Europa-Kommissionen > ERN > Sagsanlæg ved domstolene > Slovenien

Seneste opdatering : 13-01-2009
Printervenlig version Føj til favoritter

Sagsanlæg ved domstolene - Slovenien

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Forestil Dem en situation, hvor De er i konflikt med en virksomhed, en professionel person, Deres arbejdsgiver, et familiemedlem eller andre, i Deres eget land eller i udlandet. For at løse dette problem, må De stille Dem en række spørgsmål:  

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Er det nødvendigt at gå til en domstol? 1.
2. Kan jeg stadig nå at anlægge sag? 2.
3. Er det en slovensk domstol, jeg skal gå til? 3.
4. Hvis ja, hvilken af de slovenske domstole skal jeg så henvende mig til, i betragtning af min og modpartens bopæl eller andre forhold? 4.
5. Hvilken domstol i Slovenien skal jeg henvende mig til i betragtning af sagens art og det beløb, det drejer sig om? 5.
6. Kan jeg selv gå til domstolen, eller skal jeg gå gennem en mellemmand og f.eks. lade mig repræsentere af en advokat? 6.
7. Hvem skal jeg helt konkret henvende mig til – direkte til domstolen eller det lokale dommerkontor eller en anden myndighed? 7.
8. Hvilket sprog skal jeg indgive begæring på? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det være skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller e-mail? 8.
9. Findes der særlige blanketter, der skal bruges, når man vil anlægge en sag? Hvis ikke, hvordan gøres det så? Hvilke oplysninger skal gives? 9.
10. Skal der betales retsafgifter? Hvis ja, hvornår skal de betales? Skal advokaten betales med det samme? 10.
11. Kan jeg få retshjælp? (se "Retshjælp") 11.
12. Hvornår betragtes min sag som anlagt? Modtager jeg en bekræftelse fra myndighederne om, at den er korrekt anlagt? 12.
13. Kan jeg få præcise oplysninger om sagens videre forløb (f.eks. om hvornår jeg skal møde i retten)? 13.

 

SPØRGSMÅL, DE BØR STILLE DIG SELV, INDEN DE BESLUTTER DEM FOR AT GÅ TIL EN DOMSTOL

1. Er det nødvendigt at gå til en domstol?

Det kan være bedre at bruge alternativ konfliktløsning. Se alternativ konfliktløsning.

2. Kan jeg stadig nå at anlægge sag?

Fristen for at indbringe en sag for domstolen afhænger af sagens art. Spørgsmålet om frister kan besvares af en juridisk rådgiver eller af retshjælpskontoret.

3. Er det en slovensk domstol, jeg skal gå til?

Se "Domstolenes kompetence".

4. Hvis ja, hvilken af de slovenske domstole skal jeg så henvende mig til, i betragtning af min og modpartens bopæl eller andre forhold?

Se "Retternes kompetence - Slovenien”.

5. Hvilken domstol i Slovenien skal jeg henvende mig til i betragtning af sagens art og det beløb, det drejer sig om?

Se "Domstolenes kompetence - Slovenien”.

HVORDAN ANLÆGGES SAGEN?

6. Kan jeg selv gå til domstolen, eller skal jeg gå gennem en mellemmand og f.eks. lade mig repræsentere af en advokat?

I Slovenien kan parterne selv indbringe en sag for domstolen, medmindre det drejer sig om en procedure med ekstraordinære retsmidler, hvor sagen kun kan føres gennem en mellemmand, som skal være advokat.

TopTop

7. Hvem skal jeg helt konkret henvende mig til – direkte til domstolen eller det lokale dommerkontor eller en anden myndighed?

Begæring kan sendes til den kompetente domstol med posten eller indgives direkte til dommerkontoret.

8. Hvilket sprog skal jeg indgive begæring på? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det være skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller e-mail?

Den slovenske domstols officielle sprog er slovensk. I de områder, hvor den ungarske og italienske mindretalsbefolkning bor, regnes også ungarsk og italiensk til de officielle sprog. Begæringen skal udformes på slovensk og skal underskrives af sagsøger. Den skal derfor indgives skriftligt.

9. Findes der særlige blanketter, der skal bruges, når man vil anlægge en sag? Hvis ikke, hvordan gøres det så? Hvilke oplysninger skal gives?

I Slovenien skal en begæring ikke indgives på en særlig blanket, men den skal efter loven indeholde følgende oplysninger: angivelse af domstolen, parternes navne og faste eller midlertidige bopæl, navnene på legale repræsentanter eller befuldmægtigede, en specifik begæring vedrørende sagens hovedpunkter og sagsøgers påstande, de forhold, som sagsøger lægger til grund for sin begæring, beviser for disse forhold, værdien af tvistens genstand og sagsøgers underskrift.

10. Skal der betales retsafgifter? Hvis ja, hvornår skal de betales? Skal advokaten betales med det samme?

Retsafgifter skal betales, når sagen anlægges, når der afsiges dom af domstolen i første instans, når der indgives appel, og når der afsiges dom af domstolen i anden instans. Afgifterne betales ved forfald. Den part, der taber sagen, dækker sagsomkostningerne. Fristen for betaling af advokatsalær aftales mellem parten og advokaten.

11. Kan jeg få retshjælp? (se "Retshjælp")

DET VIDERE FORLØB

12. Hvornår betragtes min sag som anlagt? Modtager jeg en bekræftelse fra myndighederne om, at den er korrekt anlagt?

En sag anses for at være anlagt, når den modtages af den kompetente domstol. Hvis begæringen sendes som anbefalet brev eller telegrafisk, regnes forsendelsesdagen for dagen for sagsanlæg ved den domstol, den er stilet til. Sagsøger modtager ikke automatisk bekræftelse af, at sagen er anlagt.

13. Kan jeg få præcise oplysninger om sagens videre forløb (f.eks. om hvornår jeg skal møde i retten)?

Drejer det sig om begivenheder, som er undergivet præklusive frister, giver domstolen parterne skriftligt varsel om følgerne, hvis parten ikke følger domstolens anvisninger.

Yderligere oplysninger

Nyttige links:

 • Državni zbor Republike Slovenije (parlamentet) English - slovenšcina
 • Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije (justitsministeriet) English - slovenšcina
 • Vrhovno sodišče Republike Slovenije (højesteret) Deutsch - English - slovenšcina

« Sagsanlæg ved domstolene - Generelle oplysninger | Slovenien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 13-01-2009

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige