Evropska komisija > EPM > Predložitev zadeve sodišču > Švedska

Zadnja sprememba: 06-09-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Predložitev zadeve sodišču - Švedska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


Imate nesporazum s podjetjem, obrtnikom, s svojim delodajalcem, članom lastne družine ali s drugo osebo v državi, v kateri živite, ali v tujini. Tukaj boste našli primere vprašanj, ki jih je treba najprej premisliti. 

KAZALO

1. Ali se moram obrniti na sodišče? 1.
2. Ni prepozno za vložitev tožbe? 2.
3. Ali se moram obrniti prav na sodišče na Švedskem? 3.
4. Če da, na katero sodišče na Švedskem naj se obrnem? 4.
5. Na katero vrsto sodišča na Švedskem naj se obrnem? 5.
6. Lahko vložim tožbo sam ali se moram pri vložitvi tožbe obrniti na primer na odvetnika? 6.
7. Kam natančno se moram obrniti? Na vložišče, sodno pisarno ali drugo upravo? 7.
8. V katerem jeziku moram vložiti tožbo? Lahko vložim tožbo ustno ali se zahteva pisna oblika? Lahko uporabim telefaks ali elektronsko pošto? 8.
9. Obstajajo posebni obrazci za vložitev tožbe? Če ne, na kakšen način je treba tožbo vložiti. Ali obstajajo uredbe, ki določajo, kaj naj vloga vsebuje? 9.
10. Moram plačati sodno takso? Če da, kdaj je treba takso plačati? Moram plačati odvetniku takoj pri vložitvi tožbe? 10.
11. Ali lahko zaprosim za pravno pomoč?(Glej osnovne informacije o pravni pomoči). 11.
12. Kdaj se moja tožba obravnava kot vložena? Ali bom od organov dobil potrdilo, da sem tožbo vložil pravilno? 12.
13. Lahko dobim razpored postopka, na primer rok, kdaj naj pridem na sodišče? 13.

 

VPRAŠANJA, NA KATERA SI ODGOVORITE, PREDEN SE BOSTE OBRNILI NA SODIŠČE

1. Ali se moram obrniti na sodišče?

Velikokrat je bolj ustrezna alternativna rešitev sporov. (glej osnovne informacije o temi)

2. Ni prepozno za vložitev tožbe?

Zastaralni roki za vložitev tožbe se razlikujejo in so odvisni od zadeve tožbe. Na vprašanja glede zastaralnega roka vam lahko odgovori na primer pravnik ali pravnoinformacijska pisarna.

3. Ali se moram obrniti prav na sodišče na Švedskem?

Glej osnovne informacije o pristojnosti sodišč.

4. Če da, na katero sodišče na Švedskem naj se obrnem?

Na izbiro mesta vložitve tožbe lahko vplivajo vaše bivališče, bivališče nasprotne stranke ali druge okoliščine. Glej osnovne informacije o pristojnosti sodišč - Švedska.

5. Na katero vrsto sodišča na Švedskem naj se obrnem?

Na izbiro vrste sodišča ob vložitvi tožbe lahko vpliva vrsta postopka, ki se ga tiče vloga, sporni znesek in druge okoliščine. Glej osnovne informacije o pristojnosti sodišč - Švedska.

Na vrh straniNa vrh strani

KAKO NAJ VLOŽIM VLOGO ZA TOŽBO

6. Lahko vložim tožbo sam ali se moram pri vložitvi tožbe obrniti na primer na odvetnika?

Zasebniki lahko vložijo prošnjo za sprožitev sodnega postopka samostojno. Na Švedskem ni obvezno imeti na sodišču zastopnika ali odvetnika. Odvetniki nimajo nobenega monopola v smislu, da bi zastopnik ali svetovalec moral biti odvetnik.

Na kratko, obstaja možnost vložitve tožbe samostojno, ne da bi za to potrebovali odvetnika.

7. Kam natančno se moram obrniti? Na vložišče, sodno pisarno ali drugo upravo?

Treba je predložiti tožbeni predlog. Lahko ga izročite sodni pisarni, lahko ga oddate v odprtino za pisma v vratih ali v poštni predal sodišča , jo lahko izročite uslužbencu ali pa jo lahko pošljete po pošti.

8. V katerem jeziku moram vložiti tožbo? Lahko vložim tožbo ustno ali se zahteva pisna oblika? Lahko uporabim telefaks ali elektronsko pošto?

Na Švedskem je sodni jezik švedščina. Prošnja za poziv na sodišče mora biti napisana v švedščini. Če je listina predložena v drugem jeziku, sodišče lahko v določenih primerih ukaže eni od strank, naj priskrbi prevod listine. V izjemnih primerih lahko prevod priskrbi sodišče.

Tožbeni predlog mora biti v pisni obliki z lastnoročnim podpisom. Če predlog ni lastnoročno podpisan, ampak bil je poslan po telefaksu ali po elektronski pošti, bo sodišče zahtevalo originalni predlog z lastnoročnim podpisom. Če original ne bo predložen sodišču, bo sodišče predlog zavrnilo.

Na vrh straniNa vrh strani

9. Obstajajo posebni obrazci za vložitev tožbe? Če ne, na kakšen način je treba tožbo vložiti. Ali obstajajo uredbe, ki določajo, kaj naj vloga vsebuje?

Ni nobenih zahtev, ki bi določale uporabo posebnih obrazcev za vložitev tožbe. Obstaja pa obrazec za oddajo tožbe, DV 161. Ta obrazec se nahaja na domači strani svenska švedske sodne uprave (Domstolsverkets hemsida).

Tožbeni predlog mora vsebovati podatke o strankah postopka, točno terjatev, podatke, ki točno razložijo zahtevo, podatke o dokazih, na katere se predlog sklicuje, in podatke o tem, kaj posamezni dokazi dokazujejo, skupaj s podatki o okoliščinah, ki določajo, da je postopek v pristojnosti danega sodišča.

Pisni dokazi, na katere se prošnja sklicuje, se preložijo skupaj z prošnjo.

Če vložena predlog ni popoln, bo sodišče zahtevalo njegovo dopolnitev. Če sodišču takšna dopolnitev ni predložena, bo sodišče predlog zavrnilo.

10. Moram plačati sodno takso? Če da, kdaj je treba takso plačati? Moram plačati odvetniku takoj pri vložitvi tožbe?

Ob vložitvi prošnje v okviru sodnega postopka mora prosilec plačati za vlogo. Takso je treba plačati sodišču, pri katerem je bil predlog vložen. Trenutno znaša taksa za prošnjo 450 SEK (približno 50 EUR). Če prosilec takse ne plača, bo sodišče izdalo odredbo o dodatnem plačilu. Če taksa kljub temu ne bo plačana, bo sodišče prošnjo zavrnilo.

Vprašanje stroškov odvetnika je stvar dogovora med stranko in odvetnikom, kar velja tudi za plačilo are in obračunavanje uslug odvetnika. Če je prosilcu dodeljena pravna pomoč, veljajo posebne odredbe. (Glej temo pravna pomoč.)

Na vrh straniNa vrh strani

11. Ali lahko zaprosim za pravno pomoč?(Glej osnovne informacije o pravni pomoči).

KAJ BO SLEDILO

12. Kdaj se moja tožba obravnava kot vložena? Ali bom od organov dobil potrdilo, da sem tožbo vložil pravilno?

Na Švedskem se prošnja za sprožitev sodnega postopka obravnava kot vložena na dan predložitve vloge za tožbo sodišču. Vloga za tožbo se obravnava kot predložena na dan, ko prispejo listine ali obvestilo pošte o odpošiljanju poštne pošiljke z listino na sodišče, ali na dan, ko so izročeni pooblaščeni uradni osebi.

Če lahko domnevamo, da je bila listina ali obvestilo o njej dostavljena na določen dan sodni pisarni ali da je bilo sodišču izročeno na pošti, potem se ta listina obravnava kot predložena na isti dan, čeprav jo pristojna uradna oseba prejme šele naslednji delovni dan.

Sodišče ne pošilja potrdil o tem, da je bila vloga za tožbo vložena pravilno. Podatek o tem, ali je bila vloga vložena pravilno, boste dobili, če na primer pokličete na sodišče.

13. Lahko dobim razpored postopka, na primer rok, kdaj naj pridem na sodišče?

Po zakonu o sodnem postopku mora sodišče čimprej ízdelati razpored sodnega postopka. Lahko se pojavijo določeni sodni postopki, pri katerih izdelava razporeda ni smiselna. Dokler sodišče ne prejme zagovora obtoženca, nima dovolj podatkov za izdelavo razporeda.

Zmeraj se lahko pridobi informacije o poteku sodnega postopka, če vprašate na sodišču, na primer po telefonu.

Nadaljnje informacije

 • Ministrstvo za pravosodje English - svenska
 • Sodna uprava svenska
 • Državna davčna uprava svenska

« Predložitev zadeve sodišču - Splošne informacije | Švedska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 06-09-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo