Европейска комисия > ЕСМ > Фалит > Обединено кралство