Európai Bizottság > EIH > Bírósághoz fordulás > Írország

Utolsó frissítés: 04-05-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Bírósághoz fordulás - Írország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


Képzelje el azt a helyzetet, hogy vitában áll egy céggel, egy szakemberrel, munkáltatójával, valamely családtagjával, illetve bármely más személlyel hazájában vagy külföldön. A vita megoldása érdekében számos kérdést tesz fel magának: 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Feltétlenül bírósághoz kell fordulnom? 1.
2. Nem késtem le a bírósághoz fordulás határidejét? 2.
3. Biztosan írországi bírósághoz kell fordulnom? 3.
4. Ha igen, melyik írországi bírósághoz kell fordulnom annak függvényében, hogy hol lakom, illetve hol lakik a másik fél, esetleg ezt az ügy más vonatkozása határozza meg?  4.
5. E tagállam melyik bíróságához kell fordulnom, az ügy jellegére és a vitatott összegre tekintettel? 5.
6. Benyújthatom-e saját magam a keresetet, vagy erre egy közvetítőt kell felkérnem, azaz szükséges-e az ügyvédi képviselet? 6.
7. Pontosan kinek kell a keresetet címeznem: a bírósági irodára, a bírósági titkár hivatalának, vagy más szervnek? 7.
8. Milyen nyelven terjeszthetem elő a keresetemet? Megtehetem-e ezt szóban, vagy csak írott formában? Benyújthatom a keresetemet faxon vagy elektronikus levélben? 8.
9. Létezik-e formanyomtatvány a keresetindításhoz? Ha nem, hogyan kell előadnom az ügyemet? Vannak-e olyan adatok, amelyeket a keresetnek feltétlenül tartalmaznia kell? 9.
10. Kell bírósági illetéket fizetnem? Ha igen, mikor? Már a kereset benyújtásakor fizetnem kell az ügyvédnek? 10.
11. Igényelhetek-e jogi segítséget? („jogi segítségnyújtás” témakör) 11.
12. Mikortól tekinthető a keresetem hivatalosan benyújtottnak? Fogok-e kapni a hatóságoktól bármiféle visszaigazolást arra vonatkozóan, hogy a keresetemet megfelelő módon terjesztettem elő? 12.
13. Kaphatok-e pontos információkat a kereset benyújtását követő események ütemezéséről (például a tárgyaláson megjelenés időpontja)? 13.

 

A BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁST MEGELŐZŐ KÉRDÉSEK

1. Feltétlenül bírósághoz kell fordulnom?

Valójában kedvezőbb lehet a viták rendezésének alternatív módjaihoz folyamodni. Lásd e témakört.

2. Nem késtem le a bírósághoz fordulás határidejét?

Az elévülési határidők esetenként változóak. A határidők kérdését jogi tanácsadó, vagy az állampolgároknak felvilágosítást nyújtó irodákban tisztázhatjuk.

3. Biztosan írországi bírósághoz kell fordulnom?

Lásd „A bíróságok illetékessége” témakört.

4. Ha igen, melyik írországi bírósághoz kell fordulnom annak függvényében, hogy hol lakom, illetve hol lakik a másik fél, esetleg ezt az ügy más vonatkozása határozza meg?  

Lásd „A bíróságok illetékessége - Írország” témakört.

5. E tagállam melyik bíróságához kell fordulnom, az ügy jellegére és a vitatott összegre tekintettel?

Lásd „A bíróságok illetékessége - Írország” témakört

Lap tetejeLap teteje

A KERESET BÍRÓSÁGRA TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁNAK MENETE

6. Benyújthatom-e saját magam a keresetet, vagy erre egy közvetítőt kell felkérnem, azaz szükséges-e az ügyvédi képviselet?

Nem mindig van szükség közvetítő igénybevételére, ez az Ön elhatározásán és ügyének bonyolultságán múlik. Amennyiben közvetítő igénybevétele mellett dönt, (Írországban) ügyvédet (solicitort) kell megbíznia (lásd lentebb a hiperhivatkozást a Law Society, az ügyvédi szakmát akkreditáló és irányító testület honlapjára).

7. Pontosan kinek kell a keresetet címeznem: a bírósági irodára, a bírósági titkár hivatalának, vagy más szervnek?

A keresetet a követelt összeg nagyságától függően kiválasztott, megfelelő bíróság hivatalánál kell benyújtani (lásd a bíróságok illetékessége témakört). Bírósági hivatalok Írország-szerte megtalálhatóak, a címek és nyitvatartási idők a bírósági szolgáltatásokkal foglalkozó internetes oldalon megtalálhatóak.

8. Milyen nyelven terjeszthetem elő a keresetemet? Megtehetem-e ezt szóban, vagy csak írott formában? Benyújthatom a keresetemet faxon vagy elektronikus levélben?

Írországban angol és ír nyelven lehet a keresetet benyújtani. A kereset szóban nem terjeszthető elő. A kereset benyújtására külön formanyomtatványt kell használni, ami a különböző hatáskörű és illetékességű bíróságok esetében változó, tehát azon bíróság formanyomtatványát kell használni, ahova a keresetet be kívánja nyújtani. A keresetet nem lehet faxon vagy elektronikus levélben eljuttatni a bíróságra, azt személyesen kell benyújtani a megfelelő bírósági hivatalnál.

Lap tetejeLap teteje

9. Létezik-e formanyomtatvány a keresetindításhoz? Ha nem, hogyan kell előadnom az ügyemet? Vannak-e olyan adatok, amelyeket a keresetnek feltétlenül tartalmaznia kell?

Léteznek sajátos keresetindítási formanyomtatványok, többségük letölthető formában megtalálható a bírósági szolgáltatásokkal foglalkozó internetes oldalon (lásd a hivatkozást lent), fennmaradó részük pedig a bírósági szabályzatban, amelynek részletei úgyszintén elérhetők a bírósági szolgáltatásokkal foglalkozó internetes oldalon. E formanyomtatványokon szerepel, hogy a keresetlevélnek mely elemeket kell tartalmaznia, és korlátozott mértékben további útmutatás kérhető a bírósági hivatal munkatársaitól, akik azonban csak eljárási kérdésekben tudnak felvilágosítással szolgálni, nem szabad tanácsot adniuk a követelés érdemét, vagy annak előterjesztési módját illetően.

10. Kell bírósági illetéket fizetnem? Ha igen, mikor? Már a kereset benyújtásakor fizetnem kell az ügyvédnek?

A keresetek legtöbb fajtája illetékköteles, ezt bírósági illetéknek nevezzük. Az illetéket a keresetnek a megfelelő bírósági hivatalnál történő benyújtásakor kell leróni, a különféle illetékekről részleteket a bírósági szolgáltatásokkal foglalkozó internetes oldalon találunk. Amennyiben ügyvédet bízna meg, a fizetendő ellenérték változó, és nem tartozik a bírósági szolgáltatások ügykörébe. Az ügyvéd megbízásakor ad tájékoztatást a fizetendő díjazás összegéről, és annak esedékességéről.

Lap tetejeLap teteje

11. Igényelhetek-e jogi segítséget? („jogi segítségnyújtás” témakör)

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

12. Mikortól tekinthető a keresetem hivatalosan benyújtottnak? Fogok-e kapni a hatóságoktól bármiféle visszaigazolást arra vonatkozóan, hogy a keresetemet megfelelő módon terjesztettem elő?

A kereset akkor minősül hivatalosan benyújtottnak, amikor a bíróság hivatala a keresetet kibocsátja. Az adott bíróság hatáskörétől függően az idézést mindaddig nem bocsátják ki, amíg azt a másik félnek nem kézbesítették. A kisösszegű követelésekkel foglalkozó bíróságon a bírósági hivatalvezető küldi meg a keresetet a másik félnek. Más bíróságokon Önnek kell a keresetet kézbesítenie, vagy ehhez közvetítőt kell igénybe vennie. Erről az a bírósági hivatal ad tájékoztatást, amelynél a keresetet be kívánja nyújtani. A bírósági hivatal tisztviselői tudatják Önnel, hogy eleget tett-e a kereset benyújtásával kapcsolatos valamennyi eljárási követelménynek, de a bíró hatásköre annak eldöntése, hogy ügyének előterjesztése megfelelően történt-e.

13. Kaphatok-e pontos információkat a kereset benyújtását követő események ütemezéséről (például a tárgyaláson megjelenés időpontja)?

Igen, minden bíróság szabályzata határozza meg az egyes határidőket, amelyekről azon bírósági hivatalnál lehet tudakozódni, ahol a keresetet benyújtotta.

További információk

 • E-kormányzat internetes oldala English
 • Bírósági szolgáltatásokkal foglalkozó internetes oldal English
 • Ügyvédi szakma internetes oldala English

« Bírósághoz fordulás - Általános információk | Írország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 04-05-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság