Euroopan komissio > EOV > Asian vireillepano tuomioistuimessa

Uusin päivitys: 19-08-2004
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Asian vireillepano tuomioistuimessa - Yleistä

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Miten asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi?

Asian vireillepano tuomioistuimessa merkitsee oikeusmenettelyn aloittamista. On syytä muistaa, että oikeudenkäyttöä säätelevät tietyt menettelysäännöt, joita sovelletaan myös vireillepanovaiheessa. Menettelysäännöillä pyritään ennen kaikkea helpottamaan tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen esittämistä riittävän selkeästi ja täydellisesti tuomioistuimelle, mikä on olennaista tuomioistuimen harkitessa, otetaanko vaatimukset tutkittaviksi ja ovatko ne aiheellisia.

Vireillepanotavat vaihtelevat eri jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioiden sisälläkin kanteen luonteesta ja sisällöstä sekä tuomioistuintyypistä riippuen. Tapauksen mukaan asian vireillepano saattaa edellyttää lomakkeen täyttämistä tai joskus jopa varsinaisen asiakirja-aineiston esittämistä. Joissain tapauksissa asia voidaan panna vireille suullisesti. Tämä monimuotoisuus johtuu siitä, että tuomioistuinten käsiteltäväksi tulee kovin monenlaisia riita-asioita, joiden vaikeusastekin vaihtelee. On erityisen tärkeää varmistaa, ettei olennaisia seikkoja puutu. Näin helpotetaan tuomioistuimen työskentelyä ja edistetään toisen osapuolen mahdollisuuksia antaa asiassa vastineensa. Toisin sanoen koko oikeudenkäynti etenee sujuvammin.
Vireillepanoa koskeviin kansallisiin järjestelmiin voi tutustua napsauttamalla hiirellä kunkin jäsenvaltion lippua. Esitetyt tiedot koskevat vain asian vireillepanoa ensimmäisessä oikeusasteessa eivätkä ne kata muutoksenhakua tai vetoamista ylempään oikeusasteeseen.
Euroopan unionin kunnianhimoisena tavoitteena on luoda todellinen "oikeuteen perustuva alue". Jäsenvaltioiden edustajat ovat määritelleet tämän käsitteen sisällön Eurooppa-neuvostossa. Oikeuteen perustuvaa aluetta koskevassa toimintaohjelmassa on etusijalla oikeussuojan saatavuus. Pyrkimyksenä on, että asian saattaminen vireille tuomioistuimessa olisi yhtä helppoa toisessa jäsenvaltiossa kuin omassa maassa.
Asiaa koskevista Euroopan unionin aloitteista saa lisätietoja napsauttamalla hiirellä kuvaketta "yhteisön oikeus".
Yleisluonteisia tietoja kansainvälisistä periaatteista, jotka koskevat asioiden vireillepanoa tuomioistuimissa, saa napsauttamalla kuvaketta "kansainvälinen oikeus".

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 19-08-2004

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta