Европейска комисия > ЕСМ > Завеждане на дело > Обединено кралство