Europos Komisija > ETIT > Ieškinio perdavimas teismui > Airija

Naujausia redakcija: 15-01-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškinio perdavimas teismui - Airija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


Tarkime, jūs įsiveliate į ginčą su įmone, specialistu, savo darbdaviu, savo šeimos nariu ar kuo kitu savo šalyje ar užsienyje. Spręsdami šį konfliktą, turite užduoti sau keletą klausimų: 

TURINIO LENTELE

1. Ar turiu kreiptis į teismą? 1.
2. Ar nevėluoju pareikšti teismui ieškinio? 2.
3. Ar tikrai turėčiau kreiptis į Airijos teismą? 3.
4. Jeigu taip, į kokį konkrečiai Airijos teismą turėčiau kreiptis atsižvelgiant į mano ir kitos šalies gyvenamąją vietą ar kitus mano bylos aspektus? 4.
5. Į kokį konkrečiai šios valstybės narės teismą turėčiau kreiptis atsižvelgiant į mano bylos pobūdį ir reikalaujamą sumą? 5.
6. Ar galiu pareikšti ieškinį savarankiškai, ar turiu kreiptis į tarpininką, pavyzdžiui, į man atstovausiantį advokatą? 6.
7. Į ką konkrečiai turiu kreiptis: į priimamąjį ar į teismo sekretoriatą ar kokią kitą administraciją? 7.
8. Kokia kalba galiu pateikti pareiškimą? Ar galiu pateikti pareiškimą žodžiu, ar jis turi būti pateiktas raštu? Ar galiu savo pareiškimą siųsti faksu arba elektroniniu paštu? 8.
9. Ar ieškinio pareiškimui yra taikomos specialios formos, o jeigu tokių formų nėra, kaip turiu pateikti savo bylą teismui? Ar yra kokių nors duomenų, kurie turi būti įtraukti į bylą? 9.
10. Ar turėsiu apmokėti teismo išlaidas? Jeigu taip, tai kada? Ar turėsiu mokėti teisininkui vos tik pateikęs savo pareiškimą? 10.
11. Ar galiu reikalauti teisinės pagalbos? (tema „Teisinė pagalba“) 11.
12. Nuo kurio momento mano ieškinys oficialiai laikomas pareikštu? Ar institucija pateiks man kokį nors patvirtinimą, kad mano byla buvo tinkamai pateikta teismui? 12.
13. Ar gausiu išsamią informaciją apie nustatytą tolesnių įvykių laiką (pavyzdžiui, kiek laiko man bus skirta užregistruoti atvykimą į teismą)? 13.

 

PRELIMINARŪS KLAUSIMAI PRIEŠ IEŠKINIO PAREIŠKIMĄ TEISME

1. Ar turiu kreiptis į teismą?

Žr. šią temą.

2. Ar nevėluoju pareikšti teismui ieškinio?

Ieškiniui pareikšti teisme terminai įvairuoja, jie priklauso nuo bylos. Terminų klausimą galima išsiaiškinti kreipusis į juriskonsultą arba piliečių konsultacijų teisės klausimais biurą.

3. Ar tikrai turėčiau kreiptis į Airijos teismą?

Žr. temą „Teismų jurisdikcija“.

4. Jeigu taip, į kokį konkrečiai Airijos teismą turėčiau kreiptis atsižvelgiant į mano ir kitos šalies gyvenamąją vietą ar kitus mano bylos aspektus?

Žr. temą „Teismų jurisdikcija – Airija“.

5. Į kokį konkrečiai šios valstybės narės teismą turėčiau kreiptis atsižvelgiant į mano bylos pobūdį ir reikalaujamą sumą?

Žr. temą „Teismų jurisdikcija – Airija“.

IEŠKINIO PATEIKIMO TEISMUI VEIKSMAI

6. Ar galiu pareikšti ieškinį savarankiškai, ar turiu kreiptis į tarpininką, pavyzdžiui, į man atstovausiantį advokatą?

Ne visada būtina pasitelkti tarpininką, sprendimą priimate Jūs, ir tai priklausys nuo Jūsų bylos sudėtingumo. Jeigu nusprendžiate pasinaudoti tarpininku, privalote pasisamdyti advokatą (dėl advokato samdymo Airijoje žr. toliau nuorodą į Teisės draugiją – advokatus akredituojančią ir jiems vadovaujančią instituciją).

viršųviršų

7. Į ką konkrečiai turiu kreiptis: į priimamąjį ar į teismo sekretoriatą ar kokią kitą administraciją?

Pareiškimas turi būti pateiktas atitinkamam Teismų tarnybos biurui, atsižvelgiant į Jūsų ieškinyje reikalaujamos kompensacijos sumą (žr. teismų jurisdikcijos temą). Teismų tarnybos biurai veikia visoje Airijoje, informaciją apie adresus ir darbo valandas galima rasti Teismų tarnybos tinklalapyje.

8. Kokia kalba galiu pateikti pareiškimą? Ar galiu pateikti pareiškimą žodžiu, ar jis turi būti pateiktas raštu? Ar galiu savo pareiškimą siųsti faksu arba elektroniniu paštu?

Airijoje pareiškimą galima pateikti anglų arba airių kalba. Pareiškimas negali būti pateiktas žodžiu. Pareiškimas turi būti išdėstytas specialioje formoje, nustatytoje pagal tai, kokiai jurisdikcijai priklauso Jūsų reiškiamas ieškinys. Pareiškimas negali būti siunčiamas faksu arba elektroniniu paštu, jį būtina pačiam pristatyti į atitinkamą Teismų tarnybos biurą.

9. Ar ieškinio pareiškimui yra taikomos specialios formos, o jeigu tokių formų nėra, kaip turiu pateikti savo bylą teismui? Ar yra kokių nors duomenų, kurie turi būti įtraukti į bylą?

Ieškiniams pareikšti yra numatytos specialios formos, kurių daugumą galima atsisiųsti iš Teismų tarnybos tinklalapio (žr. toliau pateiktą nuorodą), o kitos yra pateiktos teismo reglamente, informacija apie kurį taip pat yra pateikta Teismų tarnybos tinklalapyje. Šiose formose nurodyta, kokie duomenys privalo būti įtraukti į bylą, be to, tam tikrų nurodymų galima prašyti iš Teismų tarnybos darbuotojų, tačiau šie darbuotojai gali suteikti tiktai informaciją apie procedūrą, jiems neleidžiama duoti patarimų dėl ieškinio esmės arba rekomenduoti, kaip ieškinį reikėtų įforminti.

viršųviršų

10. Ar turėsiu apmokėti teismo išlaidas? Jeigu taip, tai kada? Ar turėsiu mokėti teisininkui vos tik pateikęs savo pareiškimą?

Teismo išlaidos, vadinamos teismo mokesčiais, mokėtinos pateikus daugumos rūšių pareiškimus. Mokesčiai turi būti sumokėti pateikus pareiškimą atitinkamam Teismų tarnybos biurui, informacija apie įvairius mokesčius yra pateikta Teismų tarnybos tinklalapyje. Užmokestis advokatui, jeigu Jūs jį pasisamdėte, gali skirtis, ir šio klausimo Teismų tarnyba nesprendžia. Jeigu kreipėtės į advokatą, jis Jums praneš užmokesčio sumą, kuri bus apskaičiuota, ir kada ji turi būti sumokėta.

11. Ar galiu reikalauti teisinės pagalbos? (tema „Teisinė pagalba“)

PASKESNĖS PRIEMONĖS

12. Nuo kurio momento mano ieškinys oficialiai laikomas pareikštu? Ar institucija pateiks man kokį nors patvirtinimą, kad mano byla buvo tinkamai pateikta teismui?

Ieškinys oficialiai laikoma pareikštu, kai Teismų tarnybos biuras įformina ieškinį. Atsižvelgiant į tai, kokiai jurisdikcijai priklauso Jūsų reiškiamas ieškinys, jis gali būti neįformintas tol, kol nebus įteiktas kitai šaliai. Nedidelių ieškinių teisme Jūsų ieškinį kitai šaliai nusiųs parengtinį civilinių bylų nagrinėjimą atliekantis teismo pareigūnas. Kituose teismuose Jūs turėsite įteikti ieškinį savarankiškai arba pavesti tai atlikti tarpininkui. Tai galima sužinoti Teismų tarnybos biure, kuriam nusprendėte pateikti savo ieškinį. Teismų tarnybos pareigūnai Jums praneš, ar Jūs neįvykdėte visų ieškinio pareiškimui nustatytų procesinių reikalavimų, tačiau sprendimą, ar Jūsų byla yra tinkamai pateikta teismui, priima teisėjas.

13. Ar gausiu išsamią informaciją apie nustatytą tolesnių įvykių laiką (pavyzdžiui, kiek laiko man bus skirta užregistruoti atvykimą į teismą)?

Taip, terminai yra numatyti kiekvieno teismo reglamente, ir juos galite sužinoti Teismų tarnybos biure, kuriam pateikiate savo ieškinį.

Papildoma informacija

Naudingos nuorodos

 • Elektroninės vyriausybės tinklalapis English
 • Teismų tarnybos tinklalapis English
 • Advokatų profesinis tinklalapis English

« Ieškinio perdavimas teismui - Bendro pobūdžio informacija | Airija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 15-01-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė