Eiropas Komisija > ETST > Lietu iesniegšana tiesā > Somija

Pēdējo reizi atjaunots: 22-05-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Lietu iesniegšana tiesā - Somija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


Iedomājaties situāciju, ka jums ir izcēlies strīds ar kādu komersantu, kādas profesijas pārstāvi, darba devēju, ģimenes locekli vai kādu citu personu savā valstī vai ārvalstīs. Lai šo strīdu atrisinātu, jums rodas vairāki jautājumi: 

SATURS

1. Vai man noteikti ir jāvēršas tiesā? 1.
2. Vai man vēl ir pietiekami daudz laika, lai vērstos tiesā? 2.
3. Vai man jāvēršas kādā Somijas tiesā? 3.
4. Ja jā, tad kurā Somijas tiesā man jāvēršas, ja ņem vērā manu dzīvesvietu un otras puses dzīvesvietu, vai citus ar strīdu saistītus apstākļus? 4.
5. Kādā šīs dalībvalsts tiesā man būtu jāvēršas, ja ņem vērā lietas raksturu, kā arī iespējamo prasījuma mantisko apmēru? 5.
6. Vai es pats(-i) varu iesniegt prasības pieteikumu tiesā, vai arī ir nepieciešams starpnieks, piemēram, advokāts? 6.
7. Tieši pie kā man jāvēršas: reģistrācijas birojā, pie tiesas darbinieka kancelejā, vai kādā citā iestādē? 7.
8. Kādā valodā prasības pieteikumu var iesniegt ? Vai to var darīt mutiski, vai arī tam jābūt rakstveidā? Vai prasības pieteikumu var nosūtīt pa faksu vai e-pastu? 8.
9. Lai celtu prasību, ir jāaizpilda kādas īpašas veidlapas? Ja nav, kā lai izklāstu savu prasījumu? Vai ir kādi īpaši elementi, kas ir ietverami iesniedzamajos dokumentos? 9.
10. Vai man ir jāmaksā tiesas izdevumi? Ja, jā, – kad? Vai man jāapmaksā advokāts no prasības iesniegšanas brīža 10.
11. Vai ir iespējams saņemt juridisko palīdzību? (Skatīt tēmu. „Juridiskā palīdzība”) 11.
12. No kura brīža tiek uzskatīts, ka prasība ir celta? Vai iestādes sniedz kādu apstiprinājumu, ka mans prasījums ir pienācīgi izklāstīts? 12.
13. Vai es saņemšu precīzas ziņas par notikumu turpmāko attīstības gaitu (piemēram, laiku, kad man ir jāierodas tiesā)? 13.

 

JAUTĀJUMI PIRMS PRASĪBAS CELŠANAS TIESĀ

1. Vai man noteikti ir jāvēršas tiesā? 

Iespējams, ka labāks risinājums būtu izmantot alternatīvus strīdu izšķiršanas veidus. Apskatiet šo tēmu.3

2. Vai man vēl ir pietiekami daudz laika, lai vērstos tiesā? 

Termiņi prasības celšanai dažādām lietām ir atšķirīgi. Šo jautājumu ir iespējams noskaidrot, konsultējoties ar juristu vai vēršoties informācijas nodaļās par tiesību pieejamību personām.

3. Vai man jāvēršas kādā Somijas tiesā? 

Skatiet tēmu “Lietu piekritība tiesām“.

4. Ja jā, tad kurā Somijas tiesā man jāvēršas, ja ņem vērā manu dzīvesvietu un otras puses dzīvesvietu, vai citus ar strīdu saistītus apstākļus?

Skatiet tēmu “Lietu piekritība tiesām - Somija“.

5. Kādā šīs dalībvalsts tiesā man būtu jāvēršas, ja ņem vērā lietas raksturu, kā arī iespējamo prasījuma mantisko apmēru? 

Skatiet tēmu “Lietu piekritība tiesām - Somija“.

Lapas augšmalaLapas augšmala

NEPIECIEŠAMIE PASĀKUMI IESNIEDZOT PRASĪBAS PIETEIKUMU TIESĀ

6. Vai es pats(-i) varu iesniegt prasības pieteikumu tiesā, vai arī ir nepieciešams starpnieks, piemēram, advokāts?

Lai privātpersona varētu celt prasību tiesā jebkurā strīdus jautājumā, nav nepieciešams, lai personu pārstāvētu jurists. Turpretim sarežģītās lietās tā var būt personas priekšrocība izmantot jurista pārstāvību tiesā.

7. Tieši pie kā man jāvēršas: reģistrācijas birojā, pie tiesas darbinieka kancelejā, vai kādā citā iestādē? 

Prasības pieteikumi ir iesniedzami tiesu kancelejās.

8. Kādā valodā prasības pieteikumu var iesniegt ? Vai to var darīt mutiski, vai arī tam jābūt rakstveidā? Vai prasības pieteikumu var nosūtīt pa faksu vai e-pastu? 

Somijas tiesās darba valodas ir somu un zviedru. Prasības pieteikumus parasti jāiesniedz somu valodā. ?land provincē un citos zviedru valodā runājošos apgabalos ir izmantojama zviedru valoda. Somijas, Islandes, Norvēģijas Zviedrijas un Dānijas pilsoņi, ja nepieciešams, var lietot dzimto valodu. Pieteikumi sastādāmi rakstveidā, un tos var iesniegt, nosūtot pa faksu vai e – pastu.

9. Lai celtu prasību, ir jāaizpilda kādas īpašas veidlapas? Ja nav, kā lai izklāstu savu prasījumu? Vai ir kādi īpaši elementi, kas ir ietverami iesniedzamajos dokumentos? 

Īpašas veidlapas netiek izmantotas. Pieteikumā ir jānorāda, kāds ir personas prasījumus un kāds ir prasījuma pamatojums. Parasti pieteikumam pievieno attiecīgos  līgumus, uzņemtās saistības vai citus rakstveida pierādījumus, uz kuriem prasījums pamatots. (www.oikeus.fi/5829.htm suomi).

Lapas augšmalaLapas augšmala

10. Vai man ir jāmaksā tiesas izdevumi? Ja, jā, – kad? Vai man jāapmaksā advokāts no prasības iesniegšanas brīža

Līdz ko lieta ir iztiesāta, tiesa nosaka procesa izmaksas, kuras lielums (sākot ar EUR 60) ir atkarīgs no tā, kādā procesa stadijā tika pieņemts lēmums. Dažreiz lēmumu var pieņemt uz tiesai iesniegto dokumentu pamata, taču parasti lietu atrisina tikai pēc tiesas sēdes. Jurista atlīdzība un tās maksāšanas laiks ir attiecīga līguma noteikumu jautājums, kas nav atsevišķi noteikts likumā. (www.oikeus.fi/5835.htm suomi).

11. Vai ir iespējams saņemt juridisko palīdzību? (Skatīt tēmu. „Juridiskā palīdzība”)

PIETEIKUMA IZSKATĪŠANAS TURPMĀKĀ GAITA

12. No kura brīža tiek uzskatīts, ka prasība ir celta? Vai iestādes sniedz kādu apstiprinājumu, ka mans prasījums ir pienācīgi izklāstīts? 

Prasība tiek uzskatīta par celtu ar brīdi, kad tiesa ir saņēmusi prasības pieteikumu. Pēc personas lūguma tiesa var izsniegt apstiprinājumu par pieteikuma saņemšanu. Tiesa nesniedz apstiprinājumu tam, vai prasījums ir pienācīgi izklāstīts.

13. Vai es saņemšu precīzas ziņas par notikumu turpmāko attīstības gaitu (piemēram, laiku, kad man ir jāierodas tiesā)? 

Tiesa informē lietā iesaistītās personas par lietas izskatīšanas gaitu un paziņo par aptuveniem lietas izskatīšanas termiņiem. Lai saņemtu informāciju par tiesas procesa gaitu un turpmākajiem pasākumiem, var vērsties attiecīgajā tiesā.

« Lietu iesniegšana tiesā - Vispārīgas ziņas | Somija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 22-05-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste