Eiropas Komisija > ETST > Maksātnespēja > Anglija un Velsa

Pēdējo reizi atjaunots: 06-10-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Maksātnespēja - Anglija un Velsa

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kādi ir maksātnespējas procedūru dažādie veidi un mērķi? 1.
2. Kādi ir nosacījumi, lai uzsāktu katra maksātnespējas veida procedūru? 2.
3. Kāda ir dažādo dalībnieku loma katrā maksātnespējas procedūras gadījumā? 3.
4. Kādas ir procedūras uzsākšanas sekas? 4.
5. Kādi ir īpašie noteikumi, kas attiecas uz noteiktām tiesību kategorijām? 5.
6. Kādi noteikumi attiecas uz kaitnieciskām darbībām? 6.
7. Kādi ir nosacījumi prasību iesniegšanai un pieņemšanai? 7.
8. Kādi noteikumi attiecas uz reorganizācijas procedūrām? 8.
9. Kādi noteikumi attiecas uz lividācijas procedūrām? 9.
10. Kādi ir nosacījumi procedūras izbeigšanai? 10.

 

1. Kādi ir maksātnespējas procedūru dažādie veidi un mērķi?

Maksātnespēja citiem vārdiem tiek definēta kā līdzekļu nepietiekamība, lai nokārtotu visus parādus, vai nespēja samaksāt parādus, kad tie ir radušies.

„Pirmsmaksātnespējas” procedūra

Uzņēmumi un privātpersonas var noslēgt oficiālu vienošanos ar saviem kreditoriem pieņemt mazāku summu nekā tā, kuru viņi ir parādā, šādas vienošanās ir saistošas visiem kreditoriem, kas par to ir brīdināti. Uzņēmumi un privātpersonas var noslēgt neoficiālu vienošanos ar saviem kreditoriem par mazākas summas pieņemšanu nekā tā, kuru viņi ir parādā. Šādas vienošanās nav saistošas.

Korporatīvas maksātnespējas procedūras
Administrācija

Galvenokārt domāta kā procedūra uzņēmuma glābšanai vai lai iegūtu rezultātu, kas ir kreditoriem izdevīgāks nekā tas, kuru varētu panākt likvidācijas procesā. Administrācijai ir jādarbojas visu kreditoru interesēs.

Administrātors

Konsultants maksātnespējas jautājumos, kuru ieceļ garantijas īpašnieks pēc īslaicīga valsts aizdevuma piešķiršanas, kas pilnībā vai būtiski sedz uzņēmuma aktīvus. Īslaicīgs valsts aizdevums ir tāds, kas nedod aizdevuma ieguvējam mantiskās tiesības uz aktīviem, ko nosedz aizdevums. Uzņēmums var brīvi rīkoties ar aizdevuma aktīviem līdz tam laikam, kamēr aizdevums ir piešķirts. Administratora uzdevums ir realizēt šos aktīvus aizdevuma ieguvēja labā un ir galvenokārt atbildīgs tikai par īslaicīgā aizdevuma ieguvēja nozīmēšanu.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Likvidācija (Darbības izbeigšana)

Tā ietver uzņēmuma aktīvu realizāciju un sadalīšanu, un parasti uzņēmējdarbības izbeigšanu. Pastāv trīs likvidācijas veidi:

 • Piespiedu – kad tiesa izdod likvidācijas pavēli parasti pēc kreditora pieprasījuma;
 • Kreditora brīvprātīgā – kad uzņēmums ir maksātnespējīgs un izlemj pašlikvidēties; un
 • Biedru brīvprātīgā – kad uzņēmums ir maksātspējīgs un izlemj pašlikvidēties.
Privātas maksātnespējas procedūras
Bankrots

Tā ietver privātpersonu aktīvu realizāciju un sadalīšanu, un parasti jebkādas uzņēmējdarbības izbeigšanu. Cilvēkus par bankrotējušiem pasludina tiesa saskaņā ar kreditora vai pašas privātpersonas prasību.

2. Kādi ir nosacījumi, lai uzsāktu katra maksātnespējas veida procedūru?

Korporatīvas maksātnespējas procedūras
Administrēšana

Uzņēmumam, kā tas ir noteikts 1986. gada Maksātnespējas akta 123. pantā, ir jābūt nespējīgam, vai ir jāpastāv iespējai, ka tas būs nespējīgs nomaksāt savus parādus. Īslaicīga valsts aizdevuma gadījumā vienīgais nosacījums ir, ka aizdevum jāpiešķir tiesai.

tiesā pēc administratīva rīkojuma var griezties šādas personas:

 • uzņēmums,
 • direktori,
 • viens vai vairāki uzņēmuma kreditori,
 • miertiesas galvenais tiesnesis,
 • iepriekšminēto personu kopums,
 • uzņēmuma brīvprātīgas vienošanās inspektors, kā arī
 • uzņēmuma likvidators.

Piešķirtā īslaicīgā valsts aizdevuma īpašnieks un uzņēmums vai tā direktori, iesniedzot paziņojumu tiesā, var iecelt administratoru.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Kad administrators ir iecelts, viņam ir jāpaziņo par savu iecelšanu dažādos veidos, tai skaitā, ievietojot sludinājumu vispiemērotākajā laikrakstā un laikrakstā „London Gazette” un nosūtot paziņojumu par iecelšanu Uzņēmumu reģistram un visiem zināmajiem kreditoriem.

Administrācija

Īslaicīgajam valsts aizdevumam, kurš administratoram ir piešķirts par uzņēmuma aktīviem, jāpiešķir tiesai.

Laiku, uz kādu ieceļ administratoru, nosaka garantijas dokumenti. Garantijas dokuments ir jebkurš dokuments, kas piešķir kreditoram garantiju par kompānijas vai privātpersonas aktīviem.  Garantija var būt fiksēta, t.i., par īpašiem aktīviem, vai uzņēmuma gadījumā, īslaicīga, kā aprakstīts atbildē uz 1. jautājumu.

Kad administratīvais pārvaldnieks ir iecelts, viņam ir jāpaziņo par savu iecelšanu dažādos veidos, tai skaitā, ievietojot sludinājumu vispiemērotākajā laikrakstā un laikrakstā „London Gazette” un nosūtot paziņojumu par iecelšanu visiem zināmajiem kreditoriem.

Likvidācija (Darbības izbeigšana)
 • Piespiedu

Apstākļi, kādos tiesa var likvidēt uzņēmumu, ir noteikti 1986. gada Maksātnespējas akta 122. pantā. Atbilstoši šī likuma 123. pantā noteiktajam, lielākā daļa uzņēmumu, kuri tiek likvidēti, nav spējīgi nomaksāt savus parādus.

Tiesas rīkojuma kopija jānosūta Uzņēmumu reģistram un rīkojuma pieņemšana ir jāizziņo piemērotā laikrakstā un laikrakstā “London Gazette”.

Ja oficiālā pārvaldnieka vietā par likvidatoru ir iecelts konsultants maksātnespējas jautājumos, iecelšanas sertifikāta kopiju jāiesniedz tiesai. Kad likvidators ir iecelts, viņam jāpaziņo par savu iecelšanu dažādos veidos, atkarībā no iecelšanas veida, tai skaitā, ievietojot sludinājumu vispiemērotākajā laikrakstā un laikrakstā „London Gazette”, un nosūtot paziņojumu par iecelšanu Uzņēmumu reģistram un visiem zināmajiem kreditoriem.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • Brīvprātīga

Apstākļi, kādos uzņēmumu var likvidēt brīvprātīgi, ir noteikti 1986. gada Maksātnespējas akta 84. pantā.

 • Kreditoru pieprasītā

Kreditoru pieprasītās likvidācijas gadījumā uzņēmums ar ārkārtas lēmumu nolemj, ka nevar turpināt savu darbību savu parādu dēļ un ka ir ieteicams to likvidēt.

14 dienu laikā no uzņēmuma lēmuma pieņemšanas uzņēmumam jāpublicē detalizēta informācija sludinājumā laikrakstā “London Gazette”.

Uzņēmumam jāsasauc visu kreditoru sapulce, kurai jānotiek 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas datuma, lai izlemtu par likvidatora iecelšanu.

Kad likvidators ir iecelts, viņam ir jāpaziņo par savu iecelšanu, ievietojot sludinājumu vispiemērotākajā laikrakstā un laikrakstā „London Gazette”, un nosūtot paziņojumu Uzņēmumu reģistram.

 • Biedru pieprasītā

Atšķirība starp likvidāciju pēc kreditoru pieprasījuma un biedru pieprasījuma ir tā, ka biedru pieprasītās uzņēmuma likvidācijas gadījumā uzņēmumam ir jābūt maksātspējīgam.

14 dienu laikā no uzņēmuma lēmuma pieņemšanas, uzņēmumam ir jāpublicē detalizēta informācija sludinājumā laikrakstā “London Gazette”.

Kad likvidators ir iecelts, viņam ir jāpaziņo par savu iecelšanu, ievietojot sludinājumu vispiemērotākajā laikrakstā un laikrakstā „London Gazette”, nosūtot paziņojumu Uzņēmumu reģistram un visiem zināmajiem kreditoriem.

Privātas maksātnespējas procedūras
Bankrots

Tiesa var pasludināt privātpersonas bankrotu, ja šī persona nav spējīga samaksāt savus parādus.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Paziņojums par bankrota rīkojumu tiek nosūtīts Zemes kadastra vadītājam un tas ir jāizsludina piemērotā laikrakstā un laikrakstā “London Gazette”.

Ja oficiālā pārvaldnieka vietā par pilnvaroto ir iecelts konsultants maksātnespējas jautājumos, iecelšanas apliecības kopija ir jāiesniedz tiesai. Kad pilnvarotais ir iecelts, viņam ir jāpaziņo par savu iecelšanu dažādos veidos, atkarībā no iecelšanas veida, tai skaitā, ievietojot sludinājumu vispiemērotākajā laikrakstā un nosūtot paziņojumu par iecelšanu visiem zināmajiem kreditoriem.

3. Kāda ir dažādo dalībnieku loma katrā maksātnespējas procedūras gadījumā?

Tiesa

Tiesas loma un funkcijas ir atkarīgas no procedūras veida:

Administrēšana

Šī ir ar tiesu saistīta procedūra, kur administrators ir tiesas ierēdnis un var saņemt tiesas norādījumus. Tiesa var sekot administrēšanas darbībām un kreditori var vērsties tiesā, ja viņiem šķiet, ka administrators rīkojas vai ir nodomājis rīkoties veidā, kas negodprātīgi ietekmē kreditoru intereses.

Administratīvā pārvalde

Šis nav ar tiesu saistīts process.

Likvidācija (Darbības izbeigšana)
Piespiedu

Šī ir ar tiesu saistīta procedūra, kad uzņēmums ar tiesas rīkojumu ir pakļauts piespiedu likvidācijai. Likvidators var vērsties tiesā pēc norādījumiem.

Brīvprātīga

Šī nav ar tiesu saistīta procedūra, bet tiesā var iesniegt prasību nomainīt likvidatoru, vai arī tad, ja ir radušās strīdīgas situācijas.

Privātas maksātnespējas procedūras
Bankrots

Šī ir ar tiesu saistīta procedūra, kurā privātpersona tiek pasludināta par bankrotējušu ar tiesas rīkojumu. Pilnvarnieks var vērsties tiesā pēc norādījumiem.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Konsultanti, kuri nodarbojas ar maksātnespējas jautājumiem

Lai darbotos kā amatpersona jebkurā maksātnespējas procedūrā, privātpersonai ir jābūt valsts sekretāra vai vienas no septiņām oficiālajām institūcijām atzītam konsultantam, kas nodarbojas ar maksātnespējas jautājumiem.

Amatpersonas pilnvaras administrēšanas, likvidācijas un bankrota procedūrās ir noteiktas 1986. gada Maksātnespējas aktā, turklāt konsultantiem maksātnespējas jautājumos ir jādarbojas arī saskaņā ar labas prakses un ētikas nosacījumiem.

Administratīvā pārvaldnieka pilnvaras galvenokārt ir noteiktas attiecīgajos garantijas dokumentos.

Kreditori

Administrēšanas, likvidācijas un bankrota procedūrās jāņem vērā visu kreditoru intereses. Veicot administratīvo pārvaldi, amatpersonas pienākums ir rīkoties galvenokārt aizdevuma saņēmēja interesēs.

Direktori

Visos maksātnespējas procedūru gadījumos direktoriem ir ar likumu noteikts pienākums sadarboties ar attiecīgo amatpersonu un, piespiedu likvidācijas gadījumā, oficiālo pārvaldnieku, un sniegt viņiem informāciju.

Bankrotētāji

Bankrotētājiem likumā ir noteikts pienākums sadarboties ar oficiālo pārvaldnieku un pilnvaroto, un sniegt viņiem informāciju.

Apelācijas

Apelāciju iesniegšanu par maksātnespējas procedūru paredz 1986. gada Maksātnespējas akta 7.47 līdz 7.50 panta noteikumi. Kaut gan 7.47 pants attiecas uz likvidāciju, tiesas uzskata, ka šis noteikums attiecas arī uz administrēšanu.

4. Kādas ir procedūras uzsākšanas sekas?

Aktīvi ir viss, kas pieder uzņēmumam vai debitoriem, kurus var izmantot, lai nomaksātu parādus.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Korporatīvā maksātnespēja

Pēc tam, kad uzņēmums uzsāk maksātnespējas procedūru, īpašumtiesības uz aktīviem turpina piederēt uzņēmumam.

Privāta maksātnespēja

Īpašumtiesības uz bankrotējušās personas aktīviem automātiski tiek nodotas pilnvarotajam.

Prasības

Prasību kategorijas, kuras var būt kreditoram, ir sekojošas:

 • garantētā, vai nu ar fiksētu vai īslaicīgu aizdevumu (uzņēmumos);
 • priviliģētās, kopš 2003. gada 15. septembra tās attiecas galvenokārt uz naudas summām, kuras ir parādā darbiniekiem; un
 • negarantētā.
Moratorijs, utt.

Kad uzņēmums uzsāk vai piedāvā uzsākt administrēšanu, sāk darboties moratorijs, kas cita starpā aizkavē kreditorus uzsākt darbības pret uzņēmumu.

Kad attiecībā uz uzņēmumu ir izdots rīkojums par likvidāciju, pret uzņēmumu vai tā aktīviem nevar tikt vērsta nekāda darbība vai procedūra, ja vien to nav atļāvusi tiesa.

Kad ir pieņemts lēmums par bankrotu vai iesniegts lūgums par bankrota pasludināšanu, tiesa var apturēt tiesvedību pret privātpersonu.

Padomes Regulas (EK) Nr. 1346/2000 (Council Regulation (EC) No 1346/2000 ) 21. un 22. pants

Anglijā un Velsā nav stājušies spēkā speciāli tiesību akti, kas nodrošinātu šo pantu nosacījumu izpildi. Taču, ja likvidators to pieprasa, ir jāieviēro parastās 1986. gada Maksātnespējas akta un Noteikumos par maksātnespēju paredzētās procedūras.

5. Kādi ir īpašie noteikumi, kas attiecas uz noteiktām tiesību kategorijām?

Mantiskās tiesības

Fiksētās garantijas par uzņēmuma vai privātpersonas aktīviem īpašniekiem ir tiesības jebkādi rīkoties ar šiem aktīviem pirms citiem kreditoriem.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ieskaitīšana

Maksātnespējas likumdošanā runa par ieskaitīšanu ir tad, kad notiek savstarpēji darījumi starp trešajām pusēm un uzņēmumu vai privātpersonu pirms administrēšanas, likvidācijas vai bankrota.

Tiesību saglabāšana uz īpašumu

Kreditoriem, kuri ir piegādājuši preces saskaņā ar līgumu, kas ietver nosacījumu par tiesību saglabāšanu uz īpašumu, ir tiesības pie noteiktiem apstākļiem atgūt savas preces no maksātnespējīgā uzņēmuma.

Darba līgumi

Maksātnespējas procedūru ietekme uz strādājošajiem ir atkarīga no procedūras veida. Piemēram, administrēšanas un administratīvās pārvaldības gadījumā amatpersonai ir 14 dienu laika, lai izlemtu, vai paturēt visus darbiniekus vai arī nevienu no tiem.  Turpretī piespiedu likvidācijas gadījumā darbinieku darba līgumi automātiski beidzas tad, kad tiesa izdod rīkojumu.

Parādi darbiniekiem ir prioritāri un maksājami pirms parādu nomaksas īslaicīgo kredītu īpašniekiem un parastajiem nenodrošinātajiem kreditoriem.

Kreditoru pirmtiesības

Vispārīgi runājot, kreditoriem tiek maksāts šādā kārtībā:

 • fiksētā aizdevuma devējiem;
 • priviliģētajiem kreditoriem, kopš 2003. gada 15. septembra tas attiecas galvenokārt uz naudas summām, kuras ir parādā darbiniekiem;
 • īslaicīgā aizdevuma devējiem, un
 • nenodrošinātajiem kreditoriem.

6. Kādi noteikumi attiecas uz kaitnieciskām darbībām?

Ir daudz noteikumu, kas attiecas uz administrēšanu, likvidācijām un bankrotiem, pamatojoties uz kuriem amatpersona var vērsties tiesā, lai censtos atgūt atpakaļ naudu kreditoru labā. Galvenie noteikumi ir:

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Darījumi ar pazeminātu vērtību
Administrēšana un likvidācija

Ja amatpersonai ir pierādījumi, ka kādi uzņēmuma aktīvi ir tikuši nodoti bez kompensācijas vai par cenu, kas ir bijusi ievērojami zemāka par to vērtību, tad tiesai var iesniegt prasību izdot rīkojumu, kas atjauno tādu situāciju, kas būtu bijusi, ja nebūtu noticis minētais darījums.

Lai uz darījumu varētu attiecināt šo noteikumu, darījumam ir jābūt notikušam divu gadu laikā, skaitot no attiecīgā datuma, kurā sākās likvidācija, vai administrēšanas pieteikuma datuma, vai datuma, kad paziņojums par administratora iecelšanas nodomu tika iesniegts tiesā; vai, ja šāds paziņojums par administratora iecelšanas nodomu nav iesniegts tiesā, no datuma, kad uzņēmumā ir uzsākta administrēšana.

Uz darījumiem pagaidu periodā starp dokumentu iesniegšanu un administrēšanas uzsākšanu uzņēmumā attiecas tie paši noteikumi.

Bankroti

Ja amatpersonai ir pierādījumi, ka kādi uzņēmuma aktīvi ir tikuši nodoti šādos apstākļos: bez nosacījumiem, pa cenu, kas bijusi ievērojami zemāka par to vērtību, vai ar nosacījumu par kopsaistību, tad tiesai var tikt iesniegta prasība izdot rīkojumu, kas atjauno tādu pozīciju, kas būtu bijusi, ja nebūtu noticis minētais darījums.

Lai uz darījumu varētu attiecināt šo noteikumu, darījumam ir jābūt notikušam piecu gadu laikā no prasības datuma, saskaņā ar kuru tika pasludināts bankrots.

Priekšroka
Administrēšana un likvidācija

Ja amatpersonai ir pierādījumi, ka kāda trešā puse, kreditors vai galvotājs par parādu saistībām, ir nokļuvis labākā situācijā nekā tad, ja darījums nebūtu noticis, tad tiesai var tikt iesniegta prasība izdot rīkojumu, kas atjauno tādu situāciju, kas būtu bijusi, ja uzņēmums nebūtu devis šādu priekšroku.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Lai uz to varētu attiecināt šo noteikumu, priekšrokas došanai attiecīgajai personai ir jābūt notikušai divu gadu laikā, skaitot no attiecīgā datuma, kurā sākās likvidācija, vai administrēšanas pieteikuma datuma, vai datuma, kad paziņojums par administratora iecešanas nodomu tika iesniegts tiesā; vai, ja šāds paziņojums par administratora iecelšanas nodomu nav iesniegts tiesā, no datuma, kad uzņēmumā ir uzsākta administrēšana. Visos citos gadījumos attiecīgais laika periods ir seši mēneši.

Uz darījumiem pagaidu periodā starp dokumentu iesniegšanu un administrēšanas uzsākšanu uzņēmumā attiecas tie paši noteikumi.

Bankroti

Ja pilnvarotajam ir pierādījumi, ka kāda trešā puse, kreditors vai galvotājs par parādu saistībām, ir nokļuvis labākā situācijā nekā tad, ja darījums nebūtu noticis, tad tiesai var tikt iesniegta prasība izdot rīkojumu, kas atjauno tādu situāciju, kas būtu bijusi, ja privātpersona nebūtu devusi šādu priekšroku.

Lai uz to varētu attiecināt šo noteikumu, priekšrokas došanai attiecīgajai personai ir jābūt notikušai divu gadu laikā no prasības datuma, saskaņā ar kuru tika pasludināts bankrots. Visos citos gadījumos attiecīgais laika periods ir seši mēneši.

7. Kādi ir nosacījumi prasību iesniegšanai un pieņemšanai?

Visām maksātnespējas amatpersonām ir jāsniedz informāciju nenodrošinātiem kreditoriem, sīkāka informācija par informācijas sniegšanas pienākumiem ir dota 1986. gada Maksātnespējas aktā un 1986. gada Noteikumos par maksātnespēju.

Administratīvas pārvaldības gadījumā nenotiek mantas sadale nenodrošinātiem kreditoriem un, attiecīgi, nepastāv noteikumi par viņu prasību pierādīšanu.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Visās citās maksātnespējas procedūrās, korporatīvās vai individuālās, ir visumā līdzīgi noteikumi attiecībā uz prasību iesniegšanu amatpersonai, attiecīgie noteikumi ir doti 1986. gada Noteikumos par maksātnespēju. Noteikumos ir noteikta arī kārtība, kādā šīs prasības pieņem amatpersona.

Priviliģēto un negarantēto kreditoru vidū visi kreditori savā grupā ir vienādi un sadala pieejamos aktīvus proporcionāli summai, kura viņiem ir parādā.

Ja uzņēmumam ir vairak nekā viens garantētais kreditors ar īslaicīgu aizdevumu, tiem tiek samaksāts prioritārā kārtībā, ko nosaka pēc datuma, kad aizdevums ticis aizdots vai kārtībā, kas noteikta prioritātes līgumā.

8. Kādi noteikumi attiecas uz reorganizācijas procedūrām?

Uzņēmumi

Dzīvotspējīgi uzņēmumi, kas ir nokļuvuši finansiālās grūtībās, var meklēt palīdzību ar administrēšanas palīdzību vai ar uzņēmuma brīvprātīga līguma (“UBL”) palīdzību. Daudzu uzņēmumu glābšana, kas nenotiek ar administrēšanas palīdzību, tiek veikta ar UBL palīdzību. Lai noslēgtu UBL, vismaz 75% kreditoru ir jāapstiprina priekšlikumi, kurus izvirzījuši direktori, vai, ja uzņēmums tiek administrēts, tad administrators. Pēc apstiprināšanas līgums ir saistošs visiem kreditoriem, kuri ir saņēmuši paziņojumu par priekšlikumiem.

Noteikumi par UBL un administrēšanu ir doti attiecīgi 1986. gada Maksātnespējas akta I. un I. daļā un 1986. gada Noteikumu par maksātnespēju 1. un 2. daļā.

Privātpersonas

Privātpersonas, kurām ir finansiālas grūtības, var izvairīties no bankrotēšanas, noslēdzot individuālu brīvprātīgu līgumu (“IBL”). Lai noslēgtu IBL, vismaz 75% kreditoru ir jāapstiprina priekšlikumi, kurus izvirzījis debitors. Pēc apstiprināšanas līgums ir saistošs visiem kreditoriem, kuri ir saņēmuši paziņojumu par priekšlikumiem.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Noteikumi par IBL ir doti 1986. gada Maksātnespējas akta VIII. daļā un 1986. gada Noteikumu par maksātnespēju 5. daļā.

9. Kādi noteikumi attiecas uz lividācijas procedūrām?

Noteikumi, kas attiecas uz likvidācijas procedūrām, ir doti 1986. gada Maksātnespējas akta IV. daļā un 1986. gada Noteikumu par maksātnespēju 4. daļā. Noteikums, kas dod likvidatoram tiesības pārdot uzņēmuma aktīvus, ir dots 1986. gada Maksātnespējas akta 4. panta 6. punktā. Noteikumi par aktīvu sadalīšanu kreditoriem ir doti 1986. gada Noteikumu par maksātnespēju 4. daļas 14. nodaļā un 11. daļā.

10. Kādi ir nosacījumi procedūras izbeigšanai?

Noteikumi par administrēšanas, likvidācijas un bankrota procedūru izbeigšanu ir doti 1986. gada Maksātnespējas aktā un 1986. gada Noteikumos par maksātnespēju.

Nosacījumus attiecībā uz administratīvās pārvaldības beigšanu regulē garantijas dokumenti.

Neizdošanās

2002. gada Uzņēmumu akts cenšas samazināt neizdošanās gadījumus un veicināt uzņēmumu glābšanu.

Valdība atzīst, ka finansiāla neizdošanās automātiski nenozīmē, ka vainīgs ir debitors. Šī likuma mērķis ir nodrošināt, lai katrs bankrotējušais tiku aplūkots individuāli, un izvairīties no vienādas pieejas attiecībā uz visiem. Bankrota periods ir saīsināts no parastajiem trim gadiem līdz ilgākais vienam gadam. Lai to nolīdzsvarotu, ir ieviests jauns bankrotu ierobežošanas rīkojumu režīms, kura rezultātā uz tām privātpersonām, kuras ir vainīgas vai neuzmanīgas, divus līdz piecpadsmit gadus attieksies bankrota ierobežojumi. Šie noteikumi stāsies spēkā 2004. gada 1. aprīlī.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Attiecībā uz uzņēmumiem Uzņēmumu akts ir ieviesis izmaiņas administrēšanas procesā, padarot to ātrāku, godīgāku un virzītu uz uzņēmuma glābšanu. Mērķis ir iedrošināt dzīvotspējīgākus uzņēmumus, kuri ir iekļuvuši finansiālās grūtībās, meklēt palīdzību pašā sākumā, kad pastāv lielākas iespējas tos izglābt nevis likvidēt. Šie noteikumi stājās spēkā 2003. gada 15. septembrī.

Sankcijas

Pastāv civilās un kriminālsankcijas, kurām var pakļaut direktorus, kuri ļaunprātīgi izmanto ierobežotas atbildības priekšrocības.

Civilās sankcijas

Kad uzņēmumā tiek uzsākta administrēšana vai administratīvā pārvaldība, vai kad tas gatavojas likvidācijai, ja direktors ir rīkojies tā, ka viņa rīcība padara viņu nepiemērotu direktora amatam, viņu var atstādināt no direktora pienākumiem vai no piedalīšanās uzņēmuma vadīšanā uz laika periodu no diviem līdz piecpadsmit gadiem.

Likvidācijas procesa gadījumā direktoram tiesa var arī likt atmaksāt naudu uzņēmuma aktīvos, ja tiesa ir pārliecinājusies, ka direktors uzņēmumam ir licis turpināt tirdzniecību, kaitējot kreditoriem, pēc tam, kad viņš/viņa ir uzzinājis/-usi, ka uzņēmums ir maksātnespējīgs.

Kriminālsankcijas

It daudzi specifiski pārkāpumi, kas izklāstīti 1986. gada Maksātnespējas aktā, par uzņēmumiem likvidācijas procesā, par kuriem direktoru var saukt pie atbildības. Bez tam, pastāv iespēja saukt pie atbildības direktorus par tiesību aktu attiecībā uz uzņēmumiem pārkāpšanu un jebkuru citu kriminālnoziegumu, kuru var pierādīt, piemēram, par Zādzības akta pārkāpšanu.

Cita informācija

 • Dienesta, kas nodarbojas ar maksātnespējas jautājumiem, tīmekļa vietne (The Insolvency Service Website English)

« Maksātnespēja - Vispārīgas ziņas | Apvienotā Karaliste - Vispārīgas ziņas »

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 06-10-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste