Európska komisia > EJS > Návrh na začatie konania > Spojené kráľovstvo

Posledná úprava: 22-04-2005
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Návrh na začatie konania - Spojené kráľovstvo

Predstavte si situáciu, že ste v spore s obchodnou spoločnosťou, živnostníkom, vaším zamestnávateľom, s rodinným príslušníkom alebo s inou osobou v tuzemsku alebo v zahraničí. Aby ste vyriešili tento problém, musíte si položiť niekoľko otázok:

Predbežné otázky pred podaním návrhu na začatie konania.

1.

Musím spor riešiť súdnou cestou? Možno by bolo lepšie použiť postupy alternatívneho riešenia sporov. Pozri túto tému.

2.

Mám ešte čas podať žalobu na súd? Lehoty na podávanie súdnych žalôb sa líšia podľa jednotlivých prípadov. Túto otázku lehôt si je možné vyjasniť u advokáta, právneho poradcu alebo v poradni pre občanov v Spojenom kráľovstve.

3.

Musím sa obrátiť na súd v Spojenom kráľovstve? Pozri tému „Súdna právomoc”.

4.

Ak áno, na ktorý konkrétny súd v Spojenom kráľovstve by som sa mal obrátiť, vzhľadom na moje bydlisko, bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné okolnosti prípadu, ako je napríklad charakter sporu alebo suma, o ktorú ide? Pozri tému Súdna právomoc - Spojené kráľovstvo”.

Anglicko & Wales

Škótsko

Severné Írsko

Gibraltár

« Návrh na začatie konania - Všeobecné informácie | Spojené kráľovstvo - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 22-04-2005

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo