Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Γενικές Πληροφορίες

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Για την τελευταία ενημέρωση του κειμένου βλ. български - čeština - eesti keel - English - français - latviešu valoda - lietuvių kalba - magyar - Malti - polski - română - slovenčina - slovenščina

Η αποζημίωση των θυμάτων αξιοποίνων πράξεων

Πώς μπορείτε να αποζημιωθείτε για βλάβες και ζημίες που έχετε υποστεί λόγω αξιόποινης πράξης που διαπράχθηκε εις βάρος σας;

Το να πέσει κανείς θύμα αξιόποινης πράξης αποτελεί μία από τις πιο αρνητικές εμπειρίες που μπορεί να φανταστεί. Το θύμα μπορεί να υποφέρει, για μεγάλο χρονικό διάστημα, από σοβαρές σωματικές βλάβες καθώς επίσης από άγχος και ψυχολογικά προβλήματα λόγω της εγκληματικής ενέργειας. Το θύμα ενδέχεται επίσης να επιβαρυνθεί με υψηλά έξοδα ιατρικής θεραπείας και μακροχρόνιας νοσηλείας, ενώ τα έσοδά του μειώνονται λόγω της ανικανότητάς του προς εργασία. Το θύμα μπορεί επίσης να νοιώθει ότι έχει παραβιαστεί η προσωπική του ακεραιότητα, να υποφέρει για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν κινείται σε δημόσιους χώρους και γενικά να αισθάνεται μειωμένη την ικανότητά του απόλαυσης της ζωής.

Ευθύνη του δράστη για την καταβολή αποζημίωσης

Είναι βέβαια φυσικό ότι το θύμα επιθυμεί να αποζημιωθεί για τις βλάβες και ζημίες που υπέστη. Σε όλα τα κράτη μέλη, η ευθύνη χορήγησης μίας τέτοιας αποζημίωσης ανήκει, κατά κύριο λόγο, στον δράστη. Αυτή η υποχρέωση, αποκαλούμενη αστική ευθύνη, προβλέπεται από το αστικό δίκαιο όλων των κρατών μελών και επιβάλλει στον δράση την υποχρέωση να καταβάλει στο θύμα αποζημίωση που να καλύπτει τη ζημία που υπέστη.

Η αστική ευθύνη του δράστη, που είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει το θύμα πρέπει να διακριθεί από την ποινική του ευθύνη έναντι του κράτους. Η αποζημίωση αφορά τη σχέση μεταξύ του δράστη και του θύματός του και, καταρχήν, εναπόκειται στο θύμα να ζητήσει αυτή την αποζημίωση ενώπιον των αστικών δικαστηρίων. Η ποινική ευθύνη, από την πλευρά της, αφορά τη σχέση μεταξύ του δράστη και του κράτους. Εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές (αστυνομία, εισαγγελέας, ανακριτής) να συγκεντρώσουν τα αποδεικτικά στοιχεία για την ευθύνη του δράστη και η απόφαση λαμβάνεται στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.

Το κύριο μέσο με το οποίο το θύμα μπορεί να ζητήσει αποζημίωση είναι κατά συνέπεια η άσκηση δίωξης κατά του δράστη. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα αναφέρονται στο θέμα "Προσφυγή στα δικαστήρια". Για να ληφθεί υπόψη η δύσκολη κατάσταση του θύματος, όλα τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες, με διάφορους τρόπους, για να βοηθήσουν το θύμα να αξιώσει αποζημίωση από το δράστη. Για παράδειγμα, το θύμα μπορεί να έχει τη δυνατότητα, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις να ζητήσει αποζημίωση στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας. Ορισμένα κράτη μέλη βοηθούν επίσης το θύμα να επιτύχει την εκτέλεση απόφασης με την οποία καταδικάζεται ο δράστης στην καταβολή αποζημίωσης. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες κάντε κλικ στις σημαίες των κρατών μελών.

Δυνατότητα κρατικής αποζημίωσης

Σε πολλές περιπτώσεις, το θύμα δεν έχει τη δυνατότητα να αποζημιωθεί από το δράστη. Ο δράστης πιθανόν δεν μπόρεσε να εντοπισθεί ή τα αποτελέσματα των αστυνομικών ερευνών δεν επιτρέπουν τη συγκέντρωση επαρκών αποδείξεων όσον αφορά την ενοχή του. Ακόμα και στην περίπτωση που το θύμα επέτυχε την έκδοση απόφασης με την οποία προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης, μπορεί ο δράστης να μην έχει εισοδήματα και πόρους και να μην είναι σε θέση να καταβάλει στην πράξη την αποζημίωση.

Γι' αυτό το λόγο, 13 κράτη μέλη έχουν θεσπίσει τη δυνατότητα αποζημίωσης του θύματος από το κράτος. Στα περισσότερα κράτη μέλη είναι απαραίτητο για το θύμα να επιδιώξει προηγουμένως να αποζημιωθεί από το δράστη και μόνο σε περίπτωση αποτυχίας το θύμα μπορεί να ζητήσει κρατική αποζημίωση. Σε ορισμένα κράτη μέλη, αυτή η δυνατότητα αποζημίωσης εκ μέρους του κράτους συνεπάγεται ορισμένους περιορισμούς που αφορούν τα είδη αξιοποίνων πράξεων που καλύπτονται ή τα είδη και το ποσό των ζημιών που μπορούν να αποζημιωθούν. Ορισμένα κράτη μέλη προβλέπουν πιο γενναιόδωρες προϋποθέσεις αποζημίωσης για τα θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις αιτήσεις κρατικής αποζημίωσης κάντε κλικ στις σημαίες των κρατών μελών.

Μία νέα πρωτοβουλία της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την εγκαθίδρυση δικαιώματος αποζημιωσης των θυμάτων αξιοποίνων πράξεων σε όλα τα κράτη μέλη. Πρότεινε επίσης στα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενότερα για να διευκολύνουν την αποζημίωση των ατόμων που πέφτουν θύματα αξιοποίνων πράξεων στην αλλοδαπή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής κάντε κλικ στο εικονίδιο "Κοινοτικό δίκαιο".

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο