Európai Bizottság > EIH > Bírósághoz fordulás > Hollandia

Utolsó frissítés: 15-11-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Bírósághoz fordulás - Hollandia

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


Képzelje el, hogy vitás helyzetbe kerül egy vállalattal, egy szakemberrel, munkaadójával, családtagjával vagy egy országában vagy külföldön élő személlyel. A probléma megoldása érdekében különféle kérdéseket tehet fel magának: 

TARTALOMJEGYZÉK

Kérdések a bírósági eljárás megindítását megelőzően: Kérdések a bírósági eljárás megindítását megelőzően:
1. Érdemes bírósághoz fordulni? 1.
2. Még időben benyújtható a kereset? 2.
3. Biztos, hogy Hollandiában kell bírósághoz fordulni? 3.
4. Melyik bírósághoz kell fordulni Hollandiában, a felperes vagy a másik fél lakóhelye szerint vagy az ügy más vonatkozásaiból adódóan? 4.
5. Melyik bírósághoz kell fordulni ebben a tagállamban az ügy természete, illetve a kérdéses összeg alapján? 5.
Kereset benyújtására vonatkozó eljárás Kereset benyújtására vonatkozó eljárás
6. Benyújtható-e a kereset személyesen vagy közvetítőhöz kell fordulni, például ügyvédi képviseletet igénybe venni? 6.
7. Pontosan kihez kell fordulni: az ügyfélszolgálathoz, a bíróság hivatalához vagy más szervhez? 7.
8. Milyen nyelven nyújtható be a kereset? Benyújtható-e szóban is vagy csak írásban? Elküldhető-e faxon vagy e-mailben? 8.
9. Vannak-e sajátos formái a kereset benyújtásának, vagy ha nincsenek, hogyan kell ismertetni az ügyet? 9.
10. Meg kell-e fizetni a bírósági díjakat? Ha igen, mikor? Kell-e ügyvédi díjat fizetni már a legelején? 10.
11. Kérhető-e költségmentesség? (költségmentességi fájl11.
Nyomon követés Nyomon követés
12. Mikor tekintik a keresetet hivatalosan benyújtottnak? Igazolják-e a hatóságok, hogy az ügyet megfelelően ismertették? 12.
13. Tájékoztatnak-e a további események ütemezéséről (például a személyes megjelenés előtt rendelkezésre álló időről)? 13.

 

Kérdések a bírósági eljárás megindítását megelőzően:

1. Érdemes bírósághoz fordulni?

Hasznosabbnak bizonyulhat az „Alternatív vitarendezés” – lásd ott.

2. Még időben benyújtható a kereset?

A bírósági kereset benyújtására rendelkezésre álló határidő esettől függ. A határidőre vonatkozó kérdésekről jogi tanácsadó vagy a joghoz való hozzáférésre vonatkozó információkat nyújtó szakosodott iroda adhat felvilágosítást. Lásd a „Költségmentesség - Hollandia” témát.

3. Biztos, hogy Hollandiában kell bírósághoz fordulni?

Lásd a „Bíróságok joghatósága ‑ Hollandia” témát.

4. Melyik bírósághoz kell fordulni Hollandiában, a felperes vagy a másik fél lakóhelye szerint vagy az ügy más vonatkozásaiból adódóan?

Lásd a „Bíróságok joghatósága ‑ Hollandia” témát.

5. Melyik bírósághoz kell fordulni ebben a tagállamban az ügy természete, illetve a kérdéses összeg alapján?

Lásd a „Bíróságok joghatósága ‑ Hollandia” témát.

Lap tetejeLap teteje

Kereset benyújtására vonatkozó eljárás

6. Benyújtható-e a kereset személyesen vagy közvetítőhöz kell fordulni, például ügyvédi képviseletet igénybe venni?

Főszabály szerint Hollandiában a feleket ügyvédnek („advocaat”) kell képviselnie polgári és kereskedelmi ügyekben. Kereset benyújtásához ügyvédi segítséget kell igénybe venni. Ez független attól, hogy a kérdéses kereset idézéssel indított eljárás, keresetre vonatkozó eljárás, beavatkozási eljárás, ideiglenes intézkedés vagy például mulasztási eljárás.

Az egyetlen kivétel az 5 000 EUR vagy kisebb perértékű vagy határozatlan perértékű kereset, mely utóbbi esetben egyértelmű, hogy a kérdéses összeg nem haladja meg az 5 000 EUR-t. Ilyen esetekben az alkörzeti bírósági bíró („kantonrechter”) rendelkezik hatáskörrel, ami azt jelenti, hogy a felek ügyvéd nélkül magukat képviselhetik. Ez vonatkozik többek között a munkaszerződésre, ügynöki megállapodásra és bérleti vagy lízingmegállapodásra, tekintet nélkül a maximális összegre vagy a perértékre. Az alkörzeti kereseteket azonban végrehajtó („deurwaarder”) útján kell benyújtani.

7. Pontosan kihez kell fordulni: az ügyfélszolgálathoz, a bíróság hivatalához vagy más szervhez?

A kereset benyújtásához szükséges iratokat az illetékes bíróság hivatalához kell benyújtani. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy az idézéssel indított eljárás és a kereset benyújtásával indított eljárás nem ugyanaz. Az idézéssel indított eljárás esetében az alperesnek először kézbesíteni kell az idézést, majd a végzést kézbesítik a bíróság hivatalához. Mindkét eljárást végrehajtó végzi. Ezt követően az eljárás a tárgyalási jegyzék alapján megkezdődik. A kereset benyújtásával indított eljárásban a keresetet közvetlenül a bíróság hivatalához nyújtják be, és az eljárás további része e hivatal útján történik. (Vö. Iratkézbesítés - Hollandia)

Lap tetejeLap teteje

8. Milyen nyelven nyújtható be a kereset? Benyújtható-e szóban is vagy csak írásban? Elküldhető-e faxon vagy e-mailben?

A hollandiai bíróságok nyelve a holland. Ennek megfelelően az első idézést vagy az eljárást megindító keresetet ezen a nyelven kell elkészíteni. Kivételt jelentenek a frízföldi tartományi bíróság előtti eljárásban benyújtandó iratok, melyek fríz nyelven is szövegezhetők. 

Az iratokat faxon is be lehet nyújtani a bíróság hivatalához. A bíróság hivatalához faxon a határidő napján éjfél előtt beérkező iratokat határidőn belül benyújtottnak tekintik. A törvény nem zárja ki a más korszerű telekommunikációs formában, például e-mailen történő továbbítást sem.

9. Vannak-e sajátos formái a kereset benyújtásának, vagy ha nincsenek, hogyan kell ismertetni az ügyet?

A holland jog nem ír elő sajátos formátumot.

A jog azonban megállapít bizonyos követelményeket az első idézés vagy az eljárást megindító kereset tartalmára vonatkozóan.

Ha a fél az idézés, beadvány vagy okirat kapcsán egy dokumentumra hivatkozik, annak egy példányát mellékelni kell.

10. Meg kell-e fizetni a bírósági díjakat? Ha igen, mikor? Kell-e ügyvédi díjat fizetni már a legelején?

Kereset benyújtásakor iktatási díjat kell fizetni. A díj összege a jogvita jellegétől és az érintett összegtől függ. A gyakorlatban az ügyvéd megelőlegezi ezt az összeget, és hozzáadja az ügyvédi számlához. Ha a per során szakértő szolgálatait kell igénybe venni (például könyvelőét, orvos szakértőét vagy műszaki szakértőét), a bíró úgy rendelkezik, hogy a pervesztes fél viselje ennek költségeit, hacsak nem dönt ettől eltérően (pl. családjogi esetekben, amikor a költségeket általában az a fél viseli, akinél ezek felmerültek). Ez vonatkozik továbbá a tanúk díjaira vagy a bizonyítás más formáival összefüggő költségekre.

Lap tetejeLap teteje

Az ügyvédek óradíjban számítják munkadíjukat. Elvileg Hollandiában nem szabályozzák az ügyvédi díjakat. Az eljárást megelőzően az ügyvédtől kell felvilágosítást kérni díjaira vonatkozóan, vagy a Holland Ügyvédi Kamarához („Nederlandse Orde van Advocaten”) kell tájékoztatásért fordulni. A legtöbb ügyvéd előleget kér, és az eljárás során kéri a díjak megfizetését, majd a végén a teljes számla rendezését.

11. Kérhető-e költségmentesség? (költségmentességi fájl)

Hollandiában létezik költségmentesség. A Költségmentességi Tanács („Raad voor Rechtsbijstand” Nederlands) honlapján lehet tájékozódni a költségmentességre való jogosultságról és a vonatkozó feltételekről.

Nyomon követés

12. Mikor tekintik a keresetet hivatalosan benyújtottnak? Igazolják-e a hatóságok, hogy az ügyet megfelelően ismertették?

Idézéssel indított eljárásban az ügy az idézés benyújtásától folyamatban van. Az idézést a felperesnek kell a bíróság hivatalához benyújtania a bíróság hivatalának az idézéssel indított eljárás során a tárgyalási jegyzékben megállapított dátumot megelőző utolsó nyitva tartási napjáig. A bíróság hivatalnoka nyilvántartásba veszi az ügyet egy tanács tárgyalási jegyzékébe.

Ha az idézést határidőre nem kézbesítik a bíróság hivatalához, az ügyet törlik a listáról, hacsak érvényes pótidézést nem adnak ki az idézéssel indított eljárásra vonatkozóan a tárgyalási jegyzékben megállapított dátumot követő két héten belül.

Kereset benyújtásával indított eljárásban az ügy a keresetnek a bíróság hivatalnokánál történő benyújtásával kezdődik.

Szokás szerint a hatóságok nem igazolják vissza az ügy megfelelő ismertetését. Ha az idézéssel indított eljárás hibákat tartalmaz, a felperesnek egyes esetekben lehetőséget biztosítanak a probléma megoldására. Ugyanez vonatkozik a kereset benyújtásával indított eljárásokra is. Azonban a bíróság hivatala nem köteles a fentiek szerint eljárni.

13. Tájékoztatnak-e a további események ütemezéséről (például a személyes megjelenés előtt rendelkezésre álló időről)?

A bíróság hivatala vagy az illetékes bíró nem nyújthat részletes felvilágosítást az eljárás ütemezéséről, mert ez rajtuk kívül álló körülményektől függ. Szokás szerint azonban az ügyvéd vagy a bíróság hivatala becslést tud arról adni, hogy mikor tárgyalják az ügyet, de ez az információ egyáltalán nem köt senkit.

További információk

Az alábbi weboldalak fontosak:

 • De Raad voor Rechtsbijstand Nederlands
 • Justitie English - Nederlands
 • Nederlandse Orde van Advocaten English - Nederlands
 • De Rechtspraak English - Nederlands

« Bírósághoz fordulás - Általános információk | Hollandia - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 15-11-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság