Europos Komisija > ETIT > Ieškinio perdavimas teismui > Švedija

Naujausia redakcija: 22-05-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškinio perdavimas teismui - Švedija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


Sakykim, iškilo ginčas tarp jūsų ir įmonės, verslininko, darbdavio, šeimos nario ar kito asmens jūsų šalyje arba užsienyje. Pateikiame keletą galimų klausimų, kurių iš pradžių turėtumėte paklausti savęs. 

TURINIO LENTELE

1. Ar būtinai turiu kreiptis į teismą? 1.
2. Ar dar nepavėlavau paduoti ieškinį? 2.
3. Ar turiu kreiptis pateikti ieškinį būtent Švedijos teismui? 3.
4. Į kokį Švedijos teismą tokiu atveju turiu kreiptis? 4.
5. Į kokio tipo Švedijos teismą man reikia kreiptis? 5.
6. Ar galiu pateikti ieškinį pats, ar turiu kreiptis į, pavyzdžiui, advokatą? 6.
7. Kam reikia pateikti ieškininį pareiškimą? Teismo priimamajam, raštinei ar kitai institucijai? 7.
8. Kokia kalba galima parašyti ieškininį pareiškimą? Ar galiu iškelti bylą žodžiu, ar tai reikia pateikti raštu? Ar galima pasinaudoti faksu arba elektroniniu paštu? 8.
9. Ar yra nustatyta speciali ieškinio pateikimo forma? Jeigu ne, kaip jis turi būti pateiktas? Ar yra nustatytos ieškinio turinio taisyklės? 9.
10. Ar privalau mokėti žyminį mokestį? Jei taip, kada reikia jį mokėti? Jeigu taip, ar advokatui reikia mokėti nuo pat ieškininio pareiškimo pateikimo? 10.
11. Ar galiu gauti teisinę pagalbą? (Žr. skyrių apie teisinę pagalbą.11.
12. Kada byla laikoma iškelta? Ar gausiu iš tarnybų patvirtinimą, kad byla iš tiesų yra iškelta? 12.
13. Ar galiu sužinoti tolesnių procesinių veiksmų datas, pavyzdžiui, kada man reikės pasirodyti teisme? 13.

 

KLAUSIMAI, Į KURIUOS REIKĖTŲ ATSAKYTI, PRIEŠ KREIPIANTIS Į TEISMĄ

1. Ar būtinai turiu kreiptis į teismą?

Iš tiesų kartais galbūt geriau pasinaudoti alternatyviais ginčų sprendimo būdais (žr. skyrių šia tema).

2. Ar dar nepavėlavau paduoti ieškinį?

Ieškinio pareiškimo terminai gali būti labai skirtingi, atsižvelgiant į konkrečios bylos tipą. Į klausimus dėl terminų gali atsakyti, pavyzdžiui, patarėjas teisiniais klausimais arba vartotojų konsultantas.

3. Ar turiu kreiptis pateikti ieškinį būtent Švedijos teismui?

Žr. skyrių apie teismų jurisdikciją.

4. Į kokį Švedijos teismą tokiu atveju turiu kreiptis?

Ieškinio pareiškimo vieta gali priklausyti nuo jūsų gyvenamosios vietos, kitos šalies gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių. Žr. skyrių apie teismų jurisdikciją Švedijoje.

5. Į kokio tipo Švedijos teismą man reikia kreiptis?

Tai, kuris teismas yra tinkamesnis ieškiniui pareikšti, gali priklausyti nuo bylos pobūdžio, ieškinio sumos ir kitų aplinkybių. Žr. skyrių apie teismų jurisdikciją Švedijoje.

viršųviršų

KAIP PATEIKTI IEŠKINĮ

6. Ar galiu pateikti ieškinį pats, ar turiu kreiptis į, pavyzdžiui, advokatą?

Privatūs asmenys gali patys vesti savo bylas teisme. Taigi Švedijoje nėra privaloma turėti atstovą ar advokatą. Be to, nėra advokatų monopolijos – t.y. teisinis atstovas arba padėjėjas neprivalo būti advokatas.

Apibendrinant – asmuo gali pats, nesamdydamas advokato, iškelti bylą.

7. Kam reikia pateikti ieškininį pareiškimą? Teismo priimamajam, raštinei ar kitai institucijai?

Ieškininis pareiškimas teiktinas teismui. Jį galima pateikti teismo raštinei, įdėti į teismo laiškų dėžę ar kitą laiškams skirtą vietą, perduoti teismo pareigūnui arba išsiųsti teismui paštu.

8. Kokia kalba galima parašyti ieškininį pareiškimą? Ar galiu iškelti bylą žodžiu, ar tai reikia pateikti raštu? Ar galima pasinaudoti faksu arba elektroniniu paštu?

Švedijoje teismo kalba yra švedų kalba. Taigi pareiškimą reikia parašyti švediškai. Jeigu dokumentas pateiktas kokia nors kita kalba, tam tikrais atvejais teismas gali įpareigoti šalį jį išversti. Išimtiniais atvejais teismas gali pats išsiversti dokumentą.

Pareiškimas turi būti sudarytas raštu ir pasirašytas ranka. Jei pareiškimas nėra pasirašytas ranka, o atsiųstas, pvz., telefaksu arba elektroniniu paštu, teismas turi reikalauti, kad pareiškimas būtų patvirtintas, pateikiant pasirašytą dokumento originalą. Negavus patvirtinimo, pareiškimas bus atmestas.

viršųviršų

9. Ar yra nustatyta speciali ieškinio pateikimo forma? Jeigu ne, kaip jis turi būti pateiktas? Ar yra nustatytos ieškinio turinio taisyklės?

Pateikiant ieškinį, nereikalaujama pildyti jokių nustatytų formų. Visgi yra sudaryta ieškininio pareiškimo forma DV 161, ją galima rasti Nacionalinės teismų administracijos tinklalapyje svenska.

Pareiškime būtina nurodyti šalių duomenis, konkretų reikalavimą, reikalavimo pagrindą, informaciją apie reikalavimą pagrindžiančius įrodymus ir ką konkrečiai siekiama pagrįsti kiekvienu įrodymu bei informaciją apie aplinkybes, remiantis kuriomis, ieškinys priklauso šio teismo kompetencijai.

Rašytiniai įrodymai turėtų būti pateikiami kartu su pareiškimu.

Jei pareiškimas nėra išsamus, teismas reikalauja jį papildyti. Papildymo negavus, pareiškimas bus atmestas.

10. Ar privalau mokėti žyminį mokestį? Jei taip, kada reikia jį mokėti? Jeigu taip, ar advokatui reikia mokėti nuo pat ieškininio pareiškimo pateikimo?

Už civilinio ieškinio pareiškimą ieškovas turi sumokėti pareiškimo padavimo mokestį. Mokestis mokamas, įteikiant pareiškimą apylinkės teismui. Šiuo metu pareiškimo padavimo mokestis yra iki 450 Švedijos kronų (apie 50 eurų). Jei pareiškimo padavimo mokestis nesumokamas, tai padaryti pareikalaujama papildomai. Jei, nepaisant to, mokestis vis tiek nesumokamas, pareiškimas atmetamas.

Mokėjimas už advokato paslaugas – kliento ir advokato tarpusavio susitarimo reikalas. Dažnai prašoma išankstinio mokėjimo ir po to pateikiama sąskaita už atliktą darbą. Dėl mokėjimo už suteiktą teisinę pagalbą galioja atskiros taisyklės, žr. skyrių apie teisinę pagalbą.

viršųviršų

11. Ar galiu gauti teisinę pagalbą? (Žr. skyrių apie teisinę pagalbą.)

KAS VYKSTA TADA?

12. Kada byla laikoma iškelta? Ar gausiu iš tarnybų patvirtinimą, kad byla iš tiesų yra iškelta?

Švedijoje byla laikoma iškelta tą dieną, kai ieškinys pasiekia teismą. Pareiškimas laikomas pasiekusiu teismą tą dieną, kai pats dokumentas arba pranešimas apie pašto siuntinį, už kurį sumokėta ir kuriame yra dokumentas, pasiekia teismą arba jį gauna atsakingas pareigūnas.

Jeigu galima laikyti, kad dokumentas arba pranešimas apie jį pateiktas teismo raštinei arba atidėtas teismui pašte, jis laikomas pasiekusiu teismą būtent tą dieną, jei atsakingas pareigūnas gauna šį dokumentą artimiausią darbo dieną.

Patvirtinimas, kad byla yra iš tiesų iškelta, savaime nėra siunčiamas, tačiau informacijos apie tai galima gauti, susisiekus su teismu, pavyzdžiui, telefonu.

13. Ar galiu sužinoti tolesnių procesinių veiksmų datas, pavyzdžiui, kada man reikės pasirodyti teisme?

Pagal proceso kodekso nuostatas teismas turėtų kuo greičiau sudaryti bylos nagrinėjimo tvarkaraštį. Visgi gali pasitaikyti tokių bylų, kurių nagrinėjimo tvarkaraščio sudarymas neturėtų prasmės. Dauguma atvejų, negavus atsakovo atsakymo, nėra pakankamo pagrindo sudaryti bylos nagrinėjimo tvarkaraštį.

Visada yra galimybių gauti informacijos apie tolesnį bylos nagrinėjimą, susisiekus su teismu, pavyzdžiui, telefonu.

Papildoma informacija

 • Teisingumo ministerija English - svenska
 • Nacionalinė teismų administracija svenska
 • Valstybinė mokesčių inspekcija svenska

« Ieškinio perdavimas teismui - Bendro pobūdžio informacija | Švedija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 22-05-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė