Europos Komisija > ETIT > Ieškinio perdavimas teismui > Rumunija

Naujausia redakcija: 11-05-2009
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškinio perdavimas teismui - Rumunija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


Įsivaizduokite situaciją, kad kilo jūsų ir įmonės, specialisto, jūsų darbdavio, šeimos nario arba kito asmens, esančio jūsų valstybėje arba užsienyje, ginčas. Kad išspręstumėte šią problemą, turėtumėte užduoti sau keletą klausimų: 

TURINIO LENTELE

1. Ar būtinai turiu kreiptis į teismą? Gali būti naudingiau pasinaudoti alternatyviomis ginčų sprendimo procedūromis. Žr. šią temą. 1.
2. Ar yra nustatytas ieškinio pareiškimo teismui terminas? Ieškinio pareiškimo teismui terminai skiriasi priklausomai nuo bylos. Terminų klausimą galima išsiaiškinti kreipiantis į advokatą arba piliečių informacijos biurą, konsultuojantį dėl galimybės kreiptis į teismą. 2.
3. Ar man iš tiesų reikėtų kreiptis į [atitinkamos valstybės narės] teismą? Žr. temą „Teismų jurisdikcija“. 3.
4. Jeigu taip, į kokį konkretų [atitinkamos valstybės narės] teismą turėčiau kreiptis – pagal savo ar kitos ginčo šalies gyvenamąją vietą ar pagal kitus kriterijus? Žr. temą „Teismų jurisdikcija – atitinkama valstybė narė'“. 4.
5. Jeigu taip, į kokį konkretų valstybės narės teismą turėčiau kreiptis, atsižvelgdamas į bylos pobūdį ir ieškinio sumą? Žr. temą „Teismų jurisdikcija – atitinkama valstybė narė'“. 5.
6. Ar galiu pats inicijuoti procesą ar turiu kreiptis į tarpininką, pvz., advokatą? 6.
7. Kam turėčiau įteikti ieškinį: raštinei, teismo sekretoriui ar kitam administraciniam biurui? 7.
8. Kokia kalba turėčiau surašyti ieškinį? Ar galiu jį pateikti žodžiu ar būtina pateikti rašytinį ieškinį? Ar galiu ieškinį siųsti faksu arba elektroniniu paštu? 8.
9. Ar yra speciali forma, kurią turėčiau naudoti norėdamas pareikšti ieškinį? Kokius dokumentus turiu pridėti prie bylos medžiagos? 9.
10. Ar turėsiu atlyginti bylinėjimosi išlaidas, jeigu taip, tai kada? Ar turėsiu mokėti advokatui pateikdamas ieškinį? 10.
11. Ar galiu gauti teisinę pagalbą (tema „teisinė pagalba“) ? 11.
12. Kada mano ieškinys laikomas oficialiai pareikštu? Ar iš institucijų gausiu atitinkamą patvirtinimą? 12.
13. Ar galiu gauti išsamią informaciją apie tolesnių procedūrų laiką (pvz., terminą atvykti į teismo posėdį)? 13.

 

KLAUSIMAI PRIEŠ KREIPIANTIS Į TEISMĄ

1. Ar būtinai turiu kreiptis į teismą? Gali būti naudingiau pasinaudoti alternatyviomis ginčų sprendimo procedūromis. Žr. šią temą.

Jeigu esate ginčo šalis, galite savo skundą paduoti teismui arba išmėginti alternatyvias ginčo sprendimo priemones – tai priklauso nuo jo pobūdžio (nacionalinis ar tarptautinis ginčas, ginčo šalies ypatumų ir t. t.). Antroji alternatyva yra privaloma prieš paduodant skundą teismui, kai sprendžiami darbo arba komerciniai ginčai (taikinimas). Neprivalomas taikinimas taip pat aiškiai numatytas kliento ir advokato ginčo dėl atlygio atveju. Tarpininkavimas taip pat galimas sprendžiant vartotojų ir šeimos ginčus tiek prieš pradedant nagrinėti bylą, tiek ją nagrinėjant (Tarpininkavimo ir tarpininkų profesijos organizavimo įstatymas Nr. 182/2006).

2. Ar yra nustatytas ieškinio pareiškimo teismui terminas? Ieškinio pareiškimo teismui terminai skiriasi priklausomai nuo bylos. Terminų klausimą galima išsiaiškinti kreipiantis į advokatą arba piliečių informacijos biurą, konsultuojantį dėl galimybės kreiptis į teismą.

Nutarime Nr. 167/1958 dėl naikinamojo senaties termino nurodyta, kad, be bendro trejų metų ieškinio senaties termino, yra daugybė kitų terminų, kurių trukmės, pradžios ir pabaigos reglamentavimas skiriasi. Šiuo metu nėra piliečių informavimo biuro, konsultuojančio dėl galimybės kreiptis į teismą.

viršųviršų

3. Ar man iš tiesų reikėtų kreiptis į [atitinkamos valstybės narės] teismą? Žr. temą „Teismų jurisdikcija“.

Tarptautinės privatinės teisės santykių įstatymo Nr. 105/1992 147–158 straipsniuose įtvirtintos normos, nustatančios, ar Rumunijos teismai turi jurisdikciją nagrinėti bylą. Rumunijos teismas turi arba išimtinę, arba alternatyvią jurisdikciją.

4. Jeigu taip, į kokį konkretų [atitinkamos valstybės narės] teismą turėčiau kreiptis – pagal savo ar kitos ginčo šalies gyvenamąją vietą ar pagal kitus kriterijus? Žr. temą „Teismų jurisdikcija – atitinkama valstybė narė'“.

Teritorinė jurisdikcija nustatoma pagal alternatyvius arba išimtinius kriterijus, įtvirtintus Civilinio kodekso 5–18 straipsniuose, kuriuose numatyta, kad ieškinys turi būti pateiktas teismui, turinčiam jurisdikciją pagal atsakovo gyvenamąją vietą.

5. Jeigu taip, į kokį konkretų valstybės narės teismą turėčiau kreiptis, atsižvelgdamas į bylos pobūdį ir ieškinio sumą? Žr. temą „Teismų jurisdikcija – atitinkama valstybė narė'“.

Teismų jurisdikcija nustatyta Civilinio proceso kodekso 1–4 straipsniuose pagal bylos pobūdžio arba vertės kriterijus.

viršųviršų

PROCEDŪROS, TAIKOMOS TEISMO PROCESUI PRADĖTI

6. Ar galiu pats inicijuoti procesą ar turiu kreiptis į tarpininką, pvz., advokatą?

Pagal Civilinio proceso kodekso 67–73 straipsnius šalis pasirenka, ar gintis asmeniškai ar tarpininkaujant arba padedant advokatui.

7. Kam turėčiau įteikti ieškinį: raštinei, teismo sekretoriui ar kitam administraciniam biurui?

Prašymas teismui turėtų būti adresuojamas teismo pirmininkui; jį užregistruoja teismo raštinė arba paskirtas budintis teisėjas.

8. Kokia kalba turėčiau surašyti ieškinį? Ar galiu jį pateikti žodžiu ar būtina pateikti rašytinį ieškinį? Ar galiu ieškinį siųsti faksu arba elektroniniu paštu?

Pagal Teismų sistemos organizavimo įstatymo Nr. 304/2004 14 straipsnio 5 dalį ieškiniai ir kiti procesiniai dokumentai turi būti surašyti rumunų kalba, o pagal Civilinio proceso kodekso 82 straipsnį ieškiniai turi būti pateikiami raštu.

9. Ar yra speciali forma, kurią turėčiau naudoti norėdamas pareikšti ieškinį? Kokius dokumentus turiu pridėti prie bylos medžiagos?

Konkrečių formų, skirtų įvairiems ieškiniams ir pareiškimams, nėra. Civilinio proceso kodekso 114 straipsnyje dėl ieškiniui pareikšti reikalingų dokumentų nustatyta pagal teismų praktiką įsitvirtinusi procedūra.

10. Ar turėsiu atlyginti bylinėjimosi išlaidas, jeigu taip, tai kada? Ar turėsiu mokėti advokatui pateikdamas ieškinį?

Civilinio proceso kodekso 174 straipsnyje konkrečiai nurodyta, kad bylinėjimosi išlaidos atlyginamos, kai ieškinys nepatenkinamas. Tam tikros išlaidos, tokios kaip žyminis mokestis, mokestis už nuorašus, atlygis už ekspertų paslaugas ir t. t., turi būti padengiamos iki sprendimo priėmimo.

11. Ar galiu gauti teisinę pagalbą (tema „teisinė pagalba“) ?

Civilinio proceso kodekso 74 straipsnyje nurodyta, kad visi, kurie negali atlyginti bylinėjimosi išlaidų, gali prašyti suteikti teisinę pagalbą šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

TOLESNĖ BYLOS EIGA

12. Kada mano ieškinys laikomas oficialiai pareikštu? Ar iš institucijų gausiu atitinkamą patvirtinimą?

Pateiktas ir užregistruotas ieškinys privalomas teismui. Institucijos neišduoda patvirtinimo, kad ieškinys buvo tinkamai pareikštas.

13. Ar galiu gauti išsamią informaciją apie tolesnių procedūrų laiką (pvz., terminą atvykti į teismo posėdį)?

Išsamią informaciją apie bylą galima gauti teismo raštinėje arba teismo tinklavietėje, jeigu tokia yra. Šalys automatiškai informuojamos apie bylos laiką ir atliktinas procedūras.

Papildoma informacija

 • www.just.ro română

« Ieškinio perdavimas teismui - Bendro pobūdžio informacija | Rumunija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 11-05-2009

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė