Evropská komise > ESS > Návrh na zahájení soudního řízení > Finsko

Poslední aktualizace: 15-03-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Návrh na zahájení soudního řízení - Finsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


Jestliže má soukromá osoba spor s podnikem, živnostníkem, zaměstnavatelem, členem vlastní rodiny či jinou osobou ve vlastní zemi nebo v zahraničí, je k řešení sporu třeba, aby se zamyslela nad následujícími otázkami: 

OBSAH

1. Je nevyhnutelně potřebné věc předložit soudu? 1.
2. Je možné věc ještě předložit k projednání? 2.
3. Určitě věc musím předložit právě soudu v [název příslušného členského státu]? 3.
4. Kterému soudu v/na [příslušném členském státě – název členského státu] musím věc předložit, když uvážím své bydliště a bydliště protistrany, jakož i další faktory, které mají vliv na místo projednání mé žaloby? 4.
5. Kterému soudu v tomto členském státě je třeba věc předložit, když uvážím obsah žaloby a její hodnotu vyjádřenou finančně? 5.
6. Může soukromá osoba předložit věc k projednání sama, nebo si na pomoc potřebuje přizvat právního poradce, například advokáta? 6.
7. Kam je v praxi třeba se obrátit – na soudní kancelář, podatelnu nebo na jiný správní orgán? 7.
8. Ve kterém jazyce je třeba návrh žaloby vypracovat? Je možné ho podat ústně, nebo musí věc být vždy předložena písemně? Je možné návrh žaloby zaslat faxem nebo elektronickou poštou? 8.
9. Existují hotové formuláře k podání návrhu žaloby? Pokud ne, jaké listiny je třeba soudu doručit? 9.
10. Je třeba soudu něco platit? Pokud ano, ve které fázi se poplatek vybírá? Je třeba advokátovi zaplatit už na začátku projednávání žaloby? 10.
11. Mám nárok na poskytnutí právní pomoci? (Viz ‘oikeusapu’ - „právní pomoc“) 11.
12. Od kterého okamžiku se věc považuje za projednávanou? Vydá orgán potvrzení o tom, že věc byla k projednání předložena příslušným způsobem? 12.
13. Je možné získat přesnější informace o časovém harmonogramu postupu jednání (například o tom, kdy bude třeba se dostavit k projednávání věci?) 13.

 

Před předložením věci soudu je třeba vyřešit tyto otázky:

1. Je nevyhnutelně potřebné věc předložit soudu?

Mohlo by být účelnější spolehnout se na alternativní postupy: ‘vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt’ (= alternativní postupy řešení sporů). Viz informace týkající se tohoto tématu.

2. Je možné věc ještě předložit k projednání?

Promlčecí lhůty práva na podání žaloby se různí v závislosti na konkrétní sporné věci. Na otázku o promlčecích lhůtách lze získat vysvětlující odpověď od advokáta nebo od orgánu poskytujícího informace týkající se právní pomoci.

3. Určitě věc musím předložit právě soudu v [název příslušného členského státu]?

Viz informace týkající se tématu ‘tuomioistuinten toimivalta’ (= působnost soudů).

4. Kterému soudu v/na [příslušném členském státě – název členského státu] musím věc předložit, když uvážím své bydliště a bydliště protistrany, jakož i další faktory, které mají vliv na místo projednání mé žaloby?

Viz informace týkající se tématu ‘tuomioistuinten toimivalta - Suomi’ (= působnost soudů - Finsko).

5. Kterému soudu v tomto členském státě je třeba věc předložit, když uvážím obsah žaloby a její hodnotu vyjádřenou finančně?

Viz informace týkající se tématu ‘tuomioistuinten toimivalta - Suomi’ (= působnost soudů - Finsko).

NahoruNahoru

JAK SE VĚC PŘEDKLÁDÁ K SOUDNÍMU PROJEDNÁNÍ?

6. Může soukromá osoba předložit věc k projednání sama, nebo si na pomoc potřebuje přizvat právního poradce, například advokáta?

Soukromá osoba může jakoukoli spornou věc na projednání soudu předložit sama bez právního poradce. Ve složitých případech může být využití služeb advokáta výhodou.

7. Kam je v praxi třeba se obrátit – na soudní kancelář, podatelnu nebo na jiný správní orgán?

Jako kontaktní místa fungují kanceláře soudů.

8. Ve kterém jazyce je třeba návrh žaloby vypracovat? Je možné ho podat ústně, nebo musí věc být vždy předložena písemně? Je možné návrh žaloby zaslat faxem nebo elektronickou poštou?

Jazyky používanými na finských soudech jsou finština a švédština. Návrh žaloby je nutné podat zásadně ve finštině. Na území Ahvenanmaa (Alandské ostrovy) a v některých švédsky mluvících oblastech je třeba používat švédštinu. Občané Finska, Islandu, Norska, Švédska a Dánska mohou v případě potřeby používat vlastní jazyk. V souladu s tím je třeba vypracovat návrh žaloby.

Návrh žaloby musí být vždy podán písemně. Návrh žaloby je možné také zaslat faxem nebo elektronickou poštou.

9. Existují hotové formuláře k podání návrhu žaloby? Pokud ne, jaké listiny je třeba soudu doručit?

Hotové formuláře se nepoužívají. V návrhu žaloby žalobce uvádí, oč žádá a na základě čeho. V zásadě je třeba k návrhu žaloby připojit tu smlouvu, ten závazek nebo jiný listinný důkaz, na který se žalobce odvolává suomi.

NahoruNahoru

10. Je třeba soudu něco platit? Pokud ano, ve které fázi se poplatek vybírá? Je třeba advokátovi zaplatit už na začátku projednávání žaloby?

Po skončení projednávání věci soud vybere manipulační poplatek, jehož výška (od 60 euro výše) závisí na tom, ve které fázi projednávání bylo rozhodnutí vydáno. Někdy je ve věci možno rozhodnout na základě listinných podkladů, které byly soudu doručeny, často se ve věci rozhodne až po projednání. Náhrada náležející advokátovi a termín její úhrady jsou záležitosti, které se zakládají na dohodě a o kterých zákon nic výslovně nestanovuje suomi.

11. Mám nárok na poskytnutí právní pomoci? (Viz ‘oikeusapu’ - „právní pomoc“)

INFORMACE O POSTUPU ŘÍZENÍ

12. Od kterého okamžiku se věc považuje za projednávanou? Vydá orgán potvrzení o tom, že věc byla k projednání předložena příslušným způsobem?

Žaloba se začne projednávat, když se návrh žaloby doručí soudu. Na základě žádosti soud potvrdí doručení návrhu žaloby. Soud nevydává potvrzení, že žaloba byla předložena odpovídajícím způsobem.

13. Je možné získat přesnější informace o časovém harmonogramu postupu jednání (například o tom, kdy bude třeba se dostavit k projednávání věci?)

Soud zúčastněným stranám oznámí, jak projednávání věci postupuje, a oznámí odhad časového harmonogramu řízení. O postupu řízení je možné se v případě potřeby informovat u soudu.

« Návrh na zahájení soudního řízení - Obecné informace | Finsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 15-03-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království