Evropska komisija > EPM > Predložitev zadeve sodišču > Irska

Zadnja sprememba: 03-05-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Predložitev zadeve sodišču - Irska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


Predstavljajte si, da ste v sporu s podjetjem, strokovnjakom, svojim delodajalcem, družinskim članom ali drugo osebo v vaši državi ali v tujini. Da bi rešili ta spor, se vprašajte naslednje: 

KAZALO

1. Ali je res treba, da zadevo obravnava sodišče? 1.
2. Ali imam še dovolj časa za vložitev tožbe pri sodišču? 2.
3. Ali sem prepričan, da je za mojo zadevo pristojno sodišče na Irskem? 3.
4. Če da, katero sodišče na Irskem je za to pristojno, glede na moje stalno prebivališče in stalno prebivališče druge stranke ali glede na druge vidike moje zadeve? 4.
5. Katero sodišče je za to pristojno v tej državi članici, glede na naravo zadeve in sporno vsoto? 5.
6. Ali lahko sam vložim tožbo pri sodišču ali moram poiskati posrednika, kot je odvetnik, ki me bo zastopal? 6.
7. Kje vložim zahtevek: ali v vložišču ali v pisarni sodnega uradnika ali v kateri drugi administraciji? 7.
8. V katerem jeziku lahko vložim zahtevek? Ali lahko to storim ustno ali mora biti zahtevek v pisni obliki? Ali lahko zahtevek pošljem po telefaksu ali elektronski pošti? 8.
9. Ali obstajajo posebni obrazci za vložitev tožb? Če ne, kako sprožim postopek? Ali obstajajo sestavine, ki jih mora zahtevek nujno vsebovati? 9.
10. Ali bom moral poravnati sodne stroške? Če da, kdaj? Ali bom moral odvetnika plačevati vse od vložitve zahtevka? 10.
11. Ali lahko zahtevam brezplačno pravno pomoč? (tema „Brezplačna pravna pomoč“) 11.
12. Od katerega trenutka se moja tožba šteje za uradno vloženo? Ali mi bodo pristojni organi izdali potrdilo, da je bila moja tožba pravilno vložena? 12.
13. Ali bom podrobno seznanjen s časovnim zaporedjem poznejših dogodkov (kot je dopusten čas za nastop pred sodiščem)? 13.

 

PREDHODNA VPRAŠANJA PRED VLOŽITVIJO TOŽBE PRI SODIŠČU

1. Ali je res treba, da zadevo obravnava sodišče?

Morda bi bilo bolje uporabiti alternativne postopke za reševanje sporov. Glej to temo.

2. Ali imam še dovolj časa za vložitev tožbe pri sodišču?

Roki za vložitev tožb pri sodišču se razlikujejo glede na zadevo. O teh rokih se lahko posvetujete s pravnim svetovalcem ali v informacijski pisarni za pravno svetovanje državljanom.

3. Ali sem prepričan, da je za mojo zadevo pristojno sodišče na Irskem?

Glej temo „Pristojnost sodišč“.

4. Če da, katero sodišče na Irskem je za to pristojno, glede na moje stalno prebivališče in stalno prebivališče druge stranke ali glede na druge vidike moje zadeve?

Glej temo „Pristojnost sodišč - Irska“.

5. Katero sodišče je za to pristojno v tej državi članici, glede na naravo zadeve in sporno vsoto?

Glej temo „Pristojnost sodišč - Irska“.

Na vrh straniNa vrh strani

POSTOPEK ZA VLOŽITEV TOŽBE PRI SODIŠČU

6. Ali lahko sam vložim tožbo pri sodišču ali moram poiskati posrednika, kot je odvetnik, ki me bo zastopal?

Posrednik ni vedno potreben, o tem odločite sami, odvisno pa je od zapletenosti vaše zadeve. Če se odločite za posrednika, mora biti odvetnik (za Irsko glej hiperpovezavo na spletno stran odvetniške zbornice (Law Society), organa, ki pooblašča in ureja poklic odvetnikov).

7. Kje vložim zahtevek: ali v vložišču ali v pisarni sodnega uradnika ali v kateri drugi administraciji?

Zahtevek mora biti vložen pri pristojni pisarni Sodne službe (Court Service Office), odvisno od zneska odškodnine, ki ga zahtevate (glej temo Pristojnost sodišč). Na spletni strani Sodne službe najdete natančne naslove in delovni čas pisarn Sodne službe na Irskem.

8. V katerem jeziku lahko vložim zahtevek? Ali lahko to storim ustno ali mora biti zahtevek v pisni obliki? Ali lahko zahtevek pošljem po telefaksu ali elektronski pošti?

Na Irskem so zahtevki lahko v angleščini ali irščini. Zahtevka se ne more vložiti ustno. Zahtevek mora biti na posebnem obrazcu, ki je določen za pristojno sodišče, pri katerem vlagate zahtevek. Zahtevka se ne more poslati po telefaksu ali elektronski pošti, ampak ga je treba osebno prinesti v pristojno pisarno Sodne službe (Court Service Office).

9. Ali obstajajo posebni obrazci za vložitev tožb? Če ne, kako sprožim postopek? Ali obstajajo sestavine, ki jih mora zahtevek nujno vsebovati?

Obstajajo posebni obrazci za vložitev tožb, veliko jih lahko prenesete s spletne strani pisarne Sodne službe (Court Service Office) (glej hiperpovezavo spodaj), ostale pa najdete v sodnem redu, podrobnosti o njih pa so prav tako na voljo na spletni strani Sodne službe. Na teh obrazcih je navedeno, katere sestavine mora vsebovati zahtevek, razen tega vam lahko svetuje osebje pisarne Sodne službe, vendar so informacije, ki vam jih lahko posredujejo, omejene na postopek, ker ne smejo svetovati o glavnih vprašanjih zahtevka ali priporočati nadaljnjega ukrepanja.

Na vrh straniNa vrh strani

10. Ali bom moral poravnati sodne stroške? Če da, kdaj? Ali bom moral odvetnika plačevati vse od vložitve zahtevka?

Sodni stroški, znani tudi kot sodne takse, se plačajo za večino zahtevkov. Takse je treba plačati pristojni pisarni Sodne službe (Court Service Office) ob vložitvi zahtevka, podrobnosti o različnih taksah pa najdete na spletni strani Sodne službe. Plačila odvetniku, če ga imate, so različna in o njih ne odloča Sodna služba. Če vprašate odvetnika, vam bo ta povedal višino takse, ki bo zaračunana, in kdaj jo je treba plačati.

11. Ali lahko zahtevam brezplačno pravno pomoč? (tema „Brezplačna pravna pomoč“)

NADALJEVANJE POSTOPKA

12. Od katerega trenutka se moja tožba šteje za uradno vloženo? Ali mi bodo pristojni organi izdali potrdilo, da je bila moja tožba pravilno vložena?

Tožba je uradno vložena, ko pisarna Sodne službe (Court Service Office) izda zahtevek. Mogoče je, da se zahtevka ne izda, dokler se ga ne vroči drugi stranki, kar je odvisno od pristojnega sodišča, pri katerem vlagate zahtevek. Pri sodiščih za spore majhne vrednosti bo sodni tajnik drugi stranki poslal vaš zahtevek. Na drugih sodiščih boste morali zahtevek vročiti sami ali pa boste našli posrednika, ki bo to naredil namesto vas. Podatke o tem lahko dobite v pisarni Sodne službe, kjer ste vložili zahtevek. Uradniki pisarne Sodne službe vas bodo obvestili, če ne izpolnjujete vseh procesnih zahtev za vložitev zahtevka, sodnik pa odloči, ali je vaša tožba pravilno vložena.

13. Ali bom podrobno seznanjen s časovnim zaporedjem poznejših dogodkov (kot je dopusten čas za nastop pred sodiščem)?

Da, roki so določeni v sodnem redu in preverite lahko v pisarni Sodne službe (Court Service Office), kjer ste vložili zahtevek.

Nadaljnje informacije

 • spletna stran e-uprave (EGovernment English)
 • spletna stran Sodne službe (Courts Service English)
 • spletna stran odvetnikov (Solicitors’ profession English)

« Predložitev zadeve sodišču - Splošne informacije | Irska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 03-05-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo