Evropská komise > ESS > Návrh na zahájení soudního řízení > Řecko

Poslední aktualizace: 28-04-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Návrh na zahájení soudního řízení - Řecko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


Du har en tvist med en virksomhed, en erhvervsdrivende, din arbejdsgiver, et familiemedlem eller en anden person i dit eget land eller i udlandet - i den situation opstår der en række spørgsmål: 

OBSAH

1. Je nutné, abych se obracel na soud? 1.
2. Je možné, že jsem zmeškal termín odvolání u soudu? 2.
3. Je určitě nutné obracet se na soud v Řecku? 3.
4. Pokud ano, na který konkrétní soud v Řecku se mám obrátit vzhledem ke svému bydlišti a bydlišti svého oponenta a vzhledem k dalším místním údajům ohledně svého odvolání? 4.
5. Na který soud se mám obrátit v tomto členském státě se svým typem a vzhledem ke sporné částce? 5.
6. Mohu se na soud obrátit sám, nebo je třeba, abych využil prostředníka a nechal se zastupovat, například advokátem? 6.
7. Na koho konkrétně se mám obrátit: na podatelnu, na kancelář soudu nebo na nějaký jiný správní orgán? 7.
8. V jakém jazyce mám své odvolání sepsat? Mohu je podat ústně, nebo je mám určitě podat písemně? Mohu je podat faxem nebo elektronickou poštou? 8.
9. Existují pro podání odvolání u soudu formuláře? Pokud ne, jak probíhá soudní řízení? Musí spis povinně obsahovat určité údaje? 9.
10. Je třeba platit soudní poplatky? Pokud ano, kdy? Honorář právníkovi se platí již při podání odvolání? 10.
11. Mohu získat právní pomoc? (viz téma „Právní pomoc“) 11.
12. Od kterého okamžiku bude nadále má žaloba považována za oficiálně podanou? Potvrdí mi úřady, že můj návrh byl právoplatně podán? 12.
13. Mohu získat konkrétní informace o časovém rozvrhu událostí, které budou následovat po podání návrhu u soudu (např. co se týče termínu soudního jednání)? 13.

 

Otázky kladené před podáním žádosti / stížnosti k soudu

1. Je nutné, abych se obracel na soud?

Už dříve jsme uvedli, že lze využít „Alternativní způsoby řešení sporů. Viz příslušné téma.

2. Je možné, že jsem zmeškal termín odvolání u soudu?

Lhůty k podání žaloby u soudu se liší případ od případu. Otázku promlčení může objasnit právní poradce nebo informační kancelář pro občany v souvislosti s přístupem k soudu.

3. Je určitě nutné obracet se na soud v Řecku? 

Viz téma „Příslušnost soudů“.

4. Pokud ano, na který konkrétní soud v Řecku se mám obrátit vzhledem ke svému bydlišti a bydlišti svého oponenta a vzhledem k dalším místním údajům ohledně svého odvolání?

Viz téma „Příslušnost soudů - Řecko“.

5. Na který soud se mám obrátit v tomto členském státě se svým typem a vzhledem ke sporné částce?

Podívejte se na téma „Příslušnost soudů - Řecko“.

NahoruNahoru

Následný postup u odvolání u soudu

6. Mohu se na soud obrátit sám, nebo je třeba, abych využil prostředníka a nechal se zastupovat, například advokátem?

Žalobu musí podat právník, mimo následující případy: 1) u okresního soudu, 2) u předběžných opatření a 3) při odvrácení bezprostředního nebezpečí (článek 94, odst. 2 Občanského soudního řádu), 4) při pracovněprávním řízení před samosoudcem nebo okresním soudem (čl. 665, odst. 1 Občanského soudního řádu). V ostatních případech je zastoupení právním zástupcem nezbytné. Výjimkou může být vlastní zastupování v určitých typech řízení, jako jsou předběžná opatření, méně závažné spory, pracovní spory atp.

7. Na koho konkrétně se mám obrátit: na podatelnu, na kancelář soudu nebo na nějaký jiný správní orgán?

K zahájení soudního řízení je třeba podat žádost v podatelně příslušného soudu. Se sestavením podání se musí obrátit na právníka, který návrh v podatelně příslušného soudu podá.

8. V jakém jazyce mám své odvolání sepsat? Mohu je podat ústně, nebo je mám určitě podat písemně? Mohu je podat faxem nebo elektronickou poštou?

 1. Návrh žaloby může být podán pouze v řeckém jazyce.
 2. Pravidlem je podání písemného návrhu. Ústní návrh je možný u smírčích soudů, u nichž nejsou pověřeni advokáti či právní poradci, jak je stanoveno příslušnou vyhláškou (článek 111, 115, 215, odst. 2 OSŘ).
 3. Není povoleno odesílat žálobu faxem ani elektronickou poštou.

9. Existují pro podání odvolání u soudu formuláře? Pokud ne, jak probíhá soudní řízení? Musí spis povinně obsahovat určité údaje? 

Speciální formuláře žádostí neexistují. Spis sestává z žaloby tam, kde je vyžadována (není nutná u smírčího soudu a u zkráceného soudního řízení), a v případě, že důkazní dokumenty doručí účastník sporu.

NahoruNahoru

10. Je třeba platit soudní poplatky? Pokud ano, kdy? Honorář právníkovi se platí již při podání odvolání?

Poplatky se platí. Žalobce nese příslušné výdaje a poplatky. Navrhovatel proto platí kolek, soudní kolek, pokud je návrh žaloby zamítnut, a různé pokladní poplatky, které se platí současně s podáním návrhu žaloby. Lhůta a způsob platby advokátovi jsou věcí dohody s jeho klientem.

11. Mohu získat právní pomoc? (viz téma „Právní pomoc“)

Ano, podle podmínek článků 194-204 Občanského soudního řádu (pokud žalobce nemůže zaplatit soudní poplatky, aniž by tím byly omezeny nezbytné prostředky obživy jeho samého a jeho rodiny). Je vyžadováno: 1. potvrzení starosty nebo předsedy místní samosprávy v bydlišti žadatele o zaměstnání, ekonomické a rodinné situaci a 2. potvrzení daňového inspektora v místě bydliště, které potvrdí, zda bylo v posledních třech letech podáno přiznání k dani z příjmu nebo jiné přímé dani, a také upřesnění přiznání po kontrole.

Další postup po podání

12. Od kterého okamžiku bude nadále má žaloba považována za oficiálně podanou? Potvrdí mi úřady, že můj návrh byl právoplatně podán? 

Je požadováno podání na kancelář soudu, kam je adresována, a doručení jeho kopie odpůrci (článek 215 obč. zákoníku.). Sestavení a podání návrhu (žaloby) tvoří potvrzení o jeho přijetí. Podání žaloby u příslušného soudu je stvrzeno jejím přijetím a stanovením dne jejího soudního projednání.

13. Mohu získat konkrétní informace o časovém rozvrhu událostí, které budou následovat po podání návrhu u soudu (např. co se týče termínu soudního jednání)? 

Termín projednávání žaloby stanovuje sekretariát příslušného soudu a žalobce je předvolán ke každému soudnímu stání nebo k průběhu každého jednání po dobu trvání procesu. Právo podat žádost o zjednodušené řízení mají obě strany. Žádost může být podána i pověřeným advokátem.

Povinné zastoupení advokátem je vyžadováno u soudů druhého stupně, soudu odvolacího, i v případech, že zastoupení před soudem prvního stupně v určitých případech (viz první otázka) povinné nebylo. To platí také v případě řízení před nejvyšším soudem.

« Návrh na zahájení soudního řízení - Obecné informace | Řecko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 28-04-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království