Eiropas Komisija > ETST > Lietu iesniegšana tiesā > Slovēnija

Pēdējo reizi atjaunots: 02-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Lietu iesniegšana tiesā - Slovēnija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


Iedomājieties situāciju, kurā jūs esat strīdā ar uzņēmumu, profesionālu personu, jūsu darba devēju, ģimenes locekli vai kādu citu jūsu valstī vai ārzemēs. Lai šo problēmu atrisinātu, jūs uzdodat sev virkni jautājumu: 

SATURS

1. Vai man ir nepieciešams vērsties tiesā? 1.
2. Vai man vēl ir pietiekoši laika prasības iesniegšanai tiesā? 2.
3. Vai es esmu pārliecināts, ka man ir jāgriežas tiesā Slovēnijā? 3.
4. Ja atbilde ir apstiprinoša, tad tieši kurā tiesā Slovēnijā man būtu jāgriežas – pēc savas dzīves vietas vai pēc pretējās puses dzīves vietas, vai pēc citiem prasības aspektiem? 4.
5. Kurā tiesā Slovēnijā man ir jāgriežas, ņemot vērā lietas būtību un prasības summu? 5.
6. Vai es varu iesniegt prasību tiesā pats/pati vai man ir jāizmanto starpnieks, piemēram, advokāts? 6.
7. Kur man ir jāgriežas – reģistratūrā vai tiesas sekretāra birojā, vai kādā citā iestādē? 7.
8. Kādā valodā es varu rakstīt pieteikumu? Vai es to varu izdarīt mutiski, vai pieteikumam ir jābūt rakstiskam? Vai es varu nosūtīt pieteikumu pa faksu vai elektronisko pastu? 8.
9. Vai ir īpašas veidlapas prasības iesniegšanai; ja tādu nav, kā es varu iesniegt savu prasību? Vai ir noteiktas prasības attiecībā uz to, kas ir jāiekļauj pieteikumā? 9.
10. Vai man būs jāmaksā tiesu izdevumi? Ja jāmaksā, tad cik? Vai man būs jāmaksā advokātam no pieteikuma iesniegšanas brīža? 10.
11. Vai es varu pieprasīt juridisko palīdzību (skatīt tēmu “Juridiskā palīdzība”) 11.
12. No kura brīža manu prasību uzskata par oficiāli iesniegtu? Vai iestādes dos kādu apstiprinājumu, ka mana lieta ir iesniegta pareizi? 12.
13. Vai man sniegs papildu informāciju par turpmāko notikumu laiku (piemēram, laiku, kas man ir dots, lai ierastos tiesā)? 13.

 

IEPRIEKŠĒJI JAUTĀJUMI PIRMS LIETAS IESNIEGŠANAS TIESĀ

1. Vai man ir nepieciešams vērsties tiesā?

Būtu labāk izšķirt strīdu ar alternatīvu procedūru palīdzību. Skatīt tēmu “Alternatīva strīdu izskatīšana”.

2. Vai man vēl ir pietiekoši laika prasības iesniegšanai tiesā?

Laika ierobežojums prasības iesniegšanai tiesā ir atkarīgs no lietas būtības. Juridiskais konsultants vai juridiskās palīdzības dienests var izskaidrot jautājumus saistībā ar termiņiem un ierobežojumiem.

3. Vai es esmu pārliecināts, ka man ir jāgriežas tiesā Slovēnijā?

Skatīt tēmu "Tiesu jurisdikcija”.

4. Ja atbilde ir apstiprinoša, tad tieši kurā tiesā Slovēnijā man būtu jāgriežas – pēc savas dzīves vietas vai pēc pretējās puses dzīves vietas, vai pēc citiem prasības aspektiem?

Skatīt tēmu "Tiesu jurisdikcija - Slovēnija".

5. Kurā tiesā Slovēnijā man ir jāgriežas, ņemot vērā lietas būtību un prasības summu?

Skatīt tēmu "Tiesu jurisdikcija – Slovēnija".

Lapas augšmalaLapas augšmala

KAS IR JĀIEVĒRO, IESNIEDZOT PRASĪBU TIESĀ

6. Vai es varu iesniegt prasību tiesā pats/pati vai man ir jāizmanto starpnieks, piemēram, advokāts?

Slovēnijā puses drīkst iesniegt prasību tiesā pašas, izņemot procedūrās, kas ietver ārkārtas juridiskos pasākumus, kur tās drīkst veikt juridisku darbību tikai ar tāda starpnieka palīdzību, kas ir advokāts.

7. Kur man ir jāgriežas – reģistratūrā vai tiesas sekretāra birojā, vai kādā citā iestādē?

Pieteikumu var nosūtīt uz tiesu, kurai ir jurisdikcija, pa pastu vai iesniegt personīgi reģistratūrā.

8. Kādā valodā es varu rakstīt pieteikumu? Vai es to varu izdarīt mutiski, vai pieteikumam ir jābūt rakstiskam? Vai es varu nosūtīt pieteikumu pa faksu vai elektronisko pastu?

Slovēnijas tiesu oficiālā valoda ir slovēņu valoda. Tomēr rajonos, kur dzīvo ungāru vai itāļu etniskās minoritātes, ungāru vai itāliešu valodu arī izmanto kā oficiālo valodu papildus slovēņu valodai. Pieteikums ir jāraksta slovēņu valodā, un iesniedzējam/iesniedzējai tas ir personīgi jāparaksta. Tas nozīmē, ka pieteikumam ir jābūt rakstiskam.

9. Vai ir īpašas veidlapas prasības iesniegšanai; ja tādu nav, kā es varu iesniegt savu prasību? Vai ir noteiktas prasības attiecībā uz to, kas ir jāiekļauj pieteikumā?

Slovēnijā pieteikumam nav jābūt uz īpašas veidlapas, bet saskaņā ar likumu tajā ir jābūt zināmai informācijai: atsauce uz tiesu, pušu vārdi un pastāvīgā vai pagaidu dzīvesvieta, juridisko pārstāvju vārdi, īpašs pieprasījums, norādot lietas būtību un puses prasības, fakti, kas apstiprina iesniedzēja prasību, pierādījumi, kas šos faktus pamato, strīda summa un iesniedzēja paraksts.

Lapas augšmalaLapas augšmala

10. Vai man būs jāmaksā tiesu izdevumi? Ja jāmaksā, tad cik? Vai man būs jāmaksā advokātam no pieteikuma iesniegšanas brīža?

Tiesu izdevumi ir jāmaksā, iesniedzot prasību, par pirmās instances tiesas lēmumu, iesniedzot apelācijas sūdzību un par otrās instances tiesas lēmumu; tie ir jāsamaksā brīdī, kad rodas pienākums segt izdevumus. Tiesvedības izmaksas sedz zaudētāja puse lietā. Laika ierobežojums advokāta izdevumu atmaksāšanai ir atkarīgs no atsevišķas vienošanās starp minēto pusi un advokātu.

11. Vai es varu pieprasīt juridisko palīdzību (skatīt tēmu “Juridiskā palīdzība”)

TURPINĀJUMS

12. No kura brīža manu prasību uzskata par oficiāli iesniegtu? Vai iestādes dos kādu apstiprinājumu, ka mana lieta ir iesniegta pareizi?

Prasību uzskata par iesniegtu, kad to ir saņēmusi tiesa, kurai ir jurisdikcija. Ja tā ir nosūtīta ierakstītā vēstulē vai ar telegrammu, nosūtīšanas datums tiek pieņemts par piegādes datumu tai tiesai, kurai tā ir adresēta. Iesniedzējs nesaņem automātisku apstiprinājumu par to, ka prasība ir iesniegta.

13. Vai man sniegs papildu informāciju par turpmāko notikumu laiku (piemēram, laiku, kas man ir dots, lai ierastos tiesā)?

Ja notikumi ir saistīti ar preventīviem termiņiem, tiesa pusi brīdina rakstiski un pievieno juridisku paziņojumu, izskaidrojot sekas, ja puse neievēro tiesas norādījumus.

Cita informācija

Noderīgas saites

 • Državni zbor Republike Slovenije (Slovēnijas Parlaments) English - slovenšcina
 • Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije (Tieslietu ministrija) English - slovenšcina
 • Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Augstākā tiesa) Deutsch - English - slovenšcina

« Lietu iesniegšana tiesā - Vispārīgas ziņas | Slovēnija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 02-11-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste