Europos Komisija > ETIT > Ieškinio perdavimas teismui > Slovėnija

Naujausia redakcija: 02-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškinio perdavimas teismui - Slovėnija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


Įsivaizduokite, kad tarp Jūsų ir bendrovės, specialisto, Jūsų darbdavio, Jūsų šeimos nario ar kurio kito asmens Jūsų šalyje arba užsienyje kilo ginčas. Kad išspręstumėte šią problemą, turėtumėte užduoti sau nemažai klausimų: 

TURINIO LENTELE

1. Ar turiu kreiptis į teismą? 1.
2. Ar nevėluoju pareikšti teismui ieškinio? 2.
3. Ar tikrai turėčiau kreiptis į Slovėnijos teismą? 3.
4. Jeigu taip, į kokį konkrečiai Slovėnijos teismą turėčiau kreiptis atsižvelgiant į mano ir kitos šalies gyvenamąją vietą arba kitus mano bylos aspektus? 4.
5. Į kokį konkrečiai Slovėnijos teismą turėčiau kreiptis atsižvelgiant į bylos pobūdį ir reikalaujamą sumą? 5.
6. Ar galiu pareikšti ieškinį savarankiškai, ar turiu kreiptis į tarpininką, pavyzdžiui, į man atstovausiantį advokatą? 6.
7. Į ką konkrečiai turiu kreiptis: į priimamąjį ar į teismo sekretoriatą, ar į kokią kitą administracijos padalinį? 7.
8. Kokia kalba galiu pateikti pareiškimą? Ar galiu pateikti pareiškimą žodžiu, ar jis turi būti pateiktas raštu? Ar galiu savo pareiškimą siųsti faksu arba elektroniniu paštu? 8.
9. Ar ieškinio pareiškimui yra taikomos specialios formos, o jeigu tokių formų nėra, kaip turiu pateikti savo bylą teismui? Ar yra kokių nors duomenų, kurie turi būti įtraukti į bylą? 9.
10. Ar turėsiu apmokėti teismo išlaidas? Jeigu taip, tai kada? Ar turėsiu mokėti teisininkui vos tik pateikęs savo pareiškimą? 10.
11. Ar galiu reikalauti teisinės pagalbos? (žr. temą „Teisinė pagalba“) 11.
12. Nuo kurio momento mano ieškinys laikomas oficialiai pareikštu? Ar institucija pateiks man kokį nors patvirtinimą, kad mano byla buvo tinkamai pateikta teismui? 12.
13. Ar gausiu išsamią informaciją apie nustatytą tolesnių įvykių laiką (pavyzdžiui, kiek laiko bus skirta man asmeniškai atvykti į teismą)? 13.

 

PRELIMINARŪS KLAUSIMAI PRIEŠ IEŠKINIO PAREIŠKIMĄ TEISME

1. Ar turiu kreiptis į teismą?

Gal geriau pasinaudoti alternatyviomis ginčų sprendimo priemonėmis. Žr. Alternatyvus ginčų sprendimas.

2. Ar nevėluoju pareikšti teismui ieškinio?

Ieškinio pareiškimo teismui terminai priklauso nuo bylos pobūdžio. Klausimus dėl galutinių ir ieškinio senaties terminų gali paaiškinti teisės konsultantas arba teisinę pagalbą teikianti institucija.

3. Ar tikrai turėčiau kreiptis į Slovėnijos teismą?

Žr. temą „Teismų jurisdikcija“.

4. Jeigu taip, į kokį konkrečiai Slovėnijos teismą turėčiau kreiptis atsižvelgiant į mano ir kitos šalies gyvenamąją vietą arba kitus mano bylos aspektus?

Žr. temą „Teismų jurisdikcija - Slovėnija“.

5. Į kokį konkrečiai Slovėnijos teismą turėčiau kreiptis atsižvelgiant į bylos pobūdį ir reikalaujamą sumą?

Žr. temą „Teismų jurisdikcija – Slovėnija“.

viršųviršų

IEŠKINIO PAREIŠKIMO TEISMUI VEIKSMAI

6. Ar galiu pareikšti ieškinį savarankiškai, ar turiu kreiptis į tarpininką, pavyzdžiui, į man atstovausiantį advokatą?

Slovėnijoje šalys gali pareikšti ieškinį savarankiškai, išskyrus procedūras dėl išimtinių teisinių teisės gynimo būdų. Šiais atvejais šalys gali pareikšti ieškinį tik atstovaujamos advokato.

7. Į ką konkrečiai turiu kreiptis: į priimamąjį ar į teismo sekretoriatą, ar į kokią kitą administracijos padalinį?

Pareiškimas kompetentingam teismui gali būti siunčiamas paštu arba įteikiamas tiesiogiai to teismo priimamajame.

8. Kokia kalba galiu pateikti pareiškimą? Ar galiu pateikti pareiškimą žodžiu, ar jis turi būti pateiktas raštu? Ar galiu savo pareiškimą siųsti faksu arba elektroniniu paštu?

Slovėnijos teismuose vartojama oficiali slovėnų kalba. Tačiau vietovėse, kuriose yra vengrų arba italų etninės mažumos, vengrų ir italų kalbos vartojamos kaip oficialios kalbos kartu su slovėnų kalba. Pareiškimas turi būti surašomas slovėnų kalba, ir jį pasirašo pareiškėjas. Tai reiškia, kad pareiškimas turi būti rašytinis.

9. Ar ieškinio pareiškimui yra taikomos specialios formos, o jeigu tokių formų nėra, kaip turiu pateikti savo bylą teismui? Ar yra kokių nors duomenų, kurie turi būti įtraukti į bylą?

Slovėnijoje pareiškimas nebūtinai turi būti rengiamas naudojant specialią formą, tačiau jame turi būti pateikiama tam tikra informacija, kuri yra privaloma pagal įstatymus: nurodomas teismas, į kurį kreipiamasi; šalių vardai, pavardės ir nuolatinės arba laikinos gyvenamosios vietos adresai; teisinių atstovų vardai ir pavardės; konkretus prašymas, kuriame išdėstoma bylos esmė ir šalies reikalavimai; faktai, pagrindžiantys pareiškėjo prašymą; įrodymai, patvirtinantys tuos faktus; ginčo suma ir pareiškėjo parašas.

viršųviršų

10. Ar turėsiu apmokėti teismo išlaidas? Jeigu taip, tai kada? Ar turėsiu mokėti teisininkui vos tik pateikęs savo pareiškimą?

Teismo išlaidos turi būti sumokamos pateikiant ieškinį teismui, gavus pirmosios instancijos teismo sprendimą, pateikiant apeliacinį skundą ir gavus antrosios instancijos teismo sprendimą; išlaidos apmokamos, kai nustatoma, kuriai bylos šaliai jas reikia apmokėti. Teismo bylos nagrinėjimo išlaidas padengia bylą pralaimėjusi šalis. Galutinis atsiskaitymo su advokatu terminas priklauso nuo konkrečios tarp šalies ir advokato sudarytos teisinio atstovavimo sutarties.

11. Ar galiu reikalauti teisinės pagalbos? (žr. temą „Teisinė pagalba“)

PASKESNĖS PRIEMONĖS

12. Nuo kurio momento mano ieškinys laikomas oficialiai pareikštu? Ar institucija pateiks man kokį nors patvirtinimą, kad mano byla buvo tinkamai pateikta teismui?

Ieškinys laikomas pateiktu, kai jį gauna kompetentingas bylą nagrinėti teismas. Kai siunčiama registruotu paštu arba telegrama, ieškinio pateikimo data laikoma jo išsiuntimo teismui, kuriam ieškinys adresuojamas, data. Pareiškėjas automatiškai negauna patvirtinimo, kad jo ieškinys buvo pateiktas.

13. Ar gausiu išsamią informaciją apie nustatytą tolesnių įvykių laiką (pavyzdžiui, kiek laiko bus skirta man asmeniškai atvykti į teismą)?

Kai įvykiai yra susiję su naikinamaisiais terminais, teismas įspėja šalį ir prideda teisinį pranešimą, kuriame šaliai paaiškinamos teismo nurodymų nesilaikymo pasekmės.

Papildoma informacija

Naudingos nuorodos

 • Državni zbor Republike Slovenije (Slovėnijos parlamentas) English - slovenšcina
 • Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije (Teisingumo ministerija) English - slovenšcina
 • Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Aukščiausiasis Teismas) Deutsch - English - slovenšcina

« Ieškinio perdavimas teismui - Bendro pobūdžio informacija | Slovėnija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 02-11-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė