Európai Bizottság > EIH > Bírósághoz fordulás > Szlovénia

Utolsó frissítés: 02-11-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Bírósághoz fordulás - Szlovénia

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


Képzeljen el egy olyan helyzetet, hogy Önnek jogvitája támad egy társasággal, egy szakemberrel, a munkáltatójával, valamelyik családtagjával vagy az Ön országában, illetve külföldön élő más személlyel. A probléma megoldása érdekében számos kérdést tesz fel magának: 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Valóban bírósághoz kell fordulnom? 1.
2. Még benne vagyok a keresetindításra meghatározott határidőben? 2.
3. Biztos, hogy szlovén bírósághoz kell fordulnom? 3.
4. Ha igen, melyik szlovén bírósághoz kell fordulnom: a saját lakóhelyem vagy a másik fél lakóhelye szerinti bírósághoz, illetőleg ügyem más vonatkozásait figyelembe véve más bírósághoz? 4.
5. Ügyem jellege és a perérték alapján melyik szlovén bírósághoz kell fordulnom? 5.
6. Magam is indíthatok-e keresetet a bíróságon, vagy közvetítőhöz kell fordulnom, pl. ügyvédi képviseletet kell igénybe vennem? 6.
7. Pontosan kihez forduljak: a bírósági ügyfélszolgálati irodához, a bírósági titkár hivatalához vagy más igazgatási irodához? 7.
8. Milyen nyelven nyújthatom be kérelmemet? Előterjeszthetem-e szóban, vagy mindenképpen írásba kell foglalnom? Kérelmemet beküldhetem-e telefaxon vagy elektronikus levélben? 8.
9. Létezik-e formanyomtatvány a kereset benyújtásához, vagy ha nem, hogyan kell előadnom az ügyemet? Vannak-e olyan elemek, amelyeknek szerepelniük kell az ügyiratban? 9.
10. Kell-e fizetnem bírósági illetéket? Ha igen, mikor? Kell-e ügyvédet fizetnem közvetlenül a kérelmem benyújtásától kezdődően? 10.
11. Folyamodhatok-e jogsegélyért? (ld. „Jogsegély”.) 11.
12. Milyen időponttól számít a keresetem hivatalosan benyújtottnak? Küldenek-e részemre a hatóságok visszajelzést arról, hogy ügyemet megfelelően adtam-e elő? 12.
13. Kapok-e részletes tájékoztatást a további események időpontjáról (pl. a bíróság előtti megjelenésre rendelkezésre álló idő)? 13.

 

ELŐZETES KÉRDÉSEK KERESETINDÍTÁS ELŐTT

1. Valóban bírósághoz kell fordulnom?

Talán jobb volna a vitát alternatív eszközökkel megoldani. Ld. Jogviták rendezésének alternatív módjai.

2. Még benne vagyok a keresetindításra meghatározott határidőben?

A bíróságon történő keresetindításra meghatározott határidők az ügy jellegétől függően változóak. Jogi tanácsadó vagy jogsegélyszolgálat tud választ adni a határidővel és az elévülési idővel kapcsolatos kérdésekre.

3. Biztos, hogy szlovén bírósághoz kell fordulnom?

Ld. „A bíróságok illetékessége”.

4. Ha igen, melyik szlovén bírósághoz kell fordulnom: a saját lakóhelyem vagy a másik fél lakóhelye szerinti bírósághoz, illetőleg ügyem más vonatkozásait figyelembe véve más bírósághoz?

Ld. „A bíróságok illetékessége – Szlovénia”.

5. Ügyem jellege és a perérték alapján melyik szlovén bírósághoz kell fordulnom?

Ld. „A bíróságok illetékessége – Szlovénia”.

Lap tetejeLap teteje

A KERESETINDÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES LÉPÉSEK

6. Magam is indíthatok-e keresetet a bíróságon, vagy közvetítőhöz kell fordulnom, pl. ügyvédi képviseletet kell igénybe vennem?

Szlovéniában a felek maguk is indíthatnak keresetet a bíróságon, kivéve a különleges jogorvoslattal kapcsolatos eljárásokat, ahol kizárólag ügyvéd végzettségű közvetítőn keresztül indítható kereset.

7. Pontosan kihez forduljak: a bírósági ügyfélszolgálati irodához, a bírósági titkár hivatalához vagy más igazgatási irodához?

A kérelmet postai úton is be lehet küldeni az illetékes bíróságra, de személyesen is be lehet nyújtani a bírósági ügyfélszolgálati irodán.

8. Milyen nyelven nyújthatom be kérelmemet? Előterjeszthetem-e szóban, vagy mindenképpen írásba kell foglalnom? Kérelmemet beküldhetem-e telefaxon vagy elektronikus levélben?

A szlovén bíróságok hivatalos nyelve a szlovén. Azonban ahol magyar vagy olasz kisebbség él, e térségekben a szlovén mellett a magyar és az olasz nyelv is hivatalos nyelvnek minősül. A kérelmet szlovén nyelven kell megszövegezni, és azt a kérelmező köteles saját kezűleg aláírni. Ez azt jelenti, hogy a kérelmet írásba kell foglalni.

9. Létezik-e formanyomtatvány a kereset benyújtásához, vagy ha nem, hogyan kell előadnom az ügyemet? Vannak-e olyan elemek, amelyeknek szerepelniük kell az ügyiratban?

Szlovéniában a kérelmet nem csak formanyomtatványon lehet benyújtani, de jogszabályi előírás, hogy a kérelemnek tartalmaznia kell bizonyos elemeket: hivatkozás a bíróságra, a felek neve és állandó vagy ideiglenes lakcíme, a jogi képviselők vagy megbízottak neve, az ügy tárgyát és a fél követelését megjelölő kérelem, a kérelmező kérelmét alátámasztó tények, az e tényeket igazoló bizonyítékok, a vitatott összeg, valamint a kérelmező aláírása.

Lap tetejeLap teteje

10. Kell-e fizetnem bírósági illetéket? Ha igen, mikor? Kell-e ügyvédet fizetnem közvetlenül a kérelmem benyújtásától kezdődően?

Bírósági illetéket kell fizetni a kereset benyújtása, első fokú bírósági ítélet kézbesítése, fellebbezés benyújtása, valamint másodfokú bírósági ítélet kézbesítése után; e díjak a díjfizetési kötelezettség keletkezésekor fizetendők. A bírósági eljárás költségeit a pervesztes fél viseli. Az ügyvédi költségek megtérítésére rendelkezésre álló határidő a fél és az ügyvéd közti egyedi megállapodástól függ.

11. Folyamodhatok-e jogsegélyért? (ld. „Jogsegély”.)

REAGÁLÁS

12. Milyen időponttól számít a keresetem hivatalosan benyújtottnak? Küldenek-e részemre a hatóságok visszajelzést arról, hogy ügyemet megfelelően adtam-e elő?

A kereset akkor minősül benyújtottnak, amikor azt az illetékes bíróság kézhez veszi. Ha a keresetet ajánlott levélben vagy táviratban küldik be, a postára adás napja minősül a címzett bíróság általi kézhezvétel időpontjának. A kérelmező automatikusan nem kap visszajelzést a kereset benyújtásáról.

13. Kapok-e részletes tájékoztatást a további események időpontjáról (pl. a bíróság előtti megjelenésre rendelkezésre álló idő)?

Ha az esemény jogvesztő határidőhöz van kötve, a bíróság írásban figyelmezteti a felet, és jogi felszólítást csatol a felhíváshoz, amelyben elmagyarázza, milyen következményekkel jár, ha a fél nem tesz eleget a bíróság utasításainak.

További információk

Hasznos internetes oldalak

 • Državni zbor Republike Slovenije (Szlovén Parlament) English - slovenšcina
 • Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije (Igazságügyi Minisztérium) English - slovenšcina
 • Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Legfelsőbb Bíróság) Deutsch - English - slovenšcina

« Bírósághoz fordulás - Általános információk | Szlovénia - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 02-11-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság