comisia europeană > RJE > Despăgubiri pentru victimele infracţiunilor > Republica Cehă

Ultima actualizare: 11-05-2009
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Despăgubiri pentru victimele infracţiunilor - Republica Cehă

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Obţinerea de despăgubiri sub formă de daune-interese din partea autorului infracţiunii 1.
1.1. În ce condiţii pot depune o cerere în vederea obţinerii de daune-interese în procesul (acţiunea penală) împotriva autorului unei infracţiuni? 1.1.
1.2. În ce etapă a procedurii ar trebui să înaintez cererea? 1.2.
1.3. Cum ar trebui să înaintez cererea şi cui? 1.3.
1.4. Sub ce formă ar trebui să-mi prezint cererea (trebuie să indic o sumă totală şi/sau să precizez daunele individuale)? 1.4.
1.5. Pot beneficia de asistenţă juridică înaintea şi/sau în timpul procedurilor? 1.5.
1.6. Ce dovezi va trebui să prezint în sprijinul cererii mele? 1.6.
1.7. Dacă instanţa îmi va acorda dreptul la daune-interese, există un tip de asistenţă specială pentru mine, ca victimă a unei infracţiuni, pentru executarea hotărârii date împotriva inculpatului? 1.7.
2. Obţinerea de despăgubiri din partea statului sau a unui organism public  2.
2.1. Se pot obţine despăgubiri din partea statului sau a unui organism public? 2.1.
2.2. Posibilitatea este limitată la victimele care au suferit din cauza anumitor tipuri de infracţiuni? 2.2.
2.3. Posibilitatea este limitată la victimele care au suferit anumite tipuri de prejudicii? 2.3.
2.4. Pot obţine despăgubiri rudele sau urmaşii victimelor decedate ca rezultat al unei infracţiunii? 2.4.
2.5. Posibilitatea de a obţine despăgubiri este limitată la persoanele de o anumită naţionalitate sau care locuiesc într-o anumită ţară? 2.5.
2.6. Pot cere despăgubiri în Republica Cehă dacă infracţiunea a fost comisă în afara graniţelor acesteia? Dacă da, în ce condiţii? 2.6.
2.7. Este necesară raportarea infracţiunii la poliţie? 2.7.
2.8. Este necesar să aştept rezultatul anchetei poliţiei sau al procedurilor penale înainte de a cere despăgubiri? 2.8.
2.9. Dacă autorul infracţiunii a fost identificat, trebuie mai întâi să încerc să obţin despăgubiri de la acesta? 2.9.
2.10. Dacă autorul infracţiunii nu a fost identificat sau condamnat, este totuşi posibil să primesc despăgubiri? Dacă da, ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susţine cererea? 2.10.
2.11. Există un anumit termen pentru depunerea cererii de despăgubiri? 2.11.
2.12. Pentru ce tip de pierderi pot să primesc despăgubiri? 2.12.
2.13. Cum se vor calcula despăgubirile? 2.13.
2.14. Există o sumă minimă si/sau maximă care poate fi acordată? 2.14.
2.15. Despăgubirile pe care le-am primit sau pe care pot să le primesc pentru aceleaşi daune, dar din alte surse (cum ar fi asigurările) vor fi scăzute din despăgubirile acordate de stat? 2.15.
2.16. Există alte criterii care pot să influenţeze posibilitatea de a primi despăgubiri sau modul în care sunt calculate despăgubirile, cum ar fi comportamentul meu în legătură cu evenimentul care a cauzat prejudiciul? 2.16.
2.17. Pot primi un avans din despăgubiri? Dacă da, în ce condiţii? 2.17.
2.18. De unde obţin formularele necesare şi informaţiile suplimentare privind modul de a solicita despăgubiri? Există un număr de telefon la care pot suna sau un site internet pe care să-l pot folosi? 2.18.
2.19. Pot beneficia de asistenţă juridică pentru depunerea cererii? 2.19.
2.20. Unde trebuie să trimit cererea? 2.20.
2.21. Există organizaţii de sprijinire a victimelor care să poată oferi asistenţă suplimentară? 2.21.

 

1. Obţinerea de despăgubiri sub formă de daune-interese din partea autorului infracţiunii

1.1. În ce condiţii pot depune o cerere în vederea obţinerii de daune-interese în procesul (acţiunea penală) împotriva autorului unei infracţiuni?

În acţiunile penale, reclamantul este o persoană care, în urma unei infracţiuni, a suferit vătămări corporale, prejudicii ale bunurilor sale, prejudicii nepecuniare sau alte pierderi care pot fi cuantificate sub forma unei sume de bani. Cererea de daune-interese a unui reclamant trebuie înaintată în cadrul acţiunii penale împotriva autorului infracţiunii înainte de etapa prezentării probelor în cadrul procesului. Cererea trebuie să specifice motivele şi suma cerută ca daune-interese.

1.2. În ce etapă a procedurii ar trebui să înaintez cererea?

Cererea de daune-interese poate fi înaintată de reclamant în orice moment, de la începutul acţiunii penale (mai precis, înainte de începerea procesului, în timpul procedurilor preliminare) şi până la etapa prezentării probelor în cadrul procesului.

1.3. Cum ar trebui să înaintez cererea şi cui?

Legea nu indică un anumit formular pentru înaintarea unei cereri pentru obţinerea de daune-interese. Cu toate acestea, se recomandă depunerea unei cereri scrise conţinând descrierea circumstanţelor în care a fost produs prejudiciul, o cuantificare a prejudiciilor aduse bunurilor şi propunerea reclamantului ca instanţa, prin sentinţa sa, să ordone inculpatului să despăgubească reclamantul pentru prejudiciile suferite ca urmare a săvârşirii infracţiunii. În plus, este posibilă înaintarea unei cereri pentru obţinerea de daune-interese printr-o declaraţie adresată unui organism de aplicare a legii (în timpul unei discuţii a reclamantului cu reprezentanţii poliţiei).

SusSus

Cererea pentru obţinerea de daune-interese este înaintată organismului competent de aplicare a legii, în funcţie de stadiul acţiunii penale, mai precis acest organism poate fi instanţa, procurorul public sau poliţia. Cererile pentru obţinerea de daune-interese trebuie formulate într-o anumită modalitate şi sub o anumită formă, astfel încât să fie foarte clar că reclamantul solicită daune-interese. Cererea pentru obţinerea de daune-interese trebuie depusă împotriva unei anumite persoane – respectarea acestui principiu este în mod special importantă în acţiunile comune, în care mai multe persoane sunt acuzate de comiterea infracţiunii.

Cererile pentru obţinerea de daune-interese în acţiunile penale sunt o modalitate de despăgubire a victimelor. Reclamanţii pot solicita, de asemenea, despăgubiri prin recurgerea la acţiuni civile, chiar dacă nu au înaintat o cerere pentru obţinerea de daune-interese în acţiunea penală.

1.4. Sub ce formă ar trebui să-mi prezint cererea (trebuie să indic o sumă totală şi/sau să precizez daunele individuale)? 

Cererea trebuie să conţină valoarea exactă, totală a daunelor, care trebuie apoi defalcată în daune individuale. Dacă acest lucru nu este posibil (de exemplu dacă reclamatul nu poate încă să cuantifice cu precizie daunele deoarece nu se poate încă prezenta la serviciu din cauza incapacităţii sale şi beneficiază încă de indemnizaţie de boală), în cerere trebuie să se specifice cel puţin o sumă minimă. Valoarea daunelor-interese solicitate poate fi modificată ulterior în timpul acţiunii, în orice moment, până când instanţa se retrage pentru a delibera asupra hotărârii. Atunci când decide cu privire la o cerere pentru obţinerea de daune-interese, instanţa este condiţionată de cerere, şi anume nu poate acorda ca daune-interese o sumă mai mare decât cea care a fost solicitată. Aceasta înseamnă că, în cazul în care, pe parcursul acţiunii, se dovedeşte că daunele sunt mai mari decât cele declarate iniţial de reclamant, este la latitudinea acestuia de a modifica şi de a mări suma solicitată.

SusSus

1.5. Pot beneficia de asistenţă juridică înaintea şi/sau în timpul procedurilor?

Reclamantul poate fi reprezentat în acţiunea penală de către un avocat care este împuternicit, în numele reclamantului, să înainteze solicitări, să depună cereri, să propună acordarea de despăgubiri şi să fie parte la actele la care reclamantul are dreptul să participe. În cazul în care reclamantul care solicită despăgubiri dovedeşte că nu are resurse financiare suficiente pentru a acoperi costurile implicate de angajarea unui avocat, acesta poate solicita instanţei să i se atribuie un avocat, care va oferi reclamantului asistenţă juridică fie în mod gratuit, fie la un preţ redus.

1.6. Ce dovezi va trebui să prezint în sprijinul cererii mele?

În momentul în care se înaintează o cerere de daune-interese, trebuie prezentate toate dovezile care arată valoarea prejudiciilor suferite de reclamant. De exemplu, dacă un anumit obiect a fost deteriorat în urma unei infracţiuni şi a necesitat reparaţii, trebuie să se aducă dovezi privind costul reparaţiilor. În cazul în care reclamantul a suferit o vătămare corporală şi, din această cauză, este în concediu medical, acesta ar trebui să prezinte dovezi privind indemnizaţia de boală acordată şi veniturile medii câştigate înainte de a suferi vătămarea, pentru a clarifica prejudiciul specific pe care l-a suferit, exprimat ca diferenţa dintre indemnizaţii şi câştiguri.

1.7. Dacă instanţa îmi va acorda dreptul la daune-interese, există un tip de asistenţă specială pentru mine, ca victimă a unei infracţiuni, pentru executarea hotărârii date împotriva inculpatului?

În Republica Cehă, reclamanţii nu dispun de asistenţă specială pentru executarea unei hotărâri privind acordarea de daune-interese împotriva inculpatului. Persoanele care nu au resurse financiare suficiente pentru a plăti costurile asistenţei juridice au dreptul să solicite Camerei Baroului din Republica Cehă să li se atribuie un avocat. Avocatul numit de Cameră trebuie să acorde asistenţă juridică în termenii şi condiţiile specificate în numire. În practică, Camera stabileşte de obicei acordarea de asistenţă gratuită, cu excepţia cheltuielilor diverse. Dacă se dovedeşte că statutul financiar şi social al reclamantului nu îndeplineşte condiţiile pentru acordarea de asistenţă juridică gratuită, avocatul numit pentru a-l asista pe reclamant are dreptul să aplice tarifele percepute de avocaţi.  

SusSus

2. Obţinerea de despăgubiri din partea statului sau a unui organism public 

2.1. Se pot obţine despăgubiri din partea statului sau a unui organism public?

Da. Conform Legii nr. 209/1997, statul va acorda asistenţă financiară victimelor infracţiunilor în condiţiile stabilite prin lege.

2.2. Posibilitatea este limitată la victimele care au suferit din cauza anumitor tipuri de infracţiuni?

Da. Asistenţa financiară este disponibilă numai pentru victimele infracţiunilor care au condus la vătămare corporală.

2.3. Posibilitatea este limitată la victimele care au suferit anumite tipuri de prejudicii?

Asistenţa financiară este acordată victimelor care au suferit vătămări corporale în urma unei infracţiuni. Totuşi, asistenţa financiară poate fi acordată numai dacă victima cumulează un punctaj de cel puţin 100 de puncte în sistemul de evaluare utilizat pentru a estima nivelul suferinţei. Se oferă, de asemenea, asistenţă financiară urmaşilor unei victime care a decedat în urma vătămării corporale cauzate în cursul unei infracţiuni numai în cazul în care persoana decedată avea în îngrijire persoanele respective sau era răspunzătoare de întreţinerea lor.  

2.4. Pot obţine despăgubiri rudele sau urmaşii victimelor decedate ca rezultat al unei infracţiunii?

A se vedea răspunsul anterior.

2.5. Posibilitatea de a obţine despăgubiri este limitată la persoanele de o anumită naţionalitate sau care locuiesc într-o anumită ţară?

Asistenţa financiară pentru victimele infracţiunilor este acordată de către stat cetăţenilor cehi sau apatrizilor care au obţinut un permis de reşedinţă permanent sau pe termen lung care le permite să rămână în Republica Cehă. Resortisanţii străini pot solicita asistenţă în baza unui tratat internaţional, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru Republica Cehă. Republica Cehă este parte la Convenţia Europeană privind despăgubirea victimelor infracţiunilor violente, semnată la Strasbourg la data de 24 noiembrie 1983. În acest sens, trebuie menţionată directiva comunitară privind despăgubirea victimelor infracţiunilor, care consfinţeşte obligaţia statelor membre de a acorda despăgubiri persoanelor cu domiciliul stabil într-un alt stat membru UE care devin victime ale unor infracţiuni comise pe teritoriul acestora. Republica Cehă va transpune prevederile directivei în legislaţia naţională şi, astfel, persoanele cu domiciliul stabil într-un stat membru UE vor putea de asemenea să beneficieze de asistenţă financiară.

SusSus

2.6. Pot cere despăgubiri în Republica Cehă dacă infracţiunea a fost comisă în afara graniţelor acesteia? Dacă da, în ce condiţii?

După cum s-a precizat anterior, asistenţa financiară de stat poate fi acordată cetăţenilor Republicii Cehe. Legislaţia nu specifică faptul că infracţiunea trebuie să fi fost comisă în Republica Cehă pentru ca victima să se poată califica pentru acordarea de asistenţă financiară. Se poate deduce prin urmare că sprijinul financiar este acordat cetăţenilor cehi indiferent de locul în care a fost comisă infracţiunea.

2.7. Este necesară raportarea infracţiunii la poliţie?

Da, raportarea la timp a infracţiunii la poliţie este una dintre condiţiile care trebuie îndeplinite pentru acordarea de asistenţă financiară. Conform legislaţiei privind asistenţa financiară, statul nu acordă asistenţă financiară dacă victima nu a raportat imediat infracţiunea pentru care solicită despăgubiri.

2.8. Este necesar să aştept rezultatul anchetei poliţiei sau al procedurilor penale înainte de a cere despăgubiri?

Se poate acorda sprijin financiar victimei unei infracţiuni dacă autorul infracţiunii este condamnat pentru o infracţiune cauzatoare de vătămări corporale sau dacă acesta este achitat deoarece nu este apt de a fi judecat. Totuşi, în anumite circumstanţe, nu este necesar să se aştepte pronunţarea verdictului (de exemplu dacă inculpatul nu este cunoscut sau dacă acuzaţia nu poate fi adusă la cunoştinţa acestuia), cu condiţia ca rezultatul anchetei poliţiei să arate cu certitudine că a fost comisă o infracţiune care a condus la vătămarea corporală a victimei.

SusSus

2.9. Dacă autorul infracţiunii a fost identificat, trebuie mai întâi să încerc să obţin despăgubiri de la acesta?

Deşi această obligaţie nu este specificată expres de legislaţie, ea poate fi dedusă din prevederile legale conform cărora se aşteaptă ca victima să încerce în mod activ să obţină despăgubiri de la autorul infracţiunii. Prin urmare, asistenţa financiară poate fi redusă sau poate fi refuzată pe baza situaţiei sociale a victimei şi analizând faptul dacă victima a epuizat toate căile legale de a solicita despăgubiri de la inculpat sau de la o altă persoană răspunzătoare de plata despăgubirilor.

2.10. Dacă autorul infracţiunii nu a fost identificat sau condamnat, este totuşi posibil să primesc despăgubiri? Dacă da, ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susţine cererea?

Identificarea sau condamnarea unui autor al unei infracţiuni nu este o condiţie de eligibilitate pentru obţinerea de asistenţă financiară – a se vedea răspunsul la întrebarea 2.8. În aceste cazuri, trebuie să se stabilească că a fost comisă o infracţiune care a condus la vătămarea corporală a victimei. Acest lucru poate fi dedus din constatările autorităţilor de aplicare a legii şi din dovezile prezentate de către victimă.

2.11. Există un anumit termen pentru depunerea cererii de despăgubiri?

Cererea pentru obţinerea de asistenţă financiară trebuie depusă în termen de un an de la data la care victima a luat cunoştinţă de prejudiciul cauzat de infracţiune, în caz contrar victima pierzând acest drept.  

SusSus

2.12. Pentru ce tip de pierderi pot să primesc despăgubiri?

Statul acordă asistenţă financiară în cazurile în care infracţiunea a rezultat în vătămarea corporală a victimei. În mod specific, se acordă asistenţă financiară pentru veniturile pierdute şi cheltuielile pentru îngrijiri medicale, susţinute prin documente justificative; urmaşii victimei pot cere despăgubiri pentru costurile dovedite ale înmormântării şi ale întreţinerii.

2.13. Cum se vor calcula despăgubirile?

Asistenţa financiară este acordată fie ca o sumă forfetară de 25 000 CZK, fie ca o sumă echivalentă cu veniturile pierdute, costurile îngrijirilor medicale, costurile pentru înmormântare şi costurile pentru întreţinere, care trebuie dovedite. Sumele primite de victimă ca despăgubiri din alte surse se scad din această sumă.  

2.14. Există o sumă minimă si/sau maximă care poate fi acordată?

Asistenţa financiară oferită de stat nu trebuie să depăşească 150 000 CZK. Nu există limită inferioară.

2.15. Despăgubirile pe care le-am primit sau pe care pot să le primesc pentru aceleaşi daune, dar din alte surse (cum ar fi asigurările) vor fi scăzute din despăgubirile acordate de stat?

Asistenţa financiară este acordată în concordanţă cu suma dovedită a veniturilor pierdute, a costurilor pentru îngrijirile medicale, a costurilor pentru înmormântare şi a costurilor pentru întreţinere, din care se scad toate sumele primite de victimă cu titlul de daune-interese din alte surse (de exemplu de la o societate de asigurări).

SusSus

2.16. Există alte criterii care pot să influenţeze posibilitatea de a primi despăgubiri sau modul în care sunt calculate despăgubirile, cum ar fi comportamentul meu în legătură cu evenimentul care a cauzat prejudiciul? 

Da, comportamentul victimei cu privire la infracţiunea vizată este luat în considerare în decizia de a acorda sau nu victimei asistenţă financiară şi, în cazul acordării de asistenţă, în stabilirea cuantumului acesteia. Alţi factori includ măsura în care victima este răspunzătoare de prejudiciu, dacă victima a fost de acord cu intentarea unei acţiuni penale împotriva făptaşului, dacă victima a raportat imediat infracţiunea sau dacă victima a refuzat să depună mărturie în acţiunea penală.

2.17. Pot primi un avans din despăgubiri? Dacă da, în ce condiţii?

Conform legislaţiei cehe, nu se poate acorda un avans din asistenţa financiară. Totuşi, legea stabileşte un termen relativ scurt (trei luni) pentru soluţionarea unei cereri de asistenţă financiară. De fapt, suma forfetară de 25 000 CZK, care poate fi acordată dacă sunt îndeplinite condiţiile stipulate în legea privind asistenţa financiară, poate juca rolul unui avans; suma este pusă la dispoziţie la început şi, apoi, dacă valoarea efectivă a prejudiciului suferit poate fi dovedită în termenul stabilit, diferenţa se plăteşte ulterior.

2.18. De unde obţin formularele necesare şi informaţiile suplimentare privind modul de a solicita despăgubiri? Există un număr de telefon la care pot suna sau un site internet pe care să-l pot folosi?

Toate organismele de aplicare a legii (poliţia, procurorii publici, judecătorii) au obligaţia de a informa victima cu privire la condiţiile acordării de asistenţă financiară. Formularele necesare, precum şi alte informaţii despre cererea de asistenţă financiară sunt puse la dispoziţia persoanelor interesate de către Ministerul Justiţiei din Republica Cehă.

SusSus

2.19. Pot beneficia de asistenţă juridică pentru depunerea cererii?

Victima nu are nevoie de un reprezentant legal pentru înaintarea unei cereri de asistenţă financiară. Cu toate acestea, dacă doreşte, victima poate angaja un reprezentant legal, însă trebuie să suporte costurile aferente. Chiar şi în acest caz, cei care nu-şi pot permite să apeleze la asistenţă juridică au dreptul să solicite Camerei Baroului din Republica Cehă să li se atribuie un avocat.

2.20. Unde trebuie să trimit cererea?

Cererile de asistenţă financiară sunt adresate Ministerului Justiţiei din Republica Cehă, Vyšehradská 16, 128 00 Praha 2.

2.21. Există organizaţii de sprijinire a victimelor care să poată oferi asistenţă suplimentară?

Inelul Alb al Siguranţei (Bílý kruh bezpečí) este o organizaţie non-profit care oferă sprijin victimelor infracţiunilor. În special, organizaţia oferă victimelor servicii de consultanţă juridică şi consiliere psihologică, precum şi informaţii privind posibilitatea de a solicita despăgubiri de la autorul infracţiunii sau de la stat. Informaţii suplimentare pot fi consultate pe site-ul internet www.bkb.cz ceština - English.

Informaţii suplimentare

Secţiunea „despăgubiri” de pe site-ul internet al Ministerului Justiţiei din Republica Cehă.

« Despăgubiri pentru victimele infracţiunilor - Informaţii generale | Republica Cehă - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 11-05-2009

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit