Európai Bizottság > EIH > Bírósághoz fordulás > Franciaország

Utolsó frissítés: 05-06-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Bírósághoz fordulás - Franciaország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


Ön vitában áll egy céggel, egy szakemberrel, a munkáltatójával, valamely családtagjával vagy bármely más személlyel a saját hazájában vagy külföldön. A vita megoldása érdekében fel kell tennie magának néhány kérdést, mint például: 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Feltétlenül bírósághoz kell fordulnom? 1.
2. Nem késtem le a bírósághoz való fordulás határidejét? 2.
3. Biztos, hogy franciaországi bírósághoz kell fordulnom? 3.
4. Ha igen, melyik franciaországi bírósághoz kell fordulnom annak függvényében, hogy hol lakom, illetve hol lakik a másik fél, esetleg ezt az ügy más vonatkozása határozza meg? 4.
5. A kérelmem jellegére és a vitatott összegre tekintettel melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban? 5.
6. Benyújthatom saját magam a keresetemet a bírósághoz, vagy közvetítőt kell igénybe vennem, például ügyvéddel kell képviseltetnem magamat? 6.
7. Pontosan hová kell küldenem a keresetemet: a bíróság panaszirodájához vagy a hivatalához, illetve valamely más szervhez? 7.
8. Milyen nyelven írjam meg a keresetemet? Benyújthatom szóban is, vagy feltétlenül írásban kell megtennem? Benyújthatom a keresetemet faxon vagy elektronikus levélben? 8.
9. Létezik formanyomtatvány a keresetindításhoz ? Ha nem, hogyan kell megindítanom az eljárást ? Vannak olyan adatok, amelyeket az iratnak feltétlenül tartalmaznia kell? 9.
10. Kell bírósági illetéket fizetnem? Ha igen, mikor ? Már a kereset benyújtásakor kell fizetnem az ügyvédnek? 10.
11. Részesülhetek jogi segítségben? (Jogi segítség„ témakör11.
12. Hivatalosan mikortól tekinthető a keresetem benyújtottnak? Kapok a hatóságoktól visszaigazolást arról, hogy a keresetemet megfelelően terjesztettem elő? 12.
13. Kaphatok pontos tájékoztatást a kereset benyújtását követő események ütemezéséről (például a megjelenés időpontja)? 13.

 

A BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁST MEGELŐZŐ KÉRDÉSEK

1. Feltétlenül bírósághoz kell fordulnom?

Valójában kedvezőbb lehet a viták rendezésének alternatív módjaihoz folyamodni. Lásd e témakört.

2. Nem késtem le a bírósághoz való fordulás határidejét?

Az elévülési határidők a szóban forgó esetek szerint változnak. A határidők e kérdését jogi tanácsadó igénybevételével vagy bírósági keresetekkel foglalkozó, az állampolgároknak felvilágosítást nyújtó irodákban lehet tisztázni.

3. Biztos, hogy franciaországi bírósághoz kell fordulnom?

lásd "A bíróságok illetékessége" témakörét

4. Ha igen, melyik franciaországi bírósághoz kell fordulnom annak függvényében, hogy hol lakom, illetve hol lakik a másik fél, esetleg ezt az ügy más vonatkozása határozza meg?

lásd "A bíróságok illetékessége - Franciaország" témakört

5. A kérelmem jellegére és a vitatott összegre tekintettel melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban?

lásd "A bíróságok illetékessége - Franciaország" témakört

Lap tetejeLap teteje

A KERESET BÍRÓSÁGHOZ TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁNAK MENETE

6. Benyújthatom saját magam a keresetemet a bírósághoz, vagy közvetítőt kell igénybe vennem, például ügyvéddel kell képviseltetnem magamat?

Bizonyos esetekben bírósági tisztviselőhöz kell fordulni, amikor az eljárást a kereset benyújtója által az ellenfél számára kiállított idézéssel kell megindítani. Ezt az idézést csak bírósági tisztviselő állíthatja ki. Ez a helyzet a Tribunal de grande instance (elsőfokú bíróság) előtti ügyekben, kivéve azokat az eljárásokat, amelyekben az ügyvédi közreműködés nem kötelező. Meg kell jegyezni, hogy az ideiglenes intézkedések esetében a kérelemnek a bírósághoz idézés által történő benyújtása kötelező. Házasság felbontása esetén – amely olyan terület, ahol az ügyvédi közreműködés kötelező – az eljárás a kereset benyújtásával kezdődik.

A Juge des enfants-hoz (gyermekkorúak ügyében eljáró bíróság) valamely szülő, a gyám vagy maga a kiskorú nyújtja be a keresetet.

A Juge de l’exécution (végrehajtási ügyekben eljáró bíróság) előtt az idézés kötelező, kivéve a kiutasításra vonatkozó határozatok végrehajtási eljárása tekintetében.

A Tribunal d’instance (elsőfokú bíróság) előtt az idézés nem kötelező az olyan eljárások megindításakor, amelyek tárgyának értéke nem haladja meg a 3800 eurót, valamint a szerződéses követelésekre vagy egy meghatározott összeg alapszabályból eredő követelésére vonatkozó fizetési felszólítási eljárások esetében.

Lap tetejeLap teteje

A Tribunal de commerce (kereskedelmi bíróság) előtt a fizetési felszólítási eljárás – amely lehetővé teszi egyszerű keresetnek a bírósághoz történő benyújtását – intézvényből, idegen váltóból, saját váltóból vagy követelés átruházásából származó követelésekre vonatkozik. Más területeken a kereset benyújtásának a módja az idézés.

A Conseil des prud’hommes (munkaügyi bíróság) előtt a kérelem benyújtható ajánlott levéllel vagy közvetlenül a bíróság hivatalának titkárságán írásban vagy szóban.

A Tribunal paritaire des baux ruraux-hoz (földhaszonbérletekkel foglalkozó paritásos bíróság) tértivevényes ajánlott levélben, a bíróság titkárságához címezve lehet keresetet benyújtani, kivéve az olyan eseteket, amikor a kérelemhez kötelező az ingatlannyilvántartási lap közzététele és végrehajtói okirat.

A Tribunal des affaire sociales-nál (szociális ügyekkel foglalkozó bíróság) csak a peren kívüli rendezés bizottságához benyújtott előzetes kereset után kezdhető eljárás. Az eljárás levélben vagy a titkárságnál letett nyilatkozattal indítható.

A felek közös keresettel is indíthatnak eljárást, amely közös cselekmény során benyújtják a követeléseiket a bíróhoz. Ezt a keresetet a bíróság hivatalának titkárságán kell benyújtani.

Elvileg az elsőfokú bíróság előtt az ügyvédi közreműködés kötelező, kivéve az üzlethelyiségek bérlete, a gyorsított eljárás, a szülői felügyelet jogának megszűnése vagy visszavonása és a lemondó nyilatkozat tárgyában. A családjogi bíró előtt az ügyvédi közreműködés nem kötelező a szülői felügyelet jogának átruházása, a házasság felbontása utáni, a szülői felügyeleti jogra vonatkozó eljárások, a házassági terhekhez való hozzájárulás és a tartási kötelezettség meghatározása tárgyában.

Lap tetejeLap teteje

A kereskedelmi bíróság, az elsőfokú bíróság, a végrehajtási ügyekben eljáró bíróság, a gyermekkorúak ügyében eljáró bíróság, a szociális ügyek bírósága, a munkaügyi bíróság és a földhaszonbérletekkel foglalkozó paritásos bíróságok előtt az ügyvédi közreműködés nem kötelező.

7. Pontosan hová kell küldenem a keresetemet: a bíróság panaszirodájához vagy a hivatalához, illetve valamely más szervhez?

Minden tájékoztatás iránti kérelem esetén célszerű a bíróságok panaszirodájához fordulni. Egyébként ingyenes jogi konzultációkra van lehetőség a legtöbb bíróságnál, igazságszolgáltatási és jogi szolgálatnál és polgármesteri hivatalnál.

A kereseti kérelem benyújtásakor a bíróság hivatalához kell fordulni.

8. Milyen nyelven írjam meg a keresetemet? Benyújthatom szóban is, vagy feltétlenül írásban kell megtennem? Benyújthatom a keresetemet faxon vagy elektronikus levélben?

Csak a francia nyelv elfogadott. A tárgyalás egy részén jelen lehet tolmács, de a bíró nem köteles tolmácsot alkalmazni, amennyiben ismeri a fél által használt nyelvet.

A kérelem főszabály szerint írásbeli. De a munkaügyi bíróság előtt, valamint az elsőfokú bíróság előtt a bíróság hivatalában tett nyilatkozat eljárásának keretében a kérelem szóban is benyújtható, amelyet a hivatalban jegyeznek le.

A munkaügyi bíróság előtt a kereset benyújtható a feleknek a békéltető hivatal előtti önkéntes megjelenésével.

Lap tetejeLap teteje

A jelenlegi szabályozás szerint a keresetnek a polgári bírósághoz faxon vagy elektronikus levél útján történő benyújtása nem lehetséges.

9. Létezik formanyomtatvány a keresetindításhoz ? Ha nem, hogyan kell megindítanom az eljárást ? Vannak olyan adatok, amelyeket az iratnak feltétlenül tartalmaznia kell?

Az egyetlen eljárás, ahol kereseti formanyomtatvány létezik, az az elsőfokú bíróság előtt a bíróság hivatalában tett nyilatkozat. Más eljárások esetén az iratoknak tartalmazniuk kell a felperesre, az ellenérdekű félre és a vita tárgyát érintő valamennyi okiratra vonatkozó adatot, amelyeket az eljárás megkezdésekor a bíróság hivatalához vagy a tárgyaláson a bírónak kell benyújtani.

10. Kell bírósági illetéket fizetnem? Ha igen, mikor ? Már a kereset benyújtásakor kell fizetnem az ügyvédnek?

Az eljárási cselekményekért elvileg semmilyen díjat sem kell fizetni az állam javára, kivéve a kereskedelmi bíróságokra vonatkozókat, ahol hivatali díjak vannak megszabva.

A költségek az eljárás lefolytatása miatt keletkezett kiadások. Tartalmazzák különösen a tanúk költségtérítését, a szakértők díját, a végrehajtók költségeit és az ügyvédek tiszteletdíjon kívüli költségeit. Bizonyos költségeket az eljárás elején vagy annak során lehet kifizetni. Az eljárás végén a bíró általában a pervesztes felet ítéli a költségek viselésére, kivéve ha az költségmentességet élvez.

Az ügyvédi tiszteletdíj az ügyféllel kötött megállapodás tárgyát képezi. Az ügyvéd kérhet előleget, azaz egy bizonyos összegnek előzetes vagy a munka során az ügyfél által előleg címén történő folyósítását.

Lap tetejeLap teteje

11. Részesülhetek jogi segítségben? (Jogi segítség„ témakör)

Ha a költségmentességet kérelmező pénzforrásai nem haladnak meg egy elfogadási értékhatárt - amelyet minden évben újraértékelnek (2002-ben ez 802 euró) - teljes költségmentességben részesülhet. A kérelmező részleges költségmentességben részesülhet, amennyiben az anyagi eszközei 802 és 1203 euró között vannak. A küszöbértékek a felperes családi helyzetétől függően módosíthatók (vö. a Jogi segítség - Franciaország témakör).

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

12. Hivatalosan mikortól tekinthető a keresetem benyújtottnak? Kapok a hatóságoktól visszaigazolást arról, hogy a keresetemet megfelelően terjesztettem elő?

A kérelemnek a bírósághoz való benyújtása megtörtént:

 • az olyan eljárásoknál, ahol az idézés kötelező, az idézés másolatának a hivatal titkárságához való benyújtásával;
 • más eljárások esetén a kérelemnek a hivatal titkárságához való letételével vagy iktatásával;

A kérelmező nem kap semmilyen visszaigazolást a kérelem benyújtásának érvényességére vonatkozóan.

13. Kaphatok pontos tájékoztatást a kereset benyújtását követő események ütemezéséről (például a megjelenés időpontja)?

A bíróság hivatala megadhat minden tájékoztatást az eljárás előrehaladottsági állapotáról és a tárgyalás kitűzött időpontjáról.

« Bírósághoz fordulás - Általános információk | Franciaország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 05-06-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság