Europa-Kommissionen > ERN > Sagsanlæg ved domstolene > Grækenland

Seneste opdatering : 02-05-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Sagsanlæg ved domstolene - Grækenland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Du har en tvist med en virksomhed, en erhvervsdrivende, din arbejdsgiver, et familiemedlem eller en anden person i dit eget land eller i udlandet - i den situation opstår der en række spørgsmål: 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Er det nødvendigt at gå til en domstol? 1.
2. Kan jeg stadigvæk nå at anlægge sag? 2.
3. Er det en græsk domstol, jeg skal gå til? 3.
4. Hvis ja, hvilken af de græske domstole skal jeg så henvende mig til, i betragtning af min og modpartens bopæl eller andre forhold? 4.
5. Hvilken type domstol skal jeg gå til i Grækenland i betragtning af sagens art og det beløb, det drejer sig om? 5.
6. Kan jeg selv gå til domstolen, eller skal jeg gå gennem en mellemmand og f.eks. lade mig repræsentere af en advokat? 6.
7. Hvem skal jeg helt konkret henvende mig til - direkte til domstolen eller det lokale dommerkontor eller en anden myndighed? 7.
8. Hvilket sprog skal jeg indgive stævning på? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det være skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller e-mail? 8.
9. Findes der særlige blanketter, der skal bruges, når man vil anlægge en sag? Hvis ikke, hvordan gøres det så? Hvilke oplysninger skal gives? 9.
10. Skal der betales retsafgifter? Hvis ja, hvornår skal de betales? Skal advokaten betales med det samme? 10.
11. Kan jeg få retshjælp? (se 'Retshjælp') 11.
12. Hvornår betragtes min sag som anlagt? Modtager jeg en bekræftelse fra myndighederne om, at den er korrekt anlagt? 12.
13. Kan jeg få præcise oplysninger om sagens videre forløb (f.eks. om hvornår jeg skal møde i retten)? 13.

 

FØR DU ANLÆGGER SAG

1. Er det nødvendigt at gå til en domstol?

Det kan være bedre at bruge 'Alternativ konfliktløsning'

2. Kan jeg stadigvæk nå at anlægge sag?

Der gælder nemlig forskellige forældelsesfrister, alt efter hvilken type sag der er tale om. Spørgsmålet om forældelse kan afklares af en advokat eller ved henvendelse til et informationskontor.

3. Er det en græsk domstol, jeg skal gå til?

Se 'Domstolenes kompetence'.

4. Hvis ja, hvilken af de græske domstole skal jeg så henvende mig til, i betragtning af min og modpartens bopæl eller andre forhold?

Se 'Domstolenes kompetence - Grækenland' .

5. Hvilken type domstol skal jeg gå til i Grækenland i betragtning af sagens art og det beløb, det drejer sig om?

Se 'Domstolenes kompetence - Grækenland' .

HVORDAN ANLÆGGES SAGEN?

6. Kan jeg selv gå til domstolen, eller skal jeg gå gennem en mellemmand og f.eks. lade mig repræsentere af en advokat?

Sagen skal anlægges af en advokat, undtagen: (1) ved byretten (Irinodikio), (2) når der er tale om at træffe sikkerhedsforanstaltninger eller (3) afværge en overhængende fare (retsplejelovens § 94, stk. 2), (4) i arbejdsretlige sager ved en regional ret (med én dommer) (Protodikio) eller byretten (retsplejelovens § 665, stk. 1). Som hovedregel er det altså nødvendigt at gå gennem en advokat. I ekstraordinære tilfælde kan man selv føre sagen, f.eks. hvor der er tale om sikkerhedsforanstaltninger, småkrav eller arbejdstvister.

TopTop

7. Hvem skal jeg helt konkret henvende mig til - direkte til domstolen eller det lokale dommerkontor eller en anden myndighed?

Enhver retshandling indledes med en stævning indgivet til dommerkontoret ved den kompetente ret. Til udfærdigelse af stævningen bør du søge hjælp hos en advokat, der indgiver den til dommerkontoret ved den kompetente ret.

8. Hvilket sprog skal jeg indgive stævning på? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det være skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller e-mail?

Stævningen kan kun udfærdiges på græsk, og den skal normalt indgives skriftligt. Du kan indgive mundtlig begæring om at få en sag behandlet ved de byretter, hvor der ikke er nogen advokat eller juridisk assistent, og i så fald udfærdiges der en officiel protokol (retsplejelovens § 111, 115 og 215, stk. 2). Stævningen kan ikke indgives pr. fax eller e-mail.

9. Findes der særlige blanketter, der skal bruges, når man vil anlægge en sag? Hvis ikke, hvordan gøres det så? Hvilke oplysninger skal gives?

Der findes ingen særlige blanketter til stævninger. Der skal indgives en stævning i de tilfælde, hvor det er obligatorisk (det er det ikke ved byretten og i sager om sikkerhedsforanstaltninger), sammen med alle bevismidler, du måtte ønske at indgive.

10. Skal der betales retsafgifter? Hvis ja, hvornår skal de betales? Skal advokaten betales med det samme?

Ja, du skal betale retsomkostninger. Du skal betale stempelafgift til staten og til retten, når du har indgivet en stævning mod en modpart, samt afgifter til forskellige personale- og advokatkasser, og de skal betales, når sagen anlægges. Betalingen til din advokat aftales mellem dig og advokaten.

TopTop

11. Kan jeg få retshjælp? (se 'Retshjælp')

Ja, hvis du opfylder betingelserne i retsplejelovens § 194-204 (hvis du ikke kan forsørge dig selv og din familie, hvis du skal betale sagsomkostningerne). Du skal fremlægge (1) en attest fra borgmesteren i din kommune angående din arbejdssituation, din økonomiske situation og din familiesituation og (2) en attest fra din lokale skatteinspektør til bekræftelse af, at du har indgivet selvangivelse i de sidste tre år, og at dine selvangivelser blev fundet korrekte.

DET VIDERE FORLØB

12. Hvornår betragtes min sag som anlagt? Modtager jeg en bekræftelse fra myndighederne om, at den er korrekt anlagt?

Sagen betragtes som anlagt fra det tidspunkt, stævningen er indgivet til domstolen, og modparten har fået en kopi af den (retsplejelovens § 215). Sagsøger får udstedt et dokument til bekræftelse af, at der er anlagt sag, og der berammes en dato for retsmødet.

13. Kan jeg få præcise oplysninger om sagens videre forløb (f.eks. om hvornår jeg skal møde i retten)?

Det er dommerkontoret ved den kompetente ret, der fastsætter datoen for sagens behandling, og du vil blive indkaldt til alle retsmøder i sagen, og hver gang der fremlægges et processkrift. Begge sagens parter har ret til at søge at fremskynde sagen. Desuden holder din advokat dig også underrettet.

Endelig bemærkes, at sager ved anden instans - appelretten - altid skal føres af en advokat, også selv om det ikke var obligatorisk at lade sig repræsentere af en advokat, da sagen blev behandlet ved den lavere instans. Det samme gælder naturligvis i sager for højesteret (Arios Pagos).

« Sagsanlæg ved domstolene - Generelle oplysninger | Grækenland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 02-05-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige