Europos Komisija > ETIT > Ieškinio perdavimas teismui

Naujausia redakcija: 17-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškinio perdavimas teismui - Bendro pobūdžio informacija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Kaip ieškiniai perduodami teismui?

Norint perduoti ieškinį teismui, reikėtų atsižvelgti į tai, kad dera laikytis tam tikrų proceso taisyklių. Jos būna skirtingos, priklausomai nuo to, kokiu būdu ieškinys perduodamas teismui, bet iš esmės šių taisyklių paskirtis – padėti pakankamai aiškiai ir išsamiai pateikti svarbius faktinius bei teisinius dalykus, kad teismas galėtų įvertinti bylos žinybingumą ir konkrečias aplinkybes.

Įvairiose valstybėse narėse taikomi skirtingi ieškinio perdavimo teismui būdai. Be to, kiekvienoje valstybėse narėje šie būdai skiriasi, priklausomai nuo ieškinio pobūdžio ir aplinkybių bei teismo rūšies. Pateikiant konkrečius ieškinius tam tikriems teismams gali prireikti pildyti blanką arba surinkti visą bylos medžiagą. Kai kuriais atvejais tai atliekama žodžiu. Šiuos skirtumus galima paaiškinti tuo, kad teismams perduodami labai įvairūs ieškiniai: pagal jų pobūdį juos spręsti gali būti daugiau arba mažiau sudėtinga. Labai svarbu užtikrinti, kad nieko netruktų, palengvinti teisėjo darbą, leisti kitai šaliai tinkamai apsiginti ir užtikrinti, kad visa procedūra vyktų sklandžiai.

Spragtelėdami pele valstybės narės vėliavos piktogramą, galėsite gauti informacijos apie ieškinių perdavimo nacionaliniams teismams sistemą. Pateikiama tik informacija apie valstybės narės įstatymus, reglamentuojančius ieškinių perdavimą pirmosios instancijos teismams. Ji neapima informacijos apie ieškinių perdavimą apeliaciniams arba aukščiausiajam teismui.

Europos Sąjunga siekia nustatyti autentišką teisingumo sritį, kaip apibrėžta Europos Tarybos. Šioje veiksmų programoje didelį vaidmenį vaidina galimybė kreiptis į teismą. Siekiama, kad Europos piliečiai galėtų perduoti ieškinį teismams kitoje valstybėje narėje taip pat lengvai, kaip ir savo šalyje.

Spragtelėdami pele užrašą „Bendrijos teisė“, gausite naudingos informacijos apie Europos Sąjungos šios srities iniciatyvas.

Be to, spragtelėdami užrašą „Tarptautinė teisė“, rasite naudingos informacijos apie bendruosius ieškinių perdavimo tarptautiniams teismams principus.

viršųviršų

Naujausia redakcija: 17-11-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė