Európai Bizottság > EIH > Bírósághoz fordulás > Finnország

Utolsó frissítés: 22-05-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Bírósághoz fordulás - Finnország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


Ha magánszemélynek vitája van valamely vállalattal, vállalkozóval, munkaadóval, családja valamely tagjával vagy más személlyel saját hazájában vagy külföldön, a vita megoldásának feltétele, hogy az érintett személy elgondolkozzon a következő kérdéseken: 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Feltétlenül bíróság elé kell terjeszteni az ügyet? 1.
2. Lehetséges még az ügyet tárgyalásra bocsátani? 2.
3. Az ügyet feltétlenül a [az illetékes tagállam neve] bírósága elé kell terjesszem? 3.
4. Melyik bíróság elé kell terjesszem az ügyet [az illetékes tagállamban – a tagállam neve], ha számításba veszem a lakhelyemet és az ellenfél lakhelyét, valamint egyéb tényezőket, amelyek hatással vannak a keresetem tárgyalásának helyén? 4.
5. Melyik bíróság elé kell terjeszteni az ügyet ebben a tagállamban, ha tekintetbe vesszük a kereset tartalmát és pénzben kifejezett értékét? 5.
6. Magánszemély egyedül is beterjesztheti az ügyet tárgyalásra, vagy jogtanácsos, például ügyvéd segítségét kell kérni? 6.
7. Hova kell a gyakorlatban fordulni: a bírósági irodához, az igatóthoz vagy más igazgatási szervhez? 7.
8. Milyen nyelven kell kidolgozni a vádindítványt? Be lehet szóban terjeszteni, vagy írásban kell előterjeszteni? Be lehet terjeszteni az ügyet faxon vagy elektronikus postával? 8.
9. Léteznek a vádindítvány benyújtásához kész nyomtatványok? Ha nem, milyen okiratokat kell eljuttatni a bírósághoz? 9.
10. Kell valamit fizetni a bíróságnak? Ha igen, melyik szakaszban szedik az illetéket? Az ügyvédnek már a kereset megtárgyalásának kezdetekor fizetni kell? 10.
11. Van jogom jogsegélyre? (lásd „oikeusapu’ – „jogsegély”). 11.
12. Melyik pillanattól tekinthető az ügy tárgyalás alatt állónak? Az illetékes szerv ad ki igazolást arról, hogy a keresetet megfelelő módon nyújtották be megtárgyalásra? 12.
13. Lehetséges pontosabb információkat szerezni az eljárás folyamatának időrendjéről (például arról, mikor kell megjelenni az ügy tárgyalásán)? 13.

 

MIELŐTT AZ ÜGYET A BÍRÓSÁG ELÉ TERJESZTENÉNK, MEG KELL OLDANI A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKET:

1. Feltétlenül bíróság elé kell terjeszteni az ügyet?

Célravezetőbbek lehetnének az alternatív megoldások: ’vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt’ (=a vitás ügyek rendezésének alternatív eljárásai). Lásd a témát érintő információkat.

2. Lehetséges még az ügyet tárgyalásra bocsátani?

A kereset benyújtásához való jog elévülési ideje különböző a konkrét peres ügytől függően. Az elévülési időre vonatkozó kérdésekről ügyvéd vagy a jogsegéllyel kapcsolatos információkat nyújtó szerv révén szerezhetünk felvilágosító magyarázatot.

3. Az ügyet feltétlenül a [az illetékes tagállam neve] bírósága elé kell terjesszem?

Lásd a témát érintő információkat ‘tuomiiostuinten toimivalta’ (=a bíróságok illetékessége).

4. Melyik bíróság elé kell terjesszem az ügyet [az illetékes tagállamban – a tagállam neve], ha számításba veszem a lakhelyemet és az ellenfél lakhelyét, valamint egyéb tényezőket, amelyek hatással vannak a keresetem tárgyalásának helyén?

Lásd a témát érintő információkat ‘tuomiiostuinten toimivalta - Suomi’ (=a bíróságok illetékessége - Finnország).

Lap tetejeLap teteje

5. Melyik bíróság elé kell terjeszteni az ügyet ebben a tagállamban, ha tekintetbe vesszük a kereset tartalmát és pénzben kifejezett értékét?

Lásd a témát érintő információkat ‘tuomiiostuinten toimivalta - Suomi (=a bíróságok illetékessége - Finnország).

HOGYAN KELL AZ ÜGYET TÁRGYALÁSRA BETERJESZTENI A BÍRÓSÁG ELÉ?

6. Magánszemély egyedül is beterjesztheti az ügyet tárgyalásra, vagy jogtanácsos, például ügyvéd segítségét kell kérni?

Magánszemély bármilyen peres ügyet beterjeszthet tárgyalásra a bíróság elé, jogtanácsos nélkül. Összetett ügyekben az ügyvéd alkalmazása előnyt jelenthet.

7. Hova kell a gyakorlatban fordulni: a bírósági irodához, az igatóthoz vagy más igazgatási szervhez?

Kapcsolattartó szervként a bírósági irodák működnek.

8. Milyen nyelven kell kidolgozni a vádindítványt? Be lehet szóban terjeszteni, vagy írásban kell előterjeszteni? Be lehet terjeszteni az ügyet faxon vagy elektronikus postával?

A finn bíróságokon alkalmazott nyelv a finn és a svéd. A vádindítványt elvben finnül kell benyújtani. Az Ahvenanmaan (Aland-szigetek) és néhány svéd nyelvű területen a svéd nyelvet kell használni. Finnország, Izland, Norvégia, Svédország és Dánia lakosai szükség esetén használhatják saját nyelvüket. A vádindítványt ezzel összhangban kell kidolgozni.

Lap tetejeLap teteje

A vádindítványt mindig írásban kell benyújtani. A vádindítványt faxon vagy elektronikus postai úton is be lehet nyújtani.

9. Léteznek a vádindítvány benyújtásához kész nyomtatványok? Ha nem, milyen okiratokat kell eljuttatni a bírósághoz?

Kész nyomtatványokat na alkalmaznak. A vádindítványban a felperes feltünteti, mit kíván és milyen alapon. Elvben csatolni kell a vádindítványhoz azt a szerződést, kötelezettségvállalást vagy más okirati bizonyítékot, amelyre a felperes hivatkozik. (www.oikeus.fi/5829.htm suomi).

10. Kell valamit fizetni a bíróságnak? Ha igen, melyik szakaszban szedik az illetéket? Az ügyvédnek már a kereset megtárgyalásának kezdetekor fizetni kell?

A bíróság az ügy tárgyalásának befejezése után kezelési költséget szed be, amelynek összege (60 eurótól) attól függ, az ügy melyik fázisában kerül sor a határozathozatalra. Az ügyben néha a bíróság elé terjesztett okirati anyagok alapján is dönteni lehet; az ügyben gyakran csak a tárgyalás után születik döntés. Az ügyvédet megillető tiszteletdíj és ennek megtérítése megegyezés tárgyát képezi, és erre nézve a törvényben nincs külön rendelet. (www.oikeus.fi/5835.htm suomi).

11. Van jogom jogsegélyre? (lásd „oikeusapu’ – „jogsegély”).

INFORMÁCIÓK AZ ELJÁRÁS FOLYAMATÁRÓL

12. Melyik pillanattól tekinthető az ügy tárgyalás alatt állónak? Az illetékes szerv ad ki igazolást arról, hogy a keresetet megfelelő módon nyújtották be megtárgyalásra?

A keresetet akol kezdik megtárgyalni, amikor a vádindítványt kézbesítik a bíróságra. A bíróság kérvény alapján igazolja a vádindítvány kézbesítését. A bíróság nem ad ki igazolást arról, hogy a keresetet a megfelelő módon nyújtották-e be.

13. Lehetséges pontosabb információkat szerezni az eljárás folyamatának időrendjéről (például arról, mikor kell megjelenni az ügy tárgyalásán)?

A bíróság a résztvevő feleket értesíti, hogyan halad az ügy tárgyalása, és közli velük az eljárás feltételezett időrendjét. Az eljárás folyamatáról szükség esetén a bíróságon lehet információkat beszerezni.

« Bírósághoz fordulás - Általános információk | Finnország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 22-05-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság