Europos Komisija > ETIT > Bankrotas > Tarptautinė teisė

Naujausia redakcija: 06-07-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Bankrotas - Tarptautinė teisė

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Įvairios tarpvyriausybinės organizacijos ėmėsi nagrinėti būdus, kaip derinti tarptautinę bankroto teisę, rengti naujas tarptautinės komercinės teisės konvencijas, kuriose būtų bankrotą reglamentuojančių nuostatų, ir tvirtinti vienodus įstatymus bei bendruosius principus, ir tam skirtas priemones:

 • Europos Taryba parengė Europos konvenciją dėl tam tikrų tarptautinių bankroto aspektų Deutsch - English - français - italiano, kuri buvo pasirašyta 1990 m. Stambule, tačiau taip ir neįsigaliojo, nes ją ratifikavo nepakankamai valstybių narių.
 • Jungtinių Tautų Tarptautinės prekybos teisės komisija (UNCITRAL) parengė pavyzdinį įstatymą English - español - français, kuris buvo patvirtintas 1997 m. ir kurio tikslas – skatinti priimti šiuolaikiškus ir sąžiningus teisės aktus, kurie būtų taikomi nemokiam skolininkui turint turto daugiau negu vienoje valstybėje.

  Pavyzdinis įstatymas nustato sąlygas, kuriomis bankroto procedūras užsienyje administruojantis asmuo gali kreiptis į šį įstatymą priėmusios valstybės teismus, bankroto procedūrų užsienyje pripažinimo sąlygas bei sąlygas, kuriomis nustatomos užsienio administratoriui naudingos apsaugos priemonės, suteikia galimybių įvairių šalių teismams ir teismo administratoriams veiksmingiau bendradarbiauti ir nustato įvairiose šalyse tuo pačiu metu įgyvendinamų nemokumo procedūrų koordinavimo nuostatas. Siekiant padėti vyriausybėms remiantis šiuo pavyzdiniu įstatymu parengti teisės aktus, buvo paskelbtas UNCITRAL pavyzdinio įstatymo priėmimo vadovas English - español - français.

 • Pasaulio bankas pristatė iniciatyvą, kurios tikslas – nustatyti nemokumo procedūrų valdymo principus ir gaires.

Informaciniai dokumentai

 • Europos konvencija Deutsch - English - français - italiano dėl tam tikrų tarptautinių bankroto aspektų (Europos Taryba)
 • UNCITRAL pavyzdinis įstatymas ir Pavyzdinio įstatymo priėmimo vadovas English - español - français (A/CN.9/442)
 • Pasaulio banko iniciatyva

« Bankrotas - Bendro pobūdžio informacija | Tarptautinė teisė - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 06-07-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė