Eiropas Komisija > ETST > Lietu iesniegšana tiesā > Kopienas tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 17-01-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Lietu iesniegšana tiesā - Kopienas tiesību akti

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Eiropas Savienība ir ieinteresēta vienkāršot lietu iesniegšanu izskatīšanai tiesā

Eiropā pastāv ļoti atšķirīgi veidi, kā lietas tiek iesniegtas izskatīšanai tiesā. Saistībā ar prasības veidu un apstākļiem pastāv atšķirības ne tikai atkarībā no dalībvalsts, bet arī no tiesu veida atsevišķā dalībvalstī.

Eiropas Savienība ir paredzējusi izveidot patiesu tiesiskuma telpu. Mērķis ir nodrošināt, lai Eiropas pilsoņi varētu iesniegt lietu izskatīšanai citas dalībvalsts tiesās tikpat vienkārši kā savas valsts tiesās.

Eiropadome 1999. gadā uzsvēra to, cik svarīga ir vienkārša tiesu pieejamība. Tā aicināja Komisiju iesniegt iniciatīvas par juridisko palīdzību, kompensācijām noziegumos cietušajiem un alternatīvu strīdu izšķiršanu. Tā arī norādīja, ka ir jāievieš kopēji obligātie standarti daudzvalodu veidlapām vai dokumentiem, ko izmanto tiesās izskatāmās pārrobežu lietās visā Savienībā.

Komisija 2002. gada beigās publicēja Zaļo grāmatu par Eiropas maksājumu piedziņas procedūru un par pasākumiem neliela apjoma prasību izskatīšanas procesa vienkāršošanai un paātrināšanai. Zaļajā grāmatā ir iztirzāts jautājums par to, vai būtu jāizveido standarta veidlapa lietu iesniegšanai tiesās un kādi praktiski pasākumi būtu nepieciešami.

Komisija 2004. gada 19. martā pieņēma priekšlikumu regulai par Eiropas maksājuma rīkojuma izveidi. Jaunā vienotā Eiropas procedūra, ko var izmantot gan pārrobežu, gan iekšzemes tiesas procesos, ir balstīta uz vienkāršu standarta veidlapu izmantošanu lietā iesaistīto pušu liecībām un tiesas lēmumiem. Iesniedzējam ir skaidri jānorāda konkrētā prasība un īsumā jāizklāsta tās pamatiemesli. Ja attiecīgie nosacījumi ir ievēroti, tad kompetentā tiesa izdod maksājuma paziņojumu, un prasības pamatotība nav jāizskata. Ja parādnieks nav iesniedzis aizstāvības rakstu trīs nedēļu laikā pēc tam, kad viņam nodots paziņojums, tad izdod izpildāmu maksājuma rīkojumu.

Eiropas Komisija 2005. gada 15. martā pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām. Priekšlikuma mērķis ir vienkāršot un paātrināt tiesas procesu, kas saistīts ar mazāk nozīmīgām prasībām, kā arī samazināt tā izmaksas, ieviešot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, kas ir pieejama tiesas procesa dalībniekiem kā alternatīva procedūrām, kas pašlaik paredzētas dalībvalstu tiesību aktos un kuras netiks skartas.

Lietu nodošana izskatīšanai Eiropas Kopienu Tiesā

Eiropas Kopienu Tiesai ir savi noteikumi par lietu nodošanu izskatīšanai.

Parasti tikai dalībvalstis, Eiropas Savienības iestādes un valstu tiesas var iesniegt lietas izskatīšanai Eiropas Kopienu Tiesā. Atsevišķos gadījumos lietu izskatīšanai tiesā var iesniegt arī uzņēmums vai privātpersona. Tas attiecas uz apelācijas sūdzībām, ko iesniedz Tiesai, par lēmumiem, ko pieņēmušas Eiropas Savienības iestādes saistībā ar konkurenci, Kopienas dotācijām, Eiropas civildienestu vai līgumiem, kas noslēgti ar Eiropas Savienības iestādēm. Ar procesuālajiem noteikumiem var iepazīties Eiropas Kopienu Tiesas tīmekļa vietnē.

Atsauces dokumenti

« Lietu iesniegšana tiesā - Vispārīgas ziņas | Kopienas tiesību akti - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 17-01-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste