Eiropas Komisija > ETST > Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem > Anglija un Velsa

Pēdējo reizi atjaunots: 02-10-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Anglija un Velsa

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kompensācijas iegūšana no likumpārkāpēja zaudējumu kompensācijas veidā 1.
1.1. Kādos gadījumos es varu pieprasīt zaudējumu kompensāciju tiesas procesā pret likumpārkāpēju (krimināllietās)? 1.1.
1.2. Kurā procedūras brīdī man būtu jāiesniedz prasība? 1.2.
1.3. Kādā veidā man būtu jāiesniedz prasības un kam? 1.3.
1.4. Kādā veidā man vajadzētu iesniegt savu prasību (norādīt zaudējumu kopīgo summu un/vai sīkāk norādīt individuālos zaudējumus)? 1.4.
1.5. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību pirms un/vai pēc lietas izskatīšanas tiesā ? 1.5.
1.6. Kādus pierādījumus man pieprasīs uzrādīt manas prasības uzturēšanai? 1.6.
1.7. Ja tiesa man ir piešķīrusi kompensāciju par zaudējumiem, vai man ir pieejama īpaša palīdzība kā noziegumā cietušam sprieduma izpildes nodrošināšanai pret likumpārkāpēju? 1.7.
2. Kompensācijas iegūšana no valsts vai ar valsts institūcijas palīdzību. 2.
2.1. Vai ir iespējams iegūt kompensāciju no valsts vai ar valsts institūcijas palīdzību? 2.1.
2.2. Vai šī iespēja attiecas tikai uz cietušajiem, kuri cietuši no noteiktiem nozieguma veidiem? 2.2.
2.3. Vai šī iespēja attiecas tikai uz upuriem, kuri pārcietuši noteikta veida ievainojumus? 2.3.
2.4. Vai to upuru, kuri nozieguma rezultātā ir miruši, radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju? 2.4.
2.5. Vai iespēja saņemt kompensāciju ir tikai personām ar noteiktu pilsonību vai personām, kas dzīvo noteiktā valstī? 2.5.
2.6. Vai es varu pieteikties uz kompensāciju Anglijā un Velsā, ja noziegums ir noticis ārpus Apvienotās Karalistes? Ja varu, tad ar kādiem nosacījumiem? 2.6.
2.7. Vai ir nepieciešams paziņot par noziegumu policijai? 2.7.
2.8. Vai pirms pieprasīšanas ir nepieciešams sagaidīt policijas izmeklēšanas vai krimināllietas izmeklēšanas rezultātus? 2.8.
2.9. Ja likumpārkāpēja personība ir identificēta, vai vispirms ir jāmēģina iegūt kompensāciju no likumpārkāpēja? 2.9.
2.10. Ja likumpārkāpēja personība nav identificēta vai viņš nav notiesāts, vai vēl ir iespējams iegūt kompensāciju? Ja tā, kādi pierādījumi man ir jāiesniedz manas prasības uzturēšanai? 2.10.
2.11. Vai pastāv laika ierobežojums kompensācijas pieprasījuma iesniegšanai? 2.11.
2.12. Par kādiem zaudējumiem es varu saņemt kompensāciju? 2.12.
2.13. Kā kompensācija tiks aprēķināta? 2.13.
2.14. Kāda ir minimālā un/vai maksimālā summa, ko var piešķirta? 2.14.
2.15. Vai kompensācija par zaudējumiem, kuru es esmu saņēmis vai varu saņemt no citiem avotiem (piemēram, apdrošināšanas), tiks atskaitīta no valsts izsniegtās kompensācijas? 2.15.
2.16. Vai pastāv kādi citi kritēriji, kas var ietekmēt kompensācijas saņemšanas iespēju, vai attiecībā uz to, kā tiek aprēķināta kompensācijas summa, piemēram, mana izturēšanās notikumā, kas izraisīja ievainojumu? 2.16.
2.17. Vai es varu iegūt avansu no kompensācijas? Ja varu, tad ar kādiem nosacījumiem? 2.17.
2.18. Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt pieprasījumu? Vai pastāv kāds īpašs palīdzības tālrunis vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot? 2.18.
2.19. Vai es varu iegūt juridisko palīdzību prasības pieteikuma sastādīšanai? 2.19.
2.20. Uz kurieni man ir jāsūta prasības pieteikums? 2.20.
2.21. Vai pastāv kādas cietušo atbalsta organizācijas, kuras var sniegt turpmāku palīdzību? 2.21.

 

1. Kompensācijas iegūšana no likumpārkāpēja zaudējumu kompensācijas veidā

1.1. Kādos gadījumos es varu pieprasīt zaudējumu kompensāciju tiesas procesā pret likumpārkāpēju (krimināllietās)?

Cietušie nevar un viņiem nav vajadzības pieteikties uz kompensāciju krimināllietu tiesvedības laikā. Saskaņā ar 2000. gada Likumu par krimināllietu tiesu pilnvarām (spriedumu pasludināšanu), krimināltiesas Anglijā un Velsā tiek lūgtas uzdot likumpārkāpējam maksāt kompensāciju savam upurim vai upuriem ikvienā gadījumā, kad likumpārkāpuma rezultātā privātpersonai ir radusies trauma, zaudējumi vai postījumi. Tiesas tiek arī lūgtas norādīt iemeslus, ja šādos gadījumos tā neizdod rīkojumu par kompensāciju.

1.2. Kurā procedūras brīdī man būtu jāiesniedz prasība?

Skatīt atbildi uz 1.1. jautājumu (answer at 1.1)

1.3. Kādā veidā man būtu jāiesniedz prasības un kam?

Skatīt atbildi uz 1,1. jautājumu (answer at 1.1)

1.4. Kādā veidā man vajadzētu iesniegt savu prasību (norādīt zaudējumu kopīgo summu un/vai sīkāk norādīt individuālos zaudējumus)?

Skatīt atbildi uz 1.1. jautājumu (answer at 1.1)

1.5. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību pirms un/vai pēc lietas izskatīšanas tiesā ?

Jā, bet tas ir cietušā ziņā izlemt, izmantot juridisku palīdzību vai to neizmantot. Detalizētu informāciju skatīt sadaļā “Juridiskā palīdzība – Anglija & Velsa” (Legal aid – England & Wales).

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.6. Kādus pierādījumus man pieprasīs uzrādīt manas prasības uzturēšanai?

Tiesa pieprasa cietušajam jebkuru informāciju, ko tā uzskata par nepieciešamu.

1.7. Ja tiesa man ir piešķīrusi kompensāciju par zaudējumiem, vai man ir pieejama īpaša palīdzība kā noziegumā cietušam sprieduma izpildes nodrošināšanai pret likumpārkāpēju?

Jā. Pastāv vairāki līdzekļ, ko tiesa var izmantot, ja likumpārkāpējs izvairās no maksāšanas. Piemēram, tiesa var uzdot uzlikt arestu soda apmērā likumpārkāpēja algai vai sociālās nodrošināšanas maksājumiem. Kā pēdējo līdzekli tiesa var izmantot likumpārkāpēju apcietināšanu, ja viņš/viņa izvairās no maksāšanas. Pēc tam naudas soda spēkā esamība beidzas, jo tiesai vairs nav iedarbīgu sankciju, ko piemērot.

2. Kompensācijas iegūšana no valsts vai ar valsts institūcijas palīdzību.

2.1. Vai ir iespējams iegūt kompensāciju no valsts vai ar valsts institūcijas palīdzību?

Jā, valsts ir izveidojusi ar likumu noteiktu sistēmu, kas ļauj izmaksāt kompensāciju tiem, kas ir bijuši fiziski vai garīgi (vai abējādi) ievainoti varmācīga nozieguma rezultātā. Šo sistēmu realizē Kriminālo nodarījumu kompensācijas pārvalde (KNKP).

2.2. Vai šī iespēja attiecas tikai uz cietušajiem, kuri cietuši no noteiktiem nozieguma veidiem?

Lai pretendētu uz kompensāciju, pieteicējam ir jābūt bijušam varmācīga nozieguma upurim. Šis termins nav definēts likumā, bet parasti tas ietver fizisku uzbrukumu personai, ievainošanu vai seksuāla rakstura noziegumu. Noteiktos apstākļos varmācības draudi var tikt uzskatīti par varmācīgu noziegumu.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.3. Vai šī iespēja attiecas tikai uz upuriem, kuri pārcietuši noteikta veida ievainojumus?

Lai cietušajam būtu tiesības uz kompensāciju, viņam incidenta rezultātā ir jābūt pārcietušam fiziskus vai psiholoģiskus pāridarījumus. Šiem fiziskajiem vai psiholoģiskajiem ievainojumiem ir jābūt pietiekoši nopietniem, lai likumpārkāpējam tiktu piespriests vismaz minimālais sods.

2.4. Vai to upuru, kuri nozieguma rezultātā ir miruši, radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Jā. Ja upuris ir miris krimināla rakstura ievainojuma rezultātā, personai, kura no upura bija atkarīga vai viņa radiniekiem var būt tiesības uz kompensāciju par nāvējošo ievainojumu. No upura atkarīga persona vai radinieks var pieteikties uz atlīdzību, ja upura nāves brīdī viņš/viņa bija upura:

 • vīrs vai sieva
 • neprecējies, bet ilglaicīgs partneris (neskatoties uz dzimumu)
 • vecāks
 • bērns (jebkura vecuma)
 • agrākais vīrs vai sieva (kuru finansiāli uzturēja persona, kura ir mirusi).
2.5. Vai iespēja saņemt kompensāciju ir tikai personām ar noteiktu pilsonību vai personām, kas dzīvo noteiktā valstī?

Nē, bet incidentam ir jābūt notikušam Anglijā, Velsā vai Skotijā. Cita kārtība ir Ziemeļīrijā. KNKP var atbildēt uz jautājumiem par to, vai pieteikums var tikt akceptēts. Kontaktinformācija atrodama zemāk.

2.6. Vai es varu pieteikties uz kompensāciju Anglijā un Velsā, ja noziegums ir noticis ārpus Apvienotās Karalistes? Ja varu, tad ar kādiem nosacījumiem?

Nē. Taču kompensācija var būt pieejama saskaņā ar līdzīgu kārtību tajā valstī, kur jūs tikāt ievainots.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.7. Vai ir nepieciešams paziņot par noziegumu policijai?

Jā. Ir svarīgi, lai cietušais paziņo policijai cik ātri vien iespējams un iesniedz oficiālu sūdzību. KNKP var izdarīt izņēmumus gadījumos, kad ievainojumi iegūti, piemēram, skolās, cietumos, daudzdzīvokļu mājās un psihiatriskajās slimnīcās, pierādot, ka par incidentu ir paziņots kādam vietējās varas darbiniekam un ka cietušais vēlas, lai lieta tiktu oficiāli izmeklēta.

2.8. Vai pirms pieprasīšanas ir nepieciešams sagaidīt policijas izmeklēšanas vai krimināllietas izmeklēšanas rezultātus?

Nē. Taču parasti, pirms pieņemt savu lēmumu, KNKP gaida līdz izmeklēšanu pabeidz.

2.9. Ja likumpārkāpēja personība ir identificēta, vai vispirms ir jāmēģina iegūt kompensāciju no likumpārkāpēja?

Nē, bet jebkura kompensācija, kuru cietušajam maksā likumpārkāpējs, tiks atskaitīta no KNKP piešķirtās kompensācijas.

2.10. Ja likumpārkāpēja personība nav identificēta vai viņš nav notiesāts, vai vēl ir iespējams iegūt kompensāciju? Ja tā, kādi pierādījumi man ir jāiesniedz manas prasības uzturēšanai?

Jā. Kad KNKP saņem jūsu pieteikuma veidlapu, tā sazinās ar policiju, slimnīcām, ārstiem un jebkurām citam organizācijām, kuru rīcībā ir informācija par jūsu prasību. Pieteikuma veidlapā ir daļa, kurā jūs dodat piekrišanu tam, ka šāda sazināšanās var notikt.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.11. Vai pastāv laika ierobežojums kompensācijas pieprasījuma iesniegšanai?

Parasti KNKP var izskatīt pieteikumu tikai tad, ja tā saņem to 2 gadu laikā kopš dienas, kad incidents ir atgadījies. KNKP var izdarīt izņēmumus attiecībā uz šo laika ierobežojumu, ja tas ir pamatoti un to darīt ir taisnīguma interesēs. Tomēr šādi gadījumi ir reti.

2.12. Par kādiem zaudējumiem es varu saņemt kompensāciju?

Sistēma ļauj izmaksāt finansiālu kompensāciju:

 • atzīstot fiziskus un garīgus ievainojumus, kas radušies vardarbīga nozieguma rezultātā,
 • noteiktos apstākļos, kompensējot jau radušos vai turpmākos ieņēmumu zaudējumus vai īpašus izdevumus, kas radušies vardarbīga nozieguma rezultātā, un
 • par tuva radinieka nāvi vardarbīga nozieguma rezultātā, dažos gadījumos ieskaitot arī kompensāciju par nogalinātās personas pazaudētajiem ienākumiem.
2.13. Kā kompensācija tiks aprēķināta?

Krimināla rakstura ievainojumu kompensācijas shēmā ir uzskaitīti vairāk nekā 400 apraksti un KNKP var izmaksāt standarta kompensācijas summu par cietušā pārdzīvotajām sāpēm un ciešanām. Ja cietušajam ir vairāk kā viens noteiktais ievainojums, kompensācija būs pilnā tarifa apmērā par visnopietnāko ievainojumu, plus 30% no tarifa vērtības, kas ir spēkā par otru nopietnāko ievainojumu un, ja nepieciešams, 15% no tarifa vērtības par trešo nopietnāko ievainojumu. Dažos gadījumos var izmaksāt papildu kompensāciju par ienākumu zaudējumu un īpašiem izdevumiem.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.14. Kāda ir minimālā un/vai maksimālā summa, ko var piešķirta?

Minimālā kompensācijas summa ir GPB 1000, bet maksimālā – GPB 500000.

2.15. Vai kompensācija par zaudējumiem, kuru es esmu saņēmis vai varu saņemt no citiem avotiem (piemēram, apdrošināšanas), tiks atskaitīta no valsts izsniegtās kompensācijas?

No ikvienas izmaksājamās kompensācijas tiks pilnā apmērā atskaitīts jebkurš kompensācijas maksājums vai samaksa par zaudējumiem, ko jūs saņemat par to pašu ievainojumu vai ievainojumiem. Ja pēc tam, kad KNKP piešķir kompensāciju, jūs saņemat kompensāciju vai zaudējumu atlīdzību no cita avota, jums ir jāatmaksā atpakaļ otrs maksājums pilnā apmērā līdz KNKP piešķirtās kompensācijas apmēra līmenim.

2.16. Vai pastāv kādi citi kritēriji, kas var ietekmēt kompensācijas saņemšanas iespēju, vai attiecībā uz to, kā tiek aprēķināta kompensācijas summa, piemēram, mana izturēšanās notikumā, kas izraisīja ievainojumu?

Izskatot parasību par kompensāciju, KNKP pirms lēmuma pieņemšanas ņem vērā daudzus faktorus. Bez tā, kurš ir ticis ievainots un kad incidents notika, tā skatās arī, vai jūs esat vai neesat pilnībā sadarbojušies ar policiju un KNKP, pēta jūsu kriminālo pagātni un arī jūsu uzvedību pirms incidenta, kurā jūs tikāt ievainots, tā laikā un pēc tā.

2.17. Vai es varu iegūt avansu no kompensācijas? Ja varu, tad ar kādiem nosacījumiem?

Avansus no kompensācijām, kurus sauc par pagaidu maksājumiem, var izmaksāt noteiktos apstākļos. Piemēram, gadījumos, kas saistīti ar ienākumu zaudēšanu nākotnē vai turpmākām medicīniskām pārbaudēm, ja lietas izbeigšana var ievilkties, KNKP mēģina pieņemt lēmumu gada laikā par to, vai jums ir tiesības saņemt kompensāciju. Ja tā, šajā stadijā jūs varat lūgt pagaidu maksājumu. Ja tas tiek izmaksāts, tad pagaidu maksājuma apmērs tiek atskaitīts no galīgās kompensācijas summas, kuru jūs saņemat.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.18. Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt pieprasījumu? Vai pastāv kāds īpašs palīdzības tālrunis vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Jūs varat saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt pieprasījumu, zvanot pa tālruni 0800 358 3601 Apvienotajā Karalistē vai pa tālruni 00 44 141 331 2726, ja jūs zvanāt no citas valsts. Informācija ir pieejama arī KNKP tīmekļa vietnē (CICA website English). Jautājumi pa e-pastu var tikt sūtīti uz adresi: enquiries.cica@gtnet.gov.uk.

2.19. Vai es varu iegūt juridisko palīdzību prasības pieteikuma sastādīšanai?

Tas nav nepieciešams, bet, sastādot prasības pieteikumu, jūs varat saņemt juridisku palīdzību no advokāta vai juristu biedrības. Cietušo atbalsta sistēma nevar sniegt juridisku konsultāciju. Ja jūs izlemjat, ka jums ir vajadzīga juridiska vai cita veida maksas konsultācija jūsu prasības sastādīšanā, KNKP nevar to apmaksāt.

2.20. Uz kurieni man ir jāsūta prasības pieteikums?

Kad esat pabeidzis savu prasības pieteikumu, lūdzu, sūtiet to uz šo adresi:

The Criminal Injuries Compensation Authority

Tay House

300 Bath Street

Glasgow

G2 4LN

2.21. Vai pastāv kādas cietušo atbalsta organizācijas, kuras var sniegt turpmāku palīdzību?

Neatkarīgā labdarības iestāde Atbalsts citušajiem var sniegt bezmaksas, konfidenciālu un praktisku atbalstu upuriem. Tā var palīdzēt jums izpildīt prasības pieteikuma veidlapu un sniegt informāciju par sistēmu. Jūsu tuvākās Atbalsta cietušajiem iestādes tālruņa numuru var atrast Apvienotās Karalistes tālruņu katalogā vai uzzināt, zvanot uz Atbalsts cietušajiem tālruņa līniju 0845 3030 900 (tikai zvanītājiem no Apvienotās Karalistes) vai tīmekļa vietnē „Atbalsts cietušajiem” (“Victim Support” English). Jūs varat arī saņemt Pilsoņu konsultēšanas birojā (Citizens’ Advice Bureau English) vai sociālo tiesību organizācijā.

Cita informācija

 • Vietējais birojs „Noziegumu upuri” (Home Office "Victims of crime" English)
 • Krimināla rakstura traumu kompensācijas pārvalde, KNKP tīmekļa vietne (CICA website English)
 • Atbalsts upuriem - palīdzība cilvēkiem tikt galā ar noziegumu (Helping people cope with crime English)
 • Pilsoņu konsultēšana - pilsoņu konsultēšanas birojs (Citizens advice bureau English)

« Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Vispārīgas ziņas | Apvienotā Karaliste - Vispārīgas ziņas »

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 02-10-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste