Evropská komise > ESS > Návrh na zahájení soudního řízení > Irsko

Poslední aktualizace: 16-03-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Návrh na zahájení soudního řízení - Irsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


Představte si situaci, že vedete spor se společností, odborníkem, se svým zaměstnavatelem, členem své rodiny nebo někým jiným ve vaší zemi nebo v cizině. Abyste si usnadnili řešení tohoto problému, měli byste si položit řadu otázek: 

OBSAH

1. Měl bych jít k soudu? 1.
2. Mám ještě čas na podání žaloby? 2.
3. Měl bych určitě jít k soudu v Irsku? 3.
4. Pokud ano, na který konkrétní soud v Irsku bych se měl obrátit podle svého místa bydliště a podle místa bydliště druhé strany nebo podle jiných okolností mého případu? 4.
5. Na který konkrétní soud v tomto členském státě bych se měl obrátit podle povahy mého případu a výše požadované částky? 5.
6. Mohu podat soudní žalobu sám nebo musím požádat nějakého zástupce, abych byl zastupován advokátem? 6.
7. Na koho přesně se mám obrátit: na přijímací kancelář nebo na kancelář soudního úředníka nebo na kterýkoli jiný úřad? 7.
8. V jakém jazyce mohu podat svou žalobu? Mohu tak učinit ústně nebo musí být písemná? Mohu zaslat svou žalobu faxem nebo e-mailem? 8.
9. Existují zvláštní tiskopisy pro podání žaloby nebo pokud ne, jak musím svůj případ předložit? Existují nějaké podstatné náležitosti, které musejí být zahrnuty do spisu? 9.
10. Budu muset platit soudní poplatky? Pokud ano, kdy? Budu muset platit služby advokáta hned po podání žaloby? 10.
11. Mohu požadovat právní pomoc? Viz. téma Soudní pravomoc - Irsko 11.
12. Od kterého okamžiku je moje žaloba úředně považována za podanou? Obdržím od úřadů nějaké potvrzení o tom, že byl můj případ řádně podán? 12.
13. Budu mít podrobné informace o časovém sledu následných událostí? (Např. o lhůtě, kterou mám na dostavení se k soudu)? 13.

 

Předběžné otázky před podáním žaloby

1. Měl bych jít k soudu?

Možná bude lepší použít postupů „alternativního řešení sporu“. Viz toto téma.

2. Mám ještě čas na podání žaloby?

Lhůty pro zahájení soudního jednání se liší v závislosti na daném případu. Tuto otázku lhůt je možné upřesnit s právním poradcem nebo v některé občanské informační kanceláři o přístupu k právu.

3. Měl bych určitě jít k soudu v Irsku?

Viz. téma ‘Soudní pravomoc’.

4. Pokud ano, na který konkrétní soud v Irsku bych se měl obrátit podle svého místa bydliště a podle místa bydliště druhé strany nebo podle jiných okolností mého případu?

Viz. téma ‘Soudní pravomoc - Irsko

5. Na který konkrétní soud v tomto členském státě bych se měl obrátit podle povahy mého případu a výše požadované částky?

Viz. téma ‘Soudní pravomoc - Irsko’.

Kroky, které je třeba učinit k podání žaloby

6. Mohu podat soudní žalobu sám nebo musím požádat nějakého zástupce, abych byl zastupován advokátem?

Není vždy nutné mít zástupce, je na vás, pro co se rozhodnete, bude však záležet na složitosti vašeho případu. Jestliže se pro zástupce rozhodnete, musíte si vzít advokáta („solicitor“) (pro Irsko viz. níže uvedený hypertextový odkaz na Právnickou společnost, subjekt, který uznává a spravuje advokátní profesi).

NahoruNahoru

7. Na koho přesně se mám obrátit: na přijímací kancelář nebo na kancelář soudního úředníka nebo na kterýkoli jiný úřad?

Žádost je nutno podat v příslušné soudní kanceláři podle výše náhrady, kterou požadujete (viz. téma „Soudní pravomoc“). Soudní kanceláře existují v celém Irsku a bližší údaje o jejich adresách a úředních hodinách najdete na internetových stránkách soudů („Courts Service“).

8. V jakém jazyce mohu podat svou žalobu? Mohu tak učinit ústně nebo musí být písemná? Mohu zaslat svou žalobu faxem nebo e-mailem?

V Irsku se může podávat žaloba v angličtině nebo v irštině. Žalobu nelze podat ústně. Žaloba se musí podat na zvláštním tiskopisu, který je specifický pro soudní příslušnost, kde uplatňujete svůj nárok. Žalobu nelze zaslat faxem nebo e-mailem, musíte ji podat v příslušné soudní kanceláři osobně.

9. Existují zvláštní tiskopisy pro podání žaloby nebo pokud ne, jak musím svůj případ předložit? Existují nějaké podstatné náležitosti, které musejí být zahrnuty do spisu?

Pro podání žalob existují zvláštní tiskopisy, z nichž mnohé jsou k dispozici na internetových stránkách soudů s možností stažení (viz. hypertextový odkaz uvedený níže), a zbývající jsou obsaženy v soudním řádu a bližší údaje k nim jsou k dispozici také na internetových stránkách soudů. Na těchto tiskopisech je uvedeno, které podstatné náležitosti musejí být ve spisu obsaženy, a některé rady mohou do určité míry poskytnout zaměstnanci soudu, kteří však mohou podávat pouze všeobecné informace, ale nemohou poskytovat rady ve věci samé nebo doporučovat, jak vést řízení.

NahoruNahoru

10. Budu muset platit soudní poplatky? Pokud ano, kdy? Budu muset platit služby advokáta hned po podání žaloby?

U většiny druhů žádostí se platí soudní náklady, známé jako soudní poplatky. Tyto poplatky se musejí uhradit při podání žádosti v příslušné soudní kanceláři a bližší informace k různým poplatkům jsou uvedeny na internetových stránkách soudů. Honoráře advokáta, pokud jej budete mít, jsou různé a nejsou věcí soudu. Pokud byste měli advokáta, bude vás informovat o výši účtovaného honoráře a době jeho úhrady.

11. Mohu požadovat právní pomoc? Viz. téma Soudní pravomoc - Irsko

Další podrobnosti

12. Od kterého okamžiku je moje žaloba úředně považována za podanou? Obdržím od úřadů nějaké potvrzení o tom, že byl můj případ řádně podán?

Žaloba je úředně podaná, jakmile soudní kancelář vystaví žalobu. Podle jurisdikce, do které žaloba spadá, nemusí být vystavena žaloba, než bude doručena druhé straně. U soudu pro „malé“ případy zašle registrační úředník vaši žalobu druhé straně. U jiných soudů musíte doručit žalobu sami nebo musíte mít nějakého prostředníka, který tak učiní za vás. To lze zjistit u soudní kanceláře, u které jste se rozhodli podat svou žalobu. Soudní úředníci vás uvědomí, pokud jste nesplnili všechny požadavky postupu pro podání žaloby, ale je věcí soudce, aby rozhodl, zda je váš případ řádně předložen.

13. Budu mít podrobné informace o časovém sledu následných událostí? (Např. o lhůtě, kterou mám na dostavení se k soudu)?

Ano, soudní řád každého soudu stanoví lhůty a můžete si je ověřit u soudní kanceláře, kde podáváte svou žalobu.

Bližší informace

 • Internetové stránky soudů („Courts Service“) English
 • Internetové stránky advokátů („Solicitors’ profession“) English

« Návrh na zahájení soudního řízení - Obecné informace | Irsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 16-03-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království