesta ja psyykkisistä ongelmista. Hän voi joutua maksamaan lääkärinpalkkioita ja pitkäaikaisen sairaalahoidon kustannuksia, ja hänelle voi koitua tulonmenetyksiä työkyvyttömyyden vuoksi. Rikoksen uhri voi kokea, että hänen ruumiillista koskemattomuuttaan on loukattu ja kärsiä pelosta liikkua yleisillä paikoilla, joten hänen elämänlaatunsa heikkenee.

Rikoksentekijän velvollisuus maksaa vahingonkorvausta

On luonnollista, että rikoksen uhri toivoo saavansa korvausta kärsimistään vammoista ja vahingoista. Korvausvelvollisuus lankeaa kaikissa jäsenvaltioissa rikoksentekijälle. Tätä kutsutaan siviilioikeudelliseksi vastuuksi. Siviilioikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta säädetään kaikkien jäsenvaltioiden siviililainsäädännössä, ja sen perusteella rikoksentekijällä on velvollisuus maksaa uhrille korvauksia tälle aiheutuneista vahingoista.

Rikoksentekijän velvollisuus maksaa uhrille vahingonkorvausta on eri asia kuin hänen rikosoikeudellinen vastuunsa valtiolle. Vahingonkorvaukset liittyvät rikoksentekijän ja uhrin väliseen suhteeseen, ja on periaatteessa uhrin asia vaatia niitä siviilioikeudenkäynnissä. Rikosoikeudellisessa vastuussa on puolestaan kyse rikoksentekijän ja valtion välisestä suhteesta. Toimivaltaisten viranomaisten (poliisin, syyttäjän, esitutkintatuomarin) tehtävänä on hankkia todisteet rikoksentekijän syyllisyydestä, ja asia ratkaistaan rikosoikeudenkäynnissä.

Yleisin tapa hakea korvauksia on nostaa kanne rikoksentekijää vastaan. Tämän sivuston kohdasta "Asian vireillepano tuomioistuimessa" löytyy lisätietoja siitä, miten tämä tapahtuu. Koska rikoksen uhrin asema on ymmärrettävästi vaikea, kaikki jäsenvaltiot pyrkivät eri tavoin auttamaan uhria vaatimaan vahingonkorvauksia rikoksentekijältä. Uhri voi esimerkiksi hakea korvausta rikosoikeudenkäynnin yhteydessä, kunhan tietyt edellytykset täyttyvät. Joissakin jäsenvaltioissa uhri saa apua rikoksentekijälle langetetun vahingonkorvaustuomion täytäntöönpanossa. Asiasta saa lisätietoja napsauttamalla hiirellä jäsenvaltioiden lippuja.

Mahdollisuudet saada korvauksia valtiolta

Monissa tapauksissa uhrin on mahdotonta saada korvauksia rikoksentekijältä. Tekijää ei ehkä koskaan saada kiinni tai poliisitutkinnassa ei saada riittävästi näyttöä rikoksen tekijän syyllisyydestä. Vaikka vahingonkorvausasia olisikin ratkaistu tuomioistuimessa uhrin hyväksi, rikoksentekijällä ei ehkä ole lainkaan tuloja eikä hän käytännössä pysty maksamaan vahingonkorvauksia.

Tästä syystä uhrilla on ainakin 13 jäsenvaltiossa mahdollisuus saada korvausta valtion varoista. Useimmissa jäsenvaltioissa uhrin on kuitenkin ensin yritettävä saada vahingonkorvaus suoraan rikoksentekijältä. Jos tämä ei onnistu, uhri voi hakea korvausta julkisyhteisöltä. Joissakin jäsenvaltioissa valtion varoista maksettavalle korvaukselle on asetettu lisäehtoja rikostyypin sekä korvattavan vahingon tyypin tai määrän mukaan. Tietyissä jäsenvaltioissa terrori-iskujen uhreille maksetaan muita suuremmat korvaukset. Lisätietoja korvausehdoista ja siitä, miten valtion varoista maksettavia korvauksia haetaan eri jäsenvaltioissa, saa napsauttamalla jäsenvaltioiden lippuja.

Uusi EU-aloite

Euroopan komissio on esittänyt, että rikoksen uhreille luotaisiin oikeus korvauksiin kaikissa jäsenvaltioissa. Samaten komissio on ehdottanut, että jäsenvaltiot tekisivät yhteistyötä auttaakseen ulkomailla rikoksen uhriksi joutuneita korvausten hakemisessa. Lisätietoja komission ehdotuksesta saa napsauttamalla hiirellä kuvaketta "Yhteisön oikeus".

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 19-08-2004

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta