Eiropas Komisija > ETST > Lietu iesniegšana tiesā > Rumānija

Pēdējo reizi atjaunots: 11-05-2009
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Lietu iesniegšana tiesā - Rumānija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


Iedomājieties situāciju, kurā jums ir strīds ar uzņēmumu, amatpersonu, jūsu darba devēju, ģimenes locekli vai kādu citu personu savā valstī vai ārzemēs. Lai palīdzētu atrisināt šo problēmu, jums jāuzdod sev daži jautājumi. 

SATURS

1. Vai man jādodas uz tiesu? Varbūt labāk izmantot citas strīdu risināšanas procedūras? Skatiet šo tēmu. 1.
2. Vai tiesas procesa uzsākšanai ir laika ierobežojums? Laika ierobežojumi tiesas procesu uzsākšanai ir atkarīgi no lietas. Jautājumu par laika ierobežojumiem var noskaidrot pie juridiskā konsultanta vai iedzīvotāju informācijas birojā, kas sniedz konsultācijas par piekļuvi tiesu sistēmai. 2.
3. Vai man noteikti jādodas uz tiesu [attiecīgajā dalībvalstī]? Sk. tēmu „Tiesu jurisdikcija”. 3.
4. Ja jā — uz kuru tiesu [attiecīgajā dalībvalstī] man jādodas, ņemot vērā manu un otras puses dzīvesvietu vai citus manas lietas aspektus? Sk. tēmu „Lietu piekritība tiesām — konkrētā dalībvalsts”. 4.
5. Ja jā — uz kuru tiesu dalībvalstī man jādodas, ņemot vērā manas lietas būtību un likmes apmēru? Sk. tēmu „Lietu piekritība tiesām — konkrētā dalībvalsts”. 5.
6. Vai es varu uzsākt tiesas procesu pats vai arī man jāizmanto vidutājs, piemēram, advokāts? 6.
7. Kam man jāadresē sava prasība: pieņemšanas birojam, tiesas lietvedim vai citam administratīvam birojam? 7.
8. Kādā valodā man jānoformē prasība? Vai es varu to sagatavot mutiski vai arī man jāiesniedz rakstiska prasība? Vai varu to sūtīt pa faksu vai e-pastu? 8.
9. Vai man jāizmanto īpaša veidlapa, lai uzsāktu tiesas procesu? Kuri dokumenti jāiekļauj lietā? 9.
10. Vai man būs jāsedz tiesu izdevumi un, ja jā, — kad? Vai man būs jāmaksā advokātam, iesniedzot prasību? 10.
11. Vai es varu pieprasīt juridisku palīdzību (tēma „juridiskā palīdzība”)? 11.
12. Kad mana prasība ir uzskatāma par oficiāli reģistrētu? Vai es saņemšu apstiprinājumu no iestādēm? 12.
13. Vai es varu saņemt detalizētu informāciju par tālāko procedūru grafiku (piem., laika periodu, kas man atvēlēts, lai ierastos)? 13.

 

JAUTĀJUMI, GATAVOJOTIES LIETAS IESNIEGŠANAI TIESĀ

1. Vai man jādodas uz tiesu? Varbūt labāk izmantot citas strīdu risināšanas procedūras? Skatiet šo tēmu.

Ja esat iesaistīts strīdā, jūs varat vai nu iesniegt sūdzību tiesā, vai izmēģināt alternatīvus strīda risināšanas veidus atkarībā no strīda rakstura (valsts, starptautiskā, strīdnieka utt.). Pēdējā alternatīva ir obligāta pirms sūdzības iesniegšanas tiesā darba vai komercstrīdu gadījumā (samierināšana). Strīda par samaksu starp klientu un juristu gadījumā ir skaidri noteikta neobligāta samierināšana. Patērētāju un ģimenes strīdos iespējama arī starpniecība gan pirms tiesvedības, gan tās laikā. (Likums Nr. 182/2006 par starpniecību un vidutāja profesijas organizāciju).

2. Vai tiesas procesa uzsākšanai ir laika ierobežojums? Laika ierobežojumi tiesas procesu uzsākšanai ir atkarīgi no lietas. Jautājumu par laika ierobežojumiem var noskaidrot pie juridiskā konsultanta vai iedzīvotāju informācijas birojā, kas sniedz konsultācijas par piekļuvi tiesu sistēmai.

Dekrētā 167/1958 par noilgumu noteikts, ka papildus vispārējam triju gadu noilguma periodam ir virkne citu periodu ar dažādiem nosacījumiem par ilgumu, sākumu un beigām. Patlaban nav tāda iedzīvotāju informācijas biroja, kas sniegtu konsultācijas par piekļuvi tiesu sistēmai.

3. Vai man noteikti jādodas uz tiesu [attiecīgajā dalībvalstī]? Sk. tēmu „Tiesu jurisdikcija”.

Likuma Nr. 105/1992 147.–158. nodaļa par privātām starptautisko tiesību attiecībām ievieš noteikumus par to, kādos gadījumos Rumānijas tiesas jurisdikcija paredz lietas izskatīšanu. Rumānijas tiesai ir vai nu ekskluzīva, vai alternatīva jurisdikcija.

Lapas augšmalaLapas augšmala

4. Ja jā — uz kuru tiesu [attiecīgajā dalībvalstī] man jādodas, ņemot vērā manu un otras puses dzīvesvietu vai citus manas lietas aspektus? Sk. tēmu „Lietu piekritība tiesām — konkrētā dalībvalsts”.

Teritoriālo jurisdikciju nosaka, balstoties uz Civilkodeksa 5.–18. nodaļā ietvertajiem alternatīvajiem vai ekskluzīvajiem kritērijiem, kuros noteikts, ka prasība jāiesniedz tiesā ar jurisdikciju atbildētāja dzīvesvietā.

5. Ja jā — uz kuru tiesu dalībvalstī man jādodas, ņemot vērā manas lietas būtību un likmes apmēru? Sk. tēmu „Lietu piekritība tiesām — konkrētā dalībvalsts”.

Tiesu jurisdikcija ir noteikta Civilprocesa kodeksa 1.–4. nodaļā uz lietas būtības vai vērtības kritēriju pamata.

PROCEDŪRAS TIESAS PROCESA UZSĀKŠANAI

6. Vai es varu uzsākt tiesas procesu pats vai arī man jāizmanto vidutājs, piemēram, advokāts?

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 67.–73. nodaļu puse izvēlas, vai aizstāvēt sevi personīgi vai ar advokāta palīdzību vai starpniecību.

7. Kam man jāadresē sava prasība: pieņemšanas birojam, tiesas lietvedim vai citam administratīvam birojam?

Pieprasījums tiesai jāadresē tiesas prezidentam, kad to reģistrējusi tiesa vai nozīmētais tiesnesis.

Lapas augšmalaLapas augšmala

8. Kādā valodā man jānoformē prasība? Vai es varu to sagatavot mutiski vai arī man jāiesniedz rakstiska prasība? Vai varu to sūtīt pa faksu vai e-pastu?

Saskaņā ar Akta Nr. 304/2004 14(5). nodaļu par tiesu sistēmas organizāciju procesuālām prasībām vai dokumentiem jābūt rumāņu valodā, un saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 82. nodaļu prasībām jābūt rakstveidā.

9. Vai man jāizmanto īpaša veidlapa, lai uzsāktu tiesas procesu? Kuri dokumenti jāiekļauj lietā?

Dažādajām juridiskajām prasībām un procesiem nav īpašu veidlapu. Civilprocesa kodeksa 114. nodaļa par dokumentiem, kas veido prasību, izklāsta precedenta tiesību noteikto procedūru.

10. Vai man būs jāsedz tiesu izdevumi un, ja jā, — kad? Vai man būs jāmaksā advokātam, iesniedzot prasību?

Civilprocesa kodeksa 174. nodaļā noteikts, ka tiesu izdevumi jāsedz, ja prasību noraida. Atsevišķi maksājumi, piemēram, tiesas, zīmogu nodevas, samaksa ekspertiem utt., jāveic iepriekš.

11. Vai es varu pieprasīt juridisku palīdzību (tēma „juridiskā palīdzība”)?

Civilprocesa kodeksa 74. nodaļā noteikts, ka ikviens, kas nespēj segt procesa tiesu izdevumus, var pieprasīt juridisku palīdzību atbilstoši tās nosacījumiem.

PROCESA UZRAUDZĪBA

12. Kad mana prasība ir uzskatāma par oficiāli reģistrētu? Vai es saņemšu apstiprinājumu no iestādēm?

Prasības izvirzīšana un reģistrācija tiesai ir saistoša. Varasiestādes neizsniedz apstiprinājumu par prasības reģistrāciju.

13. Vai es varu saņemt detalizētu informāciju par tālāko procedūru grafiku (piem., laika periodu, kas man atvēlēts, lai ierastos)?

Detalizētu informāciju par lietu var iegūt tiesas lietveža birojā vai tīmekļa vietnē, ja tiesai tāda ir. Puses automātiski saņem informāciju par procesa grafiku un veicamajām procedūrām.

Cita informācija

 • www.just.ro română

« Lietu iesniegšana tiesā - Vispārīgas ziņas | Rumānija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 11-05-2009

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste