Evropska komisija > EPM > Predložitev zadeve sodišču > Nizozemska

Zadnja sprememba: 15-11-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Predložitev zadeve sodišču - Nizozemska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


Predstavljajte si, da ste v sporu s podjetjem, strokovnjakom, svojim delodajalcem, članom družine ali nekom drugim iz svoje države ali tujine. Pri reševanju tega problema si lahko zastavite vrsto vprašanj: 

KAZALO

Vprašanja, ki si jih zastavite, preden sprožite sodni spor: Vprašanja, ki si jih zastavite, preden sprožite sodni spor:
1. Ali moram na sodišče? 1.
2. Ali imam še čas, da vložim tožbo? 2.
3. Ali sem prepričan, da moram na sodišče na Nizozemskem? 3.
4. Na katero sodišče na Nizozemskem moram glede na to, kje živim in kje živi nasprotna stranka oziroma glede na druge elemente mojega primera? 4.
5. Na katero sodišče v tej državi članici moram glede na naravo mojega primera in znesek? 5.
Postopek za vložitev tožbe Postopek za vložitev tožbe
6. Ali lahko tožbo vložim sam ali moram za to zaprositi posrednika, t.j. ali me mora zastopati odvetnik? 6.
7. Kje natančno vložim zahtevek: v sprejemni pisarni, v sodni pisarni ali pri katerem drugem organu? 7.
8. V katerem jeziku lahko vložim zahtevek? Ali lahko to storim ustno ali mora biti pisno? Ali lahko zahtevek pošljem po faksu ali elektronski pošti? 8.
9. Ali obstajajo posebne oblike vlaganja tožb? Če ne, kako naj predložim svoj primer? 9.
10. Ali bom moral plačati stroške sodišča in kdaj? Ali bom moral plačati odvetniku že takoj na začetku? 10.
11. Ali lahko zahtevam brezplačno pravno pomoč? (tema pravna pomoč11.
Nadaljnji ukrepi Nadaljnji ukrepi
12. Kdaj moja tožba uradno velja za vloženo? Ali mi bodo oblasti dale kakšno potrdilo, da je bil moj primer ustrezno predložen? 12.
13. Ali bom dobil podrobne informacije o časovnem razporedu nadaljnjih dogodkov (kot je čas, ko bom lahko nastopil na sodišču)? 13.

 

Vprašanja, ki si jih zastavite, preden sprožite sodni spor:

1. Ali moram na sodišče?

Mogoče bi bilo bolje uporabiti „Alternativne rešitve sporov“ - glej temo.

2. Ali imam še čas, da vložim tožbo?

Časovni roki za vložitev tožb so od primera do primera drugačni. Odgovore na vprašanja v zvezi z roki vam lahko da pravni svetovalec ali strokovnjak, ki da informacije o pridobitvi dostopa do zakonodaje. Glej temo „Pravna pomoč - Nizozemska“.

3. Ali sem prepričan, da moram na sodišče na Nizozemskem?

Glej temo „Pristojnost sodišč - Nizozemska“.

4. Na katero sodišče na Nizozemskem moram glede na to, kje živim in kje živi nasprotna stranka oziroma glede na druge elemente mojega primera?

Glej temo „Pristojnost sodišč - Nizozemska“.

5. Na katero sodišče v tej državi članici moram glede na naravo mojega primera in znesek?

Glej temo „Pristojnost sodišč - Nizozemska“.

Na vrh straniNa vrh strani

Postopek za vložitev tožbe

6. Ali lahko tožbo vložim sam ali moram za to zaprositi posrednika, t.j. ali me mora zastopati odvetnik?

Na Nizozemskem mora stranke v civilnih in trgovinskih zadevah praviloma zastopati odvetnik („advocaat“). Da bi vložili tožbo na sodišče, potrebujete odvetnikovo pomoč. Pri tem ni pomembno, ali gre pri zadevni tožbi za postopek vročitve sodnih pozivov, postopek vložitve zahtevka, začasen postopek, začasen ukrep ali, na primer, postopek zaradi neizpolnitve.

Edine izjeme veljajo za zahtevke v višini 5 000 EUR ali manj ali za zahtevke nedoločene vrednosti, kadar je očitno, da zadevni znesek ne bo presegel 5 000 EUR. V takšnih primerih je pristojen sodnik podokrožnega sodišča („kantonrechter“), kar pomeni, da lahko stranki začneta sodni postopek sami in ni potrebno, da ju zastopa odvetnik. To med drugim velja v primerih, ki zadevajo pogodbo o zaposlitvi, pogodbo o zastopstvu ter pogodbo o najemu ali o nakupu na kredit, ne glede na znesek ali vrednost zahtevka. Vendar pa mora tožbe na podokrožnih sodiščih predložiti sodni uradnik („deurwaarder“).

7. Kje natančno vložim zahtevek: v sprejemni pisarni, v sodni pisarni ali pri katerem drugem organu?

Dokumente, ki so potrebni za vložitev tožbe, je treba poslati sodni pisarni na sodišču, ki je za to pristojno. Pri tem je pomembno vedeti, da postopek vročitve sodnih pozivov in postopek vložitve zahtevkov nista enaka. V primeru postopka vročitve sodnih pozivov je treba toženi stranki najprej vročiti sodni poziv, nakar se sodna odločba vroči še sodni pisarni na sodišču. Oba postopka mora opraviti sodni uradnik. Nato se postopek obravnava na podlagi seznama obravnav. Pri postopku za vložitev zahtevkov se zahtevek vloži neposredno v sodni pisarni na sodišču, preostali del postopka pa se rešuje kar preko te pisarne. (prim. Vročitev listin - Nizozemska)

Na vrh straniNa vrh strani

8. V katerem jeziku lahko vložim zahtevek? Ali lahko to storim ustno ali mora biti pisno? Ali lahko zahtevek pošljem po faksu ali elektronski pošti?

Jezik sodišč na Nizozemskem je nizozemščina. V skladu s tem je treba začetne sodne pozive ali zahtevke za sprožitev postopka sestaviti v tem jeziku. Izjema velja za dokumente v postopkih pred sodiščem v pokrajini Friziji. Ti dokumenti se lahko sestavijo v frizijskem jeziku.

Dokumente je v sodno pisarno na sodišče mogoče vročiti tudi prek faksa. Če so bili dokumenti, ki jih sodna pisarna na sodišču prejme prek faksa pred polnočjo na dan, ko je zadnji rok za oddajo, se šteje,  da so bili vročeni v roku. Zakonodaja ne izključuje prenosa po drugih sodobnih oblikah komunikacije, kot je elektronska pošta.

9. Ali obstajajo posebne oblike vlaganja tožb? Če ne, kako naj predložim svoj primer?

Nizozemska zakonodaja ne zahteva nikakršnih posebnih oblik.

Vendar pa ta zakonodaja postavlja nekatere zahteve glede vsebine začetnih sodnih pozivov ali uporabe začetnih postopkov.

Če stranka navaja dokument v zvezi s sodnim pozivom, pritožbami ali dejanjem, mora priložiti kopijo tega dokumenta.

10. Ali bom moral plačati stroške sodišča in kdaj? Ali bom moral plačati odvetniku že takoj na začetku?

Pri sprožitvi pravnih postopkov je treba plačati vpisno takso. Višina takse je odvisna od vrste spora in vključenega zneska. V praksi bo ta znesek poravnal vaš odvetnik in to dodal na vaš račun. Če je v teku postopka potrebno uporabiti usluge strokovnjaka (kot je računovodja, medicinski specialist ali tehnični svetovalec), sodnik odredi, da stroške v zvezi s tem nosi tožena stranka, razen če se ne odloči drugače (npr. v primerih s področja družinskega prava, kjer stroške običajno poravna stranka, ki jih je). To velja tudi za stroške prič ali stroške, povezane z drugimi oblikami dokazov.

Na vrh straniNa vrh strani

Odvetniki zaračunajo honorar za svoje delo na podlagi urne postavke. Načeloma honorarji odvetnikov na Nizozemskem niso regulirana. Pred začetkom postopka vprašajte odvetnika o podrobnostih v zvezi z njegovim honorarjem ali se za te informacije obrnite na Nizozemsko odvetniško zbornico („Nederlandse Orde van Advocaten“). Večina odvetnikov zahteva predujem, svoj honorar pa zahteva v teku postopka ter tako dobi končno plačilo.

11. Ali lahko zahtevam brezplačno pravno pomoč? (tema pravna pomoč)

Brezplačna pravna pomoč je na Nizozemskem na voljo. Na spletni strani Sveta za brezplačno pravno pomoč („Raad voor Rechtsbijstand“ Nederlands) je navedeno, kdo je upravičen do te pravne pomoči in kakšni so pogoji v zvezi s tem.

Nadaljnji ukrepi

12. Kdaj moja tožba uradno velja za vloženo? Ali mi bodo oblasti dale kakšno potrdilo, da je bil moj primer ustrezno predložen?

V postopku vročitve sodnih pozivov velja, da je primer v postopku od datuma vročitve sodnih pozivov. Odločbo je treba v sodno pisarno na sodišču vročiti do zadnjega uradnega delovnega dne pisarne pred datumom na seznamu obravnav, navedenem v postopku za vročitev sodnih pozivov. Sodni zapisnikar vnese primer na seznam obravnav ene same dvorane.

Če sodna odločba v sodno pisarno na sodišču ni vročena v roku, se primer izbriše s seznama, razen če se veljavna nadomestna odločba ne izda v dveh tednih po datumu s seznama obravnav, označenem v postopku o vročitvi sodnih pozivov.

V postopku za vložitev zahtevka velja, da je primer  v postopku od trenutka, ko je zahtevek vložen v sodno pisarno na sodišču.

Oblasti praviloma ne dajejo potrdil, da je bil primer pravilno predložen. Kadar so v postopku za vročitev sodnih pozivov napake, imajo v nekaterih mestih tožniki to možnost, da sami razrešijo problem. Enako velja za postopke za vložitev tožb. Vendar pa sodna pisarna na sodišču ni nikakor obvezna nadaljevati postopka, kot je opisano zgoraj.

13. Ali bom dobil podrobne informacije o časovnem razporedu nadaljnjih dogodkov (kot je čas, ko bom lahko nastopil na sodišču)?

Sodna pisarna na sodišču ali pristojni sodnik ne moreta dati podrobnih informacij o časovnem razporedu postopka, ker je to odvisno od okoliščin, na katere nima vpliva. Vendar pa bi odvetnik ali sodna pisarna na sodišču praviloma lahko vsaj približno navedli, kdaj bo primer zaslišan, je pa ta informacija povsem nezavezujoča.

Nadaljnje informacije

Sorodne spletne strani:

 • De Raad voor Rechtsbijstand Nederlands
 • Justitie English - Nederlands
 • Nederlandse Orde van Advocaten English - Nederlands
 • De Rechtspraak English - Nederlands

« Predložitev zadeve sodišču - Splošne informacije | Nizozemska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 15-11-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo