Europos Komisija > ETIT > Ieškinio perdavimas teismui > Anglija ir Velsas

Naujausia redakcija: 03-10-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškinio perdavimas teismui - Anglija ir Velsas

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Ar galiu pareikšti ieškinį savarankiškai, ar turiu kreiptis į tarpininką, pavyzdžiui, į man atstovausiantį advokatą? 1.
2. Į ką konkrečiai turiu kreiptis: į priimamąjį ar į teismo sekretoriatą ar į kokią kitą administraciją? 2.
3. Kokia kalba galiu pateikti pareiškimą? Ar galiu pateikti pareiškimą žodžiu, ar jis turi būti pateiktas raštu? Ar galiu savo pareiškimą siųsti faksu arba elektroniniu paštu? 3.
4. Ar ieškinio pareiškimui yra taikomos specialios formos, o jeigu tokių formų nėra, kaip turiu pateikti savo bylą teismui? Ar yra kokių nors duomenų, kurie turi būti įtraukti į bylą? 4.
5. Ar turėsiu apmokėti teismo išlaidas? Jeigu taip, tai kada? Ar turėsiu mokėti teisininkui vos tik pateikęs savo pareiškimą? 5.
6. Ar galiu reikalauti teisinės pagalbos? (tema „Teisinė pagalba“) 6.
7. Nuo kurio momento mano ieškinys oficialiai laikomas pareikštu? Ar institucija pateiks man kokį nors patvirtinimą, kad mano byla buvo tinkamai pateikta teismui? 7.
8. Ar gausiu išsamią informaciją apie nustatytą tolesnių įvykių laiką (pavyzdžiui, kiek laiko man bus skirta užregistruoti atvykimą į teismą)? 8.

 

Ieškinio pareiškimas teisme turėtų būti paskutinė Jūsų išeitis. Pirmiausia turėtumėte apsvarstyti kitus klausimo sprendimo būdus. Pavyzdžiui, jeigu Jums yra skolingi pinigų, Jūs galite parašyti Jums skolingam asmeniui laišką, nurodyti, kiek ir už ką jis Jums yra skolingas ir kokių priemonių jau ėmėtės, kad atgautumėte šią sumą. Be to, galite įspėti, kad jei nebus sumokėta iki siūlomos datos, Jūs pareikšite ieškinį teisme.

Jeigu negalite išspręsti ginčo jokiais kitais būdais, galite nuspręsti pareikšti ieškinį per grafystės teismą. Jeigu atsakovas nusprendžia gintis nuo Jūsų ieškinio, byla gali būti sprendžiama vienu iš trijų būdų. Nedidelių ieškinių kategorijai taikoma greito, pigaus ir paprasto mažesnių ieškinių (paprastai 5000 svarų sterlingų arba mažesnės sumos) nagrinėjimo sistema. Greitas svarstymas paprastai taikomas byloms, kai ginčijama suma viršija 5000 svarų sterlingų, tačiau yra ne didesnė nei 15 000 svarų sterlingų, kai dokumentų atskleidimo atsakovui poreikis tėra ribotas ir kai laikotarpis teismui pasirengti yra ne ilgesnis nei maždaug 30 savaičių. Visos kitos bylos priskiriamos prie bendra tvarka svarstomų bylų.

Nors procedūros ir formos yra tos pačios, pareikšti ieškinį Aukštajame teisme galite tiktai tuo atveju, jeigu Jūsų ieškinyje nurodyta suma yra didesnė nei 15 000 svarų sterlingų. Dauguma save ginančių bylos šalių (teismo procesuose dalyvaujančių žmonių) ieškiniui pareikšti pasirenka grafystės teismą.

Nors toliau pateikta informacija gali padėti Jums apsispręsti, kaip būtų geriausia išspręsti Jūsų ginčą, iš jos susidarysite tiktai bendrą galimų įvykių vaizdą. Ši informacija nepaaiškina viso teismo reglamento, išlaidų ir procedūrų, galinčių turėti įvairios įtakos įvairioms ieškinių rūšims, aspektų. Be to, turėtumėte atsiminti, kad net jei laimėtumėte bylą, teismas negali garantuoti, kad atgausite pinigus, kuriuos Jums yra skolingi.

IEŠKINIO PATEIKIMO TEISMUI VEIKSMAI

1. Ar galiu pareikšti ieškinį savarankiškai, ar turiu kreiptis į tarpininką, pavyzdžiui, į man atstovausiantį advokatą?

Nereikalaujama, kad asmuo kreiptųsi dėl konsultacijos į teisininką arba prašytų teisininko jam atstovauti, ir paprastos skolos atveju galite manyti, kad kreiptis dėl konsultacijos į advokatą nėra būtina. Tačiau paprastai, jeigu Jūsų ieškinio suma viršija 5000 svarų sterlingų ir konkrečiai jeigu ieškinyje numatomas reikalavimas atlyginti žalą („žalos atlyginimas“), patartina kreiptis į advokatą dėl konsultacijos.

Jeigu Jūsų reikalaujama suma siekia 5000 svarų sterlingų arba yra mažesnė nei ši suma ir atsakovas ginasi nuo ieškinio, galite atsivesti į teismo posėdį kokį nors asmenį, kuris kalbėtų Jūsų naudai. Šis asmuo vadinamas „paprastu atstovu“, ir tai gali būti sutuoktinis, giminaitis, draugas arba konsultantas.

Kitų rūšių ieškiniai, pavyzdžiui, ieškiniai dėl susižeidimo, gali būti sudėtingi ir derėtų kreiptis dėl profesinės pagalbos ir konsultacijų nepaisant to, kokia Jūsų ieškinio vertė. Šiai ieškinių rūšiai yra taikomas „ikiteisminis protokolas“, nustatantis veiksmus, kuriuos, kaip tikisi teismas, atliksite prieš pareikšdamas ieškinį. Tarp protokole numatytų priemonių yra laiško, kuriame būtų išsamiai išdėstytas Jūsų ieškinys, siuntimas asmeniui, kuriam ketinate iškelti ieškinį, apsikeitimas kai kuriais įrodymais, galimybės pažiūrėti Jūsų ligos istoriją suteikimas, jeigu iškeliate ieškinį dėl susižeidimo, ir mėginimas susitarti dėl medicinos eksperto, kurio parodymais pasinaudosite.

back

viršųviršų

Atsiminkite, kad dar turite ir įrodyti savo ieškinį. Tam Jums prireiks įrodymų, pavyzdžiui, Jūsų gydytojo pažymos arba liudininkų, mačiusių Jūsų nelaimingą atsitikimą, pareiškimų. Jūs taip pat turėsite realiai įvertinti savo reikalaujamos žalos atlyginimo sumą. Galite sutaupyti laiko ir pinigų, jeigu pirmiausia advokato arba konsultanto paklausite, ar verta pateikti ieškinį ir, jeigu verta, kaip būtų geriausia jį parengti, kokių įrodymų Jums prireiktų ir kokio žalos atlyginimo reikalauti.

Yra nemažai kitų ikiteisminių protokolų, pavyzdžiui, statybos ir techninių ginčų, šmeižimo, ginčų dėl gydymo sprendimo, profesinio neatsargumo ir bylos teisminio peržiūrėjimo. Visų protokolų kopijas galima gauti teisme arba Lordo kanclerio departamento English tinklalapyje.

Jeigu iškeliate ieškinį ribotos atsakomybės bendrovės vardu, Jums gali prireikti advokato, kuris Jūsų vardu dalyvautų nagrinėjant bylą. Tai priklausys nuo Jūsų reikalaujamos sumos ir nuo bylos nagrinėjimo pobūdžio.

2. Į ką konkrečiai turiu kreiptis: į priimamąjį ar į teismo sekretoriatą ar į kokią kitą administraciją?

Pareikšti ieškinį arba pradėti ieškinio pareiškimo procedūrą galima bet kuriame Anglijos ir Velso grafystės teisme. Adresus ir telefonų numerius galima rasti telefonų knygų skyriuje „Teismai“ arba Teismų tarnybos English tinklalapyje.

back

viršųviršų

Dauguma teismų įstaigų dirba nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10 val. iki 16 val. Kiekvienoje įstaigoje veikia viešas priimamasis, kuriame teismo darbuotojai gali priimti ieškinius ir suteikti informaciją apie teismo procedūras, pateikti būtinus leidinėlius ir formas, padėti jas užpildyti. Tačiau teismo darbuotojai negali suteikti teisinių konsultacijų. Pavyzdžiui, jie negali pasakyti, ar Jūsų ieškinys yra pagrįstas arba kam reikėtų iškelti ieškinį. Dėl nemokamų teisinių konsultacijų galite kreiptis į teisės centrą. Padėti taip pat gali Piliečių konsultacijų biuras English arba vartotojų konsultacijų centras. Jie taip pat galės Jums pasakyti, ar turite teisę į teisinę pagalbą (anksčiau vadinta nemokama teisine pagalba).

3. Kokia kalba galiu pateikti pareiškimą? Ar galiu pateikti pareiškimą žodžiu, ar jis turi būti pateiktas raštu? Ar galiu savo pareiškimą siųsti faksu arba elektroniniu paštu?

Ieškiniai turėtų būti pateikti raštu anglų kalba, o teismo procesas vyksta anglų kalba, jeigu reikia, pasitelkus vertėjus žodžiu. Velso teismuose, jeigu visos šalys ir tuo metu tiesiogiai su byla susiję liudytojai sutinka, teismo procese gali būti vartojama valų kalba. Paprastai ieškinys atitinkamam teismui turėtų būti pateiktas asmeniškai arba nusiųstas paštu. Tačiau pagal neseniai pradėtą įgyvendinti programą „Pinigų reikalavimas internetu“ tam tikromis aplinkybėmis ieškovai ir jų atstovai gali prašyti leisti pateikti ieškinį elektroniniu būdu per Teismų tarnybos tinklalapį.

back

viršųviršų

Prie aplinkybių, kurioms esant galima pasinaudoti šia procedūra, priskirti atvejai, kai vienintelė ieškinyje numatyta reikalavimų tenkinimo priemonė yra konkrečios pinigų sumos svarais sterlingų, neviršijančios 100 000 svarų sterlingų (neįskaitant reikalaujamų palūkanų ar išlaidų), išieškojimas, kai ieškinys iškeltas vienam atsakovui arba dviem atsakovams, jeigu ieškinys iškeltas dėl vienos iš kiekvieno iš jų reikalaujamos sumos, ir kai nurodytas dokumentų įteikimo atsakovui adresas yra Anglijos ir Velso teritorijoje.

Visi naudojimosi šia sistema reikalavimai pateikti Lordo kanclerio departamento English tinklalapyje.

Daugiau informacijos galima rasti Teismų tarnybos English tinklalapyje.

4. Ar ieškinio pareiškimui yra taikomos specialios formos, o jeigu tokių formų nėra, kaip turiu pateikti savo bylą teismui? Ar yra kokių nors duomenų, kurie turi būti įtraukti į bylą?

Paprastai ieškiniui iškelti būtina užpildyti ieškinio formą (forma N1), kurią galima  nemokamai gauti kiekviename grafystės teisme arba iš Teismų tarnybos English PDF File (PDF File 119 KB).

back

viršųviršų

Šioje formoje pateiktos pastabos su patarimais ieškovui ir atsakovui (asmeniui, firmai arba bendrovei, kuriai keliamas ieškinys). Teismo darbuotojai gali padėti užpildyti formą arba galite kreiptis pagalbos į Piliečių konsultacijų biurą arba vartotojų konsultacijų centrą. Pastabose su patarimais išsamiai informuojama, kas turėtų būti nurodyta Jūsų ieškinyje. Užpildęs formą, turėtumėte padaryti vieną kopiją sau, vieną - teismui ir po vieną kopiją kiekvienam atsakovui, kuriam iškeliate ieškinį. Teismas išsiųs po vieną kopiją kiekvienam atsakovui.

Kitiems teismo procesams ar vėlesniems ieškinio nagrinėjimo etapams yra numatyta nemažai kitų formų. Šias formas taip pat galima gauti teisme arba Teismų tarnybos English tinklalapyje.

5. Ar turėsiu apmokėti teismo išlaidas? Jeigu taip, tai kada? Ar turėsiu mokėti teisininkui vos tik pateikęs savo pareiškimą?

Paprastai Jums reikės sumokėti ieškinio iškėlimo mokestį. Mokesčio dydis priklausys nuo Jūsų ieškinyje reikalaujamos sumos. Jeigu teismui patvirtinus sprendimą atsakovas nesumoka reikalaujamos sumos arba teigia nesąs skolingas ir Jūsų ieškinys nagrinėjamas toliau kaip „atsakovo ginama“ (ginčijama) byla, Jums gali tekti apmokėti vėlesnes išlaidas. Jeigu Jūs laimite bylą, išlaidos bus pridėtos prie tos sumos, kurią atsakovas Jums skolingas. Jums taip pat gali būti leista atgauti tam tikrą sumą, kurį kompensuotų Jūsų prarastą darbo laiką, nors ši suma nebūtinai padengs visą Jūsų prarastą sumą.

back

viršųviršų

Tam tikromis aplinkybėmis, pavyzdžiui, jeigu gaunate valstybės paramą, Jūs galite prašyti atleisti nuo mokesčio. Visą informaciją apie teismo mokesčius galima rasti leidinėlyje, kurį galima gauti kiekviename grafystės teisme arba Teismų tarnybos English tinklalapyje.

Duomenis apie atvejus, kada gali būti neprivaloma mokėti mokestį, taip pat galima rasti Teismų tarnybos English tinklalapyje.

Išlaidų gali būti ir daugiau. Jeigu atsakovas ginasi nuo Jūsų ieškinio, Jums gali prireikti liudytojų, kurie padėtų teismui papasakoti, kas įvyko. Jums gali tekti apmokėti jų kelionės į teismą ir iš jo išlaidas bei sumokėti pinigus, kuriuos jie būtų uždirbę tą dieną. Tačiau jei laimėtumėte bylą teismas galėtų įsakyti atsakovui prisidėti prie šių išlaidų apmokėjimo.

Jums taip pat gali prireikti eksperto, pavyzdžiui, gydytojo, mechaniko arba matininko, pažymos. Be to, Jums gali tekti prašyti šį ekspertą atvykti į teismo posėdį ir duoti parodymus Jūsų naudai. Jūs turėsite apmokėti ekspertų išlaidas ir mokesčius, tačiau ir šį kartą, jei laimėtumėte bylą, teismas galėtų nurodyti atsakovui prisidėti prie šių išlaidų apmokėjimo.

back

viršųviršų

Jeigu Jūsų ieškinyje yra nurodyta nustatyta pinigų suma („konkreti suma“) ir atsakovas yra privatus asmuo, besiginantis nuo Jūsų ieškinio, Jūsų ieškinys gali būti perduotas atsakovo vietos teismui. Tai gali reikšti, kad Jums vykstant į bet kurį teismo posėdį teks nukeliauti tam tikrą atstumą. Jeigu laimite bylą, galite reikalauti atlyginti Jūsų kelionės išlaidas ir dalį Jūsų prarasto uždarbio.

Sumos, kurių galima reikalauti už liudytojo, eksperto ir teisinių konsultacijų išlaidas, nedidelių ieškinių atveju yra ribojamos.

Jeigu anglų nėra Jūsų gimtoji kalba ir Jums reikia vertėjo žodžiu, teismas negalės padėti Jums jo susirasti. Jūs turėsite padaryti tai pats, taip pat turėsite sumokėti už vertėjo žodžiu paslaugas.

Teisininkams atlyginimas paprastai mokamas baigus bylą. Jeigu laimite bylą, teismas gali įsakyti atsakovui sumokėti dalį Jūsų atlyginimo teisininkams arba jį visą. Tačiau jeigu pasisamdėte advokatą ir Jūsų ieškinio suma nesiekia 5000 svarų sterlingų, Jums paprastai teks pačiam sumokėti jam atlyginimą, net jei laimėjote bylą. Taip pat turėtumėte atsiminti, kad net jei teismo sprendimas būtų Jums palankus (t. y. kai atsakovui įsakoma Jums sumokėti), teismas automatiškai pats savaime nesiimtų priemonių užtikrinti, kad pinigai būtų sumokėti. Jeigu atsakovas nemoka, Jums reikės prašyti teismo imtis priemonės (vadinamos „Jūsų sprendimo vykdymu“), už kurią Jums gali tekti sumokėti dar vieną mokestį. Daugiau informacijos apie sprendimų vykdymą galima rasti leidinėliuose, kurių gausite kiekviename grafystės teisme arba Teismų tarnybos English tinklalapyje.

back

viršųviršų

6. Ar galiu reikalauti teisinės pagalbos? (tema „Teisinė pagalba“)

Civilinėse bylose yra numatytos įvairios teisinio finansavimo rūšys. Finansavimo rūšis ir galimybės jį gauti priklauso nuo tam tikrų veiksnių, įskaitant bylos nagrinėjimo tipą ir pareiškėjo pajamas. Daugiau informacijos galima rasti teisinės pagalbos puslapiuose ir Teisinių paslaugų komisijos English tinklalapyje.

PASKESNĖS PRIEMONĖS

7. Nuo kurio momento mano ieškinys oficialiai laikomas pareikštu? Ar institucija pateiks man kokį nors patvirtinimą, kad mano byla buvo tinkamai pateikta teismui?

Teismo proceso pradžios data laikoma data, kai teismas įformina ieškinio formą. Įforminimo datą teismas patvirtina datos antspaudu, kuris dedamas į teismo bylą įsegtoje ieškinio formoje arba laiške, teismo gautame kartu su ieškinio forma. Jeigu ieškinio formoje nėra kokios nors būtinos informacijos arba joje yra akivaizdžių klaidų, teismas ieškinio neįformins ir grąžins Jums formą. Jeigu ieškinys įformintas, teismas atsiųs Jums įforminimo pranešimą, kuriame bus pateikti duomenys apie įforminimo datą ir datą, kada ieškinys buvo nusiųstas atsakovui.

8. Ar gausiu išsamią informaciją apie nustatytą tolesnių įvykių laiką (pavyzdžiui, kiek laiko man bus skirta užregistruoti atvykimą į teismą)?

Įforminimo pranešime, kurį, įforminus ieškinį, Jums atsiųs teismas, bus išsamiai informuota, per kiek laiko atsakovas privalo atsakyti į ieškinį arba užginčyti teismo jurisdikciją. Atsakovui per šį laikotarpį užginčijus visą ieškinį ar jo dalį, teismas Jums atsiųs gynybos argumentų kopiją, prie kurios bus pridėtas atsakymo į ieškinį pranešimas ir bylos paskyrimo klausimynas. Gynybos pranešimas ir klausimynas siunčiami ir atsakovui. Teisėjas, vadovaudamasis užpildytais klausimynais, spręs, kuriai iš trijų kategorijų (nedideli ieškiniai, greitai nagrinėtina byla ar bendra tvarka nagrinėtina byla) byla priskirtina. Gynybos pranešime pateikiama informacija, kada ir kur klausimynas turėtų būti grąžintas. Teisėjui priėmus sprendimą dėl bylos paskyrimo, Jums ir kitoms šalims bus nusiųstas bylos paskyrimo pranešimas. Šiame pranešime bus nurodyta bylos svarstymo data arba, jeigu data nenustatyta, laikotarpis, per kurį bus surengtas bylos nagrinėjimas. Data Jums ir kitoms šalims bus pranešta vėliau, ją jau nustačius.

Jeigu atsakovas per nurodytą laikotarpį neatsako į ieškinį, Jūs galite prašyti teismo priimti sprendimą atvykusios į teismą šalies naudai (t. y. priimti nutartį, kad atsakovas sumoka Jums Jūsų reikalaujamą sumą, nes nebuvo gautas joks atsakymas). Jeigu atsakovas pripažįsta, kad yra skolingas visą sumą, Jūs taip pat galite prašyti teismo priimti sprendimą. Šie prašymai dėl sprendimo pateikiami įforminimo pranešime, kuris Jums bus atsiųstas įforminus ieškinį. Šiame pranešime pažymima, kad pasibaigus laikotarpiui, per kurį atsakovas turėjo atsakyti į ieškinį, ir per šešis mėnesius nepateikus tokio prašymo, Jūsų ieškinys bus „sustabdytas“ (t. y. jo nagrinėjimas bus sulaikytas arba nutrauktas). Vienintelė priemonė, kurios galite imtis, tai kreiptis į teisėją ir prašyti nurodyti nutraukti bylos sustabdymą.

Daugiau informacijos apie terminus galima rasti leidinėliuose, kuriuos galima gauti kiekviename grafystės teisme arba Teismų tarnybos English tinklalapyje.

Papildoma informacija

Naudingos nuorodos

Ypač svarbios nuorodos pateiktos atsakymuose. Bendresnio pobūdžio nuorodos yra šios:

 • Teismo nuostatai, išlaidos ir procedūros: Lordo kanclerio departamentas English ir Teismų tarnyba English
 • Teisinė pagalba: Teisinių paslaugų komisija English
 • Teisininkai: Teismo bylų advokatai English ir Advokatai English
 • Bendrieji patarimai: Nacionalinė piliečių konsultacijų biurų asociacija English ir Bendruomenės teisinė tarnyba English

« Ieškinio perdavimas teismui - Bendro pobūdžio informacija | Jungtinė Karalystė - Bendro pobūdžio informacija »

back

viršųviršų

Naujausia redakcija: 03-10-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė