Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων > Φινλανδία

Τελευταία ενημέρωση: 17-07-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Φινλανδία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Για την τελευταία ενημέρωση του κειμένου βλ. English - suomi - svenska
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Επιδίωξη αποζημίωσης από το δράστη 1.
1.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση για ζημίες στην ποινική δίκη κατά του δράστη; 1.1.
1.2. Σε ποιο χρονικό σημείο της διαδικασίας πρέπει να δηλώσω την αξίωση μου; 1.2.
1.3. Πως και σε ποιον θα δηλώσω την αξίωση μου; 1.3.
1.4. Με ποιον τρόπο θα εκθέσω την αξίωση μου; Μπορώ να δηλώσω ένα συνολικό ποσό ζημίας ή πρέπει να εκθέσω αναλυτικά τις επί μέρους αξιώσεις μου; 1.4.
1.5. Μπορώ να επιδιώξω νομική συνδρομή πριν και/ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; 1.5.
1.6. Τι αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αξίωση μου; 1.6.
1.7. Στην περίπτωση που το Δικαστήριο μου επιδικάσει την αποζημίωση, υπάρχει ειδική νομική βοήθεια, ως θύμα εγκλήματος, για την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη; 1.7.
2. Επιδίωξη αποζημίωσης από το κράτος ή δημόσιο οργανισμό 2.
2.1. Είναι δυνατόν να στραφώ και να επιδιώξω αποζημίωση κατά του Δημοσίου ή άλλου δημόσιου οργανισμού [ νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου]; 2.1.
2.2. Μήπως αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη μόνο για τα θύματα ορισμένων εγκλημάτων; 2.2.
2.3. Μήπως αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη μόνο για τα θύματα εγκλημάτων που υπέστησαν ορισμένες μόνον ζημίες; 2.3.
2.4. Αν το θύμα έχει πεθάνει, μπορούν οι οικείοι και οι κληρονόμοι του να επιδιώξουν αποζημίωση; 2.4.
2.5. Είναι η δυνατότητα επιδίωξης αποζημίωσης περιορισμένη μόνο για πρόσωπα ορισμένης υπηκοότητας ή σε πρόσωπα που διαμένουν σε κάποια ορισμένη χώρα; 2.5.
2.6. Μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση στη Φινλανδία  αν το αδίκημα τελέστηκε σε άλλη χώρα; Αν ναι υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.6.
2.7. Πρέπει να έχω καταγγείλει το αδίκημα στην αστυνομία; 2.7.
2.8. Είναι υποχρεωτικό να αναμένω τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας ή των ποινικών διαδικασιών πριν επιδιώξω την αξίωση μου; 2.8.
2.9. Αν ο δράστης έχει προσδιορισθεί, είναι υποχρεωτικό να προσπαθήσω πρώτα να αποζημιωθώ από τον δράστη; 2.9.
2.10. Αν ο δράστης παραμένει άγνωστος ή δεν έχει ακόμη καταδικασθεί υπάρχει ακόμη δυνατότητα να δικαιούμαι αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για την αγωγή μου ; 2.10.
2.11. Υπάρχει χρονικός περιορισμός για την επιδίωξη της αξίωσης μου; 2.11.
2.12. Για τι είδους ζημίες μπορώ να αποζημιωθώ; 2.12.
2.13. Πως θα προσδιορισθεί η αξίωση μου; 2.13.
2.14. Υπάρχει μέγιστο και ελάχιστο ποσό που μπορεί να μου επιδικασθεί; 2.14.
2.15. Η αποζημίωση που ήδη δέχθηκα ή που είναι πιθανόν να δεχθώ για τις ίδιες ζημίες αλλά από άλλες πηγές [πχ. ασφαλιστικός οργανισμός] θα αφαιρεθεί από την αποζημίωση που θα πάρω από το κράτος; 2.15.
2.16. Υπάρχουν μήπως άλλα κριτήρια που μπορεί να επηρεάσουν την πιθανότητα να επιτύχω αποζημίωση, η το ποσό της όπως, πχ. η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία; 2.16.
2.17. Μπορώ να πάρω προκαταβολή της αποζημίωσης; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις ; 2.17.
2.18. Από πού μπορώ να προμηθευθώ τα απαραίτητα έντυπα και περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω; Υπάρχει μήπως κάποια τηλεφωνική γραμμή ή κάποια ιστοσελίδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω; 2.18.
2.19. Μπορώ να ζητήσω νομική συνδρομή για να κάνω την αίτηση ; 2.19.
2.20. Που πρέπει να αποστείλω την αίτηση; 2.20.
2.21. Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης των θυμάτων που μπορούν να μου προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια; 2.21.

 

1. Επιδίωξη αποζημίωσης από το δράστη

1.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση για ζημίες στην ποινική δίκη κατά του δράστη;

Μπορεί να υποβληθεί αίτηση αποζημίωσης στο πλαίσιο της εξέτασης της κατηγορίας. Συνήθως, η αίτηση αυτή εξετάζεται μαζί με την κατηγορία, αλλά μπορεί επίσης να εξεταστεί σε χωριστή δικαστική διαδικασία.

1.2. Σε ποιο χρονικό σημείο της διαδικασίας πρέπει να δηλώσω την αξίωση μου;

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί, εφόσον είναι δυνατόν, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να ερευνά τότε αν το θύμα έχει δικαίωμα αποζημίωσης. Ο εισαγγελέας υποχρεούται συνήθως, με αίτημα του θύματος, να συνοδεύει την απαγγελία της κατηγορίας με αξίωση αποζημίωσης. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται ωστόσο στις περιπτώσεις που η αξίωση είναι ασαφής, κ.λπ.

1.3. Πως και σε ποιον θα δηλώσω την αξίωση μου;

Η αξίωση πρέπει να δηλωθεί εγγράφως στον εισαγγελέα ή, αν η υπόθεση εξετάζεται ήδη από δικαστήριο, στο δικαστήριο.

1.4. Με ποιον τρόπο θα εκθέσω την αξίωση μου; Μπορώ να δηλώσω ένα συνολικό ποσό ζημίας ή πρέπει να εκθέσω αναλυτικά τις επί μέρους αξιώσεις μου; 

Η αξίωση αποζημίωσης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν σαφέστερη. Πρέπει να αναφέρει το είδος της ζημίας ή βλάβης (π.χ. υλική ζημία, σωματική ζημία, ιατρικά έξοδα, κ.λπ.) καθώς και το ποσό της αποζημίωσης.

1.5. Μπορώ να επιδιώξω νομική συνδρομή πριν και/ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας;

Ναι, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση νομικής συνδρομής από το Δημόσιο. Όταν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η νομική συνδρομή μπορεί να παρασχεθεί τόσο κατά την προανάκριση όσο και κατά τη δίκη. Επιπλέον, τα θύματα εγληματικών πράξεων μπορούν πάντα να επικουρούνται από δικηγόρο αμειβόμενο από το Δημόσιο εφόσον παρίστανται ως πολιτική αγωγή (Κεφάλαιο 20 του Ποινικού Κώδικα) σε περίπτωση σεξουαλικού εγκλήματος ή όταν ο δράστης του εγκλήματος είναι συγγενής του θύματος και πρόκειται για ανθρωποκτονία ή σωματικές βλάβες που ορίζονται στο Κεφάλαιο 21 τμήματα 1–6 του Ποινικού Κώδικα (π.χ., απόπειρα ανθρωποκτονίας ή επιβαρυντική κακοποίηση).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

1.6. Τι αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αξίωση μου;

Αν υπάρχουν γραπτά αποδεικτικά στοιχεία για την προκληθείσα ζημία ή το ποσό της, πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση. Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισυναφθούν στην αίτηση οποιαδήποτε ιατρικά πιστοποιητικά, αποδείξεις εξόδων, κ.λπ. Το δικαστήριο θα αξιολογήσει κατά περίπτωση την καταλληλότητα των αποδεικτικών στοιχείων. Εφόσον οι αποδείξεις για το ποσό της προξενηθείσας ζημίας είναι ανεπαρκείς, το δικαστήριο θα εκτιμήσει το μέγεθός της.

1.7. Στην περίπτωση που το Δικαστήριο μου επιδικάσει την αποζημίωση, υπάρχει ειδική νομική βοήθεια, ως θύμα εγκλήματος, για την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη;

Η αίτηση εκτέλεσης της απόφασης υποβάλλεται σε γραφείο εκτέλεσης το οποίο επικουρεί το θύμα για τη συμπλήρωση της αίτησης. Η αίτηση μπορεί επίσης να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το έντυπο της αίτησης διατίθεται (στα φινλανδικά) στη διεύθυνση http://www.oikeus.fi/6558.htm suomi (επιλέξτε ’Ulosottoasiat’, ’Ulosottohakemus – Tuomiota tai päätöstä edellyttävät asiat’). Επιπλέον, μαζί με την ίδια την αίτηση, πρέπει να αποσταλεί στο γραφείο εκτέλεσης η δικαστική απόφαση ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφό της. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόλις το δικαστήριο εκδώσει την απόφασή του· συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να περιμένει κανείς μέχρι την οριστικοποίηση της απόφασης.

2. Επιδίωξη αποζημίωσης από το κράτος ή δημόσιο οργανισμό

2.1. Είναι δυνατόν να στραφώ και να επιδιώξω αποζημίωση κατά του Δημοσίου ή άλλου δημόσιου οργανισμού [ νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου];

Ναι, οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Δημόσιο Ταμείο.

2.2. Μήπως αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη μόνο για τα θύματα ορισμένων εγκλημάτων;

Κατά κανόνα, η μόνη απαίτηση είναι η βλάβη ή η ζημία να έχει προκληθεί από εγκληματική πράξη. Ωστόσο, δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τροχαία ατυχήματα. Τα τροχαία ατυχήματα αφορούν τις σωματικές ή τις υλικές ζημίες που απορρέουν από χρησιμοποίηση μηχανοκίνητου οχήματος στην κυκλοφορία. Έτσι, δεν χορηγείται αποζημίωση για ηθική βλάβη παρά μόνον αν η βλάβη οφείλεται στην προσβολή της ελευθερίας ή σε σεξουαλικό έγκλημα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.3. Μήπως αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη μόνο για τα θύματα εγκλημάτων που υπέστησαν ορισμένες μόνον ζημίες;

Γενικά όχι. Το τμήμα 2.12 απαριθμεί τα είδη ζημίας ή βλάβης για τα οποία υπάρχει αποζημίωση στη Φινλανδία.

2.4. Αν το θύμα έχει πεθάνει, μπορούν οι οικείοι και οι κληρονόμοι του να επιδιώξουν αποζημίωση;

Οι ιδιαίτερα στενοί συγγενείς του αποθανόντος δικαιούνται αποζημίωση λόγω ψυχικής οδύνης. Κατά κανόνα η συγγένεια μεταξύ συζύγων ή γονέων και τέκνων, π.χ., θεωρείται ιδιαίτερα στενή.

Αν απέθανε το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διατροφή, ο δικαιούχος της διατροφής θα λάβει αποζημίωση. Η αποζημίωση αντιστοιχεί τότε στο ποσό το οποίο θα είχε πιθανώς λάβει αυτό το πρόσωπο από τον αποθανόντα. Οι συντάξεις που προβλέπονται από τους διάφορους συνταξιοδοτικούς νόμους αφαιρούνται από την αποζημίωση που θα καταβληθεί στο δικαιούχο της διατροφής.

Επιπλέον, εύλογο ποσό αποζημίωσης μπορεί να καταβληθεί και για τα έξοδα κηδείας.

2.5. Είναι η δυνατότητα επιδίωξης αποζημίωσης περιορισμένη μόνο για πρόσωπα ορισμένης υπηκοότητας ή σε πρόσωπα που διαμένουν σε κάποια ορισμένη χώρα;

Κατά κανόνα η αποζημίωση καταβάλλεται για αξιόποινη πράξη που διαπράχθηκε στη Φινλανδία και συνεπώς η υπηκοότητα του δικαιούχου της αποζημίωσης δεν είναι σημαντική. Ωστόσο, το φινλανδικό κράτος δεν καταβάλλει αποζημίωση χωρίς ειδικό λόγο αν, τόσο ο δράστης όσο και το θύμα, διέμεναν προσωρινά και από μικρό χρονικό διάστημα στη Φινλανδία κατά το χρόνο της αξιόποινης πράξης.

2.6. Μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση στη Φινλανδία  αν το αδίκημα τελέστηκε σε άλλη χώρα; Αν ναι υπό ποιες προϋποθέσεις;

Αν η αξιόποινη πράξη διαπράχθηκε εκτός Φινλανδίας, η αποζημίωση μπορεί να ζητηθεί από το φινλανδικό κράτος μόνο για σωματικές ζημίες και υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Προϋπόθεση είναι να είχε το θύμα τη μόνιμη διαμονή του στη Φινλανδία κατά το χρόνο της πράξης. Αν ήταν στο εξωτερικό, η διαμονή του στο εξωτερικό πρέπει να οφειλόταν σε λόγους εργασίας, σπουδών ή σε παρόμοιους λόγους προκειμένου να δικαιούται αποζημίωση. Αποζημίωση μπορεί επίσης να καταβληθεί σε άλλες περιπτώσεις, εφόσον θεωρείται δικαιολογημένη.

2.7. Πρέπει να έχω καταγγείλει το αδίκημα στην αστυνομία;

Όχι. Αν το αδίκημα δεν καταγγέλθηκε στην αστυνομία και αν η αστυνομία δεν το πληροφορήθηκε με άλλο τρόπο, αποζημίωση θα καταβληθεί μόνον εφόσον υπάρχει ειδικός λόγος.

2.8. Είναι υποχρεωτικό να αναμένω τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας ή των ποινικών διαδικασιών πριν επιδιώξω την αξίωση μου;

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί νωρίτερα. Κατά γενικό κανόνα, πάντως, το Δημόσιο Ταμείο αναμένει μέχρι να επιβεβαιωθεί σε πρώτο βαθμό το δικαίωμα αποζημίωσης του αιτούντος από το δράστη της ζημίας ή της βλάβης ή να εκδοθεί απόφαση μη δίωξης του δράστη. Αν δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία κατά του δράστη εντός έξι μηνών από τη στιγμή που η αστυνομία έλαβε γνώση της εγκληματικής πράξης, το Δημόσιο Ταμείο μπορεί να λάβει σχετική απόφαση.

2.9. Αν ο δράστης έχει προσδιορισθεί, είναι υποχρεωτικό να προσπαθήσω πρώτα να αποζημιωθώ από τον δράστη;

Όχι.

2.10. Αν ο δράστης παραμένει άγνωστος ή δεν έχει ακόμη καταδικασθεί υπάρχει ακόμη δυνατότητα να δικαιούμαι αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για την αγωγή μου ;

Μπορεί ακόμη να υποβληθεί αίτηση αποζημίωσης (βλ. τα τμήματα 2.7 και 2.8). Πρέπει να αποδειχθεί ότι η ζημία ή βλάβη προκλήθηκε από εγκληματική πράξη. Τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζονται συνήθως είναι τα πρακτικά της αστυνομικής έρευνας ή η δικαστική απόφαση. Εφόσον δεν υπάρχουν αυτά, μπορούν να παρασχεθούν άλλες αξιόπιστες αποδείξεις. Το σημαντικό είναι να θεωρηθούν αξιόπιστα τα πραγματικά περιστατικά που αφορούν τη διάπραξη της εγκληματικής πράξης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.11. Υπάρχει χρονικός περιορισμός για την επιδίωξη της αξίωσης μου;

Η αίτηση αποζημίωσης πρέπει να υποβληθεί εγγράφως εντός δέκα ετών από τη διάπραξη της εγκληματικής πράξης. Για ειδικούς λόγους, το Δημόσιο Ταμείο μπορεί να δεχθεί και αιτήσεις που έχουν υποβληθεί αργότερα.

2.12. Για τι είδους ζημίες μπορώ να αποζημιωθώ; 

Στη Φινλανδία, η αποζημίωση μπορεί να καταβληθεί από δημόσιους πόρους για τους ακόλουθους λόγους:

α) σωματική ζημία

  • ιατρικά έξοδα και άλλα έξοδα που προκύπτουν από τη ζημία
  • σωματικός πόνος
  • ψυχική οδύνη συγκρίσιμη με το σωματικό πόνο υπό τον όρο ότι πρόκειται για διατάραξη της ψυχικής κατάστασης που μπορεί να πιστοποιηθεί ιατρικά
  • μόνιμη αναπηρία και ανικανότητα καθώς και μόνιμη αισθητική παραμόρφωση - απώλεια εισοδήματος
  • ρουχισμός και άλλα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, κατεστραμμένα γυαλιά και οδοντικές προσθέσεις
  • ψυχική οδύνη (για τα όρια, βλ. τμήμα 2.2)

β) υλική ζημία

  • μπορεί να αποζημιωθεί, αλλά η ζημία πρέπει να έχει προκληθεί από πρόσωπο που έχει εγκλειστεί σε ίδρυμα ή έχει στερηθεί με άλλο τρόπο την ελευθερία του. Η υλική ζημία μπορεί να αποζημιωθεί επίσης σε ορισμένες άλλες περιστάσεις.

γ) νομικά έξοδα, εφόσον η υπόθεση έχει φθάσει στα δικαστήρια και έχει χορηγηθεί στον αιτούντα και άλλη αποζημίωση από δημόσιους πόρους

  δ) εύλογα έξοδα κηδείας.

2.13. Πως θα προσδιορισθεί η αξίωση μου;

Δεν υπάρχουν νομικές διατάξεις για τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της αποζημίωσης. Για το λόγο αυτό, το Δημόσιο Ταμείο εκτιμά το ποσό της αποζημίωσης με τη χρησιμοποίηση ομοιόμορφων κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε μεμονωμένης περίπτωσης. Το Δημόσιο Ταμείο έχει ενδεικτικούς πίνακες μόνο για την αποζημίωση που συνδέεται με τον πόνο καθώς και για τη μόνιμη αναπηρία και ανικανότητα και την αισθητική παραμόρφωση. Στους πίνακες αυτούς, τα επίπεδα αποζημίωσης καθορίζονται με αναφορά στο βαθμό της ζημίας, όπως η περίοδος ανικανότητας, η περίοδος νοσοκομειακής περίθαλψης, η έκταση της θεραπείας, κ.λπ. Όταν εκτιμά το ποσό της αποζημίωσης, το Δημόσιο Ταμείο δεν δεσμεύεται από την απόφαση του δικαστηρίου για την αποζημίωση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.14. Υπάρχει μέγιστο και ελάχιστο ποσό που μπορεί να μου επιδικασθεί;

Ο γενικός περιορισμός είναι ότι δεν καταβάλλεται αποζημίωση αν το ποσό που πρέπει να πληρωθεί δεν υπερβαίνει τα 34 EUR.

Τα ανώτατα ποσά που ορίζονται στο φινλανδικό δίκαιο (για αδικήματα που διαπράχθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2003) είναι τα εξής:

 • για απώλεια εισοδήματος και διατροφής, 125 EUR /ημέρα
 • για απώλεια διατροφής, το ποσό που ορίζεται με συμφωνία ή από δικαστική απόφαση
 • για αποζημίωση που καταβάλλεται σε ιδιαίτερα στενό συγγενή του θανόντος, 3 700 EUR
 • για σωματικές βλάβες, η συνολική αποζημίωση για ένα συμβάν δεν υπερβαίνει τα 51 000 EUR
 • για υλικές ζημίες, 25 500 EUR.

2.15. Η αποζημίωση που ήδη δέχθηκα ή που είναι πιθανόν να δεχθώ για τις ίδιες ζημίες αλλά από άλλες πηγές [πχ. ασφαλιστικός οργανισμός] θα αφαιρεθεί από την αποζημίωση που θα πάρω από το κράτος;

Ναι. Τα ποσά που οφείλονται στο πρόσωπο που υπέστη τη ζημία ή τη βλάβη σύμφωνα με άλλες νομοθετικές διατάξεις αφαιρούνται από την αποζημίωση που καταβάλλει το Δημόσιο. Επιπλέον, αφαιρείται και η αποζημίωση που έχει ληφθεί βάσει ασφαλιστικής σύμβασης. Η αποζημίωση που πρέπει να καταβληθεί από το δράστη αφαιρείται μόνο μέχρι το ποσό που καταβλήθηκε πραγματικά.

2.16. Υπάρχουν μήπως άλλα κριτήρια που μπορεί να επηρεάσουν την πιθανότητα να επιτύχω αποζημίωση, η το ποσό της όπως, πχ. η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία;

Η αποζημίωση που καταβάλλεται από δημόσιους πόρους μπορεί να περιοριστεί εφόσον το πρόσωπο που υπέστη τη ζημία ή τη βλάβη συνέβαλε κατά κάποιο τρόπο σε αυτή. Αυτό συμβαίνει επίσης εάν συνέβαλε στη ζημία ή τη βλάβη κάποια άλλη εξωτερική περίσταση, άσχετη με την πράξη που οδήγησε στη ζημία ή τη βλάβη.

Για τις υλικές ζημίες, η αποζημίωση δεν καταβάλλεται χωρίς ειδικό λόγο αν

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • το πρόσωπο που υπέστη τη ζημία παρέλειψε χωρίς αποδεκτό λόγο να λάβει τα συνήθη προφυλακτικά μέτρα ή παρέλειψε να ασφαλίσει τα αγαθά
 • ο δράστης και το πρόσωπο που υπέστη τη ζημία ζούσαν μαζί υπό την ίδια στέγη κατά το χρονικό σημείο της ζημίας.

2.17. Μπορώ να πάρω προκαταβολή της αποζημίωσης; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις ;

Προκαταβολή μπορεί να πληρωθεί εφόσον καθυστερεί η απόφαση για το θέμα της αποζημίωσης και το δικαίωμα του αιτούντος είναι προφανές.

2.18. Από πού μπορώ να προμηθευθώ τα απαραίτητα έντυπα και περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω; Υπάρχει μήπως κάποια τηλεφωνική γραμμή ή κάποια ιστοσελίδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Το Δημόσιο Ταμείο παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες (βλ. τμήμα 2.20).

2.19. Μπορώ να ζητήσω νομική συνδρομή για να κάνω την αίτηση ;

Ο αιτών μπορεί να υποβάλει ο ίδιος την αίτηση ή να ζητήσει βοήθεια από το Δημόσιο Ταμείο. Εύλογο ποσό για τα έξοδα νομικής συνδρομής μπορεί να καταβληθεί από δημόσιους πόρους εφόσον ο αιτών είχε δικαίωμα δωρεάν δικαστικής συνδρομής. Η αποζημίωση για τα εύλογα έξοδα της αίτησης μπορεί επίσης να καταβληθεί εάν η υπόθεση δεν έχει ακόμη εξεταστεί στο δικαστήριο, εφόσον ο αιτών πληροί τα κριτήρια της δωρεάν δικαστικής συνδρομής.

2.20. Που πρέπει να αποστείλω την αίτηση;

Στο Δημόσιο Ταμείο

Sörnäisten Rantatie 13

P.O. BOX 68

FIN-00531 Helsinki, FINLAND

τηλ. +358 9 77 251

φαξ +358 9 772 5334

www.valtiokonttori.fi English - suomi - svenska 

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

www.statetreasury.fi English - suomi - svenska 

2.21. Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης των θυμάτων που μπορούν να μου προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια; 

 • Rikosuhripäivystys (Στήριξη των θυμάτων, Φινλανδία)

  τηλ. +358 203-16116

  www.rikosuhripaivystys.fi English - suomi - svenska

 • Raiskauskriisikeskus Tukinainen (Κέντρο βοήθειας στα θύματα βιασμού)

  τηλ. +358 800-97895

  www.tukinainen.fi Englishsuomi - svenska

 • Φυλλάδιο “Αν πέσετε θύμα εγκλήματος” στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην ακόλουθη διεύθυνση

  www.om.fi Englishsuomi - svenska

« Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Φινλανδία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 17-07-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο