Europese Commissie > EJN > Aanhangigmaking van zaken bij de rechter > Finland

Laatste aanpassing: 12-05-2005
Printversie Voeg toe aan favorieten

Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Finland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


U hebt een geschil met een onderneming, een vakman, uw werkgever, een familielid, of enige andere persoon, in eigen land of in het buitenland. Om dit geschil op te lossen, dient u zich een aantal vragen te stellen, zoals: 

INHOUDSOPGAVE

1. Is het nodig dat ik mij tot een rechtbank wend? 1.
2. Is het nog niet te laat om mij tot een rechtbank te wenden? 2.
3. Is het zeker dat ik mij tot een rechtbank van deze lidstaat moet wenden? 3.
4. Tot welke rechter of rechtbank van Finland moet ik mij meer specifiek wenden, gelet op mijn woonplaats en die van de andere partij, of gelet op andere factoren die mijn zaak aan een bepaalde plaats binden? 4.
5. Tot welke rechter of rechtbank in deze lidstaat moet ik mij wenden, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag waar het om gaat? 5.
6. Kan ik alleen een zaak aanhangig maken of heb ik een tussenpersoon nodig, bijvoorbeeld een advocaat die mij voor de rechtbank vertegenwoordigt? 6.
7. Tot wie moet ik mij concreet wenden: tot de ontvangstbalie of de griffie van het gerecht of tot enige andere dienst? 7.
8. In welke taal kan ik mijn vordering indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan ik mijn vordering per fax of e-mail aanhangig maken? 8.
9. Bestaan er standaardformulieren om een zaak aanhangig te maken en, zoniet, hoe moet een vordering worden ingediend? 9.
10. Moeten er aan het gerecht kosten worden betaald? Zo ja, wanneer moeten die worden betaald? Moet de advocaat meteen bij het indienen van de vordering worden betaald? 10.
11. Kom ik in aanmerking voor rechtshulp? (Zie informatiedossier "rechtshulp") 11.
12. Vanaf welk moment wordt mijn vordering daadwerkelijk geacht aanhangig te zijn? Krijg ik van de autoriteiten een bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt? 12.
13. Kan ik nauwkeurige inlichtingen krijgen over het tijdschema voor de stappen die op de aanhangigmaking volgen (bijvoorbeeld de termijn waarbinnen de zaak voorkomt) ? 13.

 

Vooraf te stellen vragen:

1. Is het nodig dat ik mij tot een rechtbank wend?

Het is immers mogelijk dat beter gebruik wordt gemaakt van de "alternatieve geschillenbeslechting" (Zie het betrokken informatiedossier).

2. Is het nog niet te laat om mij tot een rechtbank te wenden?

De termijnen om een zaak bij het gerecht aanhangig te maken, verschillen naargelang het geval. Vragen in verband met termijnen kunnen worden beantwoord door een raadsman of door een bureau dat informatie over de toegang tot het recht verschaft.

3. Is het zeker dat ik mij tot een rechtbank van deze lidstaat moet wenden?

Zie informatiedossier "bevoegdheid van de rechtbanken"

4. Tot welke rechter of rechtbank van Finland moet ik mij meer specifiek wenden, gelet op mijn woonplaats en die van de andere partij, of gelet op andere factoren die mijn zaak aan een bepaalde plaats binden?

Zie informatiedossier "bevoegdheid van de rechtbanken - Finland"

5. Tot welke rechter of rechtbank in deze lidstaat moet ik mij wenden, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag waar het om gaat?

Zie informatiedossier "bevoegdheid van de rechtbanken - Finland"

Wijze waarop een zaak bij een rechtbank aanhangig wordt gemaakt

6. Kan ik alleen een zaak aanhangig maken of heb ik een tussenpersoon nodig, bijvoorbeeld een advocaat die mij voor de rechtbank vertegenwoordigt?

U kunt een geschil zonder tussenpersoon aanhangig maken. In ingewikkelde zaken kan het nuttig zijn een advocaat in te schakelen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

7. Tot wie moet ik mij concreet wenden: tot de ontvangstbalie of de griffie van het gerecht of tot enige andere dienst?

Als contactpunt fungeert de griffie van het gerecht.

8. In welke taal kan ik mijn vordering indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan ik mijn vordering per fax of e-mail aanhangig maken?

De proceduretalen in Finland zijn Fins en Zweeds. De vordering moet in de regel in het Fins worden ingediend. Op de Ålandseilanden en in sommige andere Zweedstalige gebieden moet het Zweeds worden gebruikt. Onderdanen van Finland, IJsland, Noorwegen, Zweden en Denemarken kunnen zo nodig hun eigen taal gebruiken.

Vorderingen moeten altijd schriftelijk worden ingediend. Zij kunnen ook per fax of e-mail worden verzonden.

9. Bestaan er standaardformulieren om een zaak aanhangig te maken en, zoniet, hoe moet een vordering worden ingediend?

Er bestaan geen standaardformulieren. De indiener moet duidelijk maken wat er wordt gevorderd en op welke gronden de vordering berust. In de regel moet de overeenkomst, het contract of een ander schriftelijk bewijsstuk waarop de indiener zich beroept, worden bijgevoegd. (www.oikeus.fi/5829. htm) fi.

10. Moeten er aan het gerecht kosten worden betaald? Zo ja, wanneer moeten die worden betaald? Moet de advocaat meteen bij het indienen van de vordering worden betaald?

Nadat de behandeling van de zaak is afgesloten, brengt het gerecht procedurekosten in rekening. De hoogte van deze kosten (ten minste 60 EUR) is afhankelijk van het stadium van de procedure waarin de beslissing wordt gegeven. Soms kan een zaak worden beslist op grond van het bij het gerecht ingediende schiftelijke bewijsmateriaal; vaak wordt een zaak pas na een terechtzitting beslist. De hoogte van de vergoeding van de advocaat en het tijdstip waarop deze wordt betaald, zijn contractuele aangelegenheden; hiervoor bestaan geen speciale voorschriften. (www.oikeus.fi/5835.htm) fi.

11. Kom ik in aanmerking voor rechtshulp? (Zie informatiedossier "rechtshulp")

Gevolgen van de aanhangigmaking

12. Vanaf welk moment wordt mijn vordering daadwerkelijk geacht aanhangig te zijn? Krijg ik van de autoriteiten een bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt?

De zaak is aanhangig wanneer de vordering door het gerecht is ontvangen. Het gerecht bevestigt de ontvangst van de vordering op verzoek. Het gerecht geeft geen bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt.

13. Kan ik nauwkeurige inlichtingen krijgen over het tijdschema voor de stappen die op de aanhangigmaking volgen (bijvoorbeeld de termijn waarbinnen de zaak voorkomt) ?

Het gerecht informeert de partijen over het verloop van de procedure en geeft een voorlopig tijdschema. Over het vervolg van de procedure kunt u inlichtingen krijgen bij het gerecht.« Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Algemene informatie | Finland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 12-05-2005

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk