Europa-Kommissionen > ERN > Sagsanlæg ved domstolene > Finland

Seneste opdatering : 29-07-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Sagsanlæg ved domstolene - Finland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Du har en tvist med en virksomhed, en erhvervsdrivende, din arbejdsgiver, et familiemedlem eller en anden person i dit eget land eller i udlandet - i den situation opstår der en række spørgsmål 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Er det nødvendigt at gå til en domstol? 1.
2. Kan jeg stadigvæk nå at anlægge sag? 2.
3. Er det en finsk domstol, jeg skal gå til? 3.
4. Hvis ja, hvilken af de finske domstole skal jeg så henvende mig til, i betragtning af min og modpartens bopæl eller andre forhold? 4.
5. Hvilken type domstol skal jeg gå til i Finland i betragtning af sagens art og det beløb, det drejer sig om? 5.
6. Kan jeg selv gå til domstolen, eller skal jeg gå gennem en mellemmand og f.eks. lade mig repræsentere af en advokat? 6.
7. Hvem skal jeg helt konkret henvende mig til - direkte til domstolen eller det lokale dommerkontor eller en anden myndighed? 7.
8. Hvilket sprog skal jeg indgive stævning på? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det være skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller e-mail? 8.
9. Findes der særlige blanketter, der skal bruges, når man vil anlægge en sag? Hvis ikke, hvordan gøres det så? Hvilke oplysninger skal gives? 9.
10. Skal der betales retsafgifter? Hvis ja, hvornår skal de betales? Skal advokaten betales med det samme? 10.
11. Kan jeg få retshjælp? (se 'Retshjælp') 11.
12. Hvornår betragtes min sag som anlagt? Modtager jeg en bekræftelse fra myndighederne om, at den er korrekt anlagt? 12.
13. Kan jeg få præcise oplysninger om sagens videre forløb (f.eks. om hvornår jeg skal møde i retten)? 13.

 

FØR DU ANLÆGGER SAG

1. Er det nødvendigt at gå til en domstol?

Det kan være bedre at bruge 'Alternativ konfliktløsning'.

2. Kan jeg stadigvæk nå at anlægge sag?

Der gælder nemlig forskellige forældelsesfrister, alt efter hvilken type sag der er tale om. Spørgsmålet om forældelse kan afklares af en advokat eller ved henvendelse til et informationskontor.

3. Er det en finsk domstol, jeg skal gå til?

Se 'Domstolenes kompetence'.

4. Hvis ja, hvilken af de finske domstole skal jeg så henvende mig til, i betragtning af min og modpartens bopæl eller andre forhold?

Se 'Domstolenes kompetence - Finland'

5. Hvilken type domstol skal jeg gå til i Finland i betragtning af sagens art og det beløb, det drejer sig om?

Se 'Domstolenes kompetence - Finland'

HVORDAN ANLÆGGES SAGEN?

6. Kan jeg selv gå til domstolen, eller skal jeg gå gennem en mellemmand og f.eks. lade mig repræsentere af en advokat?

Enhver privat borger kan anlægge sag uden at gøre brug af en advokat, men i komplicerede sager kan det være en fordel for dig at bruge en advokat.

TopTop

7. Hvem skal jeg helt konkret henvende mig til - direkte til domstolen eller det lokale dommerkontor eller en anden myndighed?

Stævninger skal indgives til dommerkontorerne.

8. Hvilket sprog skal jeg indgive stævning på? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det være skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller e-mail?

Sprogene ved de finske domstole er finsk og svensk. Stævninger skal normalt indgives på finsk. På Åland og i visse andre svensktalende områder skal den indgives på svensk. Finske, islandske, norske, svenske og danske statsborgere kan efter behov bruge deres eget sprog.

Alle stævninger skal indgives skriftligt, og det kan ske via fax eller e-mail.

9. Findes der særlige blanketter, der skal bruges, når man vil anlægge en sag? Hvis ikke, hvordan gøres det så? Hvilke oplysninger skal gives?

Der findes ingen særlige blanketter. I din stævning skal du klart angive, hvad du ønsker at opnå, og hvorfor. Du skal normalt vedlægge alt det materiale, du vil påberåbe dig (Riita-asiat fi).

10. Skal der betales retsafgifter? Hvis ja, hvornår skal de betales? Skal advokaten betales med det samme?

Når sagen er afsluttet, beregner domstolen en retsafgift. Dets størrelse (mindstebeløbet er 60 EUR) afhænger af, hvornår afgørelsen blev truffet. I nogle tilfælde kan afgørelsen træffes alene på basis af det materiale, retten har fået forelagt, mens der i andre sager først afsiges dom, efter at retten har forhandlet. Advokathonorarets størrelse og betalingstidspunktet aftales mellem dig og din advokat, og der findes ingen særlige regler herom. (Käräjäoikeuksien maksut fi).

11. Kan jeg få retshjælp? (se 'Retshjælp')

DET VIDERE FORLØB

12. Hvornår betragtes min sag som anlagt? Modtager jeg en bekræftelse fra myndighederne om, at den er korrekt anlagt?

Sagen er anlagt, så snart domstolen har modtaget stævningen. Du kan få en kvittering for modtagelsen. Du vil ikke fra domstolen modtage nogen bekræftelse af, at sagen er korrekt anlagt.

13. Kan jeg få præcise oplysninger om sagens videre forløb (f.eks. om hvornår jeg skal møde i retten)?

Retten vil underrette dig om, hvordan sagen forløber, og give et skøn over, hvor lang tid den vil tage. Du kan henvende dig til den med spørgsmål om sagens forløb.

« Sagsanlæg ved domstolene - Generelle oplysninger | Finland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 29-07-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige