Europos Komisija > ETIT > Bankrotas > Anglija ir Velsas

Naujausia redakcija: 06-10-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Bankrotas - Anglija ir Velsas

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokios yra bankroto rūšys ir kokie jo tikslai? 1.
2. Kokiomis sąlygomis pradedama kiekviena bankroto procedūra? 2.
3. Koks yra įvairių dalyvių vaidmuo kiekvienos procedūros metu? 3.
4. Kokios yra bankroto proceso pradžios pasekmės? 4.
5. Kokios specialios taisyklės taikomos atskiroms reikalavimų rūšims? 5.
6. Kokios taisyklės taikomos, kai imama kenkti? 6.
7. Kokios yra reikalavimų pateikimo ir leistinumo sąlygos? 7.
8. Kokios taisyklės taikomos reorganizavimo procesui? 8.
9. Kokios yra likvidavimo procedūros sąlygos? 9.
10. Kokios yra proceso užbaigimo sąlygos? 10.

 

1. Kokios yra bankroto rūšys ir kokie jo tikslai?

Bankrotas apibūdinamas arba kaip neturėjimas pakankamai turto skoloms grąžinti, arba kaip negalėjimas grąžinti skolų suėjus terminui.

„Procesas iki bankroto“

Bendrovės ir asmenys gali oficialiai susitarti su kreditoriais, kad šie sutiktų gauti mažesnę sumą negu jiems priklauso; tokie susitarimai yra privalomi visiems kreditoriams, kuriems apie tai buvo pranešta.

Bendrovės ir asmenys gali neoficialiai susitarti su kreditoriais, kad šie sutiktų gauti mažesnę sumą negu jiems priklauso; tokie susitarimai nėra privalomi.

Bendrovių bankroto procedūros
Administravimas

Jo tikslas – gelbėti bendrovę arba rasti geresnį būdą atsiskaityti su kreditoriais negu likvidavimas. Administratorius turi ginti visų kreditorių interesus.

Įkaito turėtojo paskirtas administratorius

Tai yra bankroto specialistas, kurį skiria įkaito turėtojas, turintis teisę disponuoti visu bendrovės turtu, kai visas bendrovės turtas ar didžioji jo dalis yra įkeistas. Šios rūšies įkeitimas iš karto nesuteikia įkaito turėtojui daiktinės teisės į įkeistą turtą. Kol prievolė yra vykdoma, bendrovė gali laisvai disponuoti įkeistu turtu. Įkaito turėtojo paskirto administratoriaus užduotis yra realizuoti turtą įkaito turėtojo vardu; jis visų pirma atsako jį paskyrusiam įkaito turėtojui, turinčiam teisę disponuoti visu bendrovės turtu.

Likvidavimas (pabaiga)

Tai yra bendrovės turto realizavimas bei paskirstymas ir dažniausiai – bendrovės uždarymas. Yra trys likvidavimo būdai:

back

viršųviršų

 • priverstinis, kai teismas priima nutartį dėl bendrovės pabaigos, paprastai kreditoriaus prašymu;
 • kreditoriaus prašymu, kai bendrovė yra nemoki ir nusprendžia būti likviduota;
 • dalyvio prašymu, kai bendrovė yra moki ir nusprendžia būti likviduota.
Asmens bankroto procesas
Bankrotas

Tai yra asmens turto realizavimas, paskirstymas ir verslo užbaigimas. Asmenis bankrutavusiais paskelbia teismas, prieš tai gavęs kreditoriaus ar asmens pareiškimą.

2. Kokiomis sąlygomis pradedama kiekviena bankroto procedūra?

Bendrovės bankroto procedūros
Administravimas

Bendrovė turi būti arba gali tapti nemoki, nesugebanti grąžinti skolų, kaip numatyta 1986 metų Bankroto įstatymo 123 skirsnyje. Jei bendrovė yra įkeista ir įkaito turėtojas gali disponuoti visu bendrovės turtu, vienintelė sąlyga yra ta, kad įkeitimas būtų vykdytinas.

Į teismą su prašymu paskirti administratorių gali kreiptis:

 • bendrovė;
 • direktoriai;
 • vienas ar keli bendrovės kreditoriai;
 • magistratų teismo teisėjo vyriausiasis vykdytojas;
 • keli pirmiau minėti asmenys kartu;
 • asmuo, kontroliuojantis bendrovės savanorišką susitarimą;
 • bendrovės likvidatorius.

Įkaito turėtojas, galintis disponuoti visu bendrovės turtu, bendrovė ir jos direktoriai gali paskirti administratorių, pranešę apie tai teismui.

Paskirtasis administratorius apie savo paskyrimą turi pranešti keliais būdais, vienas iš jų – įdėti skelbimą tinkamiausiame laikraštyje bei London Gazette ir nusiųsti pranešimą apie paskyrimą Bendrovių registro valdytojui bei visiems žinomiems kreditoriams.

back

viršųviršų

Įkaito turėtojo paskirtas administratorius

Įkeitimas, suteikiantis teisę paskyrusiam administratorių įkaito turėtojui disponuoti visu bendrovės turtu, turi būti vykdytinas.

Įkaito turėtojo paskirto administratoriaus paskyrimo sąlygas reglamentuoja įkeitimu apsaugoto skolinio įsipareigojimo dokumentai. Įkeitimu apsaugoto skolinio įsipareigojimo dokumentas yra bet koks dokumentas, suteikiantis kreditoriui teisę į bendrovės ar asmens turtą. Tai gali būti teisė disponuoti tik tam tikru nustatytu turtu, o bendrovės atveju ji suteikiama, taip, kaip aiškinama atsakyme į 1 klausimą.

Paskirtasis administratorius apie savo paskyrimą turi pranešti keliais būdais, vienas iš jų – įdėti skelbimą tinkamiausiame laikraštyje bei London Gazette ir nusiųsti pranešimą apie savo paskyrimą visiems žinomiems kreditoriams.

Likvidavimas (Pabaiga)
 • Priverstinis

Aplinkybės, kurioms esant teismas gali priimti nutartį dėl bendrovės pabaigos, yra numatytos 1986 metų Bankroto įstatymo 122 skirsnyje; šio įstatymo 123 skirsnyje pažymėta, kad dauguma likviduojamų bendrovių negali grąžinti skolų.

Teismo nutarties kopija išsiunčiama Bendrovių registro valdytojui, o apie nutartį paskelbiama tinkamame laikraštyje ir London Gazette.

Kai vietoj oficialaus administratoriaus likvidatoriumi paskiriamas bankroto specialistas, paskyrimo pažymėjimo kopija turi būti įteikta teismui. Paskirtasis likvidatorius priklausomai nuo paskyrimo metodo apie savo paskyrimą turi pranešti keliais būdais, vienas iš jų – įdėti skelbimą tinkamiausiame laikraštyje bei London Gazette ir nusiųsti pranešimą apie savo paskyrimą Bendrovių registro valdytojui bei visiems žinomiems kreditoriams.

back

viršųviršų

 • Savanoriškas

Aplinkybės, kurioms esant bendrovė gali būti likviduota savanoriškai, yra nurodytos 1986 metų Bankroto įstatymo 84 skirsnyje.

 • Kreditoriaus

Dėl kreditoriaus sprendimo savanoriškai likviduoti bendrovę, ši priima specialią rezoliuciją, kad ji negali toliau veikti dėl savo įsipareigojimų nevykdymo, todėl patartina ją likviduoti.

Per 14 dienų nuo rezoliucijos priėmimo bendrovė turi apie savo padėtį išsamiai paskelbti London Gazette.

Bendrovė privalo sušaukti kreditorių susirinkimą, kuris turi įvykti per 14 dienų nuo rezoliucijos priėmimo dienos, ir aptarti likvidatoriaus paskyrimą.

Paskirtasis likvidatorius turi pranešti apie savo paskyrimą įdėdamas skelbimą tinkamiausiame laikraštyje bei London Gazette ir nusiųsdamas pranešimą apie tai Bendrovių registro valdytojui.

 • Dalyvio

Skirtumas tarp kreditoriaus ir dalyvio savanoriško likvidavimo yra toks: dalyvio savanoriško likvidavimo atveju bendrovė turi būti moki.

Per 14 dienų nuo rezoliucijos priėmimo bendrovė apie savo padėtį turi išsamiai paskelbti London Gazette.

Paskirtasis likvidatorius turi pranešti apie savo paskyrimą įdėdamas skelbimą tinkamiausiame laikraštyje bei London Gazette ir nusiųsdamas pranešimą apie tai Bendrovių registro valdytojui bei visiems žinomiems kreditoriams.

Asmens bankroto procedūros
Bankrotas

Teismas gali paskelbti asmenį subankrutavusiu, jei tas asmuo neišgali grąžinti skolų.

Pranešimas apie nutartį dėl bankrutavimo nusiunčiamas Žemės registro valdytojui ir apie jį paskelbiama tinkamame laikraštyje bei London Gazette.

back

viršųviršų

Kai bankroto specialistas paskiriamas ne oficialiu, o asmens administratoriumi, jo paskyrimo pažymėjimo kopija turi būti perduota teismui. Paskirtasis asmens administratorius priklausomai nuo paskyrimo metodo apie savo paskyrimą turi pranešti keliais būdais, vienas iš jų – įdėti skelbimą tinkamiausiame laikraštyje ir nusiųsti pranešimą apie savo paskyrimą visiems žinomiems kreditoriams.

3. Koks yra įvairių dalyvių vaidmuo kiekvienos procedūros metu?

Teismas

Teismo vaidmuo ir funkcija priklauso nuo bankroto procedūros.

Administravimas

Tai teismo pradedama procedūra, kai administratorius yra teismo pareigūnas, kuris vadovaujasi teismo nurodymais. Teismas gali stebėti administratoriaus veiksmus, o kreditoriai gali kreiptis į teismą, jeigu mano, kad administratorius veikia ar ketina veikti nesąžiningai ir galėtų pakenkti kreditorių interesams.

Įkaito turėtojo paskirtas administratorius

Tai ne teismo inicijuojama procedūra.

Likvidavimas (Pabaiga)
Priverstinis

Tai yra teismo inicijuojama procedūra, kai teismas priima nutartį priverstinai pradėti likviduoti bendrovę. Likvidatorius gali kreiptis į teismą su prašymu duoti jam nurodymų.

Savanoriškas

Tai ne teismo inicijuojama procedūra, tačiau galima kreiptis į teismą su prašymu pakeisti likvidatorių arba tuomet, kai dėl ko nors iškyla ginčas.

Asmens bankroto procesas
Bankrotas

 Tai yra teismo inicijuojama procedūra, kai asmuo teismo nutartimi pripažįstamas bankrutavusiu. Asmens administratorius gali kreiptis į teismą su prašymu duoti jam nurodymų.

back

viršųviršų

Bankroto specialistai

Kad asmuo bet kokiame bankroto procedūros etape galėtų eiti atsakingas pareigas, jis turi būti bankroto specialistas, kuriam įgaliojimus tai daryti suteikia valstybės sekretorius arba viena iš septynių pripažintų profesinių institucijų.

Administravimo, likvidavimo ir bankroto procese atsakingas pareigas einančių asmenų įgaliojimus nustato 1986 metų Bankroto įstatymas; be to, bankroto specialistai savo veikloje turi vadovautis geriausios praktikos ir etikos taisyklėmis.

 Įkaito turėtojo paskirto administratorius įgaliojimai yra išdėstyti atitinkamuose įkeitimu apsaugoto skolinio įsipareigojimo dokumentuose.

Kreditoriai

Administravimo, likvidavimo ir bankroto procese turi būti paisoma visų kreditorių interesų. Įkaito turėtojo paskirto administratorius pagrindinė užduotis yra veikti atsižvelgiant į jį paskyrusio įkaito turėtojo interesus.

Direktoriai

Visais bankroto proceso atvejais direktoriai privalo, kaip numatyta įstatymuose, bendradarbiauti su paskirtuoju administratoriumi ir teikti jam informaciją, o priverstinio likvidavimo atveju – su oficialiuoju bendrovės administratoriumi.

Bankrutuojantis asmuo

Bankrutuojantis asmuo privalo, kaip numatyta įstatymuose, bendradarbiauti su oficialiai paskirtu bendrovės administratoriumi bei patikėtiniu ir teikti jiems informaciją.

Skundai

Skundai bankroto procese yra numatyti 1986 metų Bankroto taisyklėse (7.47–7.50 taisyklės). Nors 7.47 taisyklėje kalbama apie bendrovės pabaigą, teismai pripažino, kad ši taisyklė taikytina ir administravimui.

4. Kokios yra bankroto proceso pradžios pasekmės?

Turtas yra visa tai, kas priklauso bendrovei ar skolininkui ir gali būti naudojama jų skoloms grąžinti.

back

viršųviršų

Bendrovės bankrotas

Prasidėjus bankroto procedūrai, nuosavybės teisė į bendrovės turtą išlieka bendrovei.

Asmens bankrotas

Bankrutuojančiam asmeniui nuosavybės teise priklausantis turtas automatiškai yra perduodamas administratoriui.

Reikalavimai

Kreditoriaus reikalavimai gali būti tokie:

 • apsaugoti arba įkeitimu, leidžiančiu įkaito turėtojui disponuoti visu turtu, arba įkeitimu, leidžiančiu įkaito turėtojui disponuoti tik tam tikru nustatytu turtu;
 • tie, kurie nuo 2003 m. rugsėjo 15 d. siejasi su darbuotojams mokėtinais atlyginimais, tenkinami pirmąja eile;
 • neapsaugoti.
Moratoriumas ir kita

Kai bendrovę perima administratorius arba kai ketinama tai padaryti, įsigalioja moratoriumas, dėl kurio, be kitų pasekmių, numatoma, kad kreditoriai negali pareikšti bendrovei ieškinio.

Kai priimama teismo nutartis dėl bendrovės pabaigos, bendrovei negali būti pareikštas joks ieškinys, tęsiama arba keliama jai byla ar keliami reikalavimai jos turtui, jeigu to neleidžia teismas.

Priėmus nutartį dėl bankroto arba įteikus pareiškimą, teismas gali sustabdyti bet kokius teisinius veiksmus prieš bankrutuojantį asmenį.

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1346/2000 21 ir 22 straipsniai

Nei Anglijoje, nei Velse nebuvo priimta jokio teisės akto, numatančio tų straipsnių įgyvendinimą. Tačiau kai likvidatorius to pareikalauja, reikėtų vadovautis 1986 metų Bankroto įstatymo nustatytomis įprastomis procedūromis ir Bankroto taisyklėmis.

back

viršųviršų

5. Kokios specialios taisyklės taikomos atskiroms reikalavimų rūšims?

Daiktinės teisės

Kreditoriai, įkaito turėtojai, turintys teisę disponuoti tam tikra bendrovės ar asmens turto dalimi, turi pirmumo teisę į iš to turto gaunamas pajamas.

Priešpriešinis reikalavimas

Bankroto teisės aktuose yra numatyti priešpriešiniai reikalavimai, kai yra dar iki administravimo, likvidavimo ir bankrutavimo etapo sudaryti tarpusavio sandoriai tarp trečiųjų šalių ir bendrovės arba asmens.

Nuosavybės teisės išsaugojimas

Kreditoriai, kurie teikė prekes pagal sutartį, iškėlę sąlygą, kad bus išsaugota nuosavybės teisė, tam tikromis aplinkybėmis turi teisę atgauti prekes iš bankrutuojančios bendrovės administratoriaus.

Darbo sutartys

Bankroto proceso poveikis darbuotojams priklauso nuo bankroto procedūros pobūdžio. Pavyzdžiui, paskyrus administratorių ar įkaito davėjo administratorių, šis per 14 dienų turi nuspręsti, ar palikti dirbti visus, ar tik kai kuriuos darbuotojus. Priverstinio likvidavimo atveju yra kitaip – darbuotojų darbo sutarčių klausimas automatiškai išsprendžiamas teismui priėmus nutartį.

Įsiskolinimas darbuotojams atlyginamas pirmąja eile, palyginti su įkaito turėtojais, galinčiais disponuoti visu bendrovės turtu, ir paprastaisiais, neapsaugotais kreditoriais.

Kreditorių eiliškumas

Paprastai su kreditoriais atsiskaitoma tokia eilės tvarka:

 • kreditoriai įkaito turėtojai, turintys teisę disponuoti tam tikra turto dalimi;
 • pirmumo teisę turintys kreditoriai; nuo 2003 m. rugsėjo 15 d. tai yra visų pirma darbuotojai, kuriems bendrovė yra skolinga neišmokėtą darbo užmokestį;
 • įkaito turėtojai, turintys teisę disponuoti visu bendrovės turtu;
 • neturintys apsaugoto reikalavimo kreditoriai.

6. Kokios taisyklės taikomos, kai imama kenkti?

Yra nuostatų, taikomų administravimo, likvidavimo ir bankroto atvejais, numatančių, kad administratorius gali kreiptis į teismą ir siekti atgauti pinigus kreditorių naudai. Pagrindinės nuostatos yra tokios:

back

viršųviršų

Mažesnės vertės sandoriai
Administravimas ir likvidavimas

Jeigu administratorius turi įrodymų, kad koks nors bendrovės turtas buvo perleistas negaunant naudos arba už gerokai mažesnę kainą nei jo vertė, galima kreiptis į teismą ir prašyti priimti nutartį dėl padėties, kurį būtų buvusi, jei tas sandoris nebūtų sudarytas, atkūrimo.

Šią nuostatą galima taikyti, jei sandoris buvo sudarytas per dvejus metus nuo atitinkamos dienos, t. y. nuo likvidavimo pradžios arba nuo tos dienos, kai teismui buvo paduotas prašymas skirti administratorių, arba nuo pranešimo teismui apie ketinimą jį skirti dienos; jei teismui nebuvo pranešta apie tokį ketinimą – nuo tos dienos, kai bendrovę perėmė administratorius.

Ši nuostata taip pat taikoma, kai sandoriai sudaromi pereinamuoju laikotarpiu tarp dokumentų įteikimo teismui ir bendrovės administravimo ar likvidavimo pradžios.

Bankrutavimas

Jei administratorius turi įrodymų, kad koks nors bendrovės turtas buvo pervestas šiomis sąlygomis: negaunant naudos, už gerokai mažesnę kainą nei turto vertė arba ketinant tuoktis, galima kreiptis į teismą ir prašyti priimti nutartį dėl padėties, kurį būtų buvusi, jei tas sandoris nebūtų sudarytas, atkūrimo.

Šią nuostatą galima taikyti, jei sandoris įvyko per penkerius metus nuo tos dienos, kai buvo paduotas pareiškimas priimti teismo nutartį dėl bankroto.

Privilegijos
Administravimas ir likvidavimas

Jeigu administratorius turi įrodymų, kad trečioji šalis, kreditorius ar skolos grąžinimo garantas atsidūrė geresnėje padėtyje, negu jie būtų buvę, jei sandoris nebūtų buvęs sudarytas jis gali kreiptis į teismą ir prašyti priimti nutartį dėl padėties, kuri būtų buvusi, jei bendrovė nebūtų suteikusi tos privilegijos, atkūrimo.

back

viršųviršų

Šią nuostatą galima taikyti, jeigu privilegija su bendrove susijusiam asmeniui buvo suteikta per dvejus metus nuo atitinkamos dienos, t. y. nuo likvidavimo pradžios arba nuo tos dienos, kai teismui buvo paduotas prašymas skirti administratorių, arba nuo pranešimo teismui apie ketinimą jį skirti dienos; jei teismui nebuvo pranešta apie tokį ketinimą – nuo tos dienos, kai bendrovę perėmė administratorius. Visais kitais atvejais tas laikotarpis yra šeši mėnesiai.

Ši nuostata taip pat taikoma, kai sandoriai sudaromi pereinamuoju laikotarpiu tarp dokumentų įteikimo teismui ir bendrovės administravimo ar likvidavimo pradžios.

Bankrutavimas

Jeigu patikėtinis turi įrodymų, kad trečioji šalis, kreditorius ar skolos garantas atsidūrė geresnėje padėtyje, negu jie būtų buvę sandoriui neįvykus, galima kreiptis į teismą ir prašyti priimti nutartį dėl padėties, kuri būtų buvusi, jei tas asmuo nebūtų suteikęs tos privilegijos, atkūrimo

Šią nuostatą galima taikyti, jeigu privilegija su bendrove susijusiam asmeniui buvo suteikta per dvejus metus nuo tos dienos, kai buvo paduotas prašymas, kurio pagrindu buvo priimta nutartis dėl bankroto. Visais kitais atvejais tas laikotarpis yra šeši mėnesiai.

7. Kokios yra reikalavimų pateikimo ir leistinumo sąlygos?

Visi administratoriai privalo pateikti informaciją neapsaugotiems kreditoriams; jų pareigos teikti ataskaitas išsamiai apibrėžiamos 1986 metų Bankroto įstatyme ir 1986 metų Bankroto taisyklėse.

Paskyrus bendrovės administratorių, neapsaugotiems kreditoriams neskirstomos jokios lėšos, todėl nėra numatyta jokių jų reikalavimų įrodymo taisyklių.

back

viršųviršų

Visais kitais tiek bendrovių, tiek asmenų bankroto proceso atvejais galioja apskritai panašios reikalavimų pateikimo administratoriui taisyklės, atitinkamos nuostatos yra nustatytos 1986 metų Bankroto taisyklėse. Taisyklėse taip pat yra nuostatos dėl tokių reikalavimų leistinumo, kurį nustato administratorius.

Pirmumo teisę turinčių kreditorių ir neapsaugotų kreditorių grupėse visi kreditoriai savo grupėje yra lygūs ir jiems tenkančios išmokos priklauso nuo jiems priklausančios skolos.

Jeigu bendrovė turi daugiau nei vieną kreditorių, turintį teisę disponuoti visu bendrovės turtu, jiems skola grąžinama eilės tvarka, kurią lemia įkeitimo data, arba ta eilės tvarka, kuri numatyta susitarime dėl eiliškumo.

8. Kokios taisyklės taikomos reorganizavimo procesui?

Bendrovės

Pajėgios bendrovės, patiriančios finansinių sunkumų, gali stengtis gelbėtis arba administravimu, arba savanorišku bendrovės susitarimu (SBS). Daugelis bendrovių gelbėjasi būtent atsisakydamos administravimo ir sudarydamos SBS. Kad būtų galima taikyti SBS, direktorių pateiktam pasiūlymui turi pritarti ne mažiau kaip 75 % kreditorių, o jei bendrovė yra valdoma administratorius, tai turi pritarti administratorius. Patvirtinus SBS, jis tampa privalomas visiems kreditoriams, gavusiems pranešimą apie pasiūlymą.

Nuostatos dėl SBS ir administravimo yra išdėstytos 1986 metų. Bankroto įstatymo I ir II dalyse ir 1986 metų Bankroto taisyklių 1 ir 2 dalyse.

Asmenys

Patiriantys finansinių sunkumų asmenys bankroto gali išvengti sudarę individualųjį savanorišką susitarimą (ISS). Kad būtų galima taikyti ISS, ne mažiau kaip 75 % kreditorių turi pritarti skolininko pateiktam pasiūlymui. Patvirtinus susitarimą, jis tampa privalomas visiems kreditoriams, gavusiems pranešimą apie pasiūlymą.

back

viršųviršų

Nuostatos dėl ISS yra išdėstytos 1986 metų Bankroto įstatymo VIII dalyje ir tų pačių metų Bankroto taisyklių 5 dalyje.

9. Kokios yra likvidavimo procedūros sąlygos?

Nuostatos dėl bendrovės likvidavimo procedūros yra išdėstytos 1986 metų bankroto įstatymo IV dalyje ir 1986 metų Bankroto taisyklių 4 dalyje. Nuostata, leidžianti likvidatoriui parduoti bendrovės turtą, yra išdėstyta 1986 metų Bankroto įstatymo 4 priedo 6 dalyje. Nuostatos dėl atsiskaitymo su kreditoriais išdėstytos 1986 metų Bankroto taisyklių 4 dalies 14 skyriuje ir 11 dalyje.

10. Kokios yra proceso užbaigimo sąlygos?

Nuostatos dėl administravimo, likvidavimo ir bankroto baigties yra išdėstytos 1986 metų Bankroto įstatyme ir 1986 metų Bankroto taisyklėse.

Įkaito turėtojo paskirto administratoriaus veiklos baigimo sąlygos yra nustatomos įkeitimu apsaugoto reikalavimo dokumente.

Nešlovė

2002 metų Įmonių įstatymas bando sušvelninti nešlovės padarinius ir skatina gelbėjimą.

Vyriausybė pripažįsta, kad dėl finansinės nesėkmės nebūtinai yra kaltas skolininkas. Minėtu įstatymu stengiamasi užtikrinti, kad, užuot ištikus bankrotui visiems taikius vienodą matą, kiekvienas asmuo būtų vertinamas pagal savo nuopelnus. Bendrovės buvimo bankrutavusia laikotarpis sutrumpintas nuo tradicinių trejų iki ne ilgiau kaip vienų metų. Ir priešingai, Bankroto apribojimų potvarkis nustato, kad kaltiesiems ir beatodairiškai veikiantiems asmenims apribojimai dėl bankrutavimo bus taikomi nuo dvejų iki penkiolikos metų. Šios nuostatos įsigalios 2004 m. balandžio 1 d.

Kaip numatyta Įmonių įstatyme, bendrovėse pakeistas administravimo procesas, kuris dabar yra spartesnis, teisingesnis ir orientuotas į gelbėjimą. Tuo siekiama paskatinti pajėgesnes bendroves, kurios patiria finansinių sunkumų, pagalbos imti ieškoti kuo anksčiau, kai, užuot jas likvidavus, dar nėra prarasta galimybė jas išgelbėti. Šios nuostatos įsigaliojo 2003 m. rugsėjo 15 d.

Sankcijos

Direktoriams, kurie piktnaudžiauja ribotos atsakomybės privilegija, yra numatytos tiek civilinės, tiek baudžiamosios sankcijos.

Civilinės

Kai bendrovę perima administratorius ar įkaito turėtojo paskirtas administratorius arba kai bendrovė pradedama likviduoti, direktorius, pasielgęs taip, kaip direktoriui nedera, gali būti nušalintas nuo direktoriaus pareigų arba nuo dalyvavimo valdant bendrovę nuo dvejų iki penkiolikos metų.

Likviduojant bendrovę, teismas taip pat gali įsakyti direktoriui prisidėti prie bendrovės turto padidinimo, jeigu teismas yra įsitikinęs, kad direktorius, versdamas bendrovę tęsti veiklą, pakenkė kreditoriams, nes žinojo, kad bendrovė yra nemoki.

Baudžiamosios

1986 metų Bankroto įstatyme yra išvardytos specialios nusikalstamos veikos, padarytos likviduojamose bendrovėse, už kurias bendrovės direktorius gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Be to, direktoriai gali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn už nusikaltimus, numatytus bendrovių teisėje, ir už kitus įrodytus nusižengimus, kurie gali būti pavyzdžiui, už Vagystės įstatyme numatytas nusikalstamas veikas.

Papildoma informacija

 • Bankroto tarnybos tinklalapis English

« Bankrotas - Bendro pobūdžio informacija | Jungtinė Karalystė - Bendro pobūdžio informacija »

back

viršųviršų

Naujausia redakcija: 06-10-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė