Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Προσφυγή στα δικαστήρια

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Προσφυγή στα δικαστήρια - Γενικές Πληροφορίες

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Πώς να προσφύγει κανείς σε ένα δικαστήριο ;

Ο όρος "προσφυγή" σημαίνει την πράξη υποβολής μιας υπόθεσης σε ένα δικαστήριο ούτως ώστε να κινηθεί μια δικαστική διαδικασία. Αν σκοπεύετε να προσφύγετε σε δικαστήριο, πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν ορισμένοι δικονομικοί κανόνες που πρέπει να τηρηθούν. Αυτοί οι δικονομικοί κανόνες, οι οποίοι ρυθμίζουν τους τρόπους προσφυγής, έχουν ως κύριο αντικείμενο να σας βοηθήσουν να παρουσιάσετε τους νομικούς ισχυρισμούς σας και τα πραγματικά περιστατικά στο δικαστήριο κατά τρόπο επαρκώς σαφή και πλήρη, ώστε το δικαστήριο να μπορέσει να εξετάσει το παραδεκτό και το βάσιμο των ισχυρισμών σας.

Οι τρόποι προσφυγής ποικίλλουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Αλλά ποικίλλουν και στα ίδια τα κράτη μέλη, ανάλογα με τη φύση και τα πραγματικά περιστατικά του εισαγωγικού δικογράφου, αλλά και με το είδος του επιλαμβανομένου δικαστηρίου. Η προσφυγή σε ορισμένα δικαστήρια για ορισμένα είδη υποθέσεων πιθανόν να απαιτεί τη συμπλήρωση ενός εντύπου ή ακόμα και τη σύσταση πραγματικού φακέλου. Καμμιά φορά, μπορεί να γίνει προφορικά. Αυτή η ποικιλομορφία εξηγείται από το ότι οι διαφορές που φέρονται ενώπιον των δικαστηρίων ποικίλλουν και αυτές : η επίλυσή τους μπορεί να είναι a priori λιγότερο ή περισσότερο δύσκολη. Είναι ιδίως σημαντικό να επιβεβαιώνεται ότι δεν λείπει κανένα στοιχείο, ούτως ώστε να διευκολύνεται το έργο του δικαστή, να δίνεται στον αντίδικο η δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, με άλλα λόγια να επιτυγχάνεται η ομαλή διεξαγωγή της όλης διαδικασίας.
Κάνοντας κλικ στις σημαίες των κρατών μελών, μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για να εξοικειωθείτε με τα συστήματα προσφυγής στα εθνικά δικαστήρια. Οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία των κρατών μελών αφορούν μόνον την προσφυγή στα πρωτοβάθμια δικαστήρια και όχι τα ένδικα μέσα, όπως η έφεση και η αναίρεση.
Φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να δημιουργήσει έναν πραγματικό χώρο δικαιοσύνης, όπως καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το πρόγραμμα δράσης. Το ιδεώδες θα ήταν να μπορεί ο καθένας να απευθυνθεί στα δικαστήρια άλλου κράτους μέλους τόσο εύκολα όσο και στα δικαστήρια της χώρας του.
Για χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Κοινοτικό δίκαιο".
Για χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά τις γενικές αρχές προσφυγής στα δικαστήρια σε διεθνές επίπεδο, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Διεθνές δίκαιο".

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο