Europos Komisija > ETIT > Bankrotas

Naujausia redakcija: 26-02-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Bankrotas - Bendro pobūdžio informacija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Jei turite reikalavimų bankrutuojančiai įmonei, galite pasinaudoti tam tikra apsauga.

Įmonė skolinga jums pinigų, tačiau nutraukė mokėjimus ir todėl negali jums sumokėti. Šiuo atveju teisės aktuose paprastai yra numatomos dvi galimybės:

 • įmonė gali būti išgelbėta; šiuo atveju teismo įsakymu įmonei skiriamas administravimas. Šios procedūros tikslas - apsaugoti įmonę, palaikyti jos verslą, išlaikyti darbo vietas ir išspręsti su įsipareigojimais susijusius klausimus;
 • arba padėtis tokia sunki, kad yra pateisinama likviduoti įmonę - tai neprofesionalų kalba vadinama bankrotu.

Abiem atvejais, vos teismui priėmus sprendimą, kreditoriai nebegali iškelti įmonei individualių bylų. Šio principo tikslas - garantuoti, kad visų kreditorių padėtis yra vienoda, ir apsaugoti skolininko turtą.

Siekdami gauti mokėjimą, turite įrodyti savo reikalavimą paprastai administratoriumi ar likvidatoriumi vadinamam asmeniui, kuris atsako už skolininko turto reorganizavimą ar likvidavimą.

Visos valstybės narės taiko specialias taisykles, reglamentuojančias reikalavimų įrodymo būdą ir terminą.

Daugeliu atvejų jūs turite nusiųsti administratoriui ar likvidatoriui dokumentą, kuriame pateikiami tam tikri privalomi duomenys, parodantys, kad jūs turite reikalavimą bankrutavusiai įmonei. Prie šio dokumento turėsite pridėti dokumentais pagrįstus įrodymus, pvz., sąskaitą faktūrą ar skolos pripažinimą.

Abejotina, kad būsite vienintelis reikalavimą bankrutavusiai įmonei turintis asmuo, ir ta įmonė gali neturėti pakankamai išteklių visų savo kreditorių reikalavimams visiškai apmokėti. Jei taip, turite suvokti, kad ne visi reikalavimai vertinami vienodai: kai kurie turi pirmenybę, pvz., įkaitu garantuoti reikalavimai, kurie bus apmokėti pirmiausia.

Spragtelėję jus dominančios valstybės narės vėliavos nuorodą galėsite susipažinti su reikalinga informacija apie jūsų reikalavimų toje šalyje įrodymui taikomus formalumus.

Neseniai priimtas Bendrijos reglamentas, pagal kurį skolininkui yra kur kas sunkiau išvengti skolų mokėjimo perkeliant savo turtą iš vienos valstybės narės į kitą. Daugiau informacijos šiuo klausimu galima gauti spragtelėjus nuorodą „Bendrijos teisė“.

Šį klausimą taip pat reglamentuoja tarptautinis pavyzdinis įstatymas. Su visu teisės akto tekstu ir paaiškinimais galima susipažinti spragtelėjus nuorodą „Tarptautinė teisė“.

viršųviršų

Naujausia redakcija: 26-02-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė