Evropska komisija > EPM > Predložitev zadeve sodišču > Grčija

Zadnja sprememba: 28-04-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Predložitev zadeve sodišču - Grčija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


Predstavljajte si, da ste v sporu s podjetjem, profesionalno osebo, svojim delodajalcem, članom družine ali katero drugo osebo iz vaše države ali tujine. Da bi rešili ta problem, si morate postaviti številna vprašanja, med katerimi so tudi naslednja: 

KAZALO

1. Ali moram na sodišče? 1.
2. Ali imam še čas, da vložim tožbo? 2.
3. Ali sem prepričan, da moram na sodišče v Grčiji? 3.
4. Če sem, na katero sodišče v Grčiji moram, glede na to, kje prebivam in kje prebivajo druge stranke ali glede na druge vidike mojega primera? 4.
5. Na katero sodišče moram v tej državi članici glede na naravo mojega primera in znesek, za katerega gre? 5.
6. Ali lahko vložim tožbo sam ali me mora zastopati posrednik, na primer odvetnik? 6.
7. Na koga točno se moram obrniti: na sprejemno pisarno ali pisarno uradnika sodišča ali katero drugo upravo? 7.
8. V katerem jeziku lahko vložim svojo vlogo? Ali lahko to opravim ustno ali mora biti pisno? Ali lahko vlogo pošljem po faksu ali elektronski pošti? 8.
9. Ali obstajajo kakšni posebni obrazci za vložitev tožbe oziroma, če ne, kako naj predstavim svoj primer? Ali obstajajo kakšni elementi, ki morajo biti vključeni v dokumentacijo? 9.
10. Ali bom moral plačati stroške sodišča? Če da, kdaj? Ali bom moral plačati odvetnika takoj po začetku svoje vloge? 10.
11. Ali lahko zahtevam pravno pomoč? ( 'pravna pomoč') 11.
12. S katerim trenutkom moja tožba uradno velja za vloženo? Ali bom dobil od organov kakšno potrdilo, da je bil moj primer ustrezno vložen? 12.
13. Ali bom dobil podrobne informacije o časovnem razporedu nadaljnjih dogodkov (kot je čas, ko se bom lahko pojavil tudi sam)? 13.

 

Uvodna vprašanja pred vložitvijo tožbe na sodišče

1. Ali moram na sodišče?

Mogoče bi bilo bolje uporabiti postopke alternativnih rešitev sporov. Glej navedeno temo.

2. Ali imam še čas, da vložim tožbo?

Časovni roki za vlaganje tožb na sodišče se razlikujejo od primera do primera. To vprašanje lahko pojasni pravni svetovalec ali informacijski urad za državljane o dostopu do zakona.

3. Ali sem prepričan, da moram na sodišče v Grčiji?

Glej temo „Pristojnost sodišč“.

4. Če sem, na katero sodišče v Grčiji moram, glede na to, kje prebivam in kje prebivajo druge stranke ali glede na druge vidike mojega primera?

Glej temo „Pristojnost sodišč - Grčija“.

5. Na katero sodišče moram v tej državi članici glede na naravo mojega primera in znesek, za katerega gre?

Glej temo „Pristojnost sodišč - Grčija“.

Ukrepi pri vlaganju tožbe na sodišče

6. Ali lahko vložim tožbo sam ali me mora zastopati posrednik, na primer odvetnik?

Tožbo vloži odvetnik, razen: (1) kadar se tožba vlaga na okrajno sodišče (Irinodikio), (2) v primerih sodnih prepovedi in (3) v primerih preprečitve neposredne nevarnosti (člen 94(2) grškega Zakona o pravdnem postopku (HCCP)), (4) v zaposlitvenih postopkih pred enočlansko deželno sodišče (Protodikio) ali okrajno sodišče (člen 665(1) HCCP). Velja torej pravilo, da je potreben pravni zastopnik. Izjemoma, v določenih postopkih, lahko tožbo vložimo sami, npr. kadar gre za sodne prepovedi, manjše zahteve in zaposlitvene spore itd.

Na vrh straniNa vrh strani

7. Na koga točno se moram obrniti: na sprejemno pisarno ali pisarno uradnika sodišča ali katero drugo upravo?

Za sprožitev sodnega postopka je treba vložiti vlogo v sodni pisarni pristojnega sodišča. Za sestavo vloge se je treba obrniti na odvetnika, ki bo vlogo tudi vložil v sodni pisarni pristojnega sodišča. 

8. V katerem jeziku lahko vložim svojo vlogo? Ali lahko to opravim ustno ali mora biti pisno? Ali lahko vlogo pošljem po faksu ali elektronski pošti?

 1. Vlogo se lahko sestavi samo v grščini,
 2. praviloma mora biti pisna. Vlogo se lahko opravi tudi ustno na okrajnem sodišču, kadar ni izbranih odvetnikov ali pravnih zastopnikov, pri čemer se sestavi uradno poročilo (členi 111, 115 in 215(2) HCCP) in
 3. vloge se ne sme poslati po telefaksu ali elektronski pošti.

9. Ali obstajajo kakšni posebni obrazci za vložitev tožbe oziroma, če ne, kako naj predstavim svoj primer? Ali obstajajo kakšni elementi, ki morajo biti vključeni v dokumentacijo?

Za vlaganje tožb ni nobenih posebnih obrazcev. Dokumentacija mora vsebovati vlogo, če je to potrebno (na okrajnem sodišču ali v primeru sodnih prepovedi to ni potrebno), in vso pomožno dokumentacijo, ki se jo lahko priskrbi.

10. Ali bom moral plačati stroške sodišča? Če da, kdaj? Ali bom moral plačati odvetnika takoj po začetku svoje vloge?

Stroške se plačuje. Prosilec mora plačati stroške in takse. Prosilec mora plačati fiskalne znamke, sodne kolke v primeru izpodbijane tožbe in takse različnih skladov (npr. Sklad juristov (Tamio Nomikon, T.N.), Sklad socialne varnosti odvetnikov iz Aten (Tamio Pronias Dikigoron Athinon, T.P.D.A.) itd.), ki se plačajo ob vložitvi tožbe. Vlagatelj in odvetnik se dogovorita o načinu in času plačila.

Na vrh straniNa vrh strani

11. Ali lahko zahtevam pravno pomoč? ( 'pravna pomoč')

Da, v okoliščinah iz členov 194-204 HCCP (če ne morete plačati stroškov, ne da bi omejili lastne ali družinske potrebne življenjske stroške). Za to boste potrebovali: (1) potrdilo župana ali predsednika skupnosti, kjer živite, v zvezi z vašim profesionalnim, finančnim in družinskim položajem in (2) potrdilo vašega lokalnega davčnega inšpektorja, ki potrjuje, da ste v teku zadnjih treh let vložili prijavo davka na prihodek ali katerega koli drugega neposrednega davka in da je bila prijava označena kot pravilna. 

Nadaljevanje

12. S katerim trenutkom moja tožba uradno velja za vloženo? Ali bom dobil od organov kakšno potrdilo, da je bil moj primer ustrezno vložen?

Od trenutka, ko je tožba vložena v sodno pisarno na sodišču, na katero je bila naslovljena, in ko se kopija dostavi nasprotni stranki (člen 215 HCCP). Vložitev tožbe je potrjena, ko se sestavi in vloži poročilo. Ko je tožba vložena na pristojno sodišče, se izda dokument, ki to potrdi, in določi se dan obravnave, s čimer ste seznanjeni, da je bil primer ustrezno vložen.

13. Ali bom dobil podrobne informacije o časovnem razporedu nadaljnjih dogodkov (kot je čas, ko se bom lahko pojavil tudi sam)?

Datum razprave določi sodna pisarna na pristojnem sodišču, nakar ste poklicani na vsako novo zasedanje sodišča ali kadar se odobri kateri koli nova listina v teku sojenja. Vse stranke imajo pravico pospešiti razprave. Navodila da tudi pooblaščeni odvetnik.

Na koncu se mora v zvezi z vsemi navedenimi vprašanji odvetnik pojaviti na drugostopenjskem sodišču, prizivnem sodišču (Efetio) celo v primerih, kadar pooblaščen odvetnik ni potreben na nižjih sodiščih (glej zgoraj). Enako, seveda, velja tudi za primere na vrhovnem prizivnem sodišču (Arios Pagos).

« Predložitev zadeve sodišču - Splošne informacije | Grčija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 28-04-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo