Europa-Kommissionen > ERN > Sagsanlæg ved domstolene > Irland

Seneste opdatering : 01-08-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Sagsanlæg ved domstolene - Irland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Du har en tvist med en virksomhed, en erhvervsdrivende, din arbejdsgiver, et familiemedlem eller en anden person i dit eget land eller i udlandet - i den situation opstår der en række spørgsmål 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Er det nødvendigt at gå til en domstol? 1.
2. Kan jeg stadigvæk nå at anlægge sag? 2.
3. Er det en irsk domstol, jeg skal gå til? 3.
4. Hvis ja, hvilken af de irske domstole skal jeg så henvende mig til, i betragtning af min og modpartens bopæl eller andre forhold? 4.
5. Hvilken type domstol skal jeg gå til i Irland i betragtning af sagens art og det beløb, det drejer sig om? 5.
6. Kan jeg selv gå til domstolen, eller skal jeg gå gennem en mellemmand og f.eks. lade mig repræsentere af en advokat? 6.
7. Hvem skal jeg helt konkret henvende mig til - direkte til domstolen eller det lokale dommerkontor eller en anden myndighed? 7.
8. Hvilket sprog skal jeg indgive stævning på? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det være skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller e-mail? 8.
9. Findes der særlige blanketter, der skal bruges, når man vil anlægge en sag? Hvis ikke, hvordan gøres det så? Hvilke oplysninger skal gives? 9.
10. Skal der betales retsafgifter? Hvis ja, hvornår skal de betales? Skal advokaten betales med det samme? 10.
11. Kan jeg få retshjælp? (se 'Retshjælp')  11.
12. Hvornår betragtes min sag som anlagt? Modtager jeg en bekræftelse fra myndighederne om, at den er korrekt anlagt? 12.
13. Kan jeg få præcise oplysninger om sagens videre forløb (f.eks. om hvornår jeg skal møde i retten)? 13.

 

FØR DU ANLÆGGER SAG

1. Er det nødvendigt at gå til en domstol?

Det kan være bedre at bruge 'Alternativ konfliktløsning'.

2. Kan jeg stadigvæk nå at anlægge sag?

Der gælder nemlig forskellige forældelsesfrister, alt efter hvilken type sag der er tale om. Spørgsmålet om forældelse kan afklares af en advokat eller ved henvendelse til et informationskontor.

3. Er det en irsk domstol, jeg skal gå til?

Se 'Domstolenes kompetence'.

4. Hvis ja, hvilken af de irske domstole skal jeg så henvende mig til, i betragtning af min og modpartens bopæl eller andre forhold?

Se 'Domstolenes kompetence - Irland' .

5. Hvilken type domstol skal jeg gå til i Irland i betragtning af sagens art og det beløb, det drejer sig om?

Se 'Domstolenes kompetence - Irland' .

HVORDAN ANLÆGGES SAGEN?

6. Kan jeg selv gå til domstolen, eller skal jeg gå gennem en mellemmand og f.eks. lade mig repræsentere af en advokat?

Det er ikke altid nødvendigt at gøre brug af en mellemmand - det er op til dig selv, og det afhænger af, hvor kompliceret din sag er. Men hvis du beslutter at lade dig repræsentere, skal du vælge en advokat ("solicitor") (i Irland kan du henvende dig til den irske advokatorganisation, Law Society - se hyperlinket nedenfor).

TopTop

7. Hvem skal jeg helt konkret henvende mig til - direkte til domstolen eller det lokale dommerkontor eller en anden myndighed?

Stævningen skal indgives på det relevante dommerkontor, alt efter størrelsen af dit krav (se 'Domstolenes kompetence'). Der findes dommerkontorer overalt i Irland, og deres adresser og åbningstider kan ses på Courts Services hjemmeside.

8. Hvilket sprog skal jeg indgive stævning på? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det være skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller e-mail?

I Irland kan stævningen affattes på engelsk eller irsk. Stævningen kan ikke være mundtlig. Den skal indgives på en særlig blanket, der gælder for den ret, du vil indbringe sagen for. Stævningen kan ikke indgives med fax eller e-mail, man skal selv indlevere den til det relevante dommerkontor.

9. Findes der særlige blanketter, der skal bruges, når man vil anlægge en sag? Hvis ikke, hvordan gøres det så? Hvilke oplysninger skal gives?

Der findes særlige blanketter til stævninger. Mange af dem kan downloades fra Courts Services hjemmeside (se hyperlinket nedenfor), og resten findes i "Court Rules", som man også kan læse mere om på Courts Services hjemmeside. På disse blanketter er det angivet, hvilke oplysninger der skal gives, og man kan få en vis vejledning hos Courts Service, men personalet her kan kun give information om processuelle spørgsmål - de kan ikke rådgive dig om, hvorvidt du skal anlægge sag, eller hvordan du bedst kan gøre det.

10. Skal der betales retsafgifter? Hvis ja, hvornår skal de betales? Skal advokaten betales med det samme?

Der skal betales retsomkostninger, de såkaldte "court fees", for de fleste typer stævninger. De skal betales, når stævningen indgives til det rette dommerkontor, og de forskellige beløb er nærmere angivet på Courts Services hjemmeside. Salærer til en eventuel advokat er en anden sag, som ikke vedrører Courts Service. Hvis du vil gå gennem en advokat, vil vedkommende oplyse dig om, hvad der forlanges i salær, og hvornår det skal betales.

11. Kan jeg få retshjælp? (se 'Retshjælp')

DET VIDERE FORLØB

12. Hvornår betragtes min sag som anlagt? Modtager jeg en bekræftelse fra myndighederne om, at den er korrekt anlagt?

En sag er officielt anlagt, når der er udtaget stævning på dommerkontoret. Alt efter hvilken type domstol sagen anlægges ved, er stævningen ikke udtaget, før den er blevet forkyndt for modparten. I underretten vil justitssekretæren sende din stævning til den anden part. Ved andre retter skal du selv forkynde stævningen eller få en stævningsmand til at gøre det. Det vil du kunne få oplyst på dommerkontoret ved den ret, du vil anlægge sagen ved. Personalet dér vil underrette dig, hvis du ikke har opfyldt alle de formelle krav til udtagning af stævning, men det er op til dommeren at afgøre, om sagen er korrekt anlagt.

13. Kan jeg få præcise oplysninger om sagens videre forløb (f.eks. om hvornår jeg skal møde i retten)?

Ja - procesreglementet for alle retter fastsætter frister herfor, og du kan tjekke på det dommerkontor, hvor du indgav stævningen.

Yderligere oplysninger

 • Courts Service Ireland hjemmeside English
 • Law Society of Ireland Advokaterhvervets hjemmeside English

« Sagsanlæg ved domstolene - Generelle oplysninger | Irland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 01-08-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige