Európai Bizottság > EIH > Bírósághoz fordulás > Románia

Utolsó frissítés: 11-05-2009
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Bírósághoz fordulás - Románia

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


Képzeljen el egy olyan helyzetet, amelyben Ön jogvitában áll egy gazdasági társasággal, egy szakemberrel, munkáltatójával, valamely családtagjával, illetve bármely más személlyel hazájában vagy külföldön. E probléma megoldásának elősegítésére Önnek számos kérdést kell feltennie: 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Feltétlenül bírósághoz kell fordulnom? Esetlegesen kedvezőbb lehet alternatív vitarendezési eljárásokat igénybe venni. Lásd e témakört. 1.
2. Van-e határidő bírósági kereset indítására? A bírósági keresetek indításának határidői az ügytől függően változnak. A határidők kérdése tisztázható jogtanácsossal, vagy az igazságügyi rendszerhez való hozzáféréssel kapcsolatos tanácsadást nyújtó állampolgári tájékoztatási irodával. 2.
3. Biztos lehetek-e abban, hogy [a kérdéses tagállam]i bírósághoz kell fordulnom? Lásd a „Bíróságok hatásköre és illetékessége'” témakört. 3.
4. Amennyiben igen, konkrétan melyik [kérdéses tagállam]i bírósághoz kell fordulnom, ha adott a saját lakóhelyem és a másik fél lakóhelye, illetve adottak az ügyem más szempontjai? Lásd a „Bíróságok hatásköre és illetékessége – A kérdéses tagállam” témakört. 4.
5. Amennyiben igen, konkrétan melyik tagállami bírósághoz kell fordulnom, ha adott az ügyem természete és a kérdéses összeg? Lásd a „Bíróságok hatásköre és illetékessége – A kérdéses tagállam” témakört. 5.
6. Kezdeményezhetek-e saját magam bírósági eljárást, vagy közvetítő, pl. ügyvéd segítségét kell igénybe vennem? 6.
7. Kihez kell intéznem a keresetemet: az iktatóirodához, a bírósági tisztviselőhöz vagy más igazgatási irodához? 7.
8. A keresetemet milyen nyelven kell megfogalmaznom? Előterjeszthetem-e szóban, vagy írásbeli keresetet kell benyújtanom? Elküldhetem-e faxon vagy e-mailben? 8.
9. Létezik-e olyan külön formanyomtatvány, amelyet bírósági eljárás indításához kell használnom? Az ügyiratnak milyen dokumentumokat kell tartalmaznia? 9.
10. Kell-e fizetnem jogvédelmi költségeket, és ha igen, mikor? Kell-e ügyvédet fizetnem a kereset benyújtásakor? 10.
11. Kérhetek-e költségmentességet (témakör: „költségmentesség”)? 11.
12. A keresetem mikor tekintendő hivatalosan benyújtottnak? Kapok-e erről megerősítést a hatóságoktól? 12.
13. Kaphatok-e részletes információkat a későbbi eljárások időbeli ütemezéséről (pl. a megjelenésre rendelkezésemre álló időtartamról)? 13.

 

A BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁST MEGELŐZŐ KÉRDÉSEK

1. Feltétlenül bírósághoz kell fordulnom? Esetlegesen kedvezőbb lehet alternatív vitarendezési eljárásokat igénybe venni. Lásd e témakört.

Ha Ön jogvitában érintett, vagy bíróságnál emelhet panaszt, vagy alternatív eszközt próbálhat ki a jogvita rendezésére, annak természetétől függően (nemzeti, nemzetközi, vitató stb.). Az utóbbi alternatíva kötelező a panaszok bírósághoz való benyújtása előtt munkaügyi vagy kereskedelmi jogviták (békéltetés) esetén. Választható békéltetést is kifejezetten előírnak az ügyfél és az ügyvéd közötti, díjakra vonatkozó jogvita esetén. A fogyasztói és családi jogvitákban közvetítés is lehetséges az eljárás előtt és alatt egyaránt (a közvetítésről és a közvetítői szakma szervezéséről szóló 182/2006. sz. törvény).

2. Van-e határidő bírósági kereset indítására? A bírósági keresetek indításának határidői az ügytől függően változnak. A határidők kérdése tisztázható jogtanácsossal, vagy az igazságügyi rendszerhez való hozzáféréssel kapcsolatos tanácsadást nyújtó állampolgári tájékoztatási irodával.

A megszüntető elévülésről szóló 167/1958. sz. rendelet megállapítja, hogy a hároméves általános elévülési időn kívül számos egyéb időszak van, amelyekre az időtartam, a kezdet és a vég tekintetében eltérő rendelkezések léteznek. Jelenleg nincs olyan állampolgári tájékoztatási iroda, amely az igazságügyi rendszerhez való hozzáféréssel kapcsolatos tanácsadást nyújtana.

Lap tetejeLap teteje

3. Biztos lehetek-e abban, hogy [a kérdéses tagállam]i bírósághoz kell fordulnom? Lásd a „Bíróságok hatásköre és illetékessége'” témakört.

A nemzetközi magánjogi jogviszonyokról szóló 105/1992. sz. törvény 147–158. szakasza megállapítja azokat a szabályokat, amelyek meghatározzák, hogy román bíróság illetékes-e valamely ügy kezelésében. A román bíróság vagy kizárólagos, vagy alternatív illetékességgel rendelkezik.

4. Amennyiben igen, konkrétan melyik [kérdéses tagállam]i bírósághoz kell fordulnom, ha adott a saját lakóhelyem és a másik fél lakóhelye, illetve adottak az ügyem más szempontjai? Lásd a „Bíróságok hatásköre és illetékessége – A kérdéses tagállam” témakört.

A területi illetékesség meghatározása a polgári eljárásjogi törvénykönyv (Codul de Procedură Civilă) 5–18. szakaszában megállapított alternatív, illetve kizárólagos kritériumok alapján történik, amelyek arról rendelkeznek, hogy a keresetet az alperes tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz kell benyújtani.

5. Amennyiben igen, konkrétan melyik tagállami bírósághoz kell fordulnom, ha adott az ügyem természete és a kérdéses összeg? Lásd a „Bíróságok hatásköre és illetékessége – A kérdéses tagállam” témakört.

A bíróságok illetékességét a polgári eljárásjogi törvénykönyv 1–4. szakasza határozza meg az ügy természete vagy az értékkritériumok alapján.

Lap tetejeLap teteje

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

6. Kezdeményezhetek-e saját magam bírósági eljárást, vagy közvetítő, pl. ügyvéd segítségét kell igénybe vennem?

A polgári eljárásjogi törvénykönyv 67–73. cikke értelmében valamely fél választhat aközött, hogy személyesen, vagy ügyvéd segítségével, illetve közreműködésével védi-e magát.

7. Kihez kell intéznem a keresetemet: az iktatóirodához, a bírósági tisztviselőhöz vagy más igazgatási irodához?

A bíróságnak szóló kérelmet a bíróság elnökéhez kell intézni azt követően, hogy a bíróság, vagy a kijelölt, szolgálatban lévő bíró nyilvántartásba vette.

8. A keresetemet milyen nyelven kell megfogalmaznom? Előterjeszthetem-e szóban, vagy írásbeli keresetet kell benyújtanom? Elküldhetem-e faxon vagy e-mailben?

Az igazságügyi rendszer felépítéséről szóló 304/2004. sz. törvény 14. szakaszának (5) bekezdése értelmében az eljárást érintő kereseteknek és dokumentumoknak román nyelvűnek kell lenniük, és a polgári eljárásjogi törvénykönyv 82. szakasza értelmében a kereseteket írásban kell benyújtania.

9. Létezik-e olyan külön formanyomtatvány, amelyet bírósági eljárás indításához kell használnom? Az ügyiratnak milyen dokumentumokat kell tartalmaznia?

Nincs külön formanyomtatvány a különböző jogi követelésekhez és keresetekhez. A polgári eljárásjogi törvénykönyvnek a kérelem részét képező dokumentumokról szóló 114. szakasza megállapítja a joggyakorlatban kialakult eljárást.

Lap tetejeLap teteje

10. Kell-e fizetnem jogvédelmi költségeket, és ha igen, mikor? Kell-e ügyvédet fizetnem a kereset benyújtásakor?

A polgári eljárásjogi törvénykönyv 174. szakasza pontosítja, hogy jogvédelmi költségeket a kereset sikertelensége esetén kell fizetni. Bizonyos kiadásokat, mint a bírósági eljárási illetéket és a bélyegilletéket, a szakértői díjakat stb. előzetesen kell megfizetni.

11. Kérhetek-e költségmentességet (témakör: „költségmentesség”)?

A polgári eljárásjogi törvénykönyv 74. szakasza megállapítja, hogy bárki, aki nem tudja kifizetni az eljárás jogvédelmi költségeit, kérhet költségmentességet, az abban foglalt feltételeket figyelembe véve.

AZ ELJÁRÁS NYOMON KÖVETÉSE

12. A keresetem mikor tekintendő hivatalosan benyújtottnak? Kapok-e erről megerősítést a hatóságoktól?

A kereset benyújtása és iktatása a bíróság számára kötelező. A hatóságok nem adnak megerősítést arra vonatkozóan, hogy a kereset benyújtása megfelelően történt-e.

13. Kaphatok-e részletes információkat a későbbi eljárások időbeli ütemezéséről (pl. a megjelenésre rendelkezésemre álló időtartamról)?

Az ügyre vonatkozó részletes információk a bíróság hivatalától vagy annak weboldaláról szerezhetők, ha van ilyen. A felek automatikus tájékoztatást kapnak az eljárás ütemezéséről és a végrehajtandó eljárásokról.

További információk

 • www.just.ro română

« Bírósághoz fordulás - Általános információk | Románia - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 11-05-2009

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság