Europos Komisija > ETIT > Ieškinio perdavimas teismui > Graikija

Naujausia redakcija: 28-04-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškinio perdavimas teismui - Graikija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


Įsivaizduokite, kai jūs ginčijatės su įmone, specialistu, savo darbdaviu, šeimos nariu ar kuo nors kitu savo šalyje ar užsienyje. Siekiant išspręsti šį ginčą, be daugelio kitų klausimų, iškyla ir šie: 

TURINIO LENTELE

1. Ar būtinai turiu kreiptis į teismą? 1.
2. Ar dar turiu laiko kreiptis į teismą? 2.
3. Ar man iš tiesų reikia kreiptis į teismą Graikijoje? 3.
4. Jeigu taip, tai į kokį Graikijoje teismą turiu kreiptis – pagal savo ar atsakovo gyvenamąją vietą, o gal pagal kitus nustatytus kompetencijos kriterijus? 4.
5. Į kokį šios valstybės narės teismą turiu kreiptis – ar pagal ieškinio pobūdį (objektą), ar pagal ginčijamos sumos dydį? 5.
6. Ar galiu pateikti ieškinį pats savarankiškai, ar tik per tarpininką – advokatą? 6.
7. Kur konkrečiai turiu kreiptis dėl ieškinio pareiškimo – į teismo raštinę, į teismo sekretoriatą ar į kitą instituciją? 7.
8. Kuria kalba galiu pateikti ieškinį? Ar ieškinio pareiškimą galiu teikti žodžiu, ar jį būtina teikti raštu? Ar galiu jį siųsti faksu arba elektroniniu paštu? 8.
9. Ar yra nustatytos specialios ieškinių pateikimo formos, jei ne, kaip turiu pristatyti savo bylą? Ar yra dalykų, kuriuos privalu įtraukti į dokumentų rinkinį? 9.
10. Ar man reikės mokėti teismo mokesčius? Jei taip, tai kada? Ar man reikės sumokėti teisininkui iš karto, kai tik bus pateiktas mano prašymas? 10.
11. Ar galiu prašyti teisinės pagalbos? (Žr. ' „Teisinė pagalba“') 11.
12. Nuo kurio momento mano ieškinys laikomas oficialiai pateiktu? Ar valdžios organai pateiks man patvirtinimą, kad mano byla pristatyta tinkamai? 12.
13. Ar gausiu išsamią informaciją apie paskesnių įvykių seką (pavyzdžiui, informaciją apie laiką, kada man leistina atvykti į teismą)? 13.

 

Išankstiniai klausimai keliant bylą teisme

1. Ar būtinai turiu kreiptis į teismą?

Gali būti naudingiau pasinaudoti alternatyvaus ginčų sprendimo būdo procedūromis. Žr. šią temą.

2. Ar dar turiu laiko kreiptis į teismą?

Ieškinių pateikimo teismui terminas priklauso nuo bylos. Klausimą dėl termino galima išsiaiškinti su teisiniu patarėju arba tarnyboje, konsultuojančioje piliečius dėl galimybės kreiptis į teismą.

3. Ar man iš tiesų reikia kreiptis į teismą Graikijoje?

Žr. temą „Teismų jurisdikcija“.

4. Jeigu taip, tai į kokį Graikijoje teismą turiu kreiptis – pagal savo ar atsakovo gyvenamąją vietą, o gal pagal kitus nustatytus kompetencijos kriterijus?

Žr. temą „Teismų jurisdikcija - Graikija“.

5. Į kokį šios valstybės narės teismą turiu kreiptis – ar pagal ieškinio pobūdį (objektą), ar pagal ginčijamos sumos dydį?

Žr. temą „Teismų jurisdikcija - Graikija“.

Veiksmų seka, norint kelti bylą teisme

6. Ar galiu pateikti ieškinį pats savarankiškai, ar tik per tarpininką – advokatą?

Ieškinys turi būti pateiktas per teisininką, išskyrus: 1) Taikos teismą; 2) teismo įsakymo atvejais ir 3) siekiant apsisaugoti nuo neišvengiamos grėsmės (Graikijos civilinio proceso kodekso (GCPK) 94 straipsnio 2 dalis), 4) darbo procedūrose Pirmosios instancijos teisme arba Taikos teisme (GCPK 665 straipsnio 1 dalis). Taigi bendra taisyklė yra ta, kad teisinis atstovavimas būtinas. Išimtiniais atvejais pačiam galima atstovauti tam tikrose procedūrose, tokiose kaip teismo įsakymas, nedidelės pretenzijos, darbo ginčai ir t. t.

viršųviršų

7. Kur konkrečiai turiu kreiptis dėl ieškinio pareiškimo – į teismo raštinę, į teismo sekretoriatą ar į kitą instituciją?

Pradėdami bet kokią teisinę procedūrą, privalote pateikti prašymą kompetentingojo teismo registratūroje. Norėdami pateikti prašymą, turėtumėte pasinaudoti teisininko paslaugomis, jis pateiks jūsų prašymą kompetentingojo teismo registratūrai. 

8. Kuria kalba galiu pateikti ieškinį? Ar ieškinio pareiškimą galiu teikti žodžiu, ar jį būtina teikti raštu? Ar galiu jį siųsti faksu arba elektroniniu paštu?

 1. Prašymas turi būti pateiktas tik graikų kalba,
 2. galioja bendra taisyklė, kad jis turi būti pateiktas raštu. Prašymus žodžiu galima pateikti tik Taikos teismams, kuriuose nėra paskirtų teisininkų ar teisininko padėjėjų, kurie parengtų oficialų dokumentą (GCPK 111, 115 straipsniai ir 215 straipsnio 2 dalis,
 3. prašymo negalima siųsti faksu ar elektroniniu paštu.

9. Ar yra nustatytos specialios ieškinių pateikimo formos, jei ne, kaip turiu pristatyti savo bylą? Ar yra dalykų, kuriuos privalu įtraukti į dokumentų rinkinį?

Specialių ieškinio pateikimo formų nėra. Dokumentų rinkinyje privalo būti prašymas, jei to yra reikalaujama (jis nėra privalomas Taikos teismui arba teismo sprendimo atveju) ir visi pagalbiniai dokumentai, kuriuos turite galimybę pateikti.

10. Ar man reikės mokėti teismo mokesčius? Jei taip, tai kada? Ar man reikės sumokėti teisininkui iš karto, kai tik bus pateiktas mano prašymas?

Išlaidas reikia apmokėti. Pareiškėjas privalo sumokėti išlaidas ir mokesčius. Pareiškėjas privalo sumokėti fiskalinę valstybinę rinkliavą, teismo valstybinę rinkliavą ginčytino ieškinio atveju ir įvairių fondų mokesčius (pavyzdžiui, Juristų fondo, Atėnų teisininkų aprūpinimo fondo ir kitus mokesčius), kurie sumokami iškėlus bylą. Pareiškėjas ir teisininkas susitaria, kaip ir kada bus atsiskaitoma.

viršųviršų

11. Ar galiu prašyti teisinės pagalbos? (Žr. ' „Teisinė pagalba“')

Taip, GCPK 194-204 straipsniuose nustatyta tvarka (jei esate nepajėgus sumokėti mokesčių, neapribodamas būtinųjų savo arba savo šeimos pragyvenimo išlaidų). Jums reikės: 1) pažymos iš mero arba bendrijos, kurioje gyvenate, primininko apie jūsų profesinę, finansinę ir šeimos padėtį ir 2) pažymos iš jūsų vietinio mokesčio inspektoriaus, patvirtinančios, kad per pastaruosius trejus metus jūs pateikėte pajamų mokesčio arba kitų tiesioginių mokesčių deklaraciją ir patikrinus ji pripažinta teisinga. 

Paskesnė eiga

12. Nuo kurio momento mano ieškinys laikomas oficialiai pateiktu? Ar valdžios organai pateiks man patvirtinimą, kad mano byla pristatyta tinkamai?

Nuo to laiko, kai byla yra pateikta teismo, kuriam ji adresuota, registratūrai, ir jos kopija pristatyta kitai šaliai (GCPK 215 straipsnis). Ieškinio pateikimas laikomas patvirtintu, kai parengiama ir pateikiama ataskaita. Pateikus ieškinį kompetentingajam teismui, išleidžiamas tai patvirtinantis dokumentas ir nustatoma teismo posėdžio data, kad žinotumėte jūsų bylą esant pristatytą tinkamai.

13. Ar gausiu išsamią informaciją apie paskesnių įvykių seką (pavyzdžiui, informaciją apie laiką, kada man leistina atvykti į teismą)?

Ieškinio svarstymo datą nustato kompetentingojo teismo registratūra, o jūs būsite kviečiamas į kiekvieną naują teismo posėdį arba tuomet, kai bylos nagrinėjimo metu bus patvirtintas koks nors dokumentas. Visos šalys turi teisę paspartinti svarstymą. Nurodymus taip pat pateikia įgaliotas advokatas.

Be to, dėl visų pirmiau pateiktų klausimų teisininkas yra privalomas antrosios instancijos teisme ir Apeliaciniame teisme net tais atvejais, kai pirmosios instancijos teismuose įgaliotas advokatas nėra privalomas (žr. aukščiau). Tai galioja ir byloms Aukščiausiajame teisme.

« Ieškinio perdavimas teismui - Bendro pobūdžio informacija | Graikija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 28-04-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė