Európai Bizottság > EIH > Bírósághoz fordulás > Svédország

Utolsó frissítés: 22-05-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Bírósághoz fordulás - Svédország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


Vitába keveredett egy céggel, iparossal, munkaadójával, családtagjával vagy más személlyel abban az országban, ahol lakik, vagy külföldön. Íme azok a kérdések, amelyeket kezdetben fel kellene tennie magának. 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Feltétlenül bírósághoz kell fordulnom? 1.
2. Nincs késő kérvényezni a bírósági eljárás elindítását a bíróságon? 2.
3. Svédországban kérvényezzem a bírósági eljárás megindítását? 3.
4. Ha igen, melyik svédországi bírósághoz kell fordulnom? 4.
5. Milyen típusú svéd bírósághoz kell fordulnom? 5.
6. Egyedül is kérvényezhetem a bírósági eljárás elindítását, vagy a bíróság eljárás elindítását célzó kérvény beadásával például ügyvédhez kell fordulnom? 6.
7. Hol nyújtsam be a bíróságra való beidézésre irányuló kérelmemet? A bíróság iktatójában, irodájában vagy más hivatalban? 7.
8. Milyen nyelven lehet benyújtani a bíróságra való beidézésre irányuló kérelmet? Beadhatom a bírósági eljárás elindítását célzó kérvényt szóban is, vagy írásban kell azt benyújtanom? Használhatom a faxot vagy az elektronikus postát? 8.
9. Léteznek külön nyomtatványok a bírósági eljárás elindításának kérvényezéséhez? Ha nem, milyen módon kell beadni a kérvényt? Léteznek olyan előírások, amelyek előírják, mit kell tartalmaznia a bíróság elő való beidézésre irányuló kérvénynek? 9.
10. Kell bírósági illetéket fizetnem? Ha igen, mennyit? Az ügyvédnek már akkor fizetnem kell, amikor benyújtom az idézési kérelmet a bíróságra? 10.
11. Részesülhetek jogsegélyben? (Lásd a jogsegélyről szóló alapvető információkat). 11.
12. Mikor tekinthető a bírósági eljárás elindítását célzó kérvény beadottnak? Kapok igazolást a hivataloktól arról, hogy a megfelelő módon nyújtottam be a bírósági eljárás elindítását célzó kérvényt? 12.
13. Megkaphatom az ügy további menetének harmonogramját, például azt az időpontot, amikor meg kell jelennem a bíróságon? 13.

 

AZOK A KÉRDÉSEK, AMELYEKRE VÁLASZOLNIA KELLENE, MIELŐTT BÍRÓSÁGHOZ FORDULNA

1. Feltétlenül bírósághoz kell fordulnom?

A valóságban néha megfelelőbb lehet felhasználni a vitás ügyek megoldásának alternatív rendszereit (lásd a témát illető alapvető információkat).

2. Nincs késő kérvényezni a bírósági eljárás elindítását a bíróságon?

A bírósági eljárás elindítását célzó kérelem benyújtásának elévülési ideje változó attól függően, milyen ügyben nyújtják be a kérvényt. Az elévülési időt illető kérdésekre választ kaphat például jogi tanácsadótól vagy fogyasztói tanácsadótól.

3. Svédországban kérvényezzem a bírósági eljárás megindítását?

Lásd a bíróságok illetékességére vonatkozó alapvető információkat.

4. Ha igen, melyik svédországi bírósághoz kell fordulnom?

A bírósági eljárás elindítását célzó kérvény benyújtásának helyét illetően figyelembe kell venni az Ön lakhelyét, az ellenfél lakhelyét és egyéb körülményeket. Lásd a svédországi bíróságok illetékességéről szóló alapvető információkat.

Lap tetejeLap teteje

5. Milyen típusú svéd bírósághoz kell fordulnom?

A bíróság típusának kiválasztását a bírósági eljárás elindítását célzó kérvény benyújtásakor befolyásolhatja az ügy jellege, amelyben a bírósági eljárás elindítását célzó kérvényt benyújtják, a vitatott összeg és más körülmények. Lásd a svédországi bíróságok illetékességérőlszóló alapvető információkat.

HOGYAN KELL BENYÚJTANI A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ELINDÍTÁSÁT CÉLZÓ KÉRVÉNYT

6. Egyedül is kérvényezhetem a bírósági eljárás elindítását, vagy a bíróság eljárás elindítását célzó kérvény beadásával például ügyvédhez kell fordulnom?

Magánszemélyek számára megengedett, hogy önállóan nyújtsák be a bírósági eljárás elindítását célzó kérvényt a bíróságon. Svédországban tehát nem kötelező képviselővel vagy ügyvéddel rendelkezni a bíróságon. Az ügyvédeknek abból a szempontból sincs monopolhelyzetük, hogy a bírósági eljárásban résztvevő képviselőnek vagy segítőnek nem kell ügyvédnek lennie.

Ha mindezt összefoglaljuk, lehetséges önállóan, ügyvéd felkeresésének kötelezettsége nélkül kérvényt benyújtani a bírósági eljárás elindítására.

7. Hol nyújtsam be a bíróságra való beidézésre irányuló kérelmemet? A bíróság iktatójában, irodájában vagy más hivatalban?

A beidézésre irányuló kérvényt a bíróságra kell eljuttatni. Átadhatja a bíróság irodájában, beszúrhatja az ajtón elhelyezett,  postai küldemények számára szolgáló nyíláson, átadhatja a bíróság hivatalos alkalmazottjának vagy postán is elküldheti.

Lap tetejeLap teteje

8. Milyen nyelven lehet benyújtani a bíróságra való beidézésre irányuló kérelmet? Beadhatom a bírósági eljárás elindítását célzó kérvényt szóban is, vagy írásban kell azt benyújtanom? Használhatom a faxot vagy az elektronikus postát?

Svédországban a bíróság nyelve a svéd. A bíróságra való beidézésre irányuló kérelmet tehát svédül kell benyújtani. Ha azonban valamely dokumentumot más nyelven nyújtottak be, a bíróság bizonyos esetekben elrendelheti az egyik peres félnek, hogy fordíttassa le az adott dokumentumot. Kivételes esetekben a bíróság maga is elrendelheti a dokumentum lefordítását.

A bíróságra való beidézésre irányuló kérvényt írásban és saját kezűleg aláírva kell benyújtani. Ha a kérvény nincs saját kezűleg aláírva, vagy ha faxon vagy elektronikai úton küldték el, a bíróság kérheti a kérvény igazolását saját kezűleg aláírt dokumentummal. Ha a bíróság nem kap ilyen igazolást, elutasítja a kérvényt.

9. Léteznek külön nyomtatványok a bírósági eljárás elindításának kérvényezéséhez? Ha nem, milyen módon kell beadni a kérvényt? Léteznek olyan előírások, amelyek előírják, mit kell tartalmaznia a bíróság elő való beidézésre irányuló kérvénynek?

Nincsenek olyan követelmények, amelyek speciális nyomtatványok alkalmazását írnák elő a bírósági eljárás elindítását célzó kérvény benyújtásánál. Létezik azonban egy kidolgozott nyomtatvány Bíróságra való beidézés kérelmezése címmel, DV 161. Ez a nyomtatvány megtalálható a svéd bírói kar weboldalán svenska.

Lap tetejeLap teteje

A bíróságra való beidézésre irányuló kérvénynek tartalmaznia kell a peres ügy résztvevőinek adatait, a pontosan megfogalmazott igényt, a hivatkozásra felhasznált bizonyítékokról szóló adatokat, és adatokat arról, mit igazolnak az egyes bizonyítékok, beleértve a körülményeket, amelyek alapján az ügy az adott bíróság hatáskörébe tartozik.

Azokat az írásos bizonyítékokat, amelyekre az ügyben hivatkoznak, a kérvénnyel együtt kell benyújtani.

Ha a benyújtott kérvény nem teljes, a bíróság kéri annak kiegészítését. Ha ez nem történik meg, a bíróság a kérvényt elutasítja.

10. Kell bírósági illetéket fizetnem? Ha igen, mennyit? Az ügyvédnek már akkor fizetnem kell, amikor benyújtom az idézési kérelmet a bíróságra?

A kérvény benyújtásánál bírtósági per keretében a kérvényezőnek illetéket kell fizetnie a kérvényért. Az illetéket a járásbíróságnak kell befizetni akkor, amikor a kérvényt beterjesztik. A kérvényért fizetett illeték jelenleg 450 svéd korona (körülbelül 50 euro). Ha a kérvényező nem fizeti meg a kérvényért járó illetéket, a bíróság elrendeli az illeték utólagos megfizetését. Ha az illetéket ennek ellenére sem fizetik meg, a bíróság elutasítja a kérvényt.

Az ügyvédi költségek megtérítésének kérdése az ügyfél és ügyvéd közti kérdés. Ez érvényes az előleg és az elvégzett munka utáni számlázás esetére is. Abban az esetben, ha a kérvényező jogsegélyben részesült, speciális előírások érvényesek, lásd a jogsegély témakört.

Lap tetejeLap teteje

11. Részesülhetek jogsegélyben? (Lásd a jogsegélyről szóló alapvető információkat).

MI TÖRTÉNIK AZUTÁN

12. Mikor tekinthető a bírósági eljárás elindítását célzó kérvény beadottnak? Kapok igazolást a hivataloktól arról, hogy a megfelelő módon nyújtottam be a bírósági eljárás elindítását célzó kérvényt?

Svédországban a bírósági eljárás elindítását célzó kérvény a beidézésre irányuló kérvény bírósági kézbesítésének napján tekintendő benyújtottnak. A beidézésre irányuló kérvényt azzal a nappal tekintik kézbesítettnek, amikor a dokumentum vagy a postai értesítés a dokumentumot tartalmazó megfizetett postai küldeményről megérkezik a bíróságra, vagy átadták jogosult hivatalos személy kezébe.

Ha feltételezhető, hogy a dokumentumot vagy a róla szóló értesítést bizonyos napon kézbesítették a bíróság irodájába, vagy postán kézbesítették a bíróságnak, akkor ez a dokumentum kézbesítettnek tekintendő ugyanazon a napon, még ha az illetékes hivatalos személy kezébe csak a következő munkanapon kerül is.

A bíróság nem küld automatikusan értesítést arról, hogy a bírósági eljárás elindítását célzó kérvényt megfelelő módon nyújtották-e be. Erről azonban kaphat tájékoztatást, ha például telefonon érintkezésbe lép a bírósággal.

13. Megkaphatom az ügy további menetének harmonogramját, például azt az időpontot, amikor meg kell jelennem a bíróságon?

A törvénynek a bírósági eljárásról szóló rendelkezései szerint a bíróság köteles mihamarabb kidologozni az eljárás harmonogramját. Előfordulhatnak azonban bizonyos bírósági eljárások, amelyeknél nincs értelme az időrend kidolgozásának. Amíg a bíróság nem fogadja el a vádlott védelmét, a harmonogram kidolgozásához szükséges adatok a legtöbb esetben nem elégségesek.

Mindig adott a lehetőség a bírósági eljárás további lefolyásáról való tájékozódásra, ha felvesszük a kapcsolatot a bírósággal, például telefonon.

További információk

 • Igazságügyi Minisztérium English - svenska
 • Bírói kar svenska 
 • Állami Adóhivatal svenska

« Bírósághoz fordulás - Általános információk | Svédország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 22-05-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság