Europos Komisija > ETIT > Ieškinio perdavimas teismui > Suomija

Naujausia redakcija: 22-05-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškinio perdavimas teismui - Suomija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


Norint išspręsti ginčą, kilusį tarp individualaus asmens ir įmonės, specialisto, darbdavio, šeimos nario ar kito asmens savo šalyje arba užsienyje, gali prireikti apsvarstyti šiuos klausimus: 

TURINIO LENTELE

1. Ar būtina kreiptis į teismą? 1.
2. Ar vis dar galima kelti bylą? 2.
3. Ar iš tikrųjų bylą reikia kelti būtent Suomijos teisme? 3.
4. Kuriame Suomijos teisme aš turėčiau kelti bylą, atsižvelgiant į savo ir ginčo šalies gyvenamąją vietą bei kitus su bylos nagrinėjimo vieta susijusius aspektus? 4.
5. Kuriame šios valstybės narės teisme reikėtų kelti bylą, atsižvelgiant į ieškinio turinį ir sumą? 5.
6. Ar privatus asmuo gali pats iškelti bylą teisme, ar reikia kreiptis pagalbos į teisės patarėją, pavyzdžiui advokatą? 6.
7. Kur iš tikrųjų reikia kreiptis: į teismo raštinę, registracijos skyrių ar į kitą administracinį organą? 7.
8. Kokia kalba rengiamas pareiškimas? Ar galima tai padaryti žodžiu, ar visada būtina pateikti jį raštu? Ar galima pareiškimą siųsti faksu arba el. paštu? 8.
9. Ar ieškiniui pareikšti naudojamos tam tikros formos? Jeigu ne, kokius dokumentus reikia pateikti teismui? 9.
10. Ar teismui reikia mokėti? Jeigu reikia, kada? Ar advokatui reikia mokėti iš karto pradėjus nagrinėti bylą? 10.
11. Ar aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą? (Žr. „teisinė pagalba11.
12. Nuo kada laikoma, kad ieškinys yra pareikštas? Ar administracija patvirtina, kad ieškinys pareikštas tinkamu būdu? 12.
13. Ar galima gauti tikslesnės informacijos apie tolesnės teismo eigos tvarkaraštį (pavyzdžiui, kada byla bus pradėta nagrinėti)? 13.

 

PRIEŠ KELIANT BYLĄ TEISME, REIKIA APSVARSTYTI ŠIUOS KLAUSIMUS:

1. Ar būtina kreiptis į teismą?

Tikslingiau gali būti taikyti kitas procedūras: „alternatyvios ginčų sprendimo procedūros“ (žr. su šia tema susijusią informaciją).

2. Ar vis dar galima kelti bylą?

Senaties terminai ieškiniui pareikšti skiriasi priklausomai nuo bylos. Tikslesnės informacijos dėl senaties termino gali suteikti advokatas arba pareigūnai, teikiantys su teisine apsauga susijusią informaciją.

3. Ar iš tikrųjų bylą reikia kelti būtent Suomijos teisme?

Žr. su šia tema susijusią informaciją: „teismų kompetencija“.

4. Kuriame Suomijos teisme aš turėčiau kelti bylą, atsižvelgiant į savo ir ginčo šalies gyvenamąją vietą bei kitus su bylos nagrinėjimo vieta susijusius aspektus?

Žr. su šia tema susijusią informaciją: „teismų kompetencija - Suomija“.

5. Kuriame šios valstybės narės teisme reikėtų kelti bylą, atsižvelgiant į ieškinio turinį ir sumą?

Žr. su šia tema susijusią informaciją: „teismų kompetencija - Suomija“.

viršųviršų

KAIP TEISME KELIAMA BYLA?

6. Ar privatus asmuo gali pats iškelti bylą teisme, ar reikia kreiptis pagalbos į teisės patarėją, pavyzdžiui advokatą?

Privatus asmuo gali iškelti visas bylas pats, be teisės patarėjo pagalbos. Sudėtingesnių bylų atvejais gali būti naudinga advokato pagalba.

7. Kur iš tikrųjų reikia kreiptis: į teismo raštinę, registracijos skyrių ar į kitą administracinį organą?

Pareiškimai teikiami teismų raštinėms.

8. Kokia kalba rengiamas pareiškimas? Ar galima tai padaryti žodžiu, ar visada būtina pateikti jį raštu? Ar galima pareiškimą siųsti faksu arba el. paštu?

Suomijos teismuose vartojamos suomių ir švedų kalbos. Paprastai pareiškimas turi būti parengtas suomių kalba. Ahvenanmaa ir kitose teritorijose, kuriose vartojama švedų kalba, tai daroma švedų kalba. Prireikus Suomijos, Islandijos, Norvegijos, Švedijos ir Danijos piliečiai gali vartoti savo kalbą. Pareiškimas atitinkamai rašomas ta kalba.

Pareiškimas visada teikiamas raštu. Be to, jį galima siųsti faksu arba el. paštu.

9. Ar ieškiniui pareikšti naudojamos tam tikros formos? Jeigu ne, kokius dokumentus reikia pateikti teismui?

Tam tikrų formų nėra. Ieškinio pareiškime pareiškėjas nurodo, ko jis reikalauja ir kokiu pagrindu. Prie ieškinio pareiškimo paprastai reikia pridėti sutartį, įsipareigojimą ar kitą rašytinį įrodymą, kuriuo pareiškėjas remiasi (www.oikeus.fi/5829.htm suomi).

viršųviršų

10. Ar teismui reikia mokėti? Jeigu reikia, kada? Ar advokatui reikia mokėti iš karto pradėjus nagrinėti bylą?

Baigus nagrinėti bylą, teismas ima bylos nagrinėjimo mokestį, kurio dydis (nuo 60 €) priklauso nuo to, kuriame bylos nagrinėjimo etape priimamas sprendimas. Kartais sprendimas gali būti priimtas teismui raštu pateiktų dokumentų pagrindu, bet dažnai sprendimas priimamas tik po posėdžio. Dėl advokatui mokėtino atlyginimo ir mokėjimo termino nėra nustatyta jokių atskirų taisyklių, dėl to susitariama (www.oikeus.fi/5835.htm suomi).

11. Ar aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą? (Žr. „teisinė pagalba)

INFORMACIJA APIE PROCESO EIGĄ

12. Nuo kada laikoma, kad ieškinys yra pareikštas? Ar administracija patvirtina, kad ieškinys pareikštas tinkamu būdu?

Ieškinys yra pareikštas, kai teismas gauna pareiškimą. Paprašius teismas pavirtina, kad ieškinio pareiškimas gautas. Teismas netvirtina, ar ieškinys pareikštas tinkamu būdu.

13. Ar galima gauti tikslesnės informacijos apie tolesnės teismo eigos tvarkaraštį (pavyzdžiui, kada byla bus pradėta nagrinėti)?

Teismas praneša susijusioms šalims apie bylos nagrinėjimo eigą ir pateikia numatomą bylos nagrinėjimo tvarkaraštį. Esant reikalui, teismui galima teikti klausimus dėl proceso eigos.

« Ieškinio perdavimas teismui - Bendro pobūdžio informacija | Suomija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 22-05-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė