Evropska komisija > EPM > Predložitev zadeve sodišču > Finska

Zadnja sprememba: 22-05-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Predložitev zadeve sodišču - Finska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


Če ima civilna oseba spor s podjetjem, obrtnikom, delodajalcem, družinskim članom oz. s kakšno drugo osebo v lastni državi ali v tujini, je za rešitev spora treba upoštevati spodaj navedena vprašanja: 

KAZALO

1. Ali je treba zadevo nujno predložiti sodišču? Morda bi bilo bolje uporabiti alternativne načine: 1.
2. Ali je zadevo še mogoče predložiti v obravnavo? 2.
3. Moram zadevo predložiti ravno sodišču [ime odgovarjajoče države članice]? 3.
4. Kateremu sodišču moram predložiti zadevo v/na [ime odgovarjajoče države članice], če upoštevam svoje prebivališče in prebivališče nasprotne strani, kot tudi ostale dejavnike, ki vplivajo na kraj obravnavanja moje tožbe? 4.
5. Kateremu sodišču je potrebno predložiti zadevo v tej državi članici, glede na vsebino tožbe in njeno finančno vrednost? 5.
6. Ali lahko civilna oseba predloži zadevo v obravnavo sama ali pa si mora vzeti za pomoč pravnega svetovalca, na primer odvetnika? 6.
7. Kam se je potrebno v praksi obrniti: na pisarno sodišča, vložišče ali kateri drug upravni organ? 7.
8. V katerem jeziku je potrebno izdelati predlog tožbe? Ali ga je možno vložiti ustno ali mora biti zadeva predložena pisno? Ali je možno zadevo predložiti po telefaksu oz. po elektronski pošti? 8.
9. Obstajajo za vložitev predloga tožbe pripravljeni obrazci? Oziroma, kakšne listine se morajo dostaviti sodišču? 9.
10. Ali je treba plačati sodno takso? V kateri fazi se v tem primeru pristojbina pobira? Ali je treba odvetniku plačati takoj na začetku obravnavanja tožbe? 10.
11. Sem upravičen do pravne pomoči? (Glej „Pravna pomoč11.
12. Kdaj se upošteva, da je sodni postopek dejansko sproženo?Izda organ potrdilo o tem, da je bila tožba predložena v obravnavo na primeren način? 12.
13. Ali je mogoče dobiti natančnejše informacije o časovnem razporedu poteka postopka (na primer o tem, kdaj je potrebno priti na razpravo v zadevi)? 13.

 

PRED PREDLOŽITVIJO ZADEVE SODIŠČU JE TREBA ODGOVORITI NA NASLEDNJA VPRAŠANJA

1. Ali je treba zadevo nujno predložiti sodišču? Morda bi bilo bolje uporabiti alternativne načine:

Alternativne rešitve sporov“. Glej informacije v zvezi s to temo.

2. Ali je zadevo še mogoče predložiti v obravnavo?

Dobe zastaranja pravice do vložitve tožbe so različne glede na konkretno sporno zadevo. Na vprašanje o dobah zastaranja je mogoče dobiti pojasnitev od odvetnika ali od organa, ki daje informacije v zvezi s pravno pomočjo.

3. Moram zadevo predložiti ravno sodišču [ime odgovarjajoče države članice]?

Glej informacije v zvezi s temo „Pristojnost sodišč“.

4. Kateremu sodišču moram predložiti zadevo v/na [ime odgovarjajoče države članice], če upoštevam svoje prebivališče in prebivališče nasprotne strani, kot tudi ostale dejavnike, ki vplivajo na kraj obravnavanja moje tožbe?

Glej informacije v zvezi s temo „Pristojnost sodišč - Finska“.

5. Kateremu sodišču je potrebno predložiti zadevo v tej državi članici, glede na vsebino tožbe in njeno finančno vrednost?

Glej informacije v zvezi s temo „Pristojnost sodišč - Finska“.

Na vrh straniNa vrh strani

POSTOPEK ZA PREDLOŽITEV SODNEGA POSTOPKA

6. Ali lahko civilna oseba predloži zadevo v obravnavo sama ali pa si mora vzeti za pomoč pravnega svetovalca, na primer odvetnika?

Civilna oseba lahko predloži kakršnokoli sporno zadevo v obravnavo brez pravnega svetovalca. V zapletenih zadevah ima lahko pomoč odvetnika svoje prednosti.

7. Kam se je potrebno v praksi obrniti: na pisarno sodišča, vložišče ali kateri drug upravni organ?

Obrniti se je treba na pisarne sodišč.

8. V katerem jeziku je potrebno izdelati predlog tožbe? Ali ga je možno vložiti ustno ali mora biti zadeva predložena pisno? Ali je možno zadevo predložiti po telefaksu oz. po elektronski pošti?

Jezika, ki se uporabljata na finskih sodiščih, sta finščina in švedščina. Predlog tožbe je nujno treba vložiti v finščini. Na Ahvenanmaa (Alandski otoki) in na nekaterih švedsko govorečih področjih je treba uporabiti švedščino. Državljani Finske, Islandije, Norveške in Danske lahko po potrebi uporabijo svoj materni jezik. V skladu s tem je potrebno izdelati predlog tožbe.

Predlog tožbe mora biti vedno vložen pisno. Predlog tožbe se lahko pošlje tudi po telefaksu oz. elektronski pošti.

9. Obstajajo za vložitev predloga tožbe pripravljeni obrazci? Oziroma, kakšne listine se morajo dostaviti sodišču?

Na voljo ni nobenih posebnih obrazcev. V predlogu tožbe tožnik navaja, kaj zahteva in na kakšni osnovi. Predvsem je predlogu tožbe treba priložiti vse pogodbe, obveze oziroma kakšen drug pisni dokaz, na katere se tožilec sklicuje. (www.oikeus.fi/5829.htm suomi).

Na vrh straniNa vrh strani

10. Ali je treba plačati sodno takso? V kateri fazi se v tem primeru pristojbina pobira? Ali je treba odvetniku plačati takoj na začetku obravnavanja tožbe?

Po končani obravnavi zadeve sodišče pobere manipulativne stroške, katerih znesek (od 60 eurov) je odvisen od tega, na kateri stopnji obravnave se sodba izda. Včasih se da v zadevi razsoditi na podlagi dokumentacije, predložene sodišču; pogosto se v zadevi razsodi šele po glavni razpravi. Plačilo odvetniku in rok plačila so zadeve, ki temeljijo na dogovoru in o katerih zakon ne odreja nič posebnega. (www.oikeus.fi/5835.htm suomi).

11. Sem upravičen do pravne pomoči? (Glej „Pravna pomoč)

INFORMACIJE O POTEKU POSTOPKA

12. Kdaj se upošteva, da je sodni postopek dejansko sproženo?Izda organ potrdilo o tem, da je bila tožba predložena v obravnavo na primeren način?

Tožba se začne obravnavati, ko se predlog tožbe dostavi sodišču. Na osnovi prošnje sodišče potrdi prejem predloga tožbe. Sodišče ne izdaja potrdila, da je bila tožba predložena na primeren način.

13. Ali je mogoče dobiti natančnejše informacije o časovnem razporedu poteka postopka (na primer o tem, kdaj je potrebno priti na razpravo v zadevi)?

Sodišče udeležene strani obvesti, kako obravnava zadeve napreduje in jih obvesti o predvidenem časovnem poteku postopka. Z vsemi vprašanju o poteku postopka se lahko obrnete na sodišče.

« Predložitev zadeve sodišču - Splošne informacije | Finska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 22-05-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo