Euroopa Komisjon > EGV > Asja kohtusse andmine > Iirimaa

Viimati muudetud: 04-05-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Asja kohtusse andmine - Iirimaa

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. Esialgset keeleversiooni on ajakohastatud ning selle võib nüüd leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Kujutage endale ette olukorda, kus Teil on tekkinud vaidlus mõne ettevõtte, spetsialisti, tööandja, perekonnaliikme või mõne muu isikuga kodu- või välismaal. Et seda olukorda lahendada, peaksite esitama endale mitmed küsimused: 

SISUKORD

1. Kas ma pean ikka kohtu poole pöörduma? 1.
2. Kas ma jõuan esitada hagi õigeaegselt? 2.
3. Kas ma olen kindel, et ma peaksin pöörduma Iirimaa kohtusse? 3.
4. Kui jah, siis millisesse Iirimaa kohtusse peaksin ma pöörduma, arvestades minu ja teise poole elukohta, samuti teisi minu kohtuasja puudutavaid aspekte? 4.
5. Millisesse konkreetsesse kohtusse peaksin ma selles liikmesriigis pöörduma, arvestades kohtuasja olemust ja saada oleva summa suurust? 5.
6. Kas ma saan hagi iseseisvalt esitada või pean ma pöörduma vahendaja poole, et mind esindaks näiteks advokaat? 6.
7. Kellele konkreetselt tuleb taotlus esitada: vastuvõtuosakonnale, kohtukantselei sekretärile või mõnele teisele haldusasutusele? 7.
8. Millises keeles saan ma oma hagiavalduse esitada? Kas ma võin seda teha suuliselt või peab see olema kirjalik? Kas ma võin oma avalduse esitada faksi või e-posti teel? 8.
9. Kas hagide esitamiseks on ette nähtud konkreetsed vormid? Kui mitte, siis kuidas pean ma oma hagi esitama? Kas taotluse juurde kuulub kohustuslikke lisasid? 9.
10. Kas ma pean tasuma kohtukulud? Kui jah, siis millal? Kas ma pean maksma advokaadile kohe alates hagi esitamise momendist? 10.
11. Kas ma saan taotleda tasuta õigusabi?  („tasuta õigusabi” teema) 11.
12. Millisest hetkest alates loetakse minu hagiavaldus ametlikult esitatuks? Kas ma saan ametkondadelt kinnituse selle kohta, et mu hagi on nõuetekohaselt esitatud? 12.
13. Kas ma saan üksikasjalikku teavet edasiste sündmuste ajakava kohta (nt. millal mul lubatakse kohtu ette ilmuda)? 13.

 

KÜSIMUSED, MIS TULEKS ESITADA ENNE KOHTU POOLE PÖÖRDUMIST

1. Kas ma pean ikka kohtu poole pöörduma?

Võib-olla oleks otstarbekam kasutada alternatiivseid vaidluse lahendamise meetodeid.  Tutvu selle teemaga lähemalt.

2. Kas ma jõuan esitada hagi õigeaegselt?

Hagi esitamise ajalised piirangud sõltuvad kohtuasjast. Ajaliste piirangute küsimust saab täpsustada õigusnõuniku juures või kodanike õigusnõuandlas.

3. Kas ma olen kindel, et ma peaksin pöörduma Iirimaa kohtusse?

Vaata teemat „Kohtualluvus.

4. Kui jah, siis millisesse Iirimaa kohtusse peaksin ma pöörduma, arvestades minu ja teise poole elukohta, samuti teisi minu kohtuasja puudutavaid aspekte?

Vaata teemat „Kohtualluvus – Iirimaa”.

5. Millisesse konkreetsesse kohtusse peaksin ma selles liikmesriigis pöörduma, arvestades kohtuasja olemust ja saada oleva summa suurust?

Vaata teemat „Kohtualluvus – Iirimaa”.

JUHISED HAGI ESITAMISEKS KOHTULE

ÜlesÜles

6. Kas ma saan hagi iseseisvalt esitada või pean ma pöörduma vahendaja poole, et mind esindaks näiteks advokaat?

Vahendaja abi ei ole alati tarvis kasutada, see on Teie enda otsustada ning sõltub Teie kohtuasja keerukusest. Kui Te otsustate kasutada vahendaja abi, peate pöörduma advokaadi poole (Iirimaal vt. allpool Law Society hüperlinki – asutus, mis akrediteerib ja juhib advokaate).

7. Kellele konkreetselt tuleb taotlus esitada: vastuvõtuosakonnale, kohtukantselei sekretärile või mõnele teisele haldusasutusele?

Hagiavaldus tuleb esitada Kohtuteenistuse sobivale osakonnale, sõltuvalt taotletava hüvitise suurusest (vt teemat „Kohtualluvus”). Kohtuteenistuse osakonnad paiknevad kõikjal Iirimaal, nende aadressid ja lahtiolekuajad leiate Kohtuteenistuse (Court Service) kodulehelt.

8. Millises keeles saan ma oma hagiavalduse esitada? Kas ma võin seda teha suuliselt või peab see olema kirjalik? Kas ma võin oma avalduse esitada faksi või e-posti teel?

Iirimaal võib hagiavalduse esitada inglise või iiri keeles. Hagiavaldus ei tohi olla suuline. Avaldus peab olema esitatud tüüpvormil, mis sõltub Teie nõude kohtualluvusest. Avaldust ei saa saata faksi ega e-posti teel, see tuleb esitada isiklikult pädevale Kohtuteenistuse osakonnale.

9. Kas hagide esitamiseks on ette nähtud konkreetsed vormid? Kui mitte, siis kuidas pean ma oma hagi esitama? Kas taotluse juurde kuulub kohustuslikke lisasid?

Hagiavalduste esitamise on ette nähtud spetsiaalsed vormid, paljusid neist on võimalik alla laadida Kohtuteenistuse kodulehelt (vt. hüperlinki allpool) ning ülejäänud on toodud kohtureglemendis, mille üksikasjad on samuti saadaval Kohtuteenituse kodulehel. Neil vormidel on näidatud, millised elemendid tuleb avaldusele lisada. Teatud juhiseid võib saada ka Kohtuteenistuse töötajatelt, kuid nemad saavad anda teavet üksnes menetlusliku poole kohta, neil on keelatud anda nõu kahjunõude suuruse osas või soovitada viise selle menetlemiseks.

ÜlesÜles

10. Kas ma pean tasuma kohtukulud? Kui jah, siis millal? Kas ma pean maksma advokaadile kohe alates hagi esitamise momendist?

Kohtukulusid ehk kohtulõivu tuleb tasuda enamike hagiavalduste eest. Kulud tuleb tasuda, kui avaldus on esitatud pädevale Kohtuteenistuse osakonnale, teave erinevate kulude kohta on saadavad Kohtuteenistuse kodulehel. Advokaaditasud (juhul, kui Te kasutate advokaadi abi) on erinevad ning ei ole Kohtuteenistuse pädevuses. Kui Te kasutate advokaadi abi, annab ta Teile soovitusi makstava tasu suuruse ja tasumise aja kohta.

11. Kas ma saan taotleda tasuta õigusabi?  („tasuta õigusabi” teema)

EDASINE MENETLUS

12. Millisest hetkest alates loetakse minu hagiavaldus ametlikult esitatuks? Kas ma saan ametkondadelt kinnituse selle kohta, et mu hagi on nõuetekohaselt esitatud?

Hagi on ametlikult algatatud, kui Kohtuteenistuse osakond on vastava nõude väljastanud. Sõltuvalt kohtualluvusest, kus Te oma nõude esitate, ei tohi seda väljastada enne teisele poolele kätteandmist. „Väikeste nõuete” kohtus saadab kohtu registripidaja Teie nõude teisele poolele. Teistes kohtutes peate Te nõude teisele poole kätte andma ise või vahendaja kaudu. Nendele küsimustele võite leida vastuse Kohtuteenistuse osakonnas, kuhu Te oma nõude esitasite. Kohtuteenistuse ametnikud teatavad teile, kui Te ei ole täitnud kõiki hagi esitamise menetluslikke nõudeid, kuid lõpliku otsuse selle kohta, kas Teie nõue on nõuetekohaselt esitatud, teeb kohtunik.

13. Kas ma saan üksikasjalikku teavet edasiste sündmuste ajakava kohta (nt. millal mul lubatakse kohtu ette ilmuda)?

Jah, iga kohtu reglement sätestab ajalised piirangud ning Teil on võimalik neid kontrollida Kohtuteenistuse osakonnast, kuhu te oma nõude esitate.

Täiendav informatsioon

Kasulikud lingid

 • E-valitsuse veebileht English
 • Kohtuteenistuse veebileht English
 • Advokatuuri veebileht English

« Asja kohtusse andmine - Üldteave | Iirimaa - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 04-05-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik