Europos Komisija > ETIT > Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms > Bendrijos teisė

Naujausia redakcija: 02-08-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Bendrijos teisė

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Vėliausiai atnaujintoteksto peržiūrai prašome pasirinkti English

Teisė gauti kompensaciją visiems nukentėjusiesiems nuo nusikaltimų ES

Remdamasi Komisijos pasiūlymu, 2004 m. balandžio 29 d. Taryba priėmė Direktyvą dėl kompensacijos nukentėjusiesiems nuo nusikaltimų. Direktyva užtikrina, kad kiekviena valstybė narė būtų įteisinusi nacionalinę schemą, garantuojančią teisingą ir prideramą kompensaciją nukentėjusiesiems nuo nusikaltimų. Antra, direktyva užtikrina, kad kompensacija realiai būtų lengvai prieinama, nepaisant to, kur Europos Sąjungoje asmuo tapo nusikaltimo auka ar nukentėjusiuoju, sukurdama nacionalinių institucijų bendradarbiavimo sistemą, kuri veikia nuo 2006 m. sausio 1 d.

Kokia direktyvos paskirtis?

Visos valstybės narės turi užtikrinti, kad jų nacionalinės teisės normos nustatytų kompensacijos schemą nukentėjusiesiems nuo jų atitinkamose teritorijose padarytų smurtinių tyčinių nusikaltimų, kuri garantuotų teisingą ir deramą kompensaciją nukentėjusiesiems.

Kompensacija turi būti prieinama ir vidaus, ir valstybių sienas peržengiančiose situacijose, t. y. nepaisant to, kurioje šalyje nukentėjusysis gyvena, ir nepaisant to, kurioje valstybėje narėje nusikaltimas buvo padarytas.

Kokia kompensacija turėtų būti išmokama kiekvienam nukentėjusiajam, paliekama valstybėms narėms nustatyti savo nuožiūra, keliant sąlygą, kad ji būtų teisinga ir priderama.

Šia direktyva sukuriama nacionalinių institucijų bendradarbiavimo sistema kompensacijos prašymams perduoti valstybių sienas peržengiančiose situacijose. Nukentėjusieji nuo nusikaltimo, padaryto ne jų nuolatinės gyvenamosios vietos valstybėje narėje, gali kreiptis į savo valstybės narės instituciją (padedančiąją instituciją), kad galėtų pateikti prašymą ir gauti pagalbą, susijusią su praktiniais ir administraciniais formalumais. Nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės narės institucija perduoda prašymą tiesiogiai valstybės narės, kurioje buvo padarytas nusikaltimas (sprendžiančiajai institucijai), kuri yra atsakinga už prašymo įvertinimą ir kompensacijos užmokėjimą. Direktyvoje numatytos dvi standartinės formos.

viršųviršų

Komisija internete paskelbs valstybių narių paskirtų padedančiųjų ir sprendžiančiųjų institucijų sąrašus ir pagrindinę informaciją apie kompensacijos schemas kiekvienoje valstybėje narėje.

Esama ES ir EB teisė, reglamentuojanti nusikaltėlio mokėtiną kompensaciją nukentėjusiems

Reglamentas dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo nustato, kad nukentėjusysis gali iškelti nusikaltėliui bylą dėl žalos ar nuostolių atlyginimo tame pačiame teisme, kuris nagrinėja baudžiamąją bylą, jei tai galima daryti pagal nacionalinę teisę.

Tas pats reglamentas taip nustato, kaip nukentėjusysis nuo nusikaltimo gali užtikrinti teismo sprendimo dėl žalos ar nuostolių atlyginimo iš nusikaltėlio vykdymą kitoje valstybėje narėje.

Pagrindų sprendimas dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose nustato, kad vykstant baudžiamosios bylos nagrinėjimui nukentėjusysis turi teisę siekti nusikaltėlio mokėtino žalos atlyginimo. Tai leidžia nukentėjusiajam išvengti būtinumo kelti atskirą civilinę bylą tokiam žalos atlyginimui gauti. Sprendime taip pat nurodoma, kad valstybės narės skatina nusikaltėlį nukentėjusiesiems sumokėti prideramą kompensaciją, taip pat siekia skatinti tarpininkavimą baudžiamosiose bylose.

Naudoti dokumentai

« Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Bendro pobūdžio informacija | Bendrijos teisė - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 02-08-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė