Eiropas Komisija > ETST > Lietu iesniegšana tiesā > Īrija

Pēdējo reizi atjaunots: 22-05-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Lietu iesniegšana tiesā - Īrija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


Iedomājieties situāciju, kurā jūs esat strīdā ar uzņēmumu, profesionālu personu, jūsu darba devēju, ģimenes locekli vai kādu citu jūsu valstī vai ārzemēs. Lai atrisinātu šo problēmu, jūs uzdodat sev virkni jautājumu: 

SATURS

1. Vai man nepieciešams griezties tiesā? 1.
2. Vai man vēl ir pietiekoši laika prasības iesniegšanai tiesā? 2.
3. Vai es esmu pārliecināts, ka man jāgriežas tiesā Īrijā? 3.
4. Ja jā, tad tieši kurā tiesā Īrijā man būtu jāgriežas, pēc savas dzīves vietas, vai pēc pretējās puses dzīves vietas, vai vadoties pēc citiem prasības aspektiem? 4.
5. Tieši kurā tiesā man vajadzētu griezties šajā dalībvalstī, ņemot vērā manas prasības raksturu un attiecīgo summu? 5.
6. Vai es varu iesniegt prasību tiesā personīgi, vai man nepieciešams aicināt starpnieku, piemēram, lai mani pārstāvētu advokāts? 6.
7. Pie kā tieši man griezties: tiesas kancelejā vai pie tiesas sekretāra, vai kādā citā pārvaldē? 7.
8. Kādā valodā man jāraksta iesniegums? Vai to var izdarīt mutiski, vai tam jābūt rakstveidā? Vai es varu nosūtīt iesniegumu pa faksu vai e-pastu? 8.
9. Vai ir kādas īpašas veidlapas prasības iesniegšanai tiesā, vai, ja nav, kā man jānoformē lieta? Vai ir kādi elementi, kas ir jāietver lietā ? 9.
10. Vai man būs jāmaksā tiesas izdevumi? Ja jā, tad kad? Vai man būs jāmaksā juristam uzreiz, iesniedzot iesniegumu? 10.
11. Vai es varu pieprasīt juridisko palīdzību? ( tēma “ juridiskā palīdzība”) 11.
12. No kura brīža mana prasība tiek oficiāli uzskatīta par iesniegtu? Vai iestādes man izsniegs kādu apliecinājumu, ka mana lieta ir pareizi noformēta? 12.
13. Vai es saņemšu detalizētu informāciju par prasības turpmākās izskatīšanas laika sadalījumu (piemēram, vai man būs paredzēts laiks reģistrēt ierašanos)? 13.

 

IEPRIEKŠĒJIE JAUTĀJUMI PIRMS LIETAS IESNIEGŠANAS TIESĀ

1. Vai man nepieciešams griezties tiesā?

Būtu labāk izmantot alternatīvo strīdu izskatīšanas procedūru. Skatīt šo tēmu..

2. Vai man vēl ir pietiekoši laika prasības iesniegšanai tiesā?

Tiesas procesa uzsākšanas laika ierobežojums dažādās prasībās ir atšķirīgs. Jautājumu par laika ierobežojumu var noskaidrot juridiskajā konsultācijā vai pilsoņu juridiskās informācijas birojā.

3. Vai es esmu pārliecināts, ka man jāgriežas tiesā Īrijā?

Skatīt tēmu “Tiesu jurisdikcija”.

4. Ja jā, tad tieši kurā tiesā Īrijā man būtu jāgriežas, pēc savas dzīves vietas, vai pēc pretējās puses dzīves vietas, vai vadoties pēc citiem prasības aspektiem?

Skatīt tēmu  Tiesu jurisdikcija – Īrija.

5. Tieši kurā tiesā man vajadzētu griezties šajā dalībvalstī, ņemot vērā manas prasības raksturu un attiecīgo summu?

Skatīt “Tiesu jurisdikcija – Īrija”.

Lapas augšmalaLapas augšmala

SOĻI, KAS VEICAMI LIETAS IESNIEGŠANAI TIESĀ

6. Vai es varu iesniegt prasību tiesā personīgi, vai man nepieciešams aicināt starpnieku, piemēram, lai mani pārstāvētu advokāts?

Ne vienmēr ir nepieciešams izmantot starpnieka pakalpojumus, tas jums pašam ir jāizlemj atkarībā no jūsu prasības sarežģītības. Ja nolemjat izmantot starpnieka pakalpojumus, jums jāaicina advokāts (attiecībā uz Īriju, skatīt zemāk Juridiskās biedrības hipersaiti, kas ir organizācija, kas akreditē un pārrauga advokātu darbību).

7. Pie kā tieši man griezties: tiesas kancelejā vai pie tiesas sekretāra, vai kādā citā pārvaldē?

Iesniegums jāiesniedz attiecīgajā tiesu apkalpošanas birojā atkarībā no jūsu prasībā norādītās kompensācijas summas (skatīt tēmu par tiesu jurisdikciju). Tiesu apkalpošanas biroji ir visā Īrijā, adreses un darba laiks atrodams tiesu apkalpošanas tīmekļa vietnē.

8. Kādā valodā man jāraksta iesniegums? Vai to var izdarīt mutiski, vai tam jābūt rakstveidā? Vai es varu nosūtīt iesniegumu pa faksu vai e-pastu?

Īrijā iesniegumu var rakstīt angļu vai īru valodā. Iesniegumu nevar iesniegt mutiski. Iesniegumam jābūt uz īpašas veidlapas, kas specifiski tai jurisdikcijai, kurā jūs iesniedzat prasību. Iesniegumu nevar nosūtīt pa faksu vai e-pastu, tas jāiesniedz personīgi attiecīgajā tiesu apkalpošanas birojā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

9. Vai ir kādas īpašas veidlapas prasības iesniegšanai tiesā, vai, ja nav, kā man jānoformē lieta? Vai ir kādi elementi, kas ir jāietver lietā ?

Prasības iesniegšanai tiesā ir paredzētas īpašas veidlapas, no kurām daudzas ir lejupielādējamā formātā tiesu apkalpošanas tīmekļa vietnē (skatīt hipersaiti zemāk), bet pārējās ir ietvertas tiesas noteikumos, kuru detaļas arī ir pieejamas tiesu apkalpošanas tīmekļa vietnē. Šajās veidlapās būs norādes, kādi elementi ir jāietver prasībā, un zināmus orientējošus padomus var saņemt no tiesu apkalpošanas personāla, taču šie darbinieki var sniegt informāciju tikai attiecībā uz procedūru, viņiem aizliegts sniegt padomus par prasības jautājumiem vai ieteikumus, kā to apstrādāt.

10. Vai man būs jāmaksā tiesas izdevumi? Ja jā, tad kad? Vai man būs jāmaksā juristam uzreiz, iesniedzot iesniegumu?

Lielākā daļa iesniegumu veidu tiek aplikta ar tiesas izdevumiem, ko sauc par tiesas nodevām. Tās ir jāmaksā, iesniedzot iesniegumu attiecīgajā tiesas apkalpošanas birojā un informācija par dažādajām nodevām ir tiesu apkalpošanas tīmekļa vietnē. Maksājumi advokātam, ja tas tiek aicināts, ir dažādi un tie neattiecas uz tiesu apkalpošanu. Ja nolīgsiet advokātu, viņš / viņa paziņos jums honorāra summu, par ko tiks izrakstīts rēķins, un kad tā būs apmaksājama.

11. Vai es varu pieprasīt juridisko palīdzību? ( tēma “ juridiskā palīdzība”)

SEKOJUMS

12. No kura brīža mana prasība tiek oficiāli uzskatīta par iesniegtu? Vai iestādes man izsniegs kādu apliecinājumu, ka mana lieta ir pareizi noformēta?

Prasība ir oficiāli iesniegta, kad tiesas apkalpošanas birojs ierosina prasību. Atkarībā no jurisdikcijas, kurā jūs iesniedzat prasību, to var neierosināt, kamēr par to paziņo pretējai pusei. Maza apjoma prasību tiesā lietvedis nosūtīs jūsu prasību pretējai pusei. Citās tiesās tas jums būs jādara pašam vai jāuzdod izdarīt starpniekam. To var uzzināt tiesas apkalpošanas birojā, kurā esat nolēmis iesniegt prasību. Tiesas apkalpošanas biroja amatpersonas jums darīs zināmu, vai jūsu prasība ir noformēta atbilstoši procesuālajām prasībām, taču tiesneša kompetencē ir nolemt, vai jūsu lieta ir pareizi noformēta.

13. Vai es saņemšu detalizētu informāciju par prasības turpmākās izskatīšanas laika sadalījumu (piemēram, vai man būs paredzēts laiks reģistrēt ierašanos)?

Jā, jebkuras tiesas reglamentā ir noteikts laika sadalījums un to jūs varat noskaidrot tiesas apkalpošanas birojā, kurā iesniedzat prasību.

Cita informācija

 • E valdības tīmekļa vietne EGovernment web site English 
 • Tiesas apkalpošanas tīmekļa vietne Courts Service web site English
 • Advokātu darbības tīmekļa vietne Solicitors’ profession web site English

« Lietu iesniegšana tiesā - Vispārīgas ziņas | Īrija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 22-05-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste